ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ


Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού και Δικονομικού Δικαίου

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 25.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 74,00 € Ειδική Τιμή 62,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16233
Χρυσανθάκης Χ.
Γαλάνης Θ., Γιακουμής Σ., Διβάνη Χ., Ζώης Γ., Θεοφυλάκτου Β., Κατρούγκαλος Γ., Καϋμενάκη Ε., Κουβαράς Η., Κωστελίδου Κ., Λαμπρινάκη Ι., Μεταξάς Α., Μπούμπα Α., Πανταζόπουλος Π., Παπαθωμάς Α., Πατρίκιος Γ., Πετρόγλου Α., Σοϊλεντάκης Ν., Τασσοπούλου Γ., Τσόγκας Χ., Φιλίππου Δ.

Η δεύτερη ενημερωμένη έκδοση του συλλογικού έργου «Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Διοικητικό Πρωτοδικείο» αποτελεί μία συνολική προσέγγιση της ύλης του Διοικητικού Ουσιαστικού και Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, ταξινομημένης σε θεματικές ενότητες, με πλούσιες αναφορές σε νομολογία και επιστήμη και ταυτόχρονη παράθεση χρηστικών υποδειγμάτων.

Το έργο είναι επικαιροποιημένο με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που έχουν επέλθει στο δημόσιο δίκαιο, όπως είναι οι Ν 3900/2010, 3943/2011, 3994/2011, 4038/2012, 4051/2012, 4055/2012, 4072/2012, 4079/2012, 4093/2012, 4152/2013, 4170/2013, 4274/2014, 4329/2015, 4446/2016, 4465/2017 και 4509/2017 που επέφεραν τροποποιήσεις στη διοικητική δικονομία.

Ειδικότερα, ο τόμος  περιλαμβάνει τα επιμέρους αντικείμενα του ουσιαστικού διοικητικού και διοικητικού δικονομικού δικαίου που αφορούν στο φορολογικό δίκαιο, στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, στην αστική ευθύνη του Δημοσίου, στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, στον καθορισμό των ορίων της περιφέρειας δήμων και κοινοτήτων, στα μεταλλεία - λατομεία, στα σήματα, στους αλλοδαπούς, στην αναγκαστική απαλλοτρίωση - άρση μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στις αποδοχές προσωπικού του Δημοσίου, στις λοιπές διοικητικές διαφορές ουσίας  καθώς και στην προσφυγή, στην αγωγή, στην ανακοπή στο πλαίσιο της διοικητικής εκτέλεσης, στις εκλογικές διαφορές, στην έφεση, στην ανακοπή ερημοδικίας, στην αίτηση διόρθωσης και ερμηνείας, στην τριτανακοπή, στην αίτηση αναθεώρησης  και, τέλος, στην προσωρινή δικαστική προστασία.

Συμπληρώνεται από ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο. Συνιστά ένα εύχρηστο βοήθημα για δικηγόρους και εφαρμοστές του δικαίου, που επιθυμούν να προσεγγίσουν με ευχερή και ταχύ τρόπο βασικούς θεσμούς του Διοικητικού Δικαίου, όπως αυτοί αναδεικνύονται μέσα από την πράξη.

Ι. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[1] ΦΟΡΟΛΟΓΙA Σελ. 1
Ι. Το φαινόμενο του φόρου Σελ. 3
Α. Εισαγωγή - Η ανάγκη για την επιβολή φορολογίας Σελ. 3
Β. Έννοια - Χαρακτηριστικά του φόρου Σελ. 4
Γ. Τυπολογία των φόρων Σελ. 6
ΙΙ. Το φορολογικό δίκαιο Σελ. 7
Α. Η έννοια του συστήματος του φορολογικού δικαίου Σελ. 7
Β. Θεμελιώδεις αρχές άσκησης της κρατικής φορολογικής εξουσίας Σελ. 9
1. Η αρχή της νομιμότητας του φόρου Σελ. 9
2. Η αρχή της βεβαιότητας του φόρου Σελ. 11
3. Οι αρχές της καθολικότητας του φόρου και της φορολογικής ισότητας Σελ. 12
4. Η απαγόρευση αναδρομικότητας των φορολογικών ρυθμίσεων Σελ. 13
5. Περιορισμοί της κρατικής φορολογικής εξουσίας από τα ατομικά δικαιώματα Σελ. 16
6. Οι αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας Σελ. 17
ΙΙΙ. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα Σελ. 18
A. Φόροι εισοδήματος Σελ. 18
1. Εισαγωγή Σελ. 18
2. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Σελ. 18
3. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Σελ. 23
B. Φόροι επί της περιουσίας Σελ. 24
1. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Σελ. 24
2. Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Σελ. 24
3. Ο ειδικός φόρος ακίνητης περιουσίας εταιρειών Σελ. 26
4. Η φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών Σελ. 26
Γ. Φόροι επί της δαπάνης Σελ. 28
1. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Σελ. 28
2. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης Σελ. 29
3. Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων και Πλοίων Σελ. 30
4. Τέλη Χαρτοσήμου Σελ. 30
5. Ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων Σελ. 30
IV. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Σελ. 31
V. Η φορολογική διαδικασία Σελ. 31
VΙ. Υπόδειγμα προσφυγής Σελ. 33
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
[2] ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 41
Ι. Σύνταγμα και γενικές αρχές κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου Σελ. 42
II. ΕΣΔΑ Σελ. 47
III. Κοινοτικό - Ενωσιακό Δίκαιο Σελ. 49
[3] ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Σελ. 59
