ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ


Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12503
Κυριαζή Τ.
Σισιλιάνος Λ. Α.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 368
  • ISBN: 978-960-272-696-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την εμπορία ανθρώπων (trafficking in human beings), η οποία αφενός είναι ένα φαινόμενο πολυδιάστατο που εξελίσσεται ταχέως και λαμβάνει συνεχώς νέες μορφές, αφετέρου συνιστά παγκόσμιο πρόβλημα με πολιτικές, δικαιικές, κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Αν και έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση (πορνεία, παιδική πορνεία, παιδική πορνογραφία), στο πεδίο εφαρμογής του όρου, εμπίπτουν και άλλες μορφές εκμετάλλευσης, μεταξύ των οποίων η καταναγκαστική εργασία, η στρατολόγηση μαχητών για ένοπλες συρράξεις, το εμπόριο βρεφών και το εμπόριο οργάνων και ιστών. Η εμπορία ανθρώπων (trafficking) αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα αλλά και διεθνές ζήτημα, διότι σπάνια εξαντλείται εντός των συνόρων μίας χώρας, πλήττει δε τα περισσότερα κράτη της γης. Δεδομένου ότι η εμπορία ανθρώπων άπτεται πολλών κοινωνικών φαινομένων, η καταπολέμησή της τελεί σε σχέση αλληλεξάρτησης με τη νομική ρύθμιση άλλων θεμάτων, όπως η μετανάστευση, η χορήγηση ασύλου, η πορνεία, η εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, η ανεργία, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κ.ά. Η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ενός αλλά περισσοτέρων κλάδων δικαίου, κυρίως δε του ποινικού, του εργατικού, του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου, καθώς επίσης και της εγκληματολογίας.

Το έργο πραγματοποιεί κριτική επισκόπηση του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου που έχει συστηθεί σε διεθνές και πανευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Το υφιστάμενο πλαίσιο αντανακλά δύο διαφορετικές και πολλές φορές αντίθετες προσεγγίσεις, την κατασταλτική και την ανθρωποκεντρική. Κριτήριο της διάκρισης αποτελεί η έμφαση που αποδίδεται στη δίωξη των δραστών και την καταστολή του εγκλήματος από την πρώτη προσέγγιση, και στην προστασία των θυμάτων από τη δεύτερη. Με βάση αυτή τη διάκριση, οι δύο προσεγγίσεις εξετάζονται ως προς τις κύριες κατευθύνσεις και τα χαρακτηριστικά τους, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και αναδεικνύονται οι αδυναμίες τους.

Εκτός από την πληθώρα διεθνών και ευρωπαϊκών κειμένων κανονιστικού περιεχομένου, δεσμευτικών και μη, η Εμπορία Ανθρώπων μελετά τη σχετική νομολογία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία, την πρακτική της Επιτροπής του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τη νομολογία του ΕΔΔΑ και της π. Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Δι-Αμερικανικού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καθώς και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Οι αποφάσεις και θέσεις των οργάνων αυτών χρησιμεύουν κυρίως για την ερμηνεία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τον προσδιορισμό της φύσης των υποχρεώσεων των κρατών που απορρέουν από αυτά, καθώς και τη διερεύνηση της εφαρμογής τους σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Η εμπορία ανθρώπων ως διεθνές οργανωμένο έγκλημα: Η παραδοσιακή κατασταλτική προσέγγιση  
Κεφάλαιο Ι  
