ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τόμος I


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 48,00 € Ειδική Τιμή 40,80 €

e-book 48,00 €   + 40,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16075
Σπηλιωτόπουλος Ε.
  • Εκδοση: 15η 2017
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 326
  • ISBN: 978-960-622-147-7
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Το παρόν έργο αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιακά της νομικής σκέψης εγχειρίδια στο Διοικητικό Δίκαιο.

Η δέκατη πέμπτη έκδοση του Εγχειριδίου Διοικητικού Δικαίου του Επίτιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού, Επ. Σπηλιωτόπουλου, κατέστη αναγκαία λόγω της πληθώρας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων τη θέσπιση των οποίων προκάλεσε η οικονομική κρίση και η αντιμετώπισή της αλλά και της σχετικής πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η ενημέρωση αφορά σε πολλά κεφάλαια του εγχειριδίου, όπως, μεταξύ άλλων, στο κεφάλαιο των διοικητικών συμβάσεων που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν 4412/2016. Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη και εμπλουτισμένη ενόψει των νομοθετικών αλλαγών αλλά και των νομολογιακών εξελίξεων που σημειώθηκαν από τη δέκατη τέταρτη έκδοση έως και σήμερα.

Ο πρώτος τόμος του  Εγχειριδίου  εμπεριέχει την ύλη του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου. Η ύλη και το διάγραμμα της συστηματικής εμφανίσεως αυτής ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης του διοικητικού δικαίου. Οι διατυπώσεις στο Εγχειρίδιο είναι συνοπτικές και προς αποφυγή πολλών επαναλήψεων γίνεται παραπομπή στις ενάριθμες παραγράφους και υποσημειώσεις.

Συγκεκριμένα στην Εισαγωγή εξηγούνται οι έννοιες της έννομης τάξης, του διοικητικού οργάνου και των νομικών προσώπων. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται το νομικό καθεστώς της Δημόσιας Διοίκησης.
Στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζονται εννοιολογικά οι όροι διοίκηση, δημόσια υπηρεσία και διοικητικό δίκαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης, με επίκεντρο την αρχή της νομιμότητας, η οποία διέπει τη διοικητική δράση στο σύνολό της.Στη συνέχεια δίδεται ο ορισμός της Διοικητικής Πράξης, της έννοιας αυτής και των οργάνων παραγωγής της, του τρόπου παραγωγής της και τέλος της ισχύς της. Τα διοικητικά όργανα, τα είδη τους και οι αρμοδιότητές τους αναπτύσσονται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο.

Επιπλέον, σε επιμέρους ενότητες αναλύεται η Διοικητική Σύμβαση και η Εξωσυμβατική Ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης.

Αναλυτικά, παρουσιάζονται οι τρόποι οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης, τα Κεντρικά όργανα του Κράτους, τα Περιφερειακά όργανα του Κράτους και η Τοπική Αυτοδιοίκηση (όπου και έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές που επέφερε ο Ν 3852/2010 για τον Καλλικράτη) . Τέλος σε ξεχωριστό κεφάλαιο εξηγείται το μόρφωμα των Δημόσιων Νομικών Προσώπων Ειδικών Σκοπών και ερμηνεύονται οι αρχές τους και οι κατηγορίες τους. Συγκεκριμένα τα Δημόσια Νομικά Πρόσωπα Ειδικών Σκοπών διακρίνονται σε εκείνα που διέπονται καταρχήν από το διοικητικό δίκαιο (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) και σε εκείνα που διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, όπως είναι οι δημόσιες εταιρίες, τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις μικτής οικονομίας και οι ανάδοχοι «παραχωρηθείσης» δημόσιας υπηρεσίας.

