ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ


Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 64,00 € Ειδική Τιμή 54,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16050
Χρυσανθάκης Χ.
Soilentakis N., Αυγητίδης Δ., Διβάνη Χ., Καραγιάννης Β., Καϋμενάκη Ε., Κουκούτσης Γ., Κούνδουρος Α., Μαργαρίτης Κ., Μαρινάκης Π., Ορφανίδου Μ., Παπαθωμάς Α., Παυλάκη Σοφία, Ράικος Δ., Ρήγα Α., Σαλκιτζόγλου Α., Σκουλούδης Γ., Σταυροπούλου Μ., Τσόγκας Π.
  • Εκδοση: 2η 2017
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: XXVIII+598
  • ISBN: 978-960-622-134-7
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Στη δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση του έργου «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ - Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου», αναλύεται μεθοδικά η αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου όχι μόνον ως δικάζοντος κατ΄ έφεση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, αλλά και ως πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που δικάζει διοικητικές διαφορές ουσίας και ακυρώσεως. Το έργο διαιρείται σε δύο κύρια μέρη ως εξής:

Στο Πρώτο Μέρος περιλαμβάνονται τα επιμέρους αντικείμενα ουσιαστικού και δικονομικού διοικητικού δικαίου που αναφέρονται στις διαφορές ουσίας αρμοδιότητας του Διοικητικού Εφετείου και συγκεκριμένα, στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις (Ν. Σοϊλεντάκης, Γ. Σκουλούδης, Γ. Κουκούτσης, Κ. Μαργαρίτης), το δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού (Β. Καραγιάννης, Μ. Σταυροπούλου, Κ. Μαργαρίτης), τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ (Α. Σαλκιτζόγλου, Κ. Μαργαρίτης), τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Δ. Αυγητίδης, Μ. Ορφανίδου, Κ. Μαργαρίτης), την απομάκρυνση παράνομων διαφημίσεων και επιγραφών (Α. Παπαθωμάς, Σ. Παυλάκη) και τα πρόστιμα (Χ. Διβάνη, Κ. Μαργαρίτης).

Επίσης στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η προσωρινή δικαστική προστασία (Ε. Καϋμενάκη, Π. Μαρινάκης) επί όλων των ανωτέρω περιπτώσεων και αναλύονται τα ένδικα βοηθήματα της υπαλληλικής προσφυγής (Δ. Ράικος, Κ. Μαργαρίτης) και της ενστάσεως επί νομαρχιακών εκλογικών διαφορών (Ν. Σοϊλεντάκης, Κ. Μαργαρίτης) και αρχαιρεσιών συμβολαιογραφικών συλλόγων (Ά. Ρήγα, Κ. Μαργαρίτης). Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται και τα ένδικα μέσα της εφέσεως (Γ. Κουκούτσης, Γ. Σκουλούδης, Π. Μαρινάκης), της αιτήσεως αναθεωρήσεως (Π. Τσόγκας, Κ. Μαργαρίτης) και της αιτήσεως επανάληψης της διαδικασίας (Κ. Μαργαρίτης).

Στο Δεύτερο Μέρος που αναφέρεται στην ακυρωτική διαδικασία αναλύεται το ένδικο βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Α. Κούνδουρος, Κ. Μαργαρίτης).

Οι θεματικές ενότητες του έργου συμπληρώνονται με σχετικά υποδείγματα δικογράφων, που διευκολύνουν και κατευθύνουν ιδιαίτερα εύστοχα και εποικοδομητικά τον νομικό της πράξης κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Ο τόμος προσφέρεται από τους συγγραφείς και τον εκδοτικό οίκο «Νομική Βιβλιοθήκη» στους αναγνώστες με τη φιλοδοξία να εμβαθύνουν στις έννοιες του διοικητικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, όπως ερμηνεύονται από τη δικαστηριακή πρακτική.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. V
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. ΧΧVII
Ι. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ
Α. ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Α1. Προσφυγή - Αγωγή
[1] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σελ. 3
I. Έννοια Σελ. 4
II. Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα Σελ. 5
Α. Δικαιοδοσία Σελ. 5
Β. Αρμοδιότητα Σελ. 9
III. Η ενδικοφανής διαδικασία Σελ. 10
Α. Αρχές της ενδικοφανούς διαδικασίας Σελ. 11
Β. Η ένσταση Σελ. 12
Γ. Η αίτηση θεραπείας Σελ. 13
IV. Τα ένδικα βοηθήματα Σελ. 16
Α. Επί δημοσίων έργων Σελ. 16
1. Η προσφυγή Σελ. 16
2. Η αγωγή Σελ. 21
Β. Επί προμηθειών - υπηρεσιών Σελ. 23
V. Η Ένδικη διαδικασία - Ένδικα μέσα Σελ. 23
VI. Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 24
VII. Συμβιβασμός - Διαιτησία Σελ. 24
VIII. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 25
ΙΧ. Η διαταγή πληρωμής Σελ. 25
[2] Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σελ. 27
Ι. Αντί εισαγωγής Σελ. 30
IΑ. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 31
II. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 32
III. Στοιχεία που θεμελιώνουν την αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Σελ. 33
Α. Η προέλευση της διαφοράς Σελ. 33
1. Προσβολή πράξεων από τρίτους Σελ. 35
2. Παρέμβαση του νομοθέτη επί εκκρεμών διαφορών Σελ. 37
Β. Ο έγγραφος τύπος Σελ. 37
Γ. Η κατάρτιση της σύμβασης Σελ. 39
Δ. Η χάραξη των ορίων της δικαιοδοσίας του διοικητικού εφετείου έναντι αυτής των πολιτικών δικαστηρίων Σελ. 40
Ε. Η χάραξη των ορίων της δικαιοδοσίας του διοικητικού εφετείου έναντι εκείνης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 44
IV. Το ορθό ένδικο βοήθημα Σελ. 45
A. Παρατηρήσεις, διαχρονικές και κριτικές, περί του ορθού ενδίκου βοηθήματος Σελ. 45
Β. Περιπτωσιολογία περί του προσήκοντος ένδικου βοηθήματος Σελ. 48
1. Προσφυγή Σελ. 48
2. Αγωγή Σελ. 51
V. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 53
Α. Στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας δίκης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Σελ. 53
Β. Στο πλαίσιο της αναιρετικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 54
VI. Εξαιρετικό δικονομικό καθεστώς Σελ. 55
VII. Υπόδειγμα Προσφυγής - Αγωγής για την καταβολή εργολαβικού ανταλλάγματος δημοτικού έργου Σελ. 56
[3] ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Σελ. 59
Ι. Εισαγωγικά - Οικονομική θεώρηση - Συστηματική ένταξη Σελ. 61
Α. Αντικείμενο της προστασίας - λειτουργικός/αποτελεσματικός ανταγωνισμός (workable competition) Σελ. 62
B. Ανταγωνισμός σε οριζόντιο επίπεδο (διασηματικός ανταγωνισμός) και ανταγωνισμός σε κάθετο επίπεδο (ενδοσηματικός ανταγωνισμός) Σελ. 63
Γ. Δυνητικός ανταγωνισμός Σελ. 63
ΙΙ. Ουσιαστικοί κανόνες Σελ. 64
Α. Η απαγόρευση των συμπράξεων μεταξύ δύο τουλάχιστον επιχειρήσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό - Προϋποθέσεις Σελ. 64
1. Η έννοια της (αυτόνομης) επιχείρησης στο δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 64
2. Κατ’ αντικείμενο ή κατ’ αποτέλεσμα περιορισμός του ανταγωνισμού Σελ. 67
3. Υπαγωγική τυπολογία (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, εναρμονισμένες πρακτικές) Σελ. 68
4. Βουλητική αυτονομία Σελ. 70
Β. Η Εξαίρεση (άρθρο 1 παρ. 3 του Ν 3959/2011 και 101 παρ. 3 Συνθ.ΛΕΕ) Σελ. 71
1. Σύστημα της εκ του νόμου εξαίρεσης και λοιπές επιδράσεις [Κανονισμός 1/2003 (ΕΚ)] Σελ. 71
2. Πρωτογενές δίκαιο Σελ. 73
3. Δευτερογενές δίκαιο Σελ. 75
Γ. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης Σελ. 77
1. Προκαταρκτικά ερμηνευτικά ζητήματα Σελ. 77
2. Ο προσδιορισμός της σχετικής αγοράς Σελ. 79
3. Η έννοια της δεσπόζουσας θέσης Σελ. 81
4. Η έννοια της κατάχρησης Σελ. 83
Δ. Διακοινοτική διάσταση - επίδραση στο ενδοκοινοτικό εμπόριο Σελ. 84
Ε. Έλεγχος των συγκεντρώσεων Σελ. 85
III. Δικονομικά Σελ. 87
