ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12667
Αυγερινός Γ.
Παμπούκης Χ.
Η παρούσα μονογραφία «Εισαγωγή στο δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ» , αποτελεί μία σύγχρονη επισκόπηση, κριτική προσέγγιση και ανάλυση της δυναμικής εξέλιξης του πρώην κοινοτικού και νυν ενωσιακού/ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα μετά τις σημαντικές τροποποιήσεις που επέφερε ο πρόσφατος εκσυγχρονισμός του και η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η δομή του έργου ακολουθεί τη λογική των διατάξεων του βασικού ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το δίκαιο του ανταγωνισμού, δηλαδή τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ. Μετά την κατατοπιστική εισαγωγή του κεφαλαίου 1,  στο κεφάλαιο 2 γίνεται λόγος για το στρατηγικό χαρακτήρα του δικαίου του ανταγωνισμού, το κεφάλαιο 3 αναφέρεται στο ουσιαστικό δίκαιο του ανταγωνισμού και συγκεκριμένα στους αντιμονοπωλιακούς κανόνες (αντιτράστ) των συμπράξεων (καρτέλ), το κεφάλαιο 4 συνεχίζει με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες (αντιτράστ) του ελέγχου της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από μία επιχείρηση, το κεφάλαιο 5 κάνει λόγο για το παράγωγο δίκαιο του ανταγωνισμού, ειδικότερα ρυθμίζει ουσιαστικά και δικονομικά θέματα που σχετίζονται με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες των άρθρων 101 και 102 ΣυνθΛΕΕ. Το κεφάλαιο 6 κάνει αναφορά στο ειδικό καθεστώς των επιχειρήσεων που νομιμοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου να επιφορτίζονται από το κράτος με στόχους γενικού οικονομικού συμφέροντος, αναλύοντας τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης και την πλούσια νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Το κεφάλαιο 7 επικεντρώνεται στο παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο νέο καθεστώς που έχει επιφέρει ο Κανονισμός 1/2003. Ξεκινώντας από τις βασικές τροποποιήσεις που επέφερε στη δομή της εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού και στον έλεγχο τήρησης των κανόνων από την Επιτροπή, συνεχίζει με τη νομική προστασία απέναντι στον παραπάνω έλεγχο και τις νέες λειτουργίες και αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ). Με το κεφάλαιο 8 επιχειρείται μία ανασκόπηση του παραγώγου κυρίως δικαίου περί ελέγχου συγκεντρώσεων και της νομικής προστασίας έναντι των αποφάσεων της Επιτροπής. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διατάξεις για τον προληπτικό έλεγχο των σχεδίων συγκεντρώσεων που παρουσιάζουν ευρωπαϊκή διάσταση, έτσι ώστε να εξετασθεί εάν περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Στο κεφάλαιο 9 αναδεικνύεται το θέμα της εξέτασης και του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και το κεφάλαιο 10 πραγματοποιεί μία σύντομη ανασκόπηση στη δυνατότητα εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού εκτός της ΕΕ, καθώς και στη στρατηγική της ΕΕ για διεθνή συνεργασία με ξένα κράτη και αρχές ανταγωνισμού.

O συγγραφέας στο ίδιο το κείμενο, για λόγους διευκόλυνσης της κατανόησης της θεωρίας αλλά και της έρευνας, παραθέτει αυτούσια αποσπάσματα από τα σημαντικότερα νομοθετικά κείμενα και αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, έτσι ώστε να μην είναι αναγκαία η αναζήτηση παραπομπών σε άλλες πηγές ή παραρτήματα. Επειδή σε πολλές δικαστικές αποφάσεις και κανονιστικά κείμενα έχουν διατηρηθεί οι παλαιότερες παραπομπές σε διατάξεις της Συνθήκης, ακόμη και αυτές που αντιστοιχούν στην ιδρυτική Συνθήκη της ΕΟΚ του 1957, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη καταγράφονται σε πίνακα οι σχετικές αντιστοιχίσεις.

