ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΕΜΑΛΗ


Current issues of social protection law. Essays in honour of Konstantinos Kremalis

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.45€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15710

Ο Τόμος «Επίκαιρα Ζητήματα Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας» εκδόθηκε  προς τιμήν του Καθηγητή Κωνσταντίνου Κρεμαλή για τη μεγάλη προσφορά του στην επιστήμη και την διδασκαλία του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης. 

Οι παρατιθέμενες μελέτες παρουσιάζονται σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συμβολές σχετικές με το δικαίωμα για κοινωνική και ιατρική βοήθεια κατά τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, την προληπτική λειτουργία του κράτους πρόνοιας, την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη. 

Στη δεύτερη ενότητα παρατίθενται  μελέτες που αναφέρονται στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο ελληνικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. 

Στην τρίτη  ενότητα παρουσιάζονται συμβολές σχετικές με τα τρέχοντα ζητήματα προστασίας της υγείας. 

Τέλος στην τέταρτη ενότητα εξετάζονται οι διαδικαστικές εγγυήσεις που παρέχουν το δικαίωμα πληροφόρησης και ακρόασης και η σημασία τους στην κοινωνική προστασία. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΚΡΕΜΑΛΗ Σελ. 13
Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
Το δικαίωμα για κοινωνική και ιατρική βοήθεια στις ρυθμίσεις και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη Σελ. 17
Αντώνης Μπρεδήμας  
Η προληπτική λειτουργία του κράτους πρόνοιας Σελ. 29
Ξενοφών Κοντιάδης  
Η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη Σελ. 43
Σταυρούλα Ν. Κτιστάκη  
Η καλή πίστη του λήπτη αχρεωστήτως καταβληθεισών κοινωνικών παροχών Σελ. 53
Γιώργος Τράντας  
Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 63
Βασίλης Γ. Τζέμος  
ΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
Κρίση δημοσίου χρέους και κοινωνική ασφάλιση Σελ. 79
Άγγελος Στεργίου  
Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας & την αναβάθμιση των αλληλοβοηθητικών ταμείων Σελ. 99
Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη  
H σταδιακή ένταξη του συνταξιοδοτικού δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων στον κορμό του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης Σελ. 113
Χρήστος Κ. Μορφακίδης  
Διαστρέβλωση των βασικών εννοιών της κοινωνικής ασφάλισης στην εποχή της κρίσης: Μετεξέλιξη της σύνταξης σε «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα» χορηγούμενο υπό επιφύλαξη; Σελ. 129
Όλγα Αγγελοπούλου  
Ο Ν 4336/2015 ως «προάγγελος» μετασχηματισμού του υφιστάμενου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Σκέψεις και προβληματισμοί επί της επιχειρούμενης μετάβασης Σελ. 169
Γιώργος Κουτσούκος  
Η έκταση του παρακολουθηματικού χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης εν σχέσει με την κύρια. Σκέψεις με αφορμή την ΣτΕ 810/2015 Σελ. 177
Ειρήνη-Ελευθερία Γαληνού  
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως σύγχρονος θεσμός κοινωνικής προστασίας Σελ. 185
Δημήτριος Κρεμαλής  
ΙΙΙ. ΥΓΕΙΑ  
Η έννοια της βιοηθικής και οι ρυθμίσεις περί βιοηθικής σε διεθνή κείμενα Σελ. 193
Ισμήνη Κριάρη  
Λάθη στο χώρο της υγείας: Εννοιολογική προσέγγιση, κατηγοριοποίηση και προσδιοριστικοί παράγοντες Σελ. 205
Βασιλική Καπάκη, Κυριάκος Σουλιώτης  
ΙV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΑΚΡΟΑΣΗΣ)  
Περί του δικαιώματος ακροάσεως στην κοινωνικοασφαλιστική διαδικασία Σελ. 245
Πάνος Λαζαράτος  
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 261
Σπύρος Βλαχόπουλος  
Διοικητικό δίκαιο πληροφόρησης και δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 271
Παύλος-Μιχαήλ Ε. Ευστρατίου  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Κ. ΚΡΕΜΑΛΗ Σελ. 291
Back to Top