Α. Προσφυγή ουσίας (άρθρο 30 του Ν 3959/2011) Σελ. 87
B. Αίτηση αναστολής και προσωρινής διαταγής Σελ. 88
[4] ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Σελ. 91
Ι. Γενικά - Noμικό πλαίσιο Σελ. 92
ΙΙ. Προσφυγή Σελ. 94
Α. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής Σελ. 94
1. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα του δικαστηρίου Σελ. 94
2. Ικανότητα διαδίκου - ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 94
3. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 96
4. Προθεσμία άσκησης προσφυγής Σελ. 97
5. Παράβολο Σελ. 97
Β. Προϋποθέσεις του βασίμου της προσφυγής Σελ. 97
ΙIΙ. Αίτηση αναστολής Σελ. 98
IV. Υποδείγματα Σελ. 103
1. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως απόφασης Επιτροπής Ανταγωνισμού Σελ. 103
2. Προσφυγή κατ’ απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού Σελ. 107
3. Υπόμνημα επί της Προσφυγής κατ’ απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού Σελ. 112
[5] ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Σελ. 115
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 116
ΙΙ. Παραδεκτό Σελ. 119
Α. Προϋποθέσεις Σελ. 119
1. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 119
2. Ικανότητα διαδίκων - δικαστική πληρεξουσιότητα Σελ. 120
3. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 120
4. Έννομο συμφέρον Σελ. 120
5. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 121
6. Η προθεσμία Σελ. 121
7. Ανασταλτικό αποτέλεσμα Σελ. 121
ΙΙΙ. Βάσιμο Σελ. 122
Α. Αναρμοδιότητα Σελ. 122
Β. Μη νόμιμη συγκρότηση ή σύνθεση Σελ. 122
Γ. Παράβαση ουσιώδους τύπου Σελ. 123
Δ. Παράβαση νόμου Σελ. 123
Ε. Κατάχρηση εξουσίας Σελ. 123
Στ. Εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών Σελ. 123
IV. Διαδικασία Σελ. 124
Α. Η άσκηση της προσφυγής ή της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 124
Β. Η προδικασία Σελ. 124
Γ. Ομοδικία Σελ. 125
Δ. Συνάφεια Σελ. 125
Ε. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 126
V. Η κύρια διαδικασία Σελ. 126
Α. Η συνεδρίαση Σελ. 126
Β. Παράσταση με δήλωση Σελ. 126
Γ. Δικαστική πληρεξουσιότητα - Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων Σελ. 126
Δ. Αναβολή Σελ. 127
Ε. Συζήτηση Σελ. 127
ΣΤ. Υπομνήματα Σελ. 127
Ζ. Παραίτηση Σελ. 128
Η. Συνεκδίκαση Σελ. 128
VΙ. Παρέμβαση Σελ. 128
VIΙ. Η αποδεικτική διαδικασία Σελ. 129
VIΙI. Η απόφαση Σελ. 129
Α. Η εξουσία του δικαστηρίου Σελ. 129
Β. Είδη αποφάσεων Σελ. 130
Γ. Η διαδικασία λήψης της απόφασης Σελ. 131
Δ. Διαδικασία κατάρτισης, έκδοσης και δημοσίευσης της απόφασης Σελ. 131
Ε. Επίδοση της απόφασης Σελ. 131
ΣΤ. Οι συνέπειες της απόφασης Σελ. 132
Ζ. Ένδικα μέσα Σελ. 132
IX. Υπόδειγμα προσφυγής κατ’ απόφασης της ΕΕΤΤ Σελ. 133
[6] Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: ΙΔΙΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σελ. 137
Ι. Νομικό πλαίσιο Σελ. 140
ΙΙ. Περιπτώσεις επιβαλλόμενων κυρώσεων Σελ. 143
A. Βασικές διατάξεις Σελ. 143
1. Κατάχρηση της αγοράς Σελ. 143
2. Υποχρεώσεις πληροφόρησης και διαφάνειας Σελ. 143
3. Κανόνες λειτουργίας και υποχρεώσεις ΑΕΠΕΥ Σελ. 148
4. Κυρώσεις - Αρμοδιότητες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σελ. 151
Β. Ιδιαίτερα η περίπτωση κατάχρησης της αγοράς Σελ. 154
1. Νομικό πλαίσιο Σελ. 154
2. Μορφές κατάχρησης της αγοράς Σελ. 158
i. Κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών Σελ. 158
ii. Χειραγώγηση της αγοράς Σελ. 165
3. Εξαιρέσεις Σελ. 175
4. Υποχρεώσεις για την πρόληψη φαινομένων κατάχρησης Σελ. 176
5. Κυρώσεις Σελ. 180
i. Διοικητικές Σελ. 180
