ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 64,00 € Ειδική Τιμή 54,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12836
Περάκης Ε., Ρόκας Ν.
Το ανά χείρας βιβλίο «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» διαιρείται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο εξ αυτών αναπτύσσεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος διαιρείται σε τρία επιμέρους μέρη και έντεκα κεφάλαια που περιλαμβάνουν με συνοπτικό τρόπο όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου. Καταρχάς αναλύεται η γενική θεωρία του εμπορικού δικαίου όπου περιγράφεται  η εμπορική δράση, ως αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, η ταυτότητα του εμπορικού δικαίου, η σχέση του με το αστικό δίκαιο καθώς και με την οικονομική επιστήμη. Κατόπιν επιχειρείται η ιστορική προσέγγιση του εμπορικού δικαίου και των συστημάτων εμπορικότητας, ενώ παρατίθενται και οι πηγές του εμπορικού δικαίου (εμπορική νομοθεσία, εμπορικό έθιμο, δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορική διαιτησία κ.λπ.). Ακολούθως αναπτύσσονται οι εμπορικές πράξεις και οι έμποροι. Στα πλαίσια των εμπορικών πράξεων αναλύονται ζητήματα που αφορούν το χερσαίο και θαλάσσιο εμπόριο, τους τρόπους επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης καθώς και τις αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις. Ακολουθεί διεξοδική ανάλυση του υποκειμένου του εμπορικού δικαίου, των εμπόρων (φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, μικρεμπόροι, βιοτέχνες κ.λπ.), καθώς και των λεγόμενων «χωλών» εμπόρων. Περαιτέρω, αναπτύσσονται οι συνέπειες και η σημασία της εμπορικότητας και παρατίθενται τελικές σκέψεις για τη μετάβαση από την παραδοσιακή έννοια του εμπορικού δικαίου σε ένα δίκαιο της επιχείρησης. Ακολούθως, παρουσιάζεται η επιχείρηση και η οργάνωσή της, φωτίζονται πλείστα κομβικά ζητήματα όπως η μεταβίβαση της επιχείρησης, η μίσθωση αυτής, η επικαρπία και το ενέχυρο σε επιχείρηση, η αναγκαστική εκτέλεσης επιχείρησης καθώς και ζητήματα πτωχευτικού δικαίου. Σημαντικό κεφάλαιο του εμπορικού δικαίου καταλαμβάνουν τα βοηθητικά πρόσωπα της εμπορικής επιχείρησης και τα συστήματα διανομής που αναλύονται στη συνέχεια. Εντός του κεφαλαίου αυτού αναπτύσσονται σημαντικά θέματα του εμπορικού δικαίου, όπως η εμπορική αντιπροσωπεία, ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος, ο διανομέας, η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) κ.λπ. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η λογιστική οργάνωση της επιχείρησης όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων τα βιβλία των εμπόρων, ο τρόπος και η διάρκεια τήρησης και καταχώρισης των εγγραφών  σε αυτά καθώς και ζητήματα σχετικά με την αποδεικτική τους δύναμη. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου αυτού μέρους με τίτλο «Η δημοσίου δικαίου οργάνωση του εμπορίου – Επιμελητήρια – Εμπορικό μητρώο» παρουσιάζονται με συντομία ορισμένα ζητήματα οργάνωσης του εμπορίου και της επιχείρησης με κανόνες δημοσίου δικαίου καθώς και η σχέση του εμπορικού δικαίου με το φορολογικό και το ποινικό δίκαιο.

Το δεύτερο μέρος του έργου «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο», καταλαμβάνει, όπως ειπώθηκε, η Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Αρχικά αναλύονται οι γενικές αρχές του ιδιαίτερου αυτού κλάδου του εμπορικού δικαίου, το αντικείμενο και η νομική φύση των δικαιωμάτων του, η οικονομική σημασία του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η ένταξή της στο δικαιικό σύστημα και η σχέση βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Εν συνεχεία παρουσιάζεται αναλυτικά η ευρεσιτεχνία,  οι προϋποθέσεις προστασίας της, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οι εξουσίες που απορρέουν από αυτό κ.λπ. Πιο συνοπτικά αναλύονται περαιτέρω τα υποδείγματα χρησιμότητας, τα βιομηχανικά απόρρητα (τεχνογνωσία) και οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας. Περαιτέρω, αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, τους δικαιούχους των, τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού καθώς και το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα. Ακολούθως στο βιβλίο «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» αναλύονται τα διακριτικά γνωρίσματα, βασικό τμήμα του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εισαγωγικά αναπτύσσεται η σημασία, οι κατηγορίες και οι τρόποι κτήσης, οι αρχές που ισχύουν για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων και domain names. Κατόπιν, επιχειρείται διεξοδική ανάλυση των σχετικών με το σήμα ζητημάτων, βασικότατου κλάδου του εμπορικού δικαίου. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται η έννοια, η νομική φύση και οι λειτουργίες του σήματος, οι προϋποθέσεις προστασίας αυτού, οι λόγοι που αποκλείουν την απόκτηση δικαιώματος στο σήμα, η κατάθεση και καταχώριση αυτών, το περιεχόμενο και η προστασία του δικαιώματος στο σήμα και παρουσιάζεται το σήμα ως αντικείμενο συναλλαγών, η απώλεια του δικαιώματος στο σήμα και το κοινοτικό σήμα. Η τελευταία ενότητα του δεύτερου μέρους της «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» είναι αφιερωμένο σε ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, αναλύεται η γενική ρήτρα του άρθρου 1 Ν 146/1914 καθώς και πράξεις ανταγωνισμού που υπάγονται στην απαγόρευση της γενικής ρήτρας. Εν συνεχεία αναπτύσσονται ζητήματα παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας της επαγγελματικής φήμης και των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων καθώς και η καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομικής εξάρτησης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. Παρουσιάζεται επίσης η έννομη προστασία, αστική και ποινική από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού. Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το βιβλίο «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» ασχολείται με το σύνολο των ζητημάτων του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου και του δικαίου της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αποτελώντας ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε μελετητή –θεωρητικό και πρακτικό- του εμπορικού δικαίου.