Ι. Έναρξη και διάρκεια της έννομης σχέσης κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 62
Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση Σελ. 62
1. Γενικές Αρχές Σελ. 62
2. Ασφαλιστικός δεσμός Σελ. 63
3. Ασφαλιστικό βιβλιάριο Σελ. 64
4. Ειδικότερα θέματα Σελ. 64
Β. Θέματα καταβολής και είσπραξης εισφορών Σελ. 67
1. Γενικές Αρχές Σελ. 67
2. Αξιόποινο της μη καταβολής εισφορών Σελ. 70
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα Σελ. 72
4. Καταλογισμός εισφορών εκ των υστέρων Σελ. 72
5. ΠΕΕ Σελ. 73
6. ΠΕΠΑΕ Σελ. 74
7. ΠΕΠΕΕ Σελ. 74
8. Ειδικότερα Θέματα Σελ. 74
Γ. Πραγματική ασφάλιση Σελ. 76
1. Γενικές Αρχές Σελ. 76
2. Αναγνώριση ημερών εργασίας Σελ. 78
3. Τυπική ασφάλιση Σελ. 79
4. Ειδικότερα θέματα Σελ. 80
Δ. Πλασματική ασφάλιση Σελ. 81
1. Γενικές αρχές Σελ. 81
2. Αναπηρία Σελ. 82
3. Ανεργία Σελ. 82
4. Ασθένεια Σελ. 82
5. Δικτατορία Σελ. 82
6. Εθνική Αντίσταση Σελ. 83
7. Επαναπατρισθέντες Σελ. 83
8. Οικοδόμοι Σελ. 84
9. Ολυμπιακή Αεροπορία Σελ. 84
10. Ομογενείς Σελ. 84
11. Πολιτικοί πρόσφυγες Σελ. 86
12. Στρατιωτική υπηρεσία Σελ. 86
Ε. Πολλαπλή ασφάλιση Σελ. 87
1. Παράλληλη ασφάλιση Σελ. 87
2. Διαδοχική ασφάλιση Σελ. 88
ΣΤ. Προαιρετική ασφάλιση Σελ. 91
II. Αναπηρία Σελ. 92
Α. Διαπίστωση Σελ. 92
Β. Ειδική προστασία αναπήρων Σελ. 95
III. Ασφαλιστικές παροχές Σελ. 95
Α. Συντάξεις Σελ. 95
1. Συντάξεις γήρατος Σελ. 95
2. Σύνταξη αναπηρίας Σελ. 108
3. Σύνταξη θανάτου Σελ. 112
Β. Επιδόματα (παραπληγικά, απόλυτης αναπηρίας - συμπαράστασης κ.λπ.) Σελ. 119
1. Επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας Σελ. 119
2. Επίδομα απολύτου αναπηρίας ή συμπαράστασης τρίτου προσώπου Σελ. 119
Γ. Εφάπαξ παροχές Σελ. 120
1. Η εφάπαξ παροχή ως αμιγώς ανταποδοτική παροχή Σελ. 120
2. Η εφάπαξ παροχή ως παροχή κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 120
3. Χορήγηση εφάπαξ παροχών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης Σελ. 121
4. Ειδικότερα θέματα Σελ. 121
IV. Υπoδείγματα
1. Προσφυγής κατά αποφάσεως ΤΔΕ περί μη χορηγήσεως επιδόματος παραπληγίας - τετραπληγίας Σελ. 125
2. Προσφυγής κατά αποφάσεως ΤΔΕ Υπ/τος Συντάξεων ΙΚΑ Σελ. 130
3. Προσφυγής κατά αποφάσεως ΔΣ ΤΣΑΥ Σελ. 134
4. Προσφυγής κατά αποφάσεως ΤΔΕ Υπ/τος ΙΚΑ (ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ) Σελ. 141
5. Προσφυγής - αγωγής (105-106 ΕισΝΑΚ) Σελ. 151
[4] ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Σελ. 161
Ι. Νομικό καθεστώς Σελ. 162
ΙΙ. Προϋποθέσεις Σελ. 163
Α. Όργανο του Δημοσίου Σελ. 163
1. Όργανο της νομοθετικής λειτουργίας Σελ. 164
2. Όργανο της εκτελεστικής λειτουργίας Σελ. 165
3. Όργανο της δικαστικής λειτουργίας Σελ. 165
Β. Η πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια Σελ. 166
Γ. Παρανομία Σελ. 167
Δ. Ζημία Σελ. 167
Ε. Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 167
Στ. Άσκηση δημόσιας εξουσίας Σελ. 169
Ζ. Η ρήτρα υπέρ του γενικού συμφέροντος Σελ. 170
ΙΙΙ. Δικονομικά Σελ. 173
Α. Αρμοδιότητα Σελ. 173
Β. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 174
Γ. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 174
Δ. Αποζημίωση Σελ. 175
Ε. Παραγραφή Σελ. 176
IV. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης κατ’ άρθρο 105-106 ΕισΝΑΚ Σελ. 180
[5] ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 197
Ι. Νομολογιακή διάπλαση της αρχής Σελ. 199
ΙΙ. Προϋποθέσεις Σελ. 201
Α. Παροχή δικαιωμάτων σε ιδιώτες Σελ. 201
Β. Κατάφωρη παράβαση Σελ. 203
Γ. Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 204
ΙΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικονομική αυτονομία των κρατών μελών Σελ. 205
ΙV. Η αποζημιωτική ευθύνη του Δημοσίου Σελ. 206
V. Ευθύνη του Δημοσίου για παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου από ανώτατα εθνικά δικαστήρια Σελ. 207
A. Νομική θεμελίωση της ευθύνης Σελ. 207
Β. Προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης της ευθύνης Σελ. 208
Γ. Η ειδικότερη περίπτωση της ευθύνης κράτους μέλους επί παράβασης της υποχρέωσης υποβολής προδικαστικού ερωτήματος Σελ. 210
VI. Θεμελίωση της ευθύνης του Δημοσίου κατά το ελληνικό δίκαιο και η επίδραση του ενωσιακού δικαίου Σελ. 212
[6] ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σελ. 215
I. Γενικά Σελ. 216
II. Η εδαφική περιφέρεια των δήμων και των κοινοτήτων Σελ. 216
III. Επιτροπή ορίων Σελ. 217
IV. Κριτήρια διοικητικής διαίρεσης των δήμων και των κοινοτήτων Σελ. 217
V. Διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας καθορισμού ορίων της εδαφικής περιφέρειας δήμων και κοινοτήτων Σελ. 221
VI. Αποτελέσματα της απόφασης της επιτροπής και της δικαστικής απόφασης - Νέος καθορισμός ορίων Σελ. 222
VIΙ. Υπόδειγμα προσφυγής κατά της έκθεσης της Επιτροπής Ορίων Σελ. 224
