ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Υπό το πρίσμα κυρίως της σύγχρονης νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12947
Σατλάνης Χρ.
Η «Εισαγωγή στην Κυπριακή Ποινική Διαδικασία» αποτελεί την πρώτη διατριβή για την Κυπριακή Ποινική Δικονομία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει στην Κύπρο μέχρι σήμερα πανεπιστημιακό σύγγραμμα για την Ποινική Δικονομία, ούτε καν έστω μια επιτομή για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Στην αρχή του έργου ο συγγραφέας παραθέτει κάποιες χρήσιμες έννοιες για την ποινική διαδικασία και αναφέρεται στο εφαρμοστέο δίκαιο, επισημαίνοντας ότι το βασικό νομοθέτημα που εφαρμόζεται στην Κυπριακή Ποινική Διαδικασία είναι ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 155, ο οποίος, απηχώντας κατά τη θέσπισή του το ισχύον αγγλικό δίκαιο, υπέστη στη συνέχεια αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Ο εν λόγω Νόμος θεσπίσθηκε επί Αγγλοκρατίας το 1948 και βασικά έχει εισαγάγει στο κυπριακό δικαιικό σύστημα την Αγγλική Ποινική Δικονομία.

Στη συνέχεια αναλύονται οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές που μπορούν να επηρεάσουν τη μορφή της Κυπριακής Ποινικής Διαδικασίας και ειδικότερα η αρχή της δίκαιης δίκης και τα δικαιώματα της υπεράσπισης στην ποινική δίκη, η αρχή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας ή της υποχρέωσης για διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς και οι δικονομικές αρχές και κανόνες σχετικά με την απόδειξη στα πλαίσια μιας δίκαιης ποινικής δίκης. Ακολούθως, εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την προδικασία, όπως η ανάκριση και η προανάκριση, η ποινική δίωξη, η προσωρινή κράτηση και οι περιοριστικοί όροι.

Στα επόμενα κεφάλαια του έργου περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με την ακροαματική διαδικασία (διαδικασία που ακολουθείται στις δίκες, ειδικές διατάξεις για συνοπτικές δίκες και για δίκες βάσει κατηγορητηρίου που καταχωρίστηκε σε Κακουργιοδικείο, απόδειξη και αποδεικτικές απαγορεύσεις κ.ά.). Τέλος, εξετάζονται η διαδικασία σχετικά με την έφεση και την επιφύλαξη νομικών ζητημάτων και την παραπομπή ζητήματος με υπόμνημα στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και οι γενικές εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε ποινικές διαδικασίες, εκτέλεση χρηματικών ποινών και άλλες διατάξεις.
Αντί προλόγουΣελ. IX
§ 1. Προκαταρκτικές έννοιες  
I. Χρήσιμες έννοιες για την ποινική διαδικασίαΣελ. 1
II. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 5
III. Βασικά χαρακτηριστικά, δομή και διάρθρωση της ποινικής διαδικασίας στην Κύπρο Σελ. 8
IV. Ερμηνεία όρων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155Σελ. 13
§ 2. Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές που μπορούν να επηρεάσουν τη μορφή της Κυπριακής Ποινικής Διαδικασίας  
I. Η αρχή της δίκαιης δίκης (fair trial) και τα δικαιώματα της Yπεράσπισης στην ποινική δίκηΣελ. 15
II. Η αρχή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας ή της υποχρέωσης για διαλεύκανση της υ­πόθεσης Σελ. 49
III. Δικονομικές αρχές και κανόνες σχετικά με την απόδειξη στα πλαίσια μιας δίκαιης ποινικής δίκης Σελ. 57
§ 3. Προδικασία  
Ι. Ανάκριση ποινικών αδικημάτων και διαδικασία πριν από την άσκηση ποινικής δίωξηςΣελ. 83
ΙΙ. Η διαδικασία που σχετίζεται με την ποινική δίωξη Σελ. 107
ΙΙΙ. Η διαδικασία που σχετίζεται με την Προανάκριση (συμπληρωματική Ανάκριση για υποθέσεις αρμοδιότητας Κακουργιοδικείου)Σελ. 118
IV. Κάποιες διατάξεις του Νόμου περί των δικαιωμάτων προσώπων που συλλαμβάνονται και τελούν υπό κράτηση - Νόμου 163 (Ι)/2005Σελ. 127
V. Προφυλάκιση ή (προσωρινή) κράτηση και περιοριστικοί όροιΣελ. 138
§ 4. Διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου ή Ακροαματική Διαδικασία  
Ι. Διατάξεις που αφορούν όλες τις δίκες γενικά, συνοπτικές και μη και προανακρίσειςΣελ. 153
ΙI. Γενικές διατάξεις ως προς τις απαντήσεις και διαδικασία σε όλες τις δίκες, συνοπτικές και μηΣελ. 154
ΙΙI. Ειδικές διατάξεις σε συνοπτικές δίκεςΣελ. 177
IV. Ειδικές διατάξεις για δίκες βάσει κατηγορητηρίου που καταχωρίστηκε σε Κακουργιοδικείο Σελ. 178
V. Κάποιες διατάξεις του περί Aποδείξεως Νόμου, Κεφ. 9 Σελ. 179
VI. Αποδεικτικές απαγορεύσειςΣελ. 194
VΙI. Εξαναγκασμός παράστασης και εξέτασης μαρτύρων και διενέργεια αυτοψίαςΣελ. 214
VIΙI. Δικαστικές αποφάσειςΣελ. 219
§ 5. Διαδικασία σχετικά με την έφεση, επιφύλαξη νομικών ζητημάτων και παραπομπή ζητήματος με υπόμνημα στο Ανώτατο Δικαστήριο κ.λπ.  
Ι. Διαδικασία σχετικά με την έφεσηΣελ. 225
ΙΙ. Επιφύλαξη νομικών ζητημάτων και παραπομπή ζητήματος με υπόμνημα στο Ανώτατο Δικαστήριο Σελ. 257
ΙΙΙ. Γενικές διατάξειςΣελ. 259
§ 6. Γενικές εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε ποινικές διαδικασίες, εκτέλεση χρηματικών ποινών και άλλες διατάξειςΣελ. 261
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σκέψεις προς αποσαφήνιση του επιτρεπτού ή μη της αξιοποίησης της μαγνητοταινίας ή της βιντεοταινίας ως αποδεικτικού μέσου (Με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου υπ' αριθ. 53/2010)Σελ. 269
Ι . Εισαγωγή στην προβληματικήΣελ. 269
II. Το προστατευόμενο έννομο αγαθόΣελ. 277
III. Η στάθμιση έννομων αγαθών, δικαιωμάτων ή συμφερόντωνΣελ. 282
IV. Περιπτωσιολογία Σελ. 292
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Νικ. ΣατλάνηΣελ. 297
Back to Top