ΤΜΗΜΑ Α'  
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ 
§ 1. Η «εμπορικότητα» και το ΕμπΔΣελ. 9
§ 2. Τα συστατικά της εμπορικότητας - Γενική περιγραφήΣελ. 13
Α. Η διαμεσολάβηση και άλλες υπηρεσίεςΣελ. 13
Β. Ο εμπορικός κίνδυνος (ή αβεβαιότητα)Σελ. 18
Γ. Το εμπορικό κέρδος (και η εμπορική ζημία)Σελ. 20
Δ. Η δράση σε αγοράΣελ. 24
Ε. ΣύνθεσηΣελ. 29
§ 3. Το διπλό πρόσημο της εμπορικής δράσηςΣελ. 30
Α. Το θετικό πρόσημοΣελ. 30
Β. Το αρνητικό πρόσημοΣελ. 31
Γ. Ηθική και εμπορικές συναλλαγέςΣελ. 33
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ 
§ 4. Η ιδιαίτερη «οπτική» (αρχές) του ΕμπΔΣελ. 36
Α. Η αρχή της (ποσοτικά και ποιοτικά) σημαντικής δράσηςΣελ. 36
Β. Η αρχή της χρηματικής συναλλαγήςΣελ. 38
Γ. Η δυναμική οπτική του ΕμπΔΣελ. 39
Δ. Η διεθνής οπτικήΣελ. 41
Ε. Η αρχή της αποτελεσματικότηταςΣελ. 42
ΣΤ. Η αρχή της ελεύθερης δράσηςΣελ. 43
Ζ. 'Αλλες αρχέςΣελ. 44
Η. Συμπέρασμα: Το «πνεύμα του εμπορικού δικαίου»Σελ. 44
Θ. Η ερμηνεία στο ΕμπΔΣελ. 45
§ 5. Η σχέση ΕμπΔ με το αστικό δίκαιοΣελ. 46
Α. Η ειδικότητα και η ιδιαιτερότητα του ΕμπΔΣελ. 47
Β. ΕμπΔ και δίκαιο του καταναλωτήΣελ. 48
§ 6. Η «εμπορικοποίηση του δικαίου»Σελ. 50
§ 7. Η «δημοσιοποίηση του ΕμπΔ» και το «οικονομικό δίκαιο»Σελ. 51
§ 8. ΕμπΔ και οικονομική επιστήμηΣελ. 54
Α. Η αμφίδρομη σχέση οικονομικής επιστήμης και ΕμπΔΣελ. 54
Β. Η «οικονομική ανάλυση του δικαίου», ως η «φιλοσοφία του ΕμπΔ»Σελ. 55
§ 9. Οι κλάδοι του ΕμπΔΣελ. 57
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΡΙΤΟ 
IΣΤΟΡIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 
§ 10. Από την αρχαιότητα μέχρι το ΜεσαίωναΣελ. 60
§ 11. Η νεότερη ιστορίαΣελ. 61
Α. Δυτικός ΜεσαίωναςΣελ. 61
Β. Η άνοδος τoυ καπιταλισμoύ - Ο μερκαντιλισμός - Οι Οrdonnances τoυ Λoυδoβίκoυ XIVΣελ. 62
Γ. Η γαλλική επανάσταση και o Code de commerceΣελ. 63
Δ. Οι γερμανικoί κώδικες τoυ 19oυ αιώνα - Ο HGBΣελ. 64
Ε. Η Ελβετία (ο Κώδικας των Ενοχών) και η Iταλία (o Codice Civile)Σελ. 65
ΣΤ. Η Αγγλία και oι ΗΠΑ (o Uniform Commercial Code)Σελ. 66
Ζ. Ο 20ός και 21ος αιώναςΣελ. 66
§ 12. Ιστoρική πρoσέγγιση τoυ νεότερoυ ελληνικoύ ΕμπΔΣελ. 67
Α. Μέχρι την υιoθέτηση τoυ Code de commerceΣελ. 67
Β. Η υιoθέτηση τoυ Code de commerce στην ΕλλάδαΣελ. 67
Γ. Το ΒΔ περί αρμoδιότητoς των Εμπoρoδικείων (1835)Σελ. 69
Δ. Η εξέλιξη τoυ ΕμπΝ και του εμπορικού δικαίου από το 19ο αιώνα μέχρι σήμεραΣελ. 69
§ 13. Τα σχέδια ενός νέου Εμπoρικoύ ΚώδικαΣελ. 69
§ 14. Το ΕμπΔ στις αρχές του 21ου αιώνα - Η παγκοσμιοποίησηΣελ. 70
§ 15. Τα «συστήματα εμπορικότητας»Σελ. 71
Α. Το γαλλικό (αλλά και ελληνικό) «αντικειμενικό» σύστημα των εμπορικών πράξεωνΣελ. 71
Β. Το γερμανικό (υποκειμενικό) σύστημα του εμπορικού επαγγέλματος - Ο «merchant» της αμερικανικής νομοθεσίαςΣελ. 72
Γ. Η ιταλική και αυστριακή παραλλαγή του υποκειμενικού συστήματος: Το σύστημα της εμπορικής επιχείρησης και του επιχειρηματίαΣελ. 73
Δ. Το σύστημα της τυπικής εμπορικότηταςΣελ. 74
Ε. Η ειδική ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών (αγγλοσαξωνικό, σκανδιναβικό σύστημα)Σελ. 75
ΣΤ. Εκτίμηση των συστημάτωνΣελ. 75
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
§ 16. ΓενικάΣελ. 77
§ 17. Η εμπορική νομοθεσία και το εμπορικό έθιμοΣελ. 78
§ 18. Τo δίκαιo της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 79
§ 19. Τo διεθνές εμπορικό και οικονομικό δίκαιοΣελ. 80
Α. Διεθνείς συμβάσεις για την ελεύθερη διενέργεια του εμπορίου Σελ. 80
B. Διεθνείς συμβάσεις και άλλες προσπάθειες για την ομοιόμορφη ρύθμιση του εμπορίουΣελ. 81
§ 20. Η αυτoρρύθμιση τoυ εμπoρίoυΣελ. 82
Α. Οι εμπoρικές συνήθειεςΣελ. 82
Β. Οι «Κώδικες» συμπεριφοράς και δεοντολογίας και το «soft law»Σελ. 85
Γ. Η τυπoπoίηση στo ΕμπΔΣελ. 86