ii. Ποινικές κυρώσεις Σελ. 183
6. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 189
i. Προσφυγή Σελ. 189
ii. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 192
iii. Άσκηση ποινικής δίωξης Σελ. 194
III. Υποδείγματα Σελ. 195
1. Υποδείγματα προσφυγών κατ’ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σελ. 195
2. Υποδείγματα προσφυγών κατ’ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σελ. 201
3. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής εκτελέσεως απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σελ. 205
[7] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ Σελ. 209
Ι. Νομικό πλαίσιο Σελ. 210
II. Υπαίθρια διαφήμιση Σελ. 216
Α. Έννοια - Αδειοδότηση - Τοποθέτηση - Αφαίρεση διαφημιστικών πινακίδων - Αρμόδια όργανα Σελ. 216
Β. Δικονομικά θέματα - Αρμοδιότητα εκδίκασης των αναφυόμενων διαφορών Σελ. 221
Γ. Διαδικαστικοί τύποι κατά την απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων Σελ. 224
Δ. Αυθαίρετες κατασκευές - Διάκριση περιπτώσεων Σελ. 225
Ε. Αστική ευθύνη του Δημοσίου Σελ. 227
ΙΙΙ. Απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων - Ειδικές περιπτώσεις Ν 2833/2000 Σελ. 228
Α. Θέματα υπαίθριων διαφημίσεων Σελ. 228
1. Εισαγωγικά Σελ. 228
2. Περιπτωσιολογία Σελ. 229
Β. Αρμοδιότητα δικαστηρίων - Ένδικο βοήθημα - Λόγοι ακυρώσεως Σελ. 232
Γ. Σύνταγμα και υπαίθρια διαφήμιση Σελ. 235
ΙV. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 240
Α. Γενικά Σελ. 240
Β. Περιπτωσιολογία Σελ. 240
V. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 242
[8] ΠΡΟΣΤΙΜΑ Σελ. 247
Ι. Νομικό καθεστώς Σελ. 249
Α. Στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 249
Β. Στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 254
ΙΙ. Διαδικασία επιβολής προστίμου Σελ. 255
Α. Αυτοψία Σελ. 255
Β. Έκθεση Σελ. 256
Γ. Εισήγηση Σελ. 257
Δ. Επίδοση στον παραβάτη Σελ. 257
Ε. Επιβολή προστίμου - Αρμόδιο όργανο Σελ. 258
ΙΙΙ. Φύση της διαφοράς Σελ. 259
Α. Διαφορά ουσίας, όχι ακυρωτική διαφορά Σελ. 259
Β. Πρόστιμο κατ’ εφαρμογή του Ν 1512/1985 - Ανακοπή Σελ. 260
Γ. Συνταγματικότητα Σελ. 261
IV. Δικαιοδοσία Σελ. 261
Α. Αρμόδια δικαστήρια Σελ. 261
Β. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 262
Γ. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 262
Δ. Κανονισμός αμφισβητούμενης αρμοδιότητας μεταξύ συναρμοδίων διοικητικών πρωτοδικείων από το Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 263
V. Αναστολή εκτελέσεως Σελ. 263
Α. Ανασταλτικό αποτέλεσμα Σελ. 263
Β. Δημόσιο συμφέρον Σελ. 263
VI. Νομιμοποίηση Σελ. 264
Α. Ενεργητική νομιμοποίηση - Έννομο συμφέρον Σελ. 264
Β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 264
VIΙ. Προθεσμία Σελ. 264
VIII. Τυπική ορθότητα της άσκησης της προσφυγής Σελ. 265
ΙΧ. Βάσιμο της προσφυγής Σελ. 266
Α. Αυτοτελής η κάθε παράβαση Σελ. 266
Β. Εκ των υστέρων επιμερισμός του προστίμου Σελ. 267
Γ. Στοιχεία για τον επιμερισμό του προστίμου Σελ. 267
Δ. Πρόστιμο που υπερβαίνει το ανώτατο όριο Σελ. 267
Ε. Μη αναγκαία η επέλευση αρνητικών επιπτώσεων Σελ. 268
Ζ. Τροποποίηση απόφασης προστίμου Σελ. 268
Η. Αναρμοδιότητα εκδόντος οργάνου Σελ. 268
Χ. Δικαίωμα ακροάσεως Σελ. 268
ΧΙ. Υπόδειγμα προσφυγής κατά απόφασης επιβολής προστίμου Σελ. 270
Α1.1. Προσωρινή Δικαστική Προστασία σε διαφορές ουσίας
[9] ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελ. 277
Ι. Γενικό μέρος Σελ. 281
ΙΙ. Η αναστολή εκτελέσεως διοικητικών πράξεων Σελ. 282
Α. Προϋποθέσεις Σελ. 283
1. Μη ύπαρξη διοικητικής ή εκ του νόμου αναστολής εκτελέσεως Σελ. 283
2. Προηγούμενη άσκηση προσφυγής Σελ. 284