[7] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ, ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ Σελ. 227
I. Εισαγωγικά Σελ. 228
II. Νομικό καθεστώς Σελ. 229
Α. Ν 1406/1983 Σελ. 229
Β. ΠΔ 458/1985 Σελ. 230
Γ. Σύνταγμα Σελ. 230
Δ. Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα Σελ. 231
Ε. Ειδικότερες διατάξεις περί επιτάξεων Σελ. 231
ΙΙΙ. Έκθεση του ζητήματος Σελ. 232
ΙV. Επισημάνσεις - Νομολογία Σελ. 234
[8] ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ Σελ. 237
Ι. Νομικό καθεστώς Σελ. 241
A. Διατάξεις περί λατομείων μαρμάρου - βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών Σελ. 241
B. Διατάξεις περί μεταλλείων Σελ. 244
Γ. Διατάξεις περί προστίμων Σελ. 244
ΙΙ. Νομική φύση των διαφορών που αναφύονται Σελ. 246
Α. Κριτήριο της διάκρισης Σελ. 246
Β. Ακυρωτική διαφορά Σελ. 247
Γ. Προσφυγή ουσίας Σελ. 249
ΙΙΙ. Ακυρωτικός έλεγχος Σελ. 251
Α. Περιεχόμενο Σελ. 251
Β. Στάθμιση Σελ. 252
Γ. Παρεμπίπτων έλεγχος Σελ. 252
IV. Δικαιοδοσία Σελ. 253
Α. Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 253
Β. Μονομελές Πρωτοδικείο Σελ. 253
Γ. Επί επιβολής προστίμου Σελ. 254
Δ. Αναστολή Σελ. 255
1. Υποχρέωση συμμόρφωσης - Συνταγματική κατοχύρωση Σελ. 255
2. Στάθμιση Σελ. 256
3. Αποκατάσταση λατομείου Σελ. 256
4. Επί επιβολής προστίμου Σελ. 256
V. Έννομο συμφέρον Σελ. 257
A. Για αίτηση ακυρώσεως Σελ. 257
B. Για άσκηση παρεμβάσεως Σελ. 257
VI. Μίσθωση Λατομείου Σελ. 258
A. Κατηγορίες Σελ. 258
Β. Αναγκαία η δημοπρασία Σελ. 258
Γ. Μισθωτική σύμβαση Σελ. 259
Δ. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 259
1. Επί αγωγής αποδόσεως μισθίου Σελ. 259
2. Εμπορική μίσθωση Σελ. 260
Ε. Μίσθωμα Σελ. 260
Στ. Αναγκαστική παράταση μισθώσεων - Αρχή της αναλογικότητας Σελ. 260
Ζ. Μίσθωση δικαιώματος μεταλλειοκτησίας - Έκπτωση Σελ. 261
Η. Ανάκληση έκπτωσης Σελ. 262
Θ. Διατήρηση μεταλλείου ως αποθεματικού άλλου Σελ. 262
Ι. Καταγγελία μισθώσεως λόγω μη συνετής εξορύξεως Σελ. 262
ΙΑ. Υπομίσθωση Σελ. 263
1. Δημόσια λατομεία Σελ. 263
2. Ιδιωτικά Σελ. 263
VII. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Σελ. 263
A. Χρόνος έναρξης διαδικασίας έγκρισης Σελ. 263
B. Ποια στοιχεία εξετάζονται Σελ. 264
Γ. Δεν αποκλείεται σε προστατευόμενη περιοχή Σελ. 264
Δ. Διατυπώσεις δημοσιότητας - Όχι συστατικός τύπος Σελ. 265
Ε. Αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης - Αρχής της πρόληψης Σελ. 265
Στ. Βιώσιμη ανάπτυξη και μεταλλεία Σελ. 266
Ζ. Προϋποθέσεις Σελ. 267
Η. Διαδικασία Σελ. 268
Θ. Προέγκριση χωροθέτησης - Καθορισμός μεταλλευτικών περιοχών Σελ. 269
Ι. Διάρκεια ισχύος Σελ. 270
VIII. Μεταλλειοκτησία - Άδεια μεταλλευτικών ερευνών Σελ. 270
A. Ορισμός - Φύση του δικαιώματος Σελ. 270
B. Μεταλλευτική έρευνα - Άδεια - Διαδικασία Σελ. 270
Γ. Εκμίσθωση δικαιώματος - Θεμιτό μίσθωμα Σελ. 271
Δ. Μεταλλεύματα Σελ. 272
Ε. Έκπτωση από το δικαίωμα Σελ. 273
Στ. Μεταλλευτική περιοχή του Δημοσίου - Δικαίωμα προσδοκίας Σελ. 273
ΙX. Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Σελ. 274
A. Επιτρεπτό Σελ. 274
Β. Αιτιολογία Σελ. 274
X. Άδεια μεταλλευτικών ερευνών - Άδεια εκμεταλλεύσεως λατομείου Σελ. 275
Α. Σε μεταλλευτική περιοχή του Δημοσίου Σελ. 275
1. Λειτουργία λατομείου σε περιοχή υπαγόμενη στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού Σελ. 275
Β. Δικαίωμα προσδοκίας Σελ. 275
Γ. Προέγκριση χωροθέτησης Σελ. 275
Δ. Διάρκεια ισχύος Σελ. 277
XI. Φόροι - Τέλη Σελ. 277
Α. Λατομεία ανήκοντα σε ΟΤΑ - Ιδιωτικά λατομεία Σελ. 277
Β. Τέλος ακίνητης περιουσίας Σελ. 277
Γ. Φόρος μεταβίβασης δικαιώματος μεταλλειοκτησίας Σελ. 278
XII. Περιβάλλον Σελ. 278
XIΙΙ. Λατομείο εντός δάσους Σελ. 279
A. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση Σελ. 279
B. Προϋποθέσεις Σελ. 279
Γ. Διαδικασία Σελ. 280
Δ. Χρονική διάρκεια Σελ. 281
Ε. Συναρμοδιότητα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σελ. 281
XΙV. Λατομείο εντός περιοχής Natura Σελ. 281
A. Μορφή - Διάρκεια προστασίας Σελ. 281
B. Όχι απόλυτη απαγόρευση Σελ. 282
Γ. Προϋποθέσεις Σελ. 282
Δ. Προστατευόμενες ζώνες Σελ. 282
XV. Ρέματα Σελ. 283
XVI. Αλλοδαποί Σελ. 284
XVII. Μεταλλουργική Βιομηχανία - Μεταλλουργία Σελ. 284
XVΙΙΙ. Απόβλητα Σελ. 284
A. Έννοια Σελ. 284
B. Έλεγχος μεταφοράς αποβλήτων Σελ. 285
Γ. Απόθεση - Διάθεση - Αξιοποίηση αποβλήτων Σελ. 286
ΧΙΧ. Λατομικές περιοχές Σελ. 286
Α. Υποχρεωτικός ο καθορισμός λατομικών περιοχών Σελ. 286
Β. Προϋποθέσεις Σελ. 288
Γ. Τροποποίηση καθορισμού λατομικών περιοχών Σελ. 288
Δ. Απαγορευμένες ζώνες Σελ. 288
Ε. Άδεια οικοδομής εντός λατομικής περιοχής Σελ. 289
Στ. Κανονιστικές αποφάσεις Σελ. 289
Ζ. Λατομεία εκτός λατομικών περιοχών - Αντισυνταγματικότητα Σελ. 289
XX. Συνέχιση λειτουργίας - Αποκατάσταση λατομείου Σελ. 290
Α. Σκοπός - Προϋποθέσεις Σελ. 290
Β. Παράταση - Χρόνος Σελ. 291
XXI. Πρόστιμα Σελ. 292