§ 21. Η πρακτική επίλυσης των εμπορικών διαφορών (νoμoλoγία δικαστηρίων, εμπορική διαιτησία)Σελ. 87
Α. Η νoμoλoγίαΣελ. 87
Β. H διαιτησία στo ΕμπΔΣελ. 88
§ 22. Η Lex MercatoriaΣελ. 89
Α. Τo πρόβλημα της Lex Mercatoria και η σύνδεσή της με τη διεθνή διαιτησίαΣελ. 89
Β. Εκτίμηση της Lex MercatoriaΣελ. 91
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Η ΕΜΠΟΡIΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 ΔΑΕ) 
§ 23. ΕισαγωγήΣελ. 96
Α. Γενικά για τις εμπορικές πράξειςΣελ. 96
Β. Η «επιχείρηση» κατά τα άρθρα 2 και 3 ΔΑΕΣελ. 98
§ 24. Το άρθρο 2 ΔΑΕ (χερσαίο εμπόριο)Σελ. 101
Α. ΔιανομήΣελ. 101
(1) Η αγορά προς μεταπώληση αυτούσιων πραγμάτωνΣελ. 101
(2) Η «επιχείρηση» προμήθειαςΣελ. 103
(3) Εκτός εμπορικότητας: Τα ακίνηταΣελ. 104
Β. ΠαραγωγήΣελ. 106
(1) Εκτός εμπορικότητας: Η «πρωτογενής» παραγωγή και διάθεσηΣελ. 106
(2) Αγορά προς επεξεργασία και μεταπώληση - Η «επιχείρηση» χειροτε­χνίαςΣελ. 109
Γ. ΥπηρεσίεςΣελ. 110
(1) Η «επιχείρηση» πρακτορείαςΣελ. 110
(2) H «επιχείρηση» παραγγελίαςΣελ. 112
(3) H «επιχείρηση μετακομίσεως διά γης ή δι' ύδατος»Σελ. 116
(4) «Τραπεζιτικές» και «κολλυβιστικές» εργασίεςΣελ. 117
(5) Η μεσιτεία - η «επιχείρησις πλειστηριάσεως»Σελ. 118
(6) Οι συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτωνΣελ. 119
(7) Η «επιχείρηση» δημοσίων θεαμάτωνΣελ. 120
(8) Η σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων του εμπόρουΣελ. 121
(9) Εκτός εμπορικότητας: Τα ελευθέρια επαγγέλματα και η επιστη­μονική και καλλιτεχνική δράσηΣελ. 121
§ 25. Το άρθρο 3 ΔΑΕ (θαλάσσιο εμπόριο)Σελ. 123
§ 26. Τρόποι επέκτασης της εμπορικότητας της πράξηςΣελ. 126
Α. Εμπορικότητα με βάση νεότερους νόμουςΣελ. 126
Β. Εθιμική εμπορικότηταΣελ. 127
Γ. Εμπορικότητα ίδρυσης εμπορικής εταιρίας ή μεταβίβασης συμμετοχής σ' αυτήΣελ. 127
Δ. Η παράγωγη εμπορικότηταΣελ. 128
(1) Παράγωγη εξ αντικειμένου εμπορικότηταΣελ. 128
(2) Παράγωγη εξ υποκειμένου εμπορικότηταΣελ. 131
Ε. Ερμηνευτική επέκταση της εμπορικότηταςΣελ. 134
(1) Διασταλτική ερμηνείαΣελ. 134
(2) Η αναλογίαΣελ. 134
(3) Η αναλογία στις αποκλειόμενες από το ΕμπΔ δράσεις (πρωτογενής παραγωγή, ακίνητα, ελευθέρια κλπ. επαγγέλματα)Σελ. 136
(4) Η κατασκευή της χειροτεχνίας, της προμήθειας κλπ.Σελ. 137
(5) Η στήριξη της εμπορικότητας στην επιχείρησηΣελ. 138
ΣΤ. Ειδικά: Εγγύηση και άλλες ασφάλειεςΣελ. 142
§ 27. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξειςΣελ. 143
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΤΟ 
Ο ΕΜΠΟΡΟΣ (ΑΡΘΡΟ 1 ΕμπΝ) 
§ 28. Επί φυσικών πρoσώπων: Τo σύνηθες επάγγελμαΣελ. 146
§ 29. Eπί εταιριών: Ο σκoπόςΣελ. 151
§ 30. Τυπικό σύστημα: Η νoμoθετική βoύλησηΣελ. 154
§ 31. Ο μικρέμπoρoς και ο βιοτέχνηςΣελ. 154
§ 32. Εμπoρία κράτoυς και δημόσιων επιχειρήσεων και oργανισμώνΣελ. 157
Α. Η εμπορικότητα των κρατικών πράξεωνΣελ. 157
Β. Η εμπορική ιδιότητα του κράτους και των κρατικών οργανισμώνΣελ. 159
§ 33. Περιoρισμoί στη δυνατότητα πρόσβασης στo εμπορικό επάγγελμαΣελ. 160
Α. Εμπoρική ικανότηταΣελ. 160
Β. ΑσυμβίβασταΣελ. 165
Γ. Νόμιμoι και συμβατικoί περιoρισμoί εμπoρίαςΣελ. 166
§ 34. Οι «χωλoί» έμπoρoιΣελ. 166
Α. Φαινόμενoς έμποροςΣελ. 167
Β. Παρένθετος και κρυπτόμενος έμπoρoςΣελ. 169
Γ. Κτήση εμπορικής ιδιότητας από εταίρο με άρση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίαςΣελ. 171
Δ. Ο πτωχεύσας πoυ ασκεί εμπoρίαΣελ. 175
Ε. Η άσκηση παράνoμης εμπoρίας - Ειδικά: ο αλλοδαπός χωρίς άδειαΣελ. 175
ΣΤ. Η άσκηση εμπoρικής δράσης από μη κερδοσκοπικά ν.π.ι.δ.Σελ. 177
Ζ. Ο μη καταχωρισθείς στο εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ), κατά το άρθρο 15 § 3 ν. 3419/2005Σελ. 180
§ 35. Απόδειξη - Ο κατά τεκμήριο έμπορος του άρθρου 15 § 2 ν. 3419/2005 - Το δεδικασμένoΣελ. 180
