ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ


75 Πρακτικά Θέματα για το Παραδεκτό των Ενδίκων Μέσων
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14145
Μαργαρίτης Λ.
Το παρόν έργο αποτελεί μία συλλογή 75 πρακτικών θεμάτων που αφορούν στο παραδεκτό των ενδίκων μέσων. Ο συγγραφέας μέσα από τα πρακτικά αυτά θέματα, τα οποία εμπλουτίζονται με σχετική βιβλιογραφία-αρθρογραφία και νομολογία, παρουσιάζει το σύνολο της προβληματικής του θεσμού των ενδίκων μέσων.

Στην αρχή του έργου παρατίθεται η βασική γενική ελληνική και γερμανική βιβλιογραφία για τα ένδικα μέσα. Στη συνέχεια αρχίζει η παράθεση των οικείων πρακτικών, με θέματα όπως: Διαχρονική εξέλιξη ενδίκων μέσων, Η έννοια του άρθρου 462 ΚΠΔ, «Οιονεί ένδικα μέσα», Ένδικα βοηθήματα, Ενοποίηση εφέσεως και αναιρέσεως, Αίτηση ανακλήσεως αποφάσεων Αρείου Πάγου, Σύνταγμα και ένδικα μέσα, ΕΣΔΑ και ένδικα μέσα, 7ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ και ένδικα μέσα, Ένδικα μέσα και αμετάκλητη απόφαση, Παραδεκτό και βάσιμο ένδικο μέσο, Δικαιούμενο σε άσκηση ενδίκου μέσου πρόσωπο, Η ιδιότητα του ασκούντος το ένδικο μέσο.

Ακολούθως, τα πρακτικά κατηγοριοποιούνται στην παρουσίασή της ανά θεματικές ενότητες, ήτοι: Ένδικο μέσο και εισαγγελέας, Ένδικο μέσο και πολιτικώς ενάγων, Ένδικο μέσο και έννομο συμφέρον, Ένδικο μέσο και πληρεξουσιότητα, Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς του, Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς του, Ένδικο μέσο και παραίτηση από αυτό, Ο κανόνας της «άπαξ» ασκήσεως του ενδίκου μέσου και, τέλος, Ένδικο μέσο και κήρυξή του ως απαραδέκτου.

Αποτελεί ένα εύχρηστο και πρακτικό βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με το Ποινικό Δίκαιο και ιδιαίτερα με την Ποινική Δικονομία.
1. Διαχρονική εξέλιξη ενδίκων μέσωνΣελ. 3
2. Η έννοια του άρθρου 462 ΚΠΔΣελ. 6
3. «Οιονεί» ένδικα μέσαΣελ. 20
4. Ένδικα βοηθήματαΣελ. 25
5. Ενοποίηση εφέσεως και αναιρέσεωςΣελ. 29
6. Αίτηση ανακλήσεως αποφάσεων Αρείου ΠάγουΣελ. 31
7. Σύνταγμα και ένδικα μέσαΣελ. 32
8. ΕΣΔΑ και ένδικα μέσαΣελ. 36
9. 7ο Πρόσθετο της ΕΣΔΑ Πρωτόκολλο και ένδικα μέσαΣελ. 40
10. 7ο Πρόσθετο της ΕΣΔΑ Πρωτόκολλο και ΔΣΑΠΔΣελ. 46
11. Διαχρονικό δίκαιοΣελ. 48
12. Ένδικα μέσα και αμετάκλητη απόφασηΣελ. 53
13. Παραδεκτό και βάσιμο ένδικο μέσοΣελ. 55
14. Δικαιούμενο σε άσκηση ενδίκου μέσου πρόσωποΣελ. 56
15. Η ιδιότητα του ασκούντος το ένδικο μέσοΣελ. 58
16. Ένδικο μέσο και εισαγγελέαςΣελ. 60
17. Ένδικο μέσο και εισαγγελέαςΣελ. 65
18. Ένδικο μέσο και εισαγγελέαςΣελ. 66
19. Ένδικο μέσο και εισαγγελέαςΣελ. 69
20. Ένδικο μέσο και πολιτικώς ενάγωνΣελ. 72
21. Ένδικο μέσο και πολιτικώς ενάγωνΣελ. 75
22. Ένδικο μέσο και πολιτικώς ενάγωνΣελ. 78
23. Ένδικο μέσο και πολιτικώς ενάγωνΣελ. 81
24. Ένδικο μέσο και πολιτικώς ενάγωνΣελ. 83
25. Ένδικο μέσο και έννομο συμφέρονΣελ. 86
26. Ένδικο μέσο και έννομο συμφέρονΣελ. 89
26α. Ένδικο μέσο και έννομο συμφέρονΣελ. 90
27. Ένδικο μέσο και πληρεξουσιότηταΣελ. 95
28. Ένδικο μέσο και πληρεξουσιότηταΣελ. 99
29. Ένδικο μέσο και πληρεξουσιότηταΣελ. 101
30. Ένδικο μέσο και πληρεξουσιότηταΣελ. 104
31. Ένδικο μέσο και πληρεξουσιότηταΣελ. 107
32. Ένδικο μέσο και πληρεξουσιότηταΣελ. 113
33. Ένδικο μέσο και πληρεξουσιότηταΣελ. 117
34. Ένδικο μέσο και πληρεξουσιότηταΣελ. 121
35. Ένδικο μέσο και πληρεξουσιότηταΣελ. 122
36. Ένδικο μέσο και πληρεξουσιότηταΣελ. 124
37. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 126
38. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 130
39. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 135
40. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 140
41. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 142
42. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 144
43. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 148
44. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 151
45. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 153
46. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 155
47. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 157
48. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 161
49. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 164
50. Ένδικο μέσο και προθεσμία ασκήσεώς τουΣελ. 167
51. Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς τουΣελ. 170
52. Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς τουΣελ. 172
53. Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς τουΣελ. 174
54. Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς τουΣελ. 177
55. Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς τουΣελ. 179
56. Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς τουΣελ. 184
57. Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς τουΣελ. 192
58. Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς τουΣελ. 194
59. Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς τουΣελ. 197
60. Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς τουΣελ. 205
61. Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς τουΣελ. 209
62. Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς τουΣελ. 211
63. Ένδικο μέσο και τρόπος ασκήσεώς τουΣελ. 214
64. Ένδικο μέσο και παραίτηση απ' αυτόΣελ. 215
65. Ένδικο μέσο και παραίτηση απ' αυτόΣελ. 219
66. Ένδικο μέσο και παραίτηση απ' αυτόΣελ. 221
67. Ένδικο μέσο και παραίτηση απ' αυτόΣελ. 224
68. Ένδικο μέσο και παραίτηση απ' αυτόΣελ. 226
69. Ένδικο μέσο και παραίτηση απ' αυτόΣελ. 228
70. Ο κανόνας της «άπαξ» ασκήσεως του ενδίκου μέσουΣελ. 231
71. Ένδικο μέσο και κήρυξή του ως απαραδέκτουΣελ. 235
72. Ένδικο μέσο και κήρυξή του ως απαραδέκτουΣελ. 241
73. Ένδικο μέσο και κήρυξή του ως απαραδέκτουΣελ. 245
74. Ένδικο μέσο και κήρυξή του ως απαραδέκτουΣελ. 249
75. Ένδικο μέσο και κήρυξή του ως απαραδέκτουΣελ. 253
Back to Top