Α. Αρμόδιο όργανο Σελ. 292
Β. Ένδικο βοήθημα Σελ. 293
Γ. Δικαιοδοσία Σελ. 293
Δ. Στοιχεία για τον επιμερισμό του προστίμου Σελ. 294
Ε. Δικαίωμα ακροάσεως Σελ. 294
Στ. Ενιαίο πρόστιμο Σελ. 295
XXΙI. Υπόδειγμα προσφυγής κατά απόφασης επιβολής προστίμου Σελ. 296
[9] ΣΗΜΑΤΑ Σελ. 303
I. Γενικά Σελ. 304
II. Απόλυτοι λόγοι απαράδεκτου κατάθεσης σημείου ως σήματος Σελ. 304
ΙΙΙ. Σχετικοί λόγοι απαράδεκτου κατάθεσης σημείου ως σήματος Σελ. 306
IV. Η διαδικασία κατάθεσης και καταχώρισης σήματος Σελ. 307
V. Διοικητικές προσφυγές και ένδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων της διοικητικής επιτροπής σημάτων Σελ. 310
Α. Ανακοπή Σελ. 310
Β. Παρέμβαση Σελ. 310
Γ. Προσφυγή Σελ. 311
Δ. Πρόσθετοι λόγοι ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων Σελ. 312
VI. Συναίνεση για την καταχώριση σήματος, διαγραφή και μεταβίβαση σήματος Σελ. 312
Α. Συναίνεση για την καταχώριση σήματος Σελ. 312
Β. Διαγραφή σήματος Σελ. 313
Γ. Μεταβίβαση σήματος Σελ. 314
VII. Ένδικη προστασία του δικαιώματος χρήσης σήματος Σελ. 315
Α. Αγωγή για παράλειψη και αποζημίωση Σελ. 315
Β. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 317
VΙII. Υπόδειγμα αίτησης κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων για παύση χρησιμοποίησης σήματος Σελ. 318
[10] ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Σελ. 321
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 323
ΙΙ. Ακυρωτικές Διαφορές Σελ. 324
Α. Αποφάσεις που απορρίπτουν αίτημα για χορήγηση θεώρησης εισόδου Σελ. 326
Β. Πράξεις απαγόρευσης εισόδου Σελ. 327
Γ. Άρνηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής ή ανάκληση αυτής Σελ. 327
Δ. Αποφάσεις διοικητικής απέλασης Σελ. 330
Ε. Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών Σελ. 331
ΙΙΙ. Νομολογία αίτησης ακύρωσης Σελ. 332
Α. Παραδεκτό Σελ. 332
Β. Λόγοι ακύρωσης Σελ. 333
1. Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση Σελ. 345
2. Άδεια διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιριών [άρθρο 17 του Ν 3386/2005, βλ. ήδη άρθρο 17 παρ. 1 περ. α’ Ν 4251/2014] Σελ. 346
3. Απέλαση Σελ. 347
4. Προηγούμενη ακρόαση Σελ. 353
IV. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως Σελ. 357
V. Αντιρρήσεις κατά της προσωρινής κράτησης του υπό διοικητική απέλαση αλλοδαπού Σελ. 360
Α. Ανώτατα όρια διοικητικής κράτησης Σελ. 363
VI. Διοικητική κράτηση αλλοδαπού αιτούντος διεθνούς προστασίας Σελ. 368
Α. Προϊσχύον δίκαιο Σελ. 373
Β. Άρθρο 46 του Ν 4375/2016 Σελ. 375
VΙI. Υποδείγματα
1. Αίτησης ακυρώσεως Σελ. 379
2. Αίτησης αναστολής Σελ. 382
3. Αντιρρήσεων Σελ. 385
[11] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΡΣΗ ΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ Σελ. 387
I. Προκύπτοντα ζητήματα - Διάκριση εννοιών Σελ. 388
A. Διάκριση μεταξύ απαλλοτρίωσης εν στενή εννοία και δέσμευσης περιουσίας, καθώς και μεταξύ απλής και ρυμοτομικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 388
B. Διάκριση μεταξύ κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και συντέλεσης Σελ. 389
Γ. Διάκριση μεταξύ ακύρωσης των πράξεων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και άρσης μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 390
Δ. Διάκριση μεταξύ αυτοδίκαιης άρσης και ανάκλησης Σελ. 390
Ε. Προκύπτοντα ζητήματα Σελ. 391
Στ. Διάκριση μεταξύ ρυμοτομικού βάρους ή δέσμευσης και ρυμοτομικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 391
II. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 393
Α. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 393
Β. Νομολογιακός καθορισμός ευλόγου χρόνου Σελ. 393
Γ. Διατάξεις Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Σελ. 395
Δ. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης Σελ. 397
Ε. Αρμοδιότητα για την άρση απαλλοτρίωσης Σελ. 398
III. Κήρυξη απαλλοτρίωσης - Αποζημίωση Σελ. 399
Α. Κήρυξη απαλλοτρίωσης Σελ. 399
Β. Αποζημίωση Σελ. 402
IV. Αρμοδιότητα διοικήσεως - Αίτηση διοικούμενου για άρση απαλλοτρίωσης Σελ. 402
Α. Αρμοδιότητα διοικήσεως Σελ. 402
Β. Αίτηση διοικουμένου για άρση απαλλοτρίωσης Σελ. 406
V. Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Διάδικοι Σελ. 407
Α. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 407
Β. Διάδικοι Σελ. 407
Γ. Θέματα επ’ ακροατηρίου διαδικασίας Σελ. 408
VI. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σελ. 408
Α. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Σελ. 408
Β. Ενιαία αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σελ. 410
Γ. Ένδικα μέσα κατ’ αποφάσεων Διοικητικού Πρωτοδικείου Σελ. 411
Δ. Υποχρέωση Διοικητικού Πρωτοδικείου για αναπομπή στη Διοίκηση Σελ. 412
Ε. Μειοψηφία περί απευθείας αποδυναμώσεως πολεοδομικών σχεδίων Σελ. 412