Β. Αρμοδιότητα Σελ. 284
Γ. Λόγοι αναστολής Σελ. 285
1. Διαφορές φορολογικές, τελωνειακές ή γενικά διαφορές με χρηματικό αντικείμενο Σελ. 285
i. Προδήλως βάσιμος χαρακτήρας της προσφυγής Σελ. 285
ii. Πρόκληση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης Σελ. 286
2. Πράξη ανάκτησης παράνομης ή ασυμβίβαστης με την εσωτερική αγορά κρατικής ενίσχυσης Σελ. 288
3. Λοιπές διαφορές ουσίας Σελ. 289
i. Προδήλως βάσιμος κατά τα ανωτέρω (υπό Ι.1 ), χαρακτήρας της προσφυγής ή 2. πρόκληση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης κατά τα ανωτέρω (υπό Ι.2), βλάβης Σελ. 289
Δ. Λόγοι που κωλύουν την χορήγηση αναστολής Σελ. 289
1. Το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των τρίτων Σελ. 289
2. Προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη προσφυγή Σελ. 290
3. Εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 290
4. Το ζήτημα των πράξεων αρνητικού περιεχομένου Σελ. 291
Ε. Διαδικασία Σελ. 292
1. Προδικασία Σελ. 292
i. Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 292
ii. Κατάθεση του δικογράφου της αίτησης Σελ. 293
iii. Προσδιορισμός και επιδόσεις Σελ. 293
iv. Στοιχεία και απόψεις της διοίκησης Σελ. 294
2. Κύρια διαδικασία - Εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής Σελ. 294
ΣΤ. Απόφαση Σελ. 295
1. Περιεχόμενο Σελ. 295
2. Επίδοση Σελ. 295
3. Αιτιολογία Σελ. 296
4. Ισχύς Σελ. 296
5. Ανάκληση Σελ. 296
Ζ. Παραίτηση Σελ. 298
Η. Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης Σελ. 299
1. Διαδικασία έκδοσης προσωρινής διαταγής (άρθρο 204 παρ. 3 ΚΔΔ) Σελ. 299
2. Ισχύς της προσωρινής διαταγής Σελ. 300
3. Ανάκληση προσωρινής διαταγής Σελ. 300
Θ. Νομολογία Σελ. 300
ΙΙI. Αναστολή εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων Σελ. 317
Α. Προϋποθέσεις Σελ. 318
1. Προηγούμενη άσκηση ένδικου μέσου κατά της απόφασης Σελ. 318
2. Η άσκηση του ένδικου μέσου να μη συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλόμενης απόφασης Σελ. 318
Β. Αρμοδιότητα Σελ. 319
Γ. Λόγοι αναστολής Σελ. 319
1. Προδήλως βάσιμος χαρακτήρας του ένδικου μέσου Σελ. 319
2. Πρόκληση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης Σελ. 320
Δ. Λόγοι που κωλύουν τη χορήγηση αναστολής Σελ. 321
1. Το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των τρίτων Σελ. 321
2. Προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιμο ένδικο μέσο Σελ. 321
3. Εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης Σελ. 322
Ε. Διαδικασία (Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόφαση) Σελ. 322
ΣΤ. Νομολογία Σελ. 322
ΙΙΙ. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης Σελ. 325
Α. Προϋποθέσεις Σελ. 325
Β. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 325
Γ. Λόγοι προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης Σελ. 325
Δ. Λόγοι που κωλύουν την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης Σελ. 326
1. Το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των τρίτων Σελ. 326
2. Προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιμο κύριο ένδικο βοήθημα (προσφυγή ή αγωγή) Σελ. 326
Ε. Διαδικασία (Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόφαση) Σελ. 327
ΣΤ. Νομολογία Σελ. 327
V. Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης Σελ. 329
Α. Προϋποθέσεις Σελ. 329
Β. Αρμοδιότητα Σελ. 330
Γ. Λόγοι προσωρινής επιδίκασης απαίτησης Σελ. 330
Δ. Λόγοι που κωλύουν την προσωρινή επιδίκαση απαίτησης Σελ. 331
1. Το δημόσιο συμφέρον Σελ. 331
2. Προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη αγωγή Σελ. 331
E. Διαδικασία Σελ. 331
1. Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 331