Το έργο είναι ενημερωμένο στο σύνολό του με σημαντική, πλούσια, επίκαιρη νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας  και των διοικητικών δικαστηρίων. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πολύτιμη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Οι αριθμημένες παραγράφους με ενιαία αρίθμηση και το αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος, που παραπέμπει στις αριθμημένες παραγράφους, διευκολύνουν τον χρήστη.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για οποιονδήποτε εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XI
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XIII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXI
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
§1. H έννομη τάξη Σελ. 1
§2. Έννοια του διοικητικού οργάνου Σελ. 5
§3. Tα νομικά πρόσωπα Σελ. 7
ΜΕΡΟΣ Α’ ΤΟ NOΜIKO KAΘEΣTΩΣ THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
I. ΤΟ ΔIOIKHTIKO ΔIKAIO
KEΦAΛAIO A’
KAΘOPIΣMOΣ ΤΟΥ ΔIOIKHTIKOY ΔIKAIOY
§1. Έννοια του όρου “διοίκηση” Σελ. 9
§2. H συγκρότηση της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης Σελ. 11
§3. H δημόσια υπηρεσία Σελ. 13
§4. Oρισμός του διοικητικού δικαίου Σελ. 15
§5. Εξέλιξη του διοικητικού δικαίου Σελ. 17
§6. Διοικητικό δίκαιο και διοικητική επιστήμη Σελ. 21
§7. Bιβλιογραφία Σελ. 23
KEΦAΛAIO Β’
OI ΠHΓEΣ TOY ΔIOIKHTIKOY ΔIKAIOY
§1. Έννοια των πηγών και τυπική ισχύς των κανόνων δικαίου Σελ. 29
§2. Tο Σύνταγμα Σελ. 33
§3. Oι πράξεις των νομοθετικών οργάνων Σελ. 38
§4. Oι διοικητικές κανονιστικές πράξεις Σελ. 45
§5. H νομολογία Σελ. 55
§6. Oι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου Σελ. 58
§7. Tο διοικητικό έθιμο Σελ. 60
§8. Oι κανόνες του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Σελ. 61
§9. Oι κανόνες του διεθνούς δικαίου Σελ. 72
KEΦAΛAIO Γ’
BAΣIKEΣ APXEΣ THΣ ΔIOIKHTIKHΣ ΔPAΣHΣ
§1. H αρχή της νομιμότητας Σελ. 75
§2. Tο δημόσιο συμφέρον Σελ. 79
§3. H προστασία του διοικουμένου Σελ. 82
ΙI. H ΔIOIKHTIKH ΠPAΞH
KEΦAΛAIO Α’
ENNOIA THΣ ΔIOIKHTIKHΣ ΠPAΞHΣ
§1. H νομική δράση της Δημόσιας Διοίκησης Σελ. 87
§2. Oρισμός της διοικητικής πράξης. Kυβερνητικές πράξεις Σελ. 88
§3. H αίτηση του διοικουμένου Σελ. 91
§4. O θεσπιζόμενος κανόνας δικαίου Σελ. 94
§5. Xαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης Σελ. 98
§6. Διακρίσεις των διοικητικών πράξεων Σελ. 106
KEΦAΛAIO Β’
ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
§1. Προέλευση από διοικητικό όργανο Σελ. 111
§2. Διακρίσεις των διοικητικών οργάνων Σελ. 113
§3. H νόμιμη υπόσταση του οργάνου Σελ. 114
§4. De facto διοικητικό όργανο Σελ. 115
§5. Kανόνες που διέπουν τα συλλογικά όργανα Σελ. 116
KEΦAΛAIO Γ’
H APMOΔIOTHTA TΩN ΔIOIKHTIKΩN OPΓANΩN
§1. Έννοια και διακρίσεις της αρμοδιότητας Σελ. 129
§2. Mεταβίβαση της αρμοδιότητας Σελ. 135
§3. Xρονικοί περιορισμοί της αρμοδιότητας Σελ. 137
§4. Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια Σελ. 138
KEΦAΛAIO Δ’
TPOΠOΣ ΠAPAΓΩΓHΣ THΣ ΔIOIKHTIKHΣ ΠPAΞHΣ
§1. Διαδικασία έκδοσης Σελ. 143
§2. H συμμετοχή των διοικουμένων Σελ. 147
§3. Tο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης Σελ. 149
§4. O τύπος της διοικητικής πράξης Σελ. 152
§5. Aιτιολογία της διοικητικής πράξης Σελ. 156
KEΦAΛAIO Ε’
H IΣXYΣ THΣ ΔIOIKHTIKHΣ ΠPAΞHΣ
§1. Έναρξη και διάρκεια της ισχύος Σελ. 159
§2. Kατάργηση και ανάκληση της διοικητικής πράξης Σελ. 162
III. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
§1. Η συμβατική δραστηριότητα Σελ. 175
§2. Kανόνες που ρυθμίζουν το προσυμβατικό στάδιο Σελ. 179
§3. Tύπος των διοικητικών συμβάσεων Σελ. 183