Στ. Σχετικοποίηση διάκρισης μεταξύ ρυμοτομικού βάρους και ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σελ. 413
Ζ. Προϋποθέσεις άρσης απαλλοτρίωσης Σελ. 413
Η. Κωλύματα άρσης απαλλοτρίωσης Σελ. 414
Θ. Καθορισμός ευλόγου χρόνου Σελ. 415
VII. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης Σελ. 416
VIΙI. Υπόδειγμα προσφυγής κατά ρητής άρνησης της Διοίκησης να άρει μη συντελεσμένη απαλλοτρίωση Σελ. 418
[12] ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σελ. 423
Ι. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 424
Α. Το υπό διαμόρφωση νομοθετικό καθεστώς Σελ. 424
Β. Το ισχύον μέχρι την έκδοση των εφαρμοστικών νομοθετημάτων του Ν 4442/2016 καθεστώς Σελ. 427
ΙΙ. Κριτήρια για την υπαγωγή επιχειρήσεων στη νομοθεσία των Κ.Υ.Ε. Σελ. 430
ΙΙΙ. Περιπτωσιολογία διαφορών Σελ. 433
Α. Ανάκληση της άδειας λόγω παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων λειτουργίας του καταστήματος Σελ. 433
Β. Διαφορές από τη μίσθωση κοινοχρήστων χώρων Σελ. 435
Γ. Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων Σελ. 439
Δ. Κυρώσεις λόγω παραβίασης της απαγόρευσης του καπνίσματος Σελ. 441
Ε. Λοιπά τέλη Σελ. 442
ΙV. Νομολογία - Περιπτωσιολογία επί προσφυγών Σελ. 442
V. Νομολογία επί αιτήσεως αναστολής Σελ. 452
[13] ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΠΔΔ Σελ. 461
I. Νομικό πλαίσιο Σελ. 463
II. Πειθαρχικές ποινές μελών δικηγορικών συλλόγων Σελ. 464
A. Νομική φύση των πειθαρχικών συμβουλίων και των υπ’ αυτών εκδιδομένων αποφάσεων Σελ. 464
B. Λοιπά ζητήματα εφαρμογής πειθαρχικού δικαίου και διαδικασίας επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων Σελ. 466
III. Πειθαρχικές ποινές μελών άλλων επαγγελματικών ενώσεων Σελ. 469
A. Ιατροί - Οδοντίατροι - Φαρμακοποιοί Σελ. 469
Β. Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί Σελ. 473
Γ. Λογιστές - Οικονομολόγοι Σελ. 473
IV. Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξεων επιβολής πειθαρχικών ποινών σε μέλη επαγγελματικών ενώσεων Σελ. 474
V. Πειθαρχικές ποινές μελών επαγγελματικών ενώσεων και ΕΣΔΑ Σελ. 476
VI. Ενδεικτικά από την πρόσφατη πρακτική των πειθαρχικών συμβουλίων των δικηγόρων Σελ. 478
[14] ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Σελ. 481
Ι. Νομικό καθεστώς Σελ. 482
ΙΙ. Ορισμοί Σελ. 483
Α. Μισθός Σελ. 483
Β. Σύνταξη Σελ. 483
Γ. Αποδοχές Σελ. 484
Δ. Αποζημίωση Σελ. 484
ΙΙΙ. Το δικαίωμα στις αποδοχές Σελ. 485
IV. Μισθολόγιο Σελ. 487
V. Επιδόματα Σελ. 489
VI. Σύνταξη Σελ. 493
VII. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 494
Α. Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα Σελ. 494
Β. Παραγραφή Σελ. 496
Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης Σελ. 499
[15] ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ Σελ. 503
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 504
II. Νομικό πλαίσιο Σελ. 504
III. Έννοια - στοιχεία Σελ. 506
IV. Περιπτωσιολογία - Νομολογία Σελ. 507
A. Περί προστασίας εν γένει αναπήρων και θυμάτων πολέμου, πολεμοπαθών, αγωνιστών εθνικής αντιστάσεως, εφέδρων παλαιών και νέων πολεμιστών, αστών προσφύγων παραπηγματούχων, σεισμοπαθών και πληγέντων εκ θεομηνιών Σελ. 507
1. Ανάπηροι - θύματα πολέμου Σελ. 507
2. Πρόσφυγες Σελ. 510
3. Αγωνιστές εθνικής αντιστάσεως, έφεδροι, παλαιοί και νέοι πολεμιστές Σελ. 511
4. Σεισμοπαθείς, πληγέντες εκ θεομηνιών Σελ. 511
Β. Λαϊκή στέγη, εργατική κατοικία και ανταλλάξιμα ακίνητα Σελ. 512
Γ. Περί αποκαταστάσεως γεωργών και κτηνοτρόφων Σελ. 513
Δ. Υγειονομική περίθαλψη των υπαλλήλων, των λοιπών ασφαλισμένων του Δημοσίου και των μελών των οικογενειών τους Σελ. 516
ΙΙ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[16] Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ Σελ. 521
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 523
ΙΙ. Παραδεκτό Σελ. 526
Α. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής Σελ. 526
1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα του δικαστηρίου Σελ. 526
2. Κατά τόπον αρμοδιότητα του δικαστηρίου Σελ. 526
3. Ικανότητα διαδίκου Σελ. 527
4. Ικανότητα για δικαστική παράσταση Σελ. 528
5. Εκκρεμοδικία Σελ. 529
6. Η δικαστική πληρεξουσιότητα Σελ. 529
7. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 529
8. To έννομο συμφέρον/ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 540
9. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 541
10. Η προθεσμία Σελ. 541
11. Η ύπαρξη ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 542
12. Άσκηση δεύτερης προσφυγής Σελ. 543
13. Υποχρέωση καταβολής παραβόλου Σελ. 543
Β. Ομοδικία Σελ. 546
Γ. Συνάφεια Σελ. 547
ΙΙΙ. Βάσιμο Σελ. 547
Α. Αναρμοδιότητα του οργάνου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη Σελ. 548
Β. Μη νόμιμη συγκρότηση ή σύνθεση του συλλογικού διοικητικού οργάνου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη Σελ. 548