Η εμπορία ανθρώπων και η παράνομη μετανάστευση  
§1. Η εμπορία ανθρώπων και οι πολιτικές διαχείρισης της μετανάστευσηςΣελ. 9
Α. Η μεταναστευτική πολιτική ως εργαλείο καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπωνΣελ. 9
Β. Η αδυναμία των αυστηρών μεταναστευτικών πολιτικών να καταπολεμήσουν την εμπορία ανθρώπων Σελ. 10
§2. Η εμπορία ανθρώπων και η παράνομη διακίνηση μεταναστώνΣελ. 13
Α. Η εννοιολογική σύγχυση - Η σημασία και οι έννομες συνέπειες της διάκρισηςΣελ. 13
Β. Τα εφαρμοστέα κείμενα ως εργαλεία εννοιολογικής διάκρισης Σελ. 15
Γ. Τα κριτήρια της εννοιολογικής διάκρισηςΣελ. 18
1. Η συναίνεση ως κριτήριο διάκρισηςΣελ. 19
2. Ο εξαναγκασμός ως κριτήριο διάκρισηςΣελ. 22
3. Η εκμετάλλευση ως κριτήριο διάκρισηςΣελ. 24
Κεφάλαιο ΙΙ  
Η εμπορία ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα  
§1. Το διεθνές και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων ως μορφής οργανωμένου εγκλήματοςΣελ. 27
Α. Τα ισχύοντα κείμενα Σελ. 27
1. Στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων ΕθνώνΣελ. 27
α. Η Σύμβαση του 1949: μία ξεπερασμένη προσέγγισηΣελ. 28
β. Η Σύμβαση του Παλέρμο: το σύγχρονο πλαίσιο δίωξης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματοςΣελ. 30
γ. Το Πρωτόκολλο του Παλέρμο: ειδικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπωνΣελ. 35
2. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 38
α. Η νομική βάση του παράγωγου δικαίου της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπωνΣελ. 38
β. Η Απόφαση Πλαίσιο του 2002Σελ. 42
γ. Η Οδηγία του 2004Σελ. 44
Β. Οι κυριότερες υποχρεώσεις των κρατών σύμφωνα με τα ισχύοντα κείμεναΣελ. 46
1. Η ποινικοποίηση του αδικήματοςΣελ. 46
2. Η ενίσχυση και η εκπαίδευση των αστυνομικώνκαι δικαστικών αρχώνΣελ. 48
3. Η διεθνής συνεργασίαΣελ. 51
Γ. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιοΣελ. 53
§2. Οι πολιτικές εφαρμογής της κατασταλτικής προσέγγισης: τα κατασταλτικά μέτραΣελ. 57
Α. Ο συνοριακός έλεγχος: Μέτρα και προβληματισμοίΣελ. 57
1. Τα μέτρα αυστηρού ελέγχου των συνόρων Σελ. 57
α. Σε διεθνές επίπεδοΣελ. 57
β. Σε κοινοτικό επίπεδο: Το σύστημα ΣένγκενΣελ. 58
2. Οι αδυναμίες των συνοριακών ελέγχων και τα δικαιώματα του ανθρώπουΣελ. 60
α. Σε διεθνές επίπεδοΣελ. 60
β. Σε κοινοτικό επίπεδοΣελ. 61
Β. Η συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών: Μέτρα και προβληματισμοίΣελ. 63
1. Η σύσταση και λειτουργία συστημάτων συλλογής πληροφοριώνΣελ. 63
2. Οι αδυναμίες του συστήματος και τα δικαιώματα του ανθρώπουΣελ. 65
Γ. Η δικαστική συνεργασία: Μέτρα και προβληματισμοίΣελ. 67
1. Τα εφαρμοζόμενα μέτρα για την προώθηση της δικαστικής συνεργασίαςΣελ. 67
α. Σε διεθνές επίπεδοΣελ. 67
β. Σε κοινοτικό επίπεδο: το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ΣύλληψηςΣελ. 70
2. Τα ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου Σελ. 71
α. Η απαγόρευση των βασανιστηρίωνΣελ. 73
β. Το δικαίωμα στη ζωήΣελ. 77
γ. Το δικαίωμα στη δίκαιη δίκηΣελ. 78
δ. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωήΣελ. 79
Κεφάλαιο ΙΙΙ  
Οι ανεπάρκειες της κατασταλτικής προσέγγισης  
§1. Η πρόληψη της εμπορίας ανθρώπωνΣελ. 82
Α. Η ανεπάρκεια της έρευνας και της συλλογής στοιχείωνΣελ. 82
Β. Η ανεπαρκής αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων Σελ. 86
1. Στις χώρες προέλευσηςΣελ. 87