§ 36. Χρόνος και τόπoς της εμπoρικής δράσηςΣελ. 184
Α. Χρόνoς της εμπoρικής δράσηςΣελ. 184
(1) Έναρξη της εμπoρικής ιδιότητας (και η εγγραφή στο ΓΕΜΗ)Σελ. 184
(2) Λήξη της εμπoρικής ιδιότητας (και διαγραφή από το ΓΕΜΗ)Σελ. 184
Β. Τόπoς της εμπoρικής δράσηςΣελ. 187
(1) Η κύρια εγκατάσταση και η εταιρική έδραΣελ. 187
(2) Υπoκατάστημα και άλλες δευτερεύουσες εγκαταστάσειςΣελ. 189
(3) Η διαδικτυακή εγκατάστασηΣελ. 190
§ 37. Εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, ηλεκτρονική διεύθυνση (domain name)Σελ. 191
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΣΥΝΕΠΕIΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡIΚΟΤΗΤΑΣ 
§ 38. ΓενικάΣελ. 192
§ 39. Συνέπειες της εμπορικότητας της πράξηςΣελ. 193
§ 40. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότηταςΣελ. 195
§ 41. Συνέπειες εμπορικότητας πράξης και εμπορικής ιδιότηταςΣελ. 200
§ 42. Επισκόπηση των συνεπειών - «Ευμενείς» και «δυσμενείς» συνέπειεςΣελ. 203
§ 43. Η ενδεχόμενη σχετικότητα της εμπορικότητας και των συνεπειών τηςΣελ. 204
Α. Ενδεχόμενη σχετικότητα της έννοιας της εμπορικότηταςΣελ. 204
Β. Ενδεχόμενη σχετικότητα των συνεπειών της εμπορικότηταςΣελ. 208
§ 44. Τελικές σκέψεις: Από το ΕμπΔ στο δίκαιο της επιχείρησηςΣελ. 210
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
§ 45. ΓενικάΣελ. 216
§ 46. Το πολυσήμαντο της έννοιας της επιχείρησηςΣελ. 219
§ 47. Η επιχείρηση: Υποκείμενο ή αντικείμενο δικαίου;Σελ. 222
Α. Η επιχείρηση, υποκείμενο δικαίου;Σελ. 222
Β. Η επιχείρηση ως αυτοτελής φορέας συμφερόντων. Το «συμφέρον της επιχείρησης»Σελ. 223
§ 48. Μεταβίβαση της επιχείρησηςΣελ. 225
Α. Μεταβίβαση εν ζωήΣελ. 225
Β. Μεταβίβαση αιτία θανάτουΣελ. 231
§ 49. Μεταβίβαση συνόλου μετοχών ή άλλων εταιρικών συμμετοχώνΣελ. 232
§ 50. 'Αλλες πράξεις με αντικείμενο την επιχείρησηΣελ. 233
Α. Μίσθωση επιχείρησηςΣελ. 233
Β. Η επιχείρηση ως αντικείμενο εισφοράς σε εταιρίαΣελ. 234
Γ. Επικαρπία σε επιχείρησηΣελ. 234
Δ. Ενέχυρο σε επιχείρησηΣελ. 234
Ε. Ανάθεση σε τρίτους της διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησηςΣελ. 234
ΣΤ. Αναγκαστική εκτέλεση σε επιχείρησηΣελ. 235
Ζ. Επιδίκαση επιχείρησηςΣελ. 236
Η. Η επιχείρηση στην πτώχευσηΣελ. 237
Θ. Η διακοπή της επιχείρησηςΣελ. 237
§ 51. Προστασία της επιχείρησηςΣελ. 237
Α. Τρόποι προστασίαςΣελ. 237
Β. Η ιδέα διατήρησης της επιχείρησηςΣελ. 239
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΑΤΟ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
§ 52. Το προσωπικό της επιχείρησης - Η ανάθεση λειτουργιών της επιχείρησης σε τρίτουςΣελ. 240
A. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρησηΣελ. 240
Β. Η παροχή υπηρεσιών από τρίτους - Υπηρεσίες «φασόν» - Το «οutsourcing» και το «offshoring»Σελ. 243
Γ. Συστήματα διανoμήςΣελ. 245
§ 53. Ο εμπορικός αντιπρόσωποςΣελ. 246
Α. Γενικά - Το π.δ. 219/1991 - Έννοια εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 246
Β. Η νομική φύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείαςΣελ. 250
Γ. Τύπος της σύμβασηςΣελ. 250
Δ. Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 251
Ε. Υποχρεώσεις του αντιπροσωπευομένουΣελ. 254
ΣΤ. Η αμοιβή (προμήθεια) του εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 255
Ζ. Η λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείαςΣελ. 256
Η. Η αποζημίωση του εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 259
Θ. Φύση των διατάξεων του π.δ. 219/1991Σελ. 265
§ 54. Ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωποςΣελ. 266
§ 55. Ο διανομέαςΣελ. 267
Α. ΓενικάΣελ. 267
Β. Υποχρεώσεις των μερώνΣελ. 269
Γ. Λύση της σύμβασης - Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την εμπορική αντιπροσωπείαΣελ. 271
§ 56. Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)Σελ. 276