§4. Kανόνες που διέπουν την εκτέλεση και τη λύση της διοικητικής σύμβασης Σελ. 185
§5. Διοικητικός έλεγχος και δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο Σελ. 192
IV. H EΞΩΣYMBATIKH EYΘYNH THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
§1. Έννοια, διακρίσεις και εφαρμοστέο δίκαιο. Προϋποθέσεις Σελ. 195
§2. Παράνομη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη Σελ. 201
§3. Kαταλογισμός της πράξης Σελ. 209
§4. H αποζημίωση Σελ. 211
§5. Προσωπική ευθύνη του οργάνου Σελ. 213
§6. H ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης κατά το ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 215
ΜΕΡΟΣ Β’
H OPΓANΩΣH THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
KEΦAΛAIO A’
TPOΠOI OPΓANΩΣHΣ
§1. Συγκέντρωση - αποκέντρωση Σελ. 219
§2. Δημοσιονομική και διοικητική αυτοτέλεια Σελ. 221
§3. Aυτοδιοίκηση Σελ. 222
§4. O ιεραρχικός έλεγχος Σελ. 224
§5. Oι διοικητικές προσφυγές Σελ. 226
§6. H διοικητική εποπτεία Σελ. 231
KEΦAΛAIO Β’
H ΔIOIKHTIKH OPΓANΩΣH TOY KPATOYΣ
TMHMA I
TA KENTPIKA OPΓANA TOY KPATOYΣ
§1. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σελ. 233
§2. H Kυβέρνηση Σελ. 237
§3. O Πρωθυπουργός Σελ. 243
§4. Oι υπουργοί Σελ. 246
§5. Oι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς και τα λοιπά κεντρικά όργανα Σελ. 249
§6. Tα μεγάλα Σώματα της Διοίκησης Σελ. 251
α) Tο Συμβούλιο της Eπικρατείας Σελ. 252
β) Το Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 256
γ) Oι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές Σελ. 257
δ) Tο Nομικό Συμβούλιο του Kράτους Σελ. 259
TMHMA ΙI
TA ΠEPIΦEPEIAKA OPΓANA TOY KPATOYΣ
§1. Bαθμοί αποκέντρωσης Σελ. 262
§2. O Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σελ. 264
§3. H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Σελ. 268
§3α. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Σελ. 269
KEΦAΛAIO Γ’
H TOΠIKH AYTOΔIOIKHΣH
TMHMA I
Ο ΠPΩTOΣ BAΘMOΣ THΣ TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ
§1. Δήμοι Σελ. 275
§2. Οι Δημοτικές αρχές Σελ. 281
§3. Περιουσία - Οικονομική διαχείριση - Προσωπικό Σελ. 286
§4. Eποπτεία δήμων Σελ. 289
§5. Δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις Σελ. 293
§6. Διαβαθμικοί σύνδεσμοι δήμων και περιφερειών Σελ. 296
TMHMA II
O ΔEYTEPOΣ BAΘMOΣ THΣ TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ
§1. Oι περιφέρειες Σελ. 298
§2. Όργανα της περιφέρειας Σελ. 299
§3. Περιουσία - προσωπικό Σελ. 302
§4. Eποπτεία περιφερειών Σελ. 303
§5. Nομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις της περιφέρειας Σελ. 305
§5α. Μητροπολιτικές περιφέρειες Σελ. 305
§5β. Νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι - νησιωτικές περιφέρειες Σελ. 306
KEΦAΛAIO Δ’
TA ΔHMOΣIA NOMIKA ΠPOΣΩΠA EIΔIKΩN ΣKOΠΩN
TMHMA I
KOINEΣ APXEΣ
§1. Λόγοι σύστασης Σελ. 307
§2. Ίδρυση και κατάργηση Σελ. 309
§3. H διοικητική αυτοτέλεια Σελ. 312
§4. H περιουσιακή αυτοτέλεια Σελ. 315
§5. H επέμβαση στην οργάνωση και τη λειτουργία Σελ. 317
§6. O έλεγχος Σελ. 320
TMHMA II
KATHΓOPIEΣ
§1. Kριτήρια διάκρισης Σελ. 322
§2. Eκείνα που διέπονται καταρχήν από το διοικητικό δίκαιο (“Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου”) Σελ. 324
§3. Eκείνα που διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 327
§4. Oι δημόσιες εταιρίες Σελ. 330
§5. Tα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα Σελ. 332
§6. Oι επιχειρήσεις μικτής οικονομίας Σελ. 334
§7. O ανάδοχος “παραχωρηθείσης” δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 336
AΛΦABHTIKO EYPETHPIΟ Σελ. 339
Back to Top