α. Η φτώχια και άλλοι κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντεςΣελ. 87
β. Η πολιτική αστάθεια και οι ένοπλες συρράξειςΣελ. 94
2. Στις χώρες προορισμούΣελ. 98
α. Η καταπολέμηση της ζήτησηςΣελ. 98
β. Η έλλειψη νόμιμων μεταναστευτικών επιλογώνΣελ. 101
§2. Η προστασία των θυμάτωνΣελ. 102
Α. Οι αδυναμίες του κανονιστικού πλαισίουΣελ. 103
1. Το Πρωτόκολλο του ΠαλέρμοΣελ. 103
2. Η Απόφαση-Πλαίσιο του 2002Σελ. 104
3. Η Οδηγία του 2004Σελ. 105
Β. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης υιοθέτησης ανθρωποκεντρικής προσέγγισης Σελ. 106
1. Σε οικουμενικό επίπεδοΣελ. 106
α. Ο Οργανισμός Ηνωμένων ΕθνώνΣελ. 106
β. Η Διεθνής Οργάνωση ΕργασίαςΣελ. 109
γ. Ο Διεθνής Οργανισμός ΜετανάστευσηςΣελ. 113
2. Σε περιφερειακό ευρωπαϊκό επίπεδοΣελ. 114
α. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην ΕυρώπηΣελ. 114
β. Το Συμβούλιο της ΕυρώπηςΣελ. 115
1. Στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 116
α. Η νομοθεσία Σελ. 117
β. Το θεσμικό πλαίσιοΣελ. 119
γ. Οι πολιτικές δράσειςΣελ. 120
4. Σε εθνικό επίπεδοΣελ. 121
α. Στις χώρες προορισμούΣελ. 121
β. Στις χώρες προέλευσηςΣελ. 125
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η εμπορία ανθρώπων ως παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου: Οι σύγχρονες ανθρωποκεντρικές τάσεις  
Κεφάλαιο Ι  
Η εμπορία ανθρώπων και οι διεθνείς συμβάσεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου  
§.1 Η απαγόρευση της δουλείας και ανάλογων πρακτικώνΣελ. 134
Α. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Σελ. 136
1. Η δουλείαΣελ. 136
2. Η ειλωτείαΣελ. 141
3. Η καταναγκαστική εργασίαΣελ. 142
Β. Η νομική φύση των υποχρεώσεων των κρατώνΣελ. 147
1. Η αυξημένη τυπική ισχύς της απαγόρευσηςΣελ. 147
2. Οι θετικές υποχρεώσεις των κρατώνΣελ. 151
Γ. Η εμπορία ανθρώπων ως σύγχρονη μορφή δουλείαςΣελ. 157
§2. Η απαγόρευση των βασανιστηρίωνΣελ. 159
Α. Εννοιολογικοί προσδιορισμοίΣελ. 161
Β. Η νομική φύση των υποχρεώσεων των κρατώνΣελ. 165
1.Η αυξημένη τυπική ισχύς της απαγόρευσηςΣελ. 165
2. Οι θετικές υποχρεώσεις των κρατώνΣελ. 166
Γ. Η απαγόρευση των βασανιστηρίων και η εμπορία ανθρώπωνΣελ. 168
§3.Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλειαΣελ. 174
Α. Η νομική φύση και το πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος Σελ. 176
Β. Το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια και η εμπορία ανθρώπωνΣελ. 179
Κεφάλαιο ΙΙ  
Η εμπορία ανθρώπων και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΟΗΕ  
§1. Οι υποχρεώσεις των κρατών σύμφωνα με τις ειδικές διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτωνΣελ. 184
Α. Η Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεως κατά των ΓυναικώνΣελ. 186
1. Οι σχετικές συμβατικές διατάξεις Σελ. 186
2. Η συμβολή της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών Σελ. 187
Β. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την Πώληση Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και ΠορνογραφίαΣελ. 192
1. Οι σχετικές συμβατικές διατάξειςΣελ. 192
2. Η συμβολή της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού Σελ. 195
Γ. Η Σύμβαση κατά των ΒασανιστηρίωνΣελ. 199
1. Οι σχετικές συμβατικές διατάξεις Σελ. 199
2. Η συμβολή της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των ΒασανιστηρίωνΣελ. 200
Δ. Η Σύμβαση για την Κατάργηση Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων Σελ. 203