1. Συγκρότηση Σελ. 548
2. Σύνθεση Σελ. 549
Γ. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 549
Δ. Παράβαση νόμου Σελ. 550
1. Εσφαλμένη ερμηνεία/εφαρμογή του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου Σελ. 550
2. Εσφαλμένος νομικός χαρακτηρισμός Σελ. 550
3. Νομοθετική Εξουσιοδότηση Σελ. 550
4. Κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας του διοικητικού οργάνου Σελ. 551
5. Πλημμελής αιτιολογία Σελ. 551
6. Παράβαση δεδικασμένου Σελ. 552
Ε. Πλημμελής εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών Σελ. 552
ΣΤ. Κατάχρηση εξουσίας Σελ. 552
IV. Διαδικασία Σελ. 553
Α. Η άσκηση της προσφυγής Σελ. 553
Β. Η προδικασία Σελ. 554
Γ. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 558
V. Η κύρια διαδικασία Σελ. 558
Α. Η συνεδρίαση Σελ. 558
Β. Παράσταση με δήλωση Σελ. 558
Γ. Δικαστική πληρεξουσιότητα/Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων Σελ. 559
Δ. Αναβολή Σελ. 562
Ε. Συζήτηση Σελ. 562
ΣΤ. Τα υπομνήματα Σελ. 563
Ζ. Τυπικές πλημμέλειες Σελ. 563
Η. Διακοπή και επανάληψη της δίκης Σελ. 564
Θ. Παραίτηση Σελ. 564
Ι. Συνεκδίκαση Σελ. 565
VΙ. Παρέμβαση Σελ. 565
VIΙ. Η αποδεικτική διαδικασία Σελ. 566
Α. Αντικείμενο της απόδειξης Σελ. 566
Β. Το βάρος της απόδειξης Σελ. 566
Γ. Τα αποδεικτικά μέσα Σελ. 566
Δ. Η διαδικασία εξέτασης μαρτύρων Σελ. 566
Ε. Προδικασία Σελ. 569
VIΙI. Η Απόφαση Σελ. 569
Α. Η εξουσία του δικαστηρίου Σελ. 569
Β. Είδη αποφάσεων Σελ. 571
Γ. Η διαδικασία λήψης της απόφασης Σελ. 571
Δ. Διαδικασία κατάρτισης, έκδοσης και δημοσίευσης της απόφασης Σελ. 572
Ε. Το πρωτότυπο της απόφασης/στοιχεία της απόφασης Σελ. 573
ΣΤ. Υπογραφή της απόφασης Σελ. 573
Ζ. Επίδοση της απόφασης Σελ. 573
Η. Οι συνέπειες της απόφασης Σελ. 574
Θ. Υποχρέωση συμμόρφωσης Σελ. 574
IΧ. Υπόδειγμα υπομνήματος σε προσφυγή για ασφαλιστική διαφορά του Ν 702/1977 Σελ. 577
[17] Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ Σελ. 581
Ι. Παραδεκτό Σελ. 583
Α. Έννοια Σελ. 583
Β. Αντικείμενο της αγωγής Σελ. 583
Γ. Αυτοτέλεια της αγωγής Σελ. 587
Δ. Διοικητική προδικασία Σελ. 588
ΙΙ. Βάσιμο Σελ. 588
Α. Βάσιμο της αγωγής Σελ. 588
Β. Ειδικότερες προϋποθέσεις του βασίμου Σελ. 589
1. Νόμιμος λόγος ευθύνης (άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ) Σελ. 589
2. Ευθύνη από πράξεις οργάνων δικαστικής λειτουργίας Σελ. 590
3. Ευθύνη από πράξεις οργάνων νομοθετικής λειτουργίας Σελ. 591
4. Μελλοντικές απαιτήσεις Σελ. 592
5. Έκταση ζημίας Σελ. 593
6. Συντρέχον πταίσμα Σελ. 594
7. Ηθική βλάβη Σελ. 596
ΙΙΙ. Διαδικασία Σελ. 597
Α. Υποχρεώσεις του δικαστηρίου Σελ. 597
Β. Υποχρεώσεις της διοίκησης Σελ. 599
Γ. Δικαιώματα των διαδίκων Σελ. 599
Δ. Συζήτηση Σελ. 600
IV. Απόδειξη Σελ. 601
A. Απόφαση Σελ. 603
1. Βάσει αιτήματος Σελ. 603
2. Προσωρινά εκτελεστή απόφαση Σελ. 603
3. Παραγραφή Σελ. 604
4. Τόκοι Σελ. 607
V. Παρέμβαση Σελ. 608
VΙ. Υποδείγματα
1. Αγωγής αποζημίωσης κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ Σελ. 610
2. Προσφυγής - Αγωγής Σελ. 624
[18] Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σελ. 633
I. Γενικά Σελ. 635
ΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού Σελ. 636
Α. Δικαιοδοσία Σελ. 636
Β. Φύση της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 642
Γ. Έννομο συμφέρον Σελ. 645
1. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 645
2. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 650
Δ. Προθεσμία Σελ. 651
ΙΙΙ. Νομιμότητα ταμειακής βεβαίωσης Σελ. 652
ΙV. Νομιμότητα κατάσχεσης Σελ. 659
V. Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού Σελ. 661
VI. Άσκηση της ανακοπής Σελ. 665
VII. Έκταση του δικαστικού ελέγχου Σελ. 668
VIII. Η απόφαση Σελ. 676
IX. Ένδικα μέσα Σελ. 676
X. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 676
XΙ. Υπόδειγμα ανακοπής Σελ. 678
[19] ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 699
Ι. Νομοθεσία Σελ. 702
ΙΙ. Διαδικασία εκλογικών διαφορών Σελ. 703
Α. Φύση της διαφοράς Σελ. 703
Β. Άμεση - έμμεση εκλογή Σελ. 703
Γ. Πεδίο εφαρμογής άρθρου 6 της ΕΣΔΑ Σελ. 704
Δ. Συνταγματικότητα Σελ. 704
ΙΙΙ. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 704
Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 704
Β. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 705
ΙV. Ένσταση Σελ. 705
Α. Τρόπος άσκησης Σελ. 705
Β. Προσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 706
Γ. Περιοριστική απαρίθμηση Σελ. 708
Δ. Ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 246 του ΚΔΔ και μετά την θέσπιση του άρθρου 15 του Ν 3051/2002 Σελ. 708
Ε. Συμπροσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 709
ΣΤ. Παράβολο Σελ. 709
V. Προϋποθέσεις παραδεκτού Σελ. 710
Α. Ενεργητική νομιμοποίηση - Έννομο συμφέρον Σελ. 710