§ 57. Η προβληματική του δικτύου διανομήςΣελ. 278
§ 58. 'Αλλοι βοηθητικοί διαμεσολαβητέςΣελ. 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Η ΛΟΓIΣΤIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
§ 59. Τα βιβλία των εμπόρωνΣελ. 284
§ 60. Τα βιβλία του Εμπορικού ΝόμουΣελ. 285
Α. Το ημερολόγιοΣελ. 286
Β. Το βιβλίο απογραφώνΣελ. 287
Γ. Το βιβλίο «αντιγραφής» επιστολώνΣελ. 288
Δ. Υποχρεωτικά βιβλία με βάση άλλους νόμουςΣελ. 289
Ε. Προαιρετικά εμπορικά βιβλίαΣελ. 289
ΣΤ. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ - π.δ. 186/1992)Σελ. 289
§ 61. Τρόπος και διάρκεια τήρησης των βιβλίωνΣελ. 290
§ 62. Τρόπος λογιστικής καταχώρησης των εγγραφώνΣελ. 292
Α. Το απλογραφικό λογιστικό σύστημαΣελ. 292
Β. Το διπλογραφικό σύστημαΣελ. 293
Γ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσειςΣελ. 294
Δ. Η λογιστική τυποποίησηΣελ. 295
§ 63. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίωνΣελ. 295
Α. Η υπέρ του εμπόρου αυξημένη αποδεικτική δύναμη - το «απόσπασμα» από τα βιβλίαΣελ. 295
Β. Η κατά του εμπόρου αποδεικτική δύναμηΣελ. 301
§ 64. Εμφάνιση και ανακοίνωση των εμπορικών βιβλίωνΣελ. 303
Α. ΑνακοίνωσηΣελ. 304
Β. ΕμφάνισηΣελ. 305
(1) Η επίδειξη των εμπορικών βιβλίων κατά τις κοινές διατάξειςΣελ. 305
(2) Η εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων κατά τον ΕμπΝΣελ. 306
§ 65. Τα εμπορικά βιβλία ως πράγματαΣελ. 309
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
H ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
§ 66. Το «οικονομικό σύνταγμα»Σελ. 310
A. ΓενικάΣελ. 311
Β. Προστασία της ιδιοκτησίας και της οικονομικής ελευθερίαςΣελ. 312
§ 67. Η διοικητική οργάνωση και ρύθμιση του εμπορίου και της εμπορικής δράσηςΣελ. 315
Α. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι ΟΤΑ και άλλοι ανεξάρτητοι φορείςΣελ. 315
Β. Ρύθμιση και περιορισμοί στην άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτωνΣελ. 316
§ 68. Τα επιμελητήριαΣελ. 316
A. Η νομική φύση των επιμελητηρίωνΣελ. 317
Β. Η σημερινή οργάνωση των εμπορικών επιμελητηρίωνΣελ. 317
Γ. Υποχρέωση εγγραφής - ΣυνδρομήΣελ. 320
Δ. 'Αλλοι επιμελητηριακοί οργανισμοίΣελ. 320
§ 69. Η εμπορική δημοσιότητα - Το σύστημα του Εμπορικού ΜητρώουΣελ. 321
A. ΓενικάΣελ. 321
Β. Το σύστημα του εμπορικού μητρώουΣελ. 322
Γ. Το εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα - Ο ν. 3419/2005Σελ. 324
Δ. Δημοσιότητα και αρχή του φαινομένου δικαίουΣελ. 333
§ 70. Εμπορικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιοΣελ. 334
§ 71. Εμπορικό δίκαιο και ποινικό δίκαιοΣελ. 336
ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ (επιλογή) 
I. ΗμεδαπήΣελ. 337
II. ΑλλοδαπήΣελ. 339
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 343
ΤΜΗΜΑ Β'  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
I. Αθέμιτος ανταγωνισμόςΣελ. 357
II. Βιομηχανική ιδιοκτησίαΣελ. 357
III. Διακριτικά γνωρίσματαΣελ. 357
IV. Τεχνικές δημιουργίεςΣελ. 357
V. Ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 357
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΓENIKEΣ APXEΣ  
§ 1. Έννοια και ιδιαιτερότητεςΣελ. 360
I. AντικείμενοΣελ. 360
II. OρισμόςΣελ. 361
III. Nομική φύση. Λόγοι προστασίας Σελ. 362
1. Nομική φύσηΣελ. 362
2. Λόγοι προστασίας Σελ. 363
3. ΣυμπέρασμαΣελ. 365
§ 2. Oικονομική σημασία, διεθνής εξέλιξη, ένταξη στο σύστημα δικαίουΣελ. 366
I. Oικονομική σημασία και χαρακτηριστικάΣελ. 366
II. Διεθνής εξέλιξηΣελ. 366
III. Ένταξη στο δικαιικό σύστημαΣελ. 367
1. Βιομηχανική ιδιοκτησία και συνταγματικό δίκαιοΣελ. 367
2. Βιομηχανική ιδιοκτησία και αστικό δίκαιοΣελ. 367
3. Βιομηχανική ιδιοκτησία και δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμούΣελ. 368