2. Προδικασία - κύρια διαδικασία - απόδειξη Σελ. 331
ΣΤ. Απόφαση Σελ. 333
1. Περιεχόμενο Σελ. 333
2. Ισχύς - εκτελεστότητα Σελ. 334
3. Κοινοποίηση Σελ. 334
Ζ. Νομολογία Σελ. 334
VI. Υποδείγματα Σελ. 339
1. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως διοικητικής πράξης και προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης Σελ. 339
2. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως δικαστικής απόφασης Σελ. 345
Α2. Υπαλληλική Προσφυγή
[10] Η ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ Σελ. 349
Ι. Δικονομικό καθεστώς Σελ. 351
ΙΙ. Το παραδεκτό της προσφυγής Σελ. 352
Α. Δικαιοδοσία Σελ. 352
Β. Αρμοδιότητα Σελ. 353
1. Γενικά Σελ. 353
2. Καθ’ ύλην Σελ. 354
3. Νομολογιακή περιπτωσιολογία Σελ. 354
i. Υπαλληλική προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Σελ. 354
ii. Ακυρωτικές διαφορές υπαγόμενες στο Διοικητικό Εφετείο Σελ. 359
iii. Υπαλληλική προσφυγή υπαγόμενη στο Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 363
4. Κατά τόπον Σελ. 364
Γ. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 364
Δ. Ικανότητα δικαστικής παράστασης - Πληρεξουσιότητα Σελ. 366
Ε. Φύση της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 366
ΣΤ. Έννομο συμφέρον Σελ. 367
Ζ. Προθεσμία άσκησης Σελ. 368
Η. Άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 368
Θ. Τυπική ορθότητα της άσκησης της προσφυγής Σελ. 368
ΙΙΙ. Το βάσιμο της προσφυγής Σελ. 369
Α. Γενικά Σελ. 369
Β. Λόγοι ακυρώσεως Σελ. 369
1. Αναρμοδιότητα Σελ. 369
2. Παράβαση ουσιώδους τύπου Σελ. 369
3. Παράβαση νόμου Σελ. 371
IV. Η απόφαση επί της προσφυγής Σελ. 371
V. Ζητήματα διαδικασίας Σελ. 371
Α. Διάδικοι Σελ. 371
Β. Έναρξη, διεξαγωγή και περάτωση της δίκης Σελ. 372
1. Η άσκηση και οι δικονομικές συνέπειες της προσφυγής Σελ. 372
2. Κύρια διαδικασία - απόδειξη Σελ. 373
3. Περάτωση της δίκης Σελ. 374
Γ. Ένδικα μέσα Σελ. 375
VI. Υπόδειγμα υπαλληλικής προσφυγής Σελ. 376
Α3. Ένσταση
[11] ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 379
Ι. Διαγνωστική διαδικασία Σελ. 380
Α. Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα Σελ. 380
Β. Το αντικείμενο της δίκης Σελ. 381
Γ. Προσβαλλόμενη πράξη Σελ. 382
Δ. Διάδικοι Σελ. 383
1. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 383
2. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 384
Ε. Πρόσθετη παρέμβαση Σελ. 384
ΣΤ. Ομοδικία - συνάφεια - αντικειμενική σώρρευση - συνεκδίκαση Σελ. 385
Ζ. Η προδικασία Σελ. 387
1. Η άσκηση της ένστασης Σελ. 387
2. Προθεσμία Σελ. 387
3. Περιεχόμενο του δικογράφου της ένστασης Σελ. 388
i. Ταυτότητα διαδίκων Σελ. 388
ii. Προσβαλλομένη πράξη Σελ. 389
iii. Συγκεκριμένοι λόγοι Σελ. 389
iv. Ορισμένο αίτημα Σελ. 390
Η. Διαβίβαση φακέλλου Σελ. 391
Θ. Δικάσιμος - Κοινοποιήσεις - Εισηγητής δικαστής Σελ. 391
Ι. Αντένσταση - Υπόμνημα - Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 392
1. Αντένσταση Σελ. 392
2. Υπόμνημα Σελ. 394
3. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 394
ΙΑ. Κύρια διαδικασία Σελ. 395
ΙΒ. Η απόδειξη Σελ. 395
ΙΓ. Κατάργηση και περάτωση της δίκης Σελ. 396
ΙΔ. Η δικαστική απόφαση Σελ. 397
1. Η ακύρωση της εκλογής Σελ. 397
2. Η μεταρρύθμιση της εκλογής Σελ. 398
3. Η επικύρωση της εκλογής Σελ. 399
4. Η γνωστοποίηση Σελ. 399
ΙΕ. Η φύση της απόφασης Σελ. 399
ΙΣΤ. Οι συνέπειες της απόφασης Σελ. 400
1. Η ισχύς της απόφασης Σελ. 400
2. Το δεδικασμένο Σελ. 401
3. Υποχρέωση συμμόρφωσης Σελ. 403
ΙΖ. Τα έξοδα της δίκης Σελ. 405
ΙΙ. Τα ένδικα μέσα Σελ. 405
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 405