Β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 712
1. Διάδικος το φυσικό πρόσωπο, όχι το Δημόσιο Σελ. 712
2. Ρητή αναφορά στο πρόσωπο Σελ. 713
Γ. Δεύτερη ένσταση Σελ. 713
Δ. Προθεσμία Σελ. 713
Ε. Ανώτατο χρονικό όριο Σελ. 715
Στ. Κατ’ εξαίρεση υπέρβαση ανωτάτου ορίου Σελ. 716
VΙ. Λόγοι Σελ. 716
Α. Περιεχόμενο Σελ. 716
Β. Επαναληπτική ψηφοφορία Σελ. 716
Γ. Απώλεια βιβλίων - εκλογικού σάκου Σελ. 717
Δ. Κωλύματα εκλογιμότητας - κρίσιμος χρόνος Σελ. 717
Ε. Αθέμιτη συμπεριφορά προσώπου Σελ. 718
ΣΤ. Πράξεις μεταδημότευσης Σελ. 718
Ζ. Πασίδηλα Σελ. 720
Η. Πρόγραμμα διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών Σελ. 720
Θ. Εσφαλμένη αρίθμηση ψηφοδελτίων Σελ. 721
Ι. Ανακήρυξη των συνδυασμών ή των υποψηφίων Σελ. 721
ΙΑ. Ποσόστωση - Συνταγματικότητα Σελ. 721
ΙΒ. Κρίσιμο χρονικό σημείο Σελ. 723
ΙΓ. Επιτυχών συνδυασμός 42% - Συνταγματικότητα Σελ. 724
ΙΔ. Λευκά ψηφοδέλτια - Δεν προσμετρώνται στα έγκυρα Σελ. 725
ΙΕ. Χρόνος μεταβολής του εκλογικού συστήματος Σελ. 725
ΙΣΤ. Αρμοδιότητα διοικητικής φύσης Σελ. 725
ΙΖ. Διακριτικά γνωρίσματα Σελ. 726
ΙΗ. Περιοριστική απαρίθμηση των λόγων ακυρότητας Σελ. 730
ΙΘ. Αόριστος λόγος Σελ. 730
Κ. Αρχή της μυστικής ψηφοφορίας Σελ. 731
ΚΑ. Μεταβολή πραγματικής βάσεως Σελ. 731
ΚΒ. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 731
ΚΓ. Αρίθμηση και μονογραφή ψηφοδελτίων σταυρών προτίμησης Σελ. 731
ΚΔ. Αναπλήρωση ελλείψεων ψηφοδελτίων Σελ. 732
ΚΕ. Νόμιμη σύνθεση εκλογικού συνδυασμού Σελ. 732
VIΙ. Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 732
Α. Αναγκαία στοιχεία Σελ. 732
Β. Ορισμένο του δικογράφου Σελ. 733
Γ. Νομική έννοια - Κρίση περί τα πράγματα Σελ. 735
Δ. Καθ’ ου η ένσταση - Συγκεκριμένο πρόσωπο Σελ. 735
Ε. Μεταβολή της πραγματικής βάσης Σελ. 736
ΣΤ. Συνταγματικότητα του άρθρου 251 ΚΔΔ Σελ. 736
VIΙI. Ανασταλτικό αποτέλεσμα Σελ. 736
IΧ. Διαβίβαση Σελ. 736
X. Εκδίκαση της ένστασης Σελ. 736
Α. Προδικασία Σελ. 736
Β. Ενδεικτική η προθεσμία Σελ. 738
Γ. Δυνητική η συλλογή του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού Σελ. 738
Δ. Δυνητική η εξέταση μαρτύρων Σελ. 738
Ε. Διατυπώσεις - Συνταγματικότητα Σελ. 738
ΣΤ. Μη επίδοση ένστασης - Λόγος αναβολής της συζήτησης Σελ. 738
Ζ. Κύρια διαδικασία Σελ. 739
Η. Μη κλήτευση του καθ’ ου Σελ. 739
Θ. Αποδεικτικά στοιχεία - Χρόνος προσκόμισης Σελ. 739
Ι. Προδικαστική απόφαση - Συμπλήρωση των αποδείξεων Σελ. 739
ΙΑ. Εξέταση μαρτύρων - Διαδικασία Σελ. 740
ΙΒ. Ενορκες μαρτυρικές καταθέσεις Σελ. 740
ΙΓ. Παρεμπίπτων έλεγχος Σελ. 740
ΧΙ. Παρέμβαση Σελ. 742
Α. Διαδικασία Σελ. 742
Β. Μόνο πρόσθετη παρέμβαση Σελ. 742
Γ. Έννομο συμφέρον Σελ. 743
Δ. Μη νόμιμη η διεύρυνση του αντικειμένου της δίκης Σελ. 743
Ε. Καθ’ ου η παρέμβαση Σελ. 743
ΧΙΙ. Αντένσταση Σελ. 743
Α. Προϋποθέσεις Σελ. 743
Β. Λόγοι Σελ. 744
Γ. Διαδικασία Σελ. 744
Δ. Συνεκδίκαση Σελ. 744
Ε. Τύχη της αντένστασης επί απορρίψεως της ένστασης Σελ. 744
ΣΤ. Έννομο συμφέρον Σελ. 745
Ζ. Καθ’ ου η αντένσταση Σελ. 745
Η. Ορισμένο των λόγων της αντενστάσεως Σελ. 745
ΧΙΙΙ. Εξουσία του δικαστηρίου Σελ. 745
Α. Παράβαση του νόμου Σελ. 745
Β. Ακύρωση εκλογής Σελ. 746
Γ. Έλλειψη νόμιμων προσόντων Σελ. 747
Δ. Ανακήρυξη επιτυχόντων Σελ. 748
Ε. Δημοσίευση Σελ. 748
ΣΤ. Ισχύς έναντι όλων Σελ. 749
Ζ. Ακριβέστερη περιγραφή του διακριτικού γνωρίσματος Σελ. 749
Η. Αιτιολογία Σελ. 749
ΧΙV. Γνωστοποίηση των αποφάσεων Σελ. 749
Α. Ανάρτηση Σελ. 750
Β. Διαβίβαση αντιγράφου στον Υπουργό Σελ. 750
ΧV. Ένδικα μέσα Σελ. 750
Α. Προβλεπόμενα ένδικα μέσα Σελ. 750
Β. Προθεσμία Σελ. 750
Γ. Τριτανακοπή Σελ. 751
Δ. Ανασταλτικό αποτέλεσμα Σελ. 752
Ε. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων Σελ. 752
ΣΤ. Κατάργηση του ενδίκου μέσου της έφεσης Σελ. 752
Ζ. Συνταγματικότητα Σελ. 753
ΧVΙ. Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση Σελ. 753
Α. Ομοδικία Σελ. 753
Β. Συνεκδίκαση Σελ. 754
XVIΙ. Δικολογική ικανότητα των διαδίκων Σελ. 754
XVIΙI. Κατάργηση της δίκης Σελ. 754
Α. Προϋποθέσεις Σελ. 754
Β. Θάνατος υποψηφίου Σελ. 754
Γ. Παραίτηση Σελ. 755
XIΧ. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 755
[20] ΕΦΕΣΗ Σελ. 757
I. Γενικά Σελ. 758
A. Ορισμός Σελ. 758
B. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 759
Γ. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 759
ΙΙΙ. Παραδεκτό Σελ. 759
Α. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 759
Β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 760
Γ. Προσβαλλόμενη απόφαση Σελ. 760
Δ. Προθεσμία Σελ. 764
Ε. Μεταβολή του αντικειμένου της διαφοράς Σελ. 767
ΙΙΙ. Βάσιμο Σελ. 768
IV. Διαδικασία Σελ. 770
V. Απόδειξη Σελ. 771
VI. Απόφαση Σελ. 772
VII. Παρέμβαση Σελ. 773
VIII. Αναστολή εκτελέσεως Σελ. 774
ΙX. Αντέφεση Σελ. 776
X. Υπόδειγμα έφεσης Σελ. 778
[21] Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ Σελ. 781