IV. ΑρμοδιότηταΣελ. 368
§ 3. Bιομηχανική ιδιοκτησία και πνευματική ιδιοκτησίαΣελ. 368
§ 4. ΔιεθνικότηταΣελ. 370
I. Tο δημιουργούμενο πρόβλημαΣελ. 370
II. Διεθνείς συμβάσειςΣελ. 371
1. H Διεθνής Σύμβαση των ΠαρισίωνΣελ. 371
2. 'Αλλες διεθνείς συμβάσειςΣελ. 372
3. H Συμφωνία TRIPSΣελ. 373
4. Eυρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 374
III. Iδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 375
1. Διακριτικά γνωρίσματαΣελ. 375
2. Αθέμιτος ανταγωνισμόςΣελ. 376
3. Τεχνικές επινοήσεις Σελ. 377
MEPOΣ ΔEYTEPO  
TEΧNIKΕΣ EΠINOHΣΕΙΣ  
KEΦAΛAIO ΠPΩTO 
EYPEΣITEXNIA 
§ 5. EισαγωγικάΣελ. 380
I. Aντικείμενο και σκοπός προστασίαςΣελ. 380
II. Δικαίωμα ευρεσιτεχνίας και δικαίωμα στην εφεύρεσηΣελ. 381
III. Πηγές Σελ. 382
§ 6. Προϋποθέσεις προστασίαςΣελ. 383
I. ΓενικάΣελ. 383
II. EφεύρεσηΣελ. 383
1. XαρακτηριστικάΣελ. 383
2. H πρόκληση της νέας τεχνολογίας: Προγράμματα η/υ και βιοτεχνολογίαΣελ. 385
III. Tο "νέο" της εφεύρεσηςΣελ. 388
IV. Eφευρετική δραστηριότηταΣελ. 388
V. Eπιδεκτικότητα βιομηχανικής εφαρμογήςΣελ. 389
§ 7. ΔικαιούχοιΣελ. 389
I. H αρχή του πραγματικού εφευρέτηΣελ. 389
II. Προστασία του εφευρέτηΣελ. 390
III. Ένας ή περισσότεροι εφευρέτεςΣελ. 391
IV. Eφευρέσεις εργαζομένωνΣελ. 392
§ 8. H διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίαςΣελ. 393
I. Συστήματα ελέγχουΣελ. 393
II. Kατάθεση αίτησης, παραδεκτό, δημοσιότηταΣελ. 394
III. ΠροτεραιότηταΣελ. 395
IV. Xορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίαςΣελ. 395
V. Kατηγορίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίαςΣελ. 397
1. Δίπλωμα προϊόντος και δίπλωμα μεθόδουΣελ. 397
2. Δίπλωμα τροποποίησης και εξαρτημένο δίπλωμαΣελ. 398
§ 9. Oι εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας. ΌριαΣελ. 399
I. ΓενικάΣελ. 399
II. Kατ' ιδίαν εξουσίεςΣελ. 399
III. Όρια του δικαιώματος ευρεσιτεχνίαςΣελ. 400
§ 10. H αξιοποίηση του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας (μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης)Σελ. 402
I. ΓενικάΣελ. 402
II. MεταβίβασηΣελ. 402
III. 'Αδειες εκμεταλλεύσεωςΣελ. 403
1. Συμβατικές άδειεςΣελ. 403
2. Yποχρεωτικές άδειεςΣελ. 405
IV. Kατάσχεση, πτώχευσηΣελ. 406
§ 11. Aπώλεια του δικαιώματοςΣελ. 406
I. AπόσβεσηΣελ. 406
II. ΈκπτωσηΣελ. 407
III. AκυρότηταΣελ. 407
§ 12. ΠροστασίαΣελ. 408
I. ΓενικάΣελ. 408
II. Πότε υπάρχει προσβολήΣελ. 409
IΙI. AξιώσειςΣελ. 409
ΙV. Ποινική προστασίαΣελ. 412
§ 12α. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίαςΣελ. 413
Ι. ΓενικάΣελ. 413
ΙΙ. ΠροστασίαΣελ. 414
ΙΙΙ. Ακυρότητα Σελ. 415
§ 12β. Ευρεσιτεχνίες φαρμάκωνΣελ. 415
Ι. ΓενικάΣελ. 415
ΙΙ. Γενόσημα (generics)Σελ. 415
ΙΙΙ. Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακαΣελ. 416
KEΦAΛAIO ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ 
§ 13. Υποδείγματα χρησιμότηταςΣελ. 417
Ι. ΓενικάΣελ. 417
ΙΙ. Έννοια και προϋποθέσεις προστασίαςΣελ. 418
ΙΙΙ. Διαδικασία χορήγησηςΣελ. 419
§ 14. 'Αλλες τεχνικές επινοήσειςΣελ. 419
MEPOΣ ΤΡΙΤΟ  
ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ  
§ 15. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματαΣελ. 424
Ι. Οικονομική σημασία, έννοια, αντικείμενοΣελ. 424
ΙΙ. ΠηγέςΣελ. 425
ΙΙΙ. Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματαΣελ. 426
ΙV. Προϋποθέσεις προστασίαςΣελ. 427
1. Εξωτερική διαμόρφωσηΣελ. 427
2. Βιομηχανική ή βιοτεχνική αξιοποίησηΣελ. 427
3. Αισθητικός χαρακτήραςΣελ. 428
4. Το στοιχείο του νέουΣελ. 429
5. Ατομικός χαρακτήραςΣελ. 430
6. Συστατικά σύνθετων προϊόντωνΣελ. 431
7. Eξαιρέσεις από την προστασίαΣελ. 432
§ 16. ΔικαιούχοςΣελ. 432
I. O δημιουργόςΣελ. 432
ΙΙ. Το τεκμήριο υπέρ του καταθέτη. Προστασία του δημιουργούΣελ. 433