Β. Η αίτηση διορθώσεως και ερμηνείας Σελ. 406
1. Η άσκηση και η συζήτηση Σελ. 406
2. Η διόρθωση Σελ. 407
3. Η ερμηνεία Σελ. 407
Γ. Η τριτανακοπή Σελ. 407
Δ. Η αίτηση αναθεωρήσεως Σελ. 409
Ε. Η αίτηση αναιρέσεως Σελ. 410
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 410
2. Διάδικοι Σελ. 410
3. Η άσκηση Σελ. 410
4. Λόγοι αναιρέσεως Σελ. 411
5. Συνέπειες Σελ. 412
III. Υπόδειγμα ένστασης Σελ. 413
[12] ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Σελ. 417
Β. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Β1. Έφεση
[13] ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ Σελ. 419
Ι. Γενικά Σελ. 423
ΙΙ. Αρμοδιότητα Σελ. 425
Α. Καθ’ ύλην Σελ. 425
Β. Κατά τόπον Σελ. 425
ΙΙΙ. Δικόγραφο Σελ. 426
Α. Περιεχόμενο Σελ. 426
Β. Κατάθεση Σελ. 428
IV. Εφαρμοστέες δικονομικές διατάξεις Σελ. 429
V. Ζητήματα παραδεκτού Σελ. 430
Α. Προσβαλλόμενη απόφαση Σελ. 430
1. Γενικά Σελ. 430
2. Υποστατή Σελ. 430
3. Πρωτόδικη Σελ. 431
4. Οριστική Σελ. 433
Β. Χρηματική προϋπόθεση του εκκλητού Σελ. 435
1. Γενικά Σελ. 435
2. Σύνδεση παραδεκτού με το χρηματικό αντικείμενο της δίκης Σελ. 436
3. Αποσύνδεση παραδεκτού από το χρηματικό αντικείμενο της δίκης Σελ. 439
Γ. Έλλειψη νομοθετικής διάταξης που θεσπίζει το ανέκκλητο Σελ. 442
Δ. Παράβολο Σελ. 443
1. Δικονομική μεταχείριση Σελ. 443
2. Χρηματική αξία Σελ. 446
3. Παρατηρήσεις Σελ. 449
Ε. Καταβολή του 20% του οφειλόμενου φόρου Σελ. 450
ΣΤ. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 451
1. Διάδικοι Σελ. 451
2. Έννομο συμφέρον Σελ. 453
3. Σχέση έφεσης και ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 453
Ζ. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 457
Η. Προθεσμία Σελ. 458
1. Γνήσια προθεσμία Σελ. 458
i. Έναρξη Σελ. 458
ii. Αναστολή Σελ. 459
iii. Παρέκταση Σελ. 460
iv. Προθεσμία σε περίπτωση θανάτου ή λύσης Σελ. 461
v. Διατάξεις που προβλέπουν μικρότερη προθεσμία Σελ. 461
2. Καταχρηστική προθεσμία Σελ. 462
VI. Λόγοι εφέσεως Σελ. 463
A. Γενικά Σελ. 463
Β. Σαφείς και ορισμένοι λόγοι Σελ. 464
Γ. Έννομο συμφέρον Σελ. 466
Δ. Αυτεπαγγέλτως ερευνώμενοι λόγοι Σελ. 466
Ε. Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως Σελ. 469
VII. Αντικείμενο της δίκης Σελ. 470
Α. Γενικά Σελ. 470
Β. Νέα αιτήματα Σελ. 470
Γ. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί Σελ. 471
Δ. Νέα αποδεικτικά στοιχεία Σελ. 472
VIII. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα Σελ. 474
Α. Οι αιτιάσεις του εκκαλούντος ως όριο της εξουσίας του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου Σελ. 474
Β. Αυτεπάγγελτος έλεγχος του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου Σελ. 476
1. Κατά νόμον έλεγχος της διοικητικής πράξης Σελ. 476
2. Δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, σύνθεση και συγκρότηση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου Σελ. 479
3. Λοιπές περιπτώσεις αυτεπάγγελτου ελέγχου Σελ. 480
IX. Ανασταλτικό αποτέλεσμα Σελ. 480
X. Επικοινωτικό αποτέλεσμα Σελ. 483
XΙ. Απόφαση Σελ. 485
Α. Η αρχή non reformatio in pejus Σελ. 485
Β. Ευδοκίμηση της έφεσης Σελ. 486
Γ. Παραπομπή της υπόθεσης Σελ. 487
Δ. Εφαρμοστέες ουσιαστικές διατάξεις Σελ. 487
Ε. Αντικατάσταση αιτιολογίας της πρωτόδικης απόφασης Σελ. 489
ΣΤ. Δεδικασμένο Σελ. 491
1. Γενικά Σελ. 491
2. Εσωδικαστική λειτουργία του δεδικασμένου Σελ. 492
3. Εξωδικαστική λειτουργία του δεδικασμένου (υποχρέωση συμμόρφωσης) Σελ. 493
XII. Η αρχή nοn bis in idem Σελ. 493
ΧIΙΙ. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου μετά από αναίρεση Σελ. 495
XIV. Υποδείγματα
1. Έφεση - Μη καταβολή παροχής Σελ. 497