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 781
ΙΙ. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού Σελ. 782
ΙΙΙ. Λόγοι ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 783
ΙV. Διαδικασία Σελ. 786
V. Η απόφαση Σελ. 786
VΙ. Υπόδειγμα ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 788
[22] ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Σελ. 791
Ι. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 792
Α. Η έννοια Σελ. 792
Β. Το νομικό πλαίσιο Σελ. 793
ΙΙ. Προϋποθέσεις διόρθωσης Σελ. 793
Α. Απόφαση δικαστική Σελ. 793
Β. Τα πρακτικά Σελ. 794
Γ. Έννοια λάθους Σελ. 794
Δ. Λάθος Σελ. 795
1. Στο προεισαγωγικό Σελ. 795
2. Στο σκεπτικό/αιτιολογικό Σελ. 795
3. Στο διατακτικό Σελ. 796
Ε. Γραφικό λάθος Σελ. 796
ΣΤ. Λογιστικό λάθος Σελ. 796
Ζ. Διόρθωση με ένδικα μέσα Σελ. 797
Η. Λάθη διορθωτέα κατά τη νομολογία Σελ. 797
Θ. Λάθη αποκλείοντα την διόρθωση, κατά τη νομολογία Σελ. 798
Ι. Ελλιπές διατακτικό Σελ. 799
ΙΑ. Ανακριβές διατακτικό Σελ. 799
ΙΒ. Αυτεπάγγελτη διόρθωση Σελ. 799
ΙΙΙ. Η ερμηνεία Σελ. 800
Α. Ασάφεια Σελ. 800
Β. Αμφιβολία Σελ. 800
Γ. Κανόνες ερμηνείας Σελ. 801
Δ. Αμετάβλητο του διατακτικού Σελ. 801
IV. Η διαδικασία Σελ. 801
Α. Αιτών Σελ. 802
Β. Προθεσμία Σελ. 803
Γ. Προδικασία - συζήτηση Σελ. 803
V. H απόδειξη Σελ. 804
VI. Η απόφαση Σελ. 805
VII. Τα ένδικα μέσα Σελ. 806
IΧ. Υπόδειγμα αίτησης διόρθωσης και ερμηνείας Σελ. 807
[23] ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ Σελ. 809
Ι. Γενικά Σελ. 810
ΙΙ. Παραδεκτό Σελ. 810
Α. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 810
B. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 813
Γ. Προσβαλλόμενη απόφαση Σελ. 813
Δ. Προθεσμία Σελ. 815
ΙΙΙ. Βάσιμο Σελ. 815
IV. Διαδικασία Σελ. 816
V. Απόδειξη Σελ. 816
VI. Απόφαση Σελ. 816
VII. Παρέμβαση Σελ. 817
VIII. Ανασταλτικό αποτέλεσμα Σελ. 817
IΧ. Υπόδειγμα τριτανακοπής Σελ. 818
[24] Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Σελ. 821
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 821
ΙΙ. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού Σελ. 822
ΙΙΙ. Βάσιμο - Λόγοι αιτήσεως αναθεωρήσεως Σελ. 824
ΙV. Διαδικασία Σελ. 825
V. Η απόφαση Σελ. 826
VI. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας Σελ. 826
VΙI. Υπόδειγμα αίτησης αναθεώρησης Σελ. 828
[25] ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελ. 831
Ι. Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές ουσίας - Γενικό μέρος Σελ. 835
Α. Η αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων Σελ. 835
1. Προϋποθέσεις Σελ. 838
2. Αρμοδιότητα Σελ. 838
3. Λόγοι αναστολής Σελ. 839
4. Ειδικές κατηγορίες διαφορών Σελ. 841
5. Λόγοι που κωλύουν τη χορήγηση αναστολής Σελ. 844
6. Διαδικασία Σελ. 847
7. Απόφαση Σελ. 852
8. Παραίτηση Σελ. 855
9. Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης Σελ. 856
10. Νομολογία Σελ. 857
Β. Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων Σελ. 866
1. Προϋποθέσεις Σελ. 866
2. Αρμοδιότητα Σελ. 867
3. Λόγοι αναστολής Σελ. 868
4. Λόγοι που κωλύουν τη χορήγηση αναστολής Σελ. 869
5. Διαδικασία (προδικασία - κύρια διαδικασία - απόφαση) Σελ. 871
6. Νομολογία Σελ. 871
Γ. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης Σελ. 873
1. Προϋποθέσεις Σελ. 873
2. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 873
3. Λόγοι προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης Σελ. 873
4. Λόγοι που κωλύουν την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης Σελ. 874
5. Διαδικασία (προδικασία - κύρια διαδικασία - απόφαση) Σελ. 875
6. Νομολογία Σελ. 875
Δ. Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης Σελ. 877
1. Προϋποθέσεις Σελ. 877
2. Αρμοδιότητα Σελ. 878
3. Λόγοι προσωρινής επιδίκασης απαίτησης Σελ. 878
4. Λόγοι που κωλύουν την προσωρινή επιδίκαση απαίτησης Σελ. 879
5. Διαδικασία Σελ. 880
6. Απόφαση Σελ. 881
7. Νομολογία Σελ. 883
II. Προσωρινή δικαστική προστασία στις ειδικές διαδικασίες Σελ. 886
Ε. Κατά τη διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης Σελ. 886
1. Προσωρινή προστασία κατά τη διαδικασιά διαφορών που αναφύονται κατά την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Σελ. 886
2. Κατά την επιβολή προσωπικής κράτησης Σελ. 887
3. Νομολογία Σελ. 888
Στ. Κατά τη διαδικασία των εκλογικών διαφορών Σελ. 889
1. Κατά τη διαδικασία διαφορών της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Σελ. 889
2. Κατά την εκλογική διαδικασία στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Σελ. 889
ΙII. Υποδείγματα
1. Αίτησης αναστολής Σελ. 890
2. Αίτησης προσωρινής επιδίκασης απαίτησης προς το (τριμελές) Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Σελ. 898
3. Αίτησης αναστολής επί ανακοπής κατά έκθεσης κατάσχεσης ακινήτου Σελ. 902
Back to Top