Η μονογραφία «Εισαγωγή στο δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ» είναι περισσότερο από μία απλή εισαγωγή. Περιέχει όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες για κάποιον ειδικό ή μη ειδικό νομικό που ασχολείται με το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού. Καλύπτει το σύνολο του πεδίου εφαρμογής του αυτοτελούς αυτού κλάδου της ΕΕ- του ενωσιακού/ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού- από τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες και τις συγχωνεύσεις έως τις κρατικές ενισχύσεις, γεμίζει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στην ιδιαίτερη κατηγορία των «Εισαγωγών» και συμπληρώνει τα συγγράμματα του κλάδου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΝΘΗΚΗΣΣελ. XIII
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣΣελ. XV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ι. Θεμελιώδη στοιχεία και στόχοι του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕΣελ. 1
ΙΙ. Ο εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕΣελ. 3
ΙΙΙ. Η σχέση του ανταγωνισμού με άλλες πολιτικές της ΕΕΣελ. 4
ΙV. Ο ρόλος της «νέας οικονομίας»Σελ. 8
V. Ανταγωνισμός και οικονομική κρίσηΣελ. 11
VΙ. Η δομή του βιβλίουΣελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΕ  
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 17
ΙΙ. Οι διατάξεις της ΣυνθήκηςΣελ. 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (ΑΝΤΙΤΡΑΣΤ) : ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ (ΚΑΡΤΕΛ)  
I. ΕισαγωγικάΣελ. 23
ΙΙ. 'Αρθρο 101 ΣυνθΛΕΕΣελ. 24
Α. Η απαγόρευση Σελ. 29
Β. Η ακυρότηταΣελ. 31
Γ. Οι εξαιρέσειςΣελ. 31
Δ. Αρμοδιότητα, παραβιάσεις και κυρώσεις Σελ. 38
Ε. Βασικές έννοιεςΣελ. 43
1. Η έννοια της «επιχείρησης» και της «οικονομικής δραστηριότητας»Σελ. 43
2. Η έννοια της «συμφωνίας»Σελ. 55
3. Η έννοια της «εναρμονισμένης πρακτικής»Σελ. 61
4. Η έννοια της «ένωσης επιχειρήσεων»Σελ. 67
5. Σύνθετη ή ενιαία παράβασηΣελ. 68
6. Ο επηρεασμός του εμπορίου και του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελώνΣελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (ΑΝΤΙΤΡΑΣΤ) : ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ  
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 79
ΙΙ. 'Αρθρο 102 ΣυνθΛΕΕΣελ. 79
Α. Η απαγόρευσηΣελ. 79
Β. Οι εξαιρέσειςΣελ. 82
Γ. Βασικές έννοιεςΣελ. 85
1. Η έννοια της «εσωτερικής αγοράς ή σημαντικού τμήματός της»Σελ. 85
2. Η έννοια της «δεσπόζουσας θέσης»Σελ. 90
3. Μία ή περισσότερες επιχειρήσειςΣελ. 95
4. Η έννοια της «καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης»Σελ. 98
5. Ο επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών Σελ. 104
ΙΙΙ. Η μεταρρύθμιση του άρθρου 102 ΣυνθΛΕΕΣελ. 105
Α. Το έγγραφο διαβούλευσης (discussion paper) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 82 (τώρα άρθρου 102)Σελ. 106
Β. Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις εκτελεστικές προτεραιότητες κατά την εφαρμογή του άρθρου 82 στις καταχρηστικές πρακτικές αποκλεισμού των ανταγωνιστών (abusive exclusionary conduct) επιχειρήσεων που κατέχουν δεσπόζουσα θέσηΣελ. 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ  
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 109
ΙΙ. 'Αρθρο 103 ΣυνθΛΕΕΣελ. 109
ΙΙΙ. Οι κανόνες απαλλαγήςΣελ. 110
Α. Κανονισμοί ομαδικών απαλλαγών και κλαδικοί ΚανονισμοίΣελ. 111
1. Γεωργικά προϊόνταΣελ. 112
2. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίεςΣελ. 114
3. ΜεταφορέςΣελ. 116
4. ΑυτοκινητοβιομηχανίαΣελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 123
ΙΙ. 'Αρθρο 106 ΣυνθΛΕΕΣελ. 124