§ 17. Η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικούΣελ. 433
§ 18. Το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμαΣελ. 435
Ι. Περιεχόμενο δικαιώματοςΣελ. 435
ΙΙ. Έκταση προστασίαςΣελ. 436
1. Ενδογενή όριαΣελ. 436
2. Εξωτερικά όριαΣελ. 437
3. ΑνάλωσηΣελ. 437
ΙΙΙ. Προσβολή του δικαιώματοςΣελ. 437
IV. Μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσηςΣελ. 438
V. Απώλεια του δικαιώματοςΣελ. 438
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
§ 19. ΓενικάΣελ. 442
Ι. Η σημασία των διακριτικών γνωρισμάτωνΣελ. 442
ΙΙ. Κατηγορίες και τρόποι κτήσης των διακριτικών γνωρισμά­τωνΣελ. 444
ΙΙΙ. Αρχές που ισχύουν για όλα τα διακριτικά γνωρίσματαΣελ. 445
1. Σχετικοποιημένη προστασίαΣελ. 445
2. Αρχή της προτεραιότητας Σελ. 446
3. Παραπλανητικά διακριτικά γνωρίσματαΣελ. 448
IV. Διακριτικά γνωρίσματα και διαδίκτυοΣελ. 448
1. ΓενικάΣελ. 448
2. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων και domain namesΣελ. 449
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΣΗΜΑ 
§ 20. ΓενικάΣελ. 453
Ι. Έννοια, νομική φύση, πηγέςΣελ. 453
1. ΈννοιαΣελ. 453
2. Νομική φύσηΣελ. 454
3. ΠηγέςΣελ. 454
ΙΙ. Λειτουργίες του σήματοςΣελ. 455
1. Διακριτική λειτουργία και λειτουργία προέλευσηςΣελ. 455
2. Εγγυητική λειτουργίαΣελ. 457
3. Διαφημιστική λειτουργίαΣελ. 457
ΙΙΙ. Κατηγορίες σημάτωνΣελ. 458
§ 21. Προϋποθέσεις προστασίαςΣελ. 460
Ι. ΓενικάΣελ. 460
ΙΙ. Διακριτική ικανότηταΣελ. 461
ΙΙΙ. Αυτοτέλεια. Τρισδιάστατα σήματαΣελ. 462
ΙV. Είδη σημάτωνΣελ. 463
V. Πρόθεση χρήσης και υποχρέωση χρήσηςΣελ. 465
VΙ. ΕπιχείρησηΣελ. 466
§ 22. ΑπαράδεκταΣελ. 467
Ι. ΓενικάΣελ. 467
ΙΙ. Έλλειψη εννοιολογικών στοιχείων του σήματος (άρθρο 3 § 1 περίπτ. α)Σελ. 468
ΙΙΙ. Έλλειψη διακριτικής δύναμης (άρθρο 3 § 1 περίπτ. β)Σελ. 468
IV. Ενδείξεις προσδιοριστικές των προϊόντων (περιγραφικές ενδείξεις, άρθρο 3 § 1 περιπτ. γ και ε)Σελ. 469
V. Κοινόχρηστες ενδείξεις (άρθρο 3 § 1 περίπτ. δ)Σελ. 472
VI. Επικράτηση στις συναλλαγές (άρθρο 3 § 3)Σελ. 473
VII. Ενδείξεις που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη (άρθρο 3 § 1 παρίπτ. στ, άρθρο 3 § 2 περίπτ. α)Σελ. 474
VIIΙ. Παραπλανητικές ενδείξεις (άρθρο 3 § 1 περίπτ. ζ)Σελ. 475
ΙΧ. Κατάθεση αντίθετη στην καλή πίστη (άρθρο 3 § 2 περίπτ. β)Σελ. 476
Χ. Σύγκρουση με προγενέστερο σήμα (άρθρο 4 §§ 1, 2, 3 γ, 4)Σελ. 477
ΧΙ. Σύγκρουση με προγενέστερα διακριτικά γνωρίσματα και άλλα δικαιώματα (άρθρα 4 § 3 α, β, 5)Σελ. 480
§ 23. Κατάθεση και καταχώρισηΣελ. 481
Ι. ΚατάθεσηΣελ. 481
ΙΙ. Έλεγχος νομιμότηταςΣελ. 482
1. Διαδικασία παραδοχής της δήλωσηςΣελ. 482
2. Ένδικα μέσαΣελ. 483
3. ΚαταχώρισηΣελ. 483
§ 24. Περιεχόμενο και προστασία του δικαιώματος στο σήμαΣελ. 484
Ι. ΠεριεχόμενοΣελ. 484
ΙΙ. ΠροστασίαΣελ. 486
1. ΓενικάΣελ. 486
2. Κίνδυνος συγχύσεωςΣελ. 487
3. Προστασία της διαφημιστικής λειτουργίας του σήματοςΣελ. 492
4. Η διευρυμένη προστασία των σημάτων φήμηςΣελ. 492
5. Αστική και ποινική προστασίαΣελ. 495
6. Όρια προστασίαςΣελ. 500
§ 25. Το σήμα ως αντικείμενο συναλλαγώνΣελ. 504
Ι. ΓενικάΣελ. 504
ΙΙ. ΜεταβίβασηΣελ. 504
ΙIΙ. Παραχώρηση άδειας χρήσηςΣελ. 506
§ 26. Η απώλεια του δικαιώματος στο σήμαΣελ. 509
Ι. Λόγοι απώλειαςΣελ. 509
ΙΙ. ΔιαγραφήΣελ. 509
§ 27. Διεθνής προστασία. Κοινοτικό σήμαΣελ. 512
Ι. Η αρχή της εδαφικότηταςΣελ. 512
ΙΙ. Το κοινοτικό σήμαΣελ. 513
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
§ 28. Διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων ή υπηρεσιώνΣελ. 516
Ι. Γενικά. Σύγκριση με το σήμαΣελ. 516
ΙΙ. Προϋποθέσεις προστασίαςΣελ. 519
§ 29. Γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προελεύσεωςΣελ. 521
Ι. Γενικά. Οικονομική σημασίαΣελ. 521
II. Έκταση και προϋποθέσεις προστασίας. Ειδική νομοθεσίαΣελ. 522
ΙΙΙ. Διεθνής προστασίαΣελ. 524
