ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2009


Νομολογία - Νομοθεσία - Επιστήμη
Κωδικός Προϊόντος: 00000
  • Έκδοση: 2010
  • ISBN: 1108-2798
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η «Επιθεώρηση Νομολογίας» αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι ταυτόχρονα τις ανάγκες της δικαστηριακής πρακτικής και της επιστημονικής κατάρτισης. Ένα εξειδικευμένο επιτελείο νομικών συνεργατών επεξεργάζεται τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων και όλων των κλάδων του δικαίου που δημοσιεύονται και στα 41 νομικά περιοδικά που κυκλοφορούν. Τα θέματα (λήμματα) παρουσιάζονται κατ αλφαβητική σειρά σε δύο τόμους, που εκδίδονται έγκαιρα, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα νομικά περιοδικά του τελευταίου έτους. Κάθε λήμμα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό το τελευταίο έτος, την ισχύουσα νομοθεσία, τη βιβλιογραφία, τα δημοσιεύματα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που παραπέμπει στη σχετική νομολογία. Στο τέλος κάθε δεύτερου τόμου συνολικά αλφαβητικά ευρετήρια παραπέμπουν σε όλα τα λήμματα και καθιστούν το έργο ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό.
Actio popularis 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σελ. 2031 
Agent provocateur 
ΔΙΚΗ (Ποινική) σελ. 915 
ΕΓΚΛΗΜΑ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ σελ. 1077 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔΑ) σελ. 1424 
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σελ. 2457 
ΑΙDS 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 1583 
οροθετικά άτομα 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔΑ) σελ. 1424 
Animus 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ σελ. 1640 
Anti-suit injunction 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ σελ. 739 
Αγαθά  
ακατάλληλα 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ σελ. 28 
άυλα 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ σελ. 747 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σελ. 1357 
επενδυτικά  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ σελ. 355 
μεταφορά 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ σελ. 1707 
πώληση 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ σελ. 1707 
'Αγαμοι 
ΙΣΟΤΗΤΑ σελ. 1535 
Αγγελιόσημο 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ σελ. 780 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (ΠολΔ) σελ. 859 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ σελ. 976 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΔιοικΔικον) σελ. 1170 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΔιοικΔικον) σελ. 2242 
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ σελ. 2480 
'Αγγελος 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ σελ. 391 
Αγγλικό δίκαιο 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ σελ. 1210 
'Αγιο Όρος 
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ σελ. 25 
ΑΡΧΑΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ σελ. 529 
'Αγνοια 
ΑΔΙΚΗΜΑ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ σελ. 82 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ σελ. 558 
ΔΙΑΘΗΚΗ σελ. 730 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ σελ. 1645 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ σελ. 1646 
εκκαλούντος 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ σελ. 1301 
Αγνωμοσύνη 
ΔΩΡΕΑ σελ. 1038 
Αγορά 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ σελ. 1303 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΕμπΔ) σελ. 2348 
ηλεκτρικής ενέργειας 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ σελ. 1258 
σιτηρών 
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σελ. 609 
του μισθίου από τον μισθωτή 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ σελ. 1786 
Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ σελ. 1829 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΠοινΔ) σελ. 2191 
ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ σελ. 2415 
Αγοραία αξία 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ σελ. 2655 
Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ σελ. 28 
Αγορανομικά μέτρα 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ σελ. 28 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σελ. 2249 
Αγορανομική παράβαση 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ σελ. 1374 
Αγροί 
ΑΔΙΚΗΜΑ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ σελ. 82 
Αγρότες 
κοινή αγροτική πολιτική 
ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ σελ. 792 
κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών 
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σελ. 609 
Αγροτικά αδικήματα 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (ΠοινΔικον) σελ. 517 
Αγροτικά κτήματα 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ σελ. 1093 
Αγροτικές εργασίες 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ σελ. 1935 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 2363 
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ σελ. 2419 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ σελ. 2433 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ σελ. 2460 
Αγροτικές οφειλές 
επαναπροσδιορισμός  
ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ σελ. 2565 
Αγροτική αποκατάσταση 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ σελ. 396 
Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ σελ. 30 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ σελ. 2155 
Αγροτική Τράπεζα 
ΑΝΑΙΡΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 254 
ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠολΔ) σελ. 1055 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ σελ. 2565 