Α. Ο κανόναςΣελ. 124
Β. Βασικές έννοιεςΣελ. 127
1. Η έννοια της «δημόσιας επιχείρησης»Σελ. 127
2. Χορήγηση και άσκηση «ειδικών» και «αποκλειστικών» δικαιωμάτωνΣελ. 127
3. Η συνδυαστική ερμηνεία των άρθρων 102 και 106 ΣυνθΛΕΕΣελ. 128
4. Η έννοια των «υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος» (ΥΓΟΣ)Σελ. 130
5. Αρμοδιότητα της ΕπιτροπήςΣελ. 131
ΙΙΙ. 'Αρθρο 14 ΣυνθΛΕΕ και άρθρο 36 του Χάρτη Θεμελιωδών ΔικαιωμάτωνΣελ. 132
Α. 'Αρθρο 14 ΣυνθΛΕΕΣελ. 132
Β. 'Αρθρο 36 του Χάρτη Θεμελιωδών ΔικαιωμάτωνΣελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 135
ΙΙ. O Κανονισμός 1/2003Σελ. 135
Α. Το προϊσχύον δίκαιο και η ανάγκη μεταρρύθμισηςΣελ. 135
Β. Οι σημαντικότερες τροποποιήσειςΣελ. 137
1. Η «αποκέντρωση» της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμούΣελ. 137
2. Βελτίωση της συνεκτικότηταςΣελ. 140
3. Επαναπροσδιορισμός της κίνησης της διαδικασίας εν όψει της έκδοσης απόφασης της ΕπιτροπήςΣελ. 141
4. Εισαγωγή νέων ερευνητικών-ελεγκτικών εξουσιών της Επιτροπής Σελ. 145
5. Επαναπροσδιορισμός των ειδών των αποφάσεων που εκδίδει η ΕπιτροπήΣελ. 155
i. Αποφάσεις για τη διαπίστωση και παύση μιας παράβασηςΣελ. 155
ii. Αποφάσεις για τη λήψη προσωρινών (ασφαλιστικών) μέτρωνΣελ. 157
iii. Αποφάσεις για την αποδοχή ανάληψης δεσμεύσεων εκ μέρους των επιχειρήσεωνΣελ. 158
iv. Αποφάσεις για την επιβολή προστίμου και χρηματικής ποινήςΣελ. 163
v. Αποφάσεις για τη διαπίστωση του ανεφάρμοστου των άρθρων 101 και 102 ΣυνθΛΕΕΣελ. 178
Γ. Αξιολόγηση του Κανονισμού 1/2003Σελ. 179
III. Νομική προστασίαΣελ. 180
A. Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)Σελ. 180
B. Στα εθνικά δικαστήριαΣελ. 183
1. Η Λευκή Βίβλος για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕEΣελ. 186
2. Συνεργασία της Επιτροπής με τα εθνικά δικαστήριαΣελ. 187
IV. Οργανωτικές αλλαγές - το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΕΔΑ)Σελ. 189
A. Κατανομή των αρμοδιοτήτωνΣελ. 191
B. Μηχανισμοί συνεργασίαςΣελ. 193
Γ. Κίνηση της διαδικασίαςΣελ. 195
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ  
Ι. Νομοθεσία ελέγχου συγκεντρώσεων: από το πρωτογενές στο παράγωγο δίκαιοΣελ. 201
ΙΙ. Ο Κανονισμός 139/2004Σελ. 203
Α. Περιεχόμενο και σκοπόςΣελ. 203
Β. ΕφαρμογήΣελ. 205
Γ. ΑρμοδιότηταΣελ. 206
Δ. ΔιαδικασίαΣελ. 208
Ε. ΣυμβατότηταΣελ. 209
ΙΙΙ. Ο Κανονισμός 802/2004Σελ. 210
ΙV. Νομική προστασίαΣελ. 211
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 213
ΙΙ. 'Αρθρο 107 ΣυνθΛΕΕΣελ. 213
Α. Η απαγόρευσηΣελ. 214
Β. Οι εξαιρέσειςΣελ. 226
1. Αυτοδίκαιες εξαιρέσειςΣελ. 226
2. Δυνητικές εξαιρέσειςΣελ. 229
3. Εξαιρέσεις από το παράγωγο δίκαιο της ΕΕΣελ. 231
i. Ο Κανονισμός 1998/2006 περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis)Σελ. 231
ii. O Κανονισμός 800/2008 (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)Σελ. 233
iii. Το ήπιο δίκαιο (soft law) της ΕπιτροπήςΣελ. 234
Γ. Η έννοια της κρατικής ενίσχυσηςΣελ. 238
1. ΈννοιαΣελ. 238
2. ΠαραδείγματαΣελ. 240
ΙΙΙ. 'Αρθρο 108 Σελ. 246
Α. Εξέταση και έλεγχος των κρατικών ενισχύσεωνΣελ. 246
Β. Αρμοδιότητα ελέγχουΣελ. 247
Γ. Διαδικασία ελέγχουΣελ. 248
ΙV. 'Αρθρο 109Σελ. 263
A. Ο διαδικαστικός Κανονισμός 659/1999 Σελ. 263
Β. Ο εκτελεστικός Κανονισμός 794/2004Σελ. 270
V. Χρηματοπιστωτική κρίση και κρατικές ενισχύσειςΣελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  
Η ΕΚΤΟΣ-ΕΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 275
ΙΙ. Η εκτός-ΕΕ εφαρμογήΣελ. 276
ΙΙΙ. Διμερείς συμφωνίες και πολυμερής συνεργασίαΣελ. 278
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 281
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 291
Back to Top