2. Έφεση - Χορήγηση αδείας μεταλλευτικών ερευνών Σελ. 500
3. Έφεση - Οικογενειακά επιδόματα Σελ. 505
Β2. Αίτηση Αναθεωρήσεως
[14] ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ Σελ. 507
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 508
II. Παραδεκτό Σελ. 509
Α. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 509
Β. Προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 509
Γ. Ενεργητική - Παθητική νομιμοποίηση - Έννομο συμφέρον Σελ. 510
Δ. Προθεσμία Σελ. 511
Ε. Ανασταλτικό αποτέλεσμα Σελ. 512
ΣΤ. Δεύτερη αίτηση αναθεωρήσεως Σελ. 512
Ζ. Σχέση αιτήσεως αναθεωρήσεως και αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 512
III. Διαδικασία Σελ. 513
IV. Λόγοι αιτήσεως αναθεωρήσεως Σελ. 513
Α. Άρθρο 103 παρ. 1 περ. α’ ΚΔΔ Σελ. 514
Β. Άρθρο 103 παρ. 1 περ. β’ ΚΔΔ Σελ. 515
Γ. Άρθρο 103 παρ. 1 περ. γ’ ΚΔΔ Σελ. 517
V. Απόφαση Σελ. 518
VI. Υπόδειγμα αιτήσεως αναθεωρήσεως Σελ. 519
[15] ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 523
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 524
II. Παραδεκτό Σελ. 525
Α. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 525
Β. Προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 525
Γ. Ενεργητική νομιμοποίηση - Προθεσμία Σελ. 526
IΙΙ. Διαδικασία Σελ. 526
IV. Απόφαση Σελ. 526
V. Υπόδειγμα αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας Σελ. 530
ΙΙ. ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
[16] Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ EΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ Σελ. 535
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 537
ΙΙ. Προσβαλλόμενες πράξεις - Περιπτωσιολογία Σελ. 539
Α. Άρθρο 1 Ν 702/1977 Σελ. 539
1. Διορισμός/πρόσληψη και υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ Σελ. 539
2. Εφαρμογή εκπαιδευτικής νομοθεσίας Σελ. 541
3. Εφαρμογή πολεοδομικής νομοθεσίας Σελ. 542
4. Εφαρμογή της νομοθεσίας για τις υπαίθριες διαφημίσεις και επιγραφές Σελ. 543
5. Εφαρμογή νομοθεσίας περί ΟΤΑ Σελ. 543
6. Χορήγηση αδειών Σελ. 544
7. Εφαρμογή αθλητικής νομοθεσίας Σελ. 545
8. Χαρακτηρισμός εκτάσεων και κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων Σελ. 545
9. Εφαρμογή νομοθεσίας περί συμβολαιογράφων κ. ά. Σελ. 546
10. Εφαρμογή των άρθρων 1 έως 13 του Ν 3448/2006 Σελ. 547
Β. Άρθρο 25 Ν 3371/2005 Σελ. 547
Γ. Άρθρο 5 παρ. 6 Ν 2773/1999 Σελ. 547
Δ. Άρθρο 10 παρ. 6 Ν 2323/1995 Σελ. 547
ΙΙΙ. Δικονομικές συνέπειες αναρμοδιότητας ακυρωτικού δικαστηρίου Σελ. 548
Α. Aναρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου Σελ. 548
1. Έλλειψη δικαιοδοσίας Σελ. 548
2. Καθ’ ύλην αναρμοδιότητα Σελ. 548
3. Κατά τόπον αναρμοδιότητα Σελ. 548
Β. Aναρμοδιότητα ΣτΕ - Διακράτηση υπόθεσης Σελ. 549
Γ. Παραπομπή και νομιμοποίηση - Παράσταση διαδίκων - πληρεξουσίων Σελ. 550
IV. Υποδείγματα Σελ. 551
1. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως απόφασης υπηρεσιακού συμβουλίου Σελ. 551
2. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως πράξης ΑΣΕΠ και συναφούς πράξης Περιφερειάρχη Σελ. 554
3. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως απόφασης οργάνου ΑΕΙ Σελ. 559
4. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως απόφασης της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Αυθαίρετων Κατασκευών Σελ. 562
5. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Σελ. 573
6. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως απόφασης Περιφερειάρχη για μη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Σελ. 578
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 583
Back to Top