ΥΠΟΘΗΚΗ σελ. 2637 
Αγροτικό μηχάνημα 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΚ) σελ. 1711 
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ σελ. 194 
Αγροτικός Κώδικας 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ σελ. 2188 
Αγχιστείς 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ σελ. 1903 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ σελ. 2695 
Αγωγή 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΑΔΙΚΗΜΑ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ σελ. 82 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ σελ. 235 
ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ σελ. 241 
ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ σελ. 318 
ΔΑΝΕΙΟ σελ. 612 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σελ. 679 
ΔΙΑΝΟΜΗ σελ. 749 
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ σελ. 756 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ σελ. 976 
ΔΟΥΛΕΙΕΣ σελ. 1029 
ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ σελ. 1031 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ σελ. 1120 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ σελ. 1215 
ΕΠΙΔΟΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1316 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 1583 
ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ (ΑστΔ) σελ. 1601 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ σελ. 1671 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ σελ. 1700 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ σελ. 1895 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ σελ. 1935 
ΠΛΑΝΗ (ΑστΔ) σελ. 2054 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ σελ. 2150 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ σελ. 2155 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ σελ. 2199 
ΠΡΟΣΤΗΣΗ σελ. 2233 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΔιοικΔικον) σελ. 2242 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ σελ. 2253 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 2341 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 2363 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ σελ. 2390 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ σελ. 2442 
ΤΕΚΝΑ σελ. 2503 
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ σελ. 2610 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ σελ. 2695 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ σελ. 2700 
αγοραστή 
ΠΩΛΗΣΗ σελ. 2287 
αδυναμία άσκησης 
ΔΟΥΛΕΙΕΣ σελ. 1029 
αίτημα 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (ΠολΔ) σελ. 521 
ακυρότητας 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ - ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ σελ. 1410 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1870 
ακυρότητας διαθήκης 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΑστΔ) σελ. 2202 
ακυρώσεως διαθήκης 
ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ σελ. 1866 
ακύρωσης απόφασης Γ.Σ. 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ (ΑστΔ) σελ. 154 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ σελ. 2419 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ σελ. 2460 
ακύρωσης απόφασης ΔΣ 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ σελ. 2460 
ακυρωτική 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ σελ. 2433 
αναγνώρισης ανυπαρξίας γάμου 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ σελ. 1097 
αναγνώρισης τέκνου 
ΟΜΟΔΙΚΙΑ σελ. 1916 
αναγνωριστική 
ΑΓΩΓΗ (ΔιοικΔικον) σελ. 33 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ σελ. 585 
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ (ΠολΔ) σελ. 633 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ σελ. 672 
ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ σελ. 694 
ΔΙΑΘΗΚΗ σελ. 730 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (ΔιοικΔικον) σελ. 851 
ΔΩΡΕΑ σελ. 1038 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1193 
ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ (ΠολΔ) σελ. 1272 
ΕΝΣΗΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ σελ. 1282 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 1283 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ σελ. 1363 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ σελ. 1621 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ σελ. 1646 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1870 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (ΑστΔ - ΕμπΔ) σελ. 1961 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σελ. 2031 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ σελ. 2069 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ σελ. 2188 
ΤΟΚΟΣ σελ. 2533 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ σελ. 2565 
αναπροσαρμογής μισθώματος 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ σελ. 1786 
αναστροφής πωλήσεως 
ΠΩΛΗΣΗ σελ. 2287 
αντίθετη 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ σελ. 725 
αντικειμενική σώρευση 
ΑΝΑΙΡΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 254 
αόριστη 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΑΝΑΙΡΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 254 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ σελ. 658 
ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ σελ. 1125 
ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ (ΠολΔ) σελ. 1272 
απαράδεκτη 
ΕΝΣΗΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ σελ. 1282 
αποβολής από τη νομή 
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ (ΠολΔ) σελ. 633 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΕμπΔ) σελ