§ 30. Διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεωςΣελ. 525
Ι. Το όνομαΣελ. 525
ΙΙ. Η εμπορική επωνυμίαΣελ. 526
1. ΓενικάΣελ. 526
2. Προϋποθέσεις προστασίαςΣελ. 527
3. ΜεταβίβασηΣελ. 529
ΙΙΙ. Διακριτικός τίτλος (ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα)Σελ. 530
1. ΓενικάΣελ. 530
2. ΠροστασίαΣελ. 531
ΙV. Iδιαίτερα διακριτικά καταστήματος ή επιχείρησηςΣελ. 532
V. Τίτλος εντύπων ή άλλων έργωνΣελ. 533
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΑ 
§ 31. ΕισαγωγικάΣελ. 536
Ι. Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 536
1. Η ουσία του ανταγωνισμούΣελ. 536
2. Ο ν. 146/1914Σελ. 537
3. Θιγόμενα συμφέροντα από την αθέμιτη ανταγωνιστική συμπεριφοράΣελ. 538
ΙΙ. Αθέμιτος ανταγωνισμός και δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμούΣελ. 539
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
§ 32. Η γενική ρήτρα του άρθρου 1 ν. 146/1914Σελ. 541
Ι. Η δομή του ν. 146/1914Σελ. 541
ΙΙ. Τα κατ' ιδίαν στοιχεία του άρθρου 1Σελ. 542
1. Πράξη ανταγωνισμούΣελ. 542
2. Σκοπός ανταγωνισμούΣελ. 543
3. Αντίθεση στα χρηστά ήθηΣελ. 543
4. Πράξεις ανταγωνισμού που τελούνται σε ορισμένες συναλλαγέςΣελ. 545
ΙIΙ. ΣυνέπειεςΣελ. 546
§ 33. Πράξεις ανταγωνισμού που υπάγονται στην απαγόρευση της γενικής ρήτραςΣελ. 546
Ι. Αθέμιτη προσέλκυση πελατώνΣελ. 547
1. Επηρεασμός των πελατών με τη δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεωνΣελ. 547
2. Yπερβολικός δελεασμόςΣελ. 548
3. Ψυχολογικός εξαναγκασμόςΣελ. 550
4. Εκμετάλλευση της τάσης του κοινού για τυχερά παιχνίδιαΣελ. 550
5. ΠαρενόχλησηΣελ. 550
6. Εκμετάλλευση συναισθημάτωνΣελ. 551
ΙΙ. Εκμετάλλευση προϊόντων ξένης εργασίας, φήμης και οργάνωσηςΣελ. 552
1. ΠροσκόλλησηΣελ. 552
2. Εκμετάλλευση ξένης φήμης Σελ. 555
3. Εκμετάλλευση ξένης οργάνωσηςΣελ. 556
ΙΙΙ. ΠαρεμπόδισηΣελ. 559
1. ΜποϋκοτάζΣελ. 559
2. 'Ανιση μεταχείριση (άρνηση σύναψης ή διακοπή συναλλακτικών σχέσεων)Σελ. 561
3. ΥποτίμησηΣελ. 562
4. Συγκριτική διαφήμισηΣελ. 564
5. 'Αλλες μορφές παρεμπόδισηςΣελ. 567
IV. Παράβαση νομικών δεσμεύσεωνΣελ. 567
1. Παράβαση διατάξεωνΣελ. 567
2. Παράβαση συμβατικών δεσμεύσεωνΣελ. 569
V. Διακινδύνευση της ομαλής λειτουργίας της αγοράςΣελ. 571
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
§ 34. Παραπλανητική διαφήμισηΣελ. 573
Ι. ΓενικάΣελ. 573
ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογήςΣελ. 574
ΙΙΙ. Περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεωνΣελ. 576
ΙV. ΣυνέπειεςΣελ. 577
§ 35. Προστασία της επαγγελματικής φήμης και των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτωνΣελ. 578
Ι. Προστασία της επαγγελματικής φήμηςΣελ. 578
ΙΙ. Προστασία των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτωνΣελ. 579
§ 36. Η καταχρηστική εκμετάλλευση οικονομικής εξάρτησης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 581
Ι. ΓενικάΣελ. 581
ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 581
1. Σχέση οικονομικής εξάρτησης Σελ. 582
2. Ανυπαρξία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσηςΣελ. 582
3. Καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης Σελ. 583
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
§ 37. Αστική και ποινική προστασίαΣελ. 584
Ι. Αστική προστασίαΣελ. 584
1. ΑξιώσειςΣελ. 584
2. Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 585
3. ΝομιμοποίησηΣελ. 586
4. ΠαραγραφήΣελ. 586
5. ΔικονομικάΣελ. 588
ΙΙ. Ποινική προστασίαΣελ. 588
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
§ 38. Η Οδηγία 2005/29/EK και τα άρθρα 9α επ. ν. 2251/1994Σελ. 589
Ι. ΓενικάΣελ. 589
ΙΙ. Περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών Σελ. 589
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 591
Back to Top