1. Οι σχετικές συμβατικές διατάξειςΣελ. 203
2. Η συμβολή της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κατάργηση των Φυλετικών ΔιακρίσεωνΣελ. 203
Ε. Η Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Εργαζόμενων Μεταναστών και των Μελών των Οικογενειών τουςΣελ. 205
1. Οι σχετικές συμβατικές διατάξειςΣελ. 205
2. Η συμβολή της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Εργαζομένων Μεταναστών και των Μελών των Οικογενειών τους Σελ. 209
§2. Οι υποχρεώσεις των κρατών κατά τις Ειδικές Διαδικασίες του ΟΗΕΣελ. 212
Α. Ο Ειδικός Εισηγητής για τη Βία κατά των Γυναικών, τα Αίτια και τις Συνέπειές τηςΣελ. 213
Β. Ο Ειδικός Εισηγητής για την Πώληση Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την Παιδική ΠορνογραφίαΣελ. 217
Γ. Ο Ειδικός Εισηγητής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των ΜεταναστώνΣελ. 223
Δ. Η Ειδική Εισηγήτρια για την Εμπορία Ανθρώπων, ειδικά Γυναικών και ΠαιδιώνΣελ. 227
1. Η μέθοδος εργασίαςΣελ. 227
2. Η προσέγγιση της Ειδικής Εισηγήτριας ως προς την εμπορία ανθρώπωνΣελ. 230
3. Κριτικές παρατηρήσειςΣελ. 233
§3. Ο Οικουμενικός Περιοδικός Έλεγχος (Universal Periodic Review)Σελ. 235
Α. Η νομική φύση των πράξεων που απορρέουν από τον UPRΣελ. 236
Β. Η νομική βάση του ελέγχου ως προς την εμπορία ανθρώπωνΣελ. 237
Γ. Το περιεχόμενο των Συστάσεων και των Δεσμεύσεων ως προς την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπωνΣελ. 239
1. Οι Συστάσεις προς τα κράτηΣελ. 239
2. Οι Δεσμεύσεις των κρατώνΣελ. 242
Δ. Κριτικές παρατηρήσειςΣελ. 243
Κεφάλαιο ΙΙΙ  
Η εμπορία ανθρώπων και το νέο ανθρωποκεντρικό κανονιστικό πλαίσιο  
§1. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Σύμβασης του Συμβουλίου της ΕυρώπηςΣελ. 248
Α. Η πρόληψη της εμπορίας ανθρώπωνΣελ. 252
Β. Η καταστολή του αδικήματοςΣελ. 255
Γ. Η προστασία των θυμάτωνΣελ. 259
1. Η αναγνώριση των θυμάτωνΣελ. 260
2. Η άδεια παραμονήςΣελ. 262
3. Η προθεσμία περίσκεψηςΣελ. 265
4. Η αποκατάσταση των θυμάτωνΣελ. 269
§2. Ο ρόλος του ελεγκτικού μηχανισμού της Σύμβασης του Συμβουλίου της ΕυρώπηςΣελ. 269
Α. Οι αρχές λειτουργίαςΣελ. 270
Β. Κριτικές παρατηρήσεις ως προς την αποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας ελέγχουΣελ. 272
1. Η απουσία συστήματος ατομικών και συλλογικών προσφυγώνΣελ. 273
2. Ο ρόλος της Επιτροπής των ΜερώνΣελ. 281
3. Η διαδικασία επίβλεψης (Follow-up)Σελ. 284
§3. Το ανθρωποκεντρικό πνεύμα του Σχεδίου της νέας Απόφασης-Πλαισίου της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 287
Α. Η ανάγκη υιοθέτησης μίας νέας Απόφασης-ΠλαισίουΣελ. 287
Β. Η προστιθέμενη αξία της Απόφασης-ΠλαισίουΣελ. 289
Γ. Κριτικές παρατηρήσειςΣελ. 292
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 297
ΠΗΓΕΣΣελ. 309
ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΣελ. 309
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 311
ΕΘΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣΣελ. 312
ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Σελ. 313
ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 321
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝΣελ. 321
ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝΣελ. 322
ΒΙΒΛΙΑΣελ. 323
'ΑΡΘΡΑΣελ. 326
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙΣελ. 333
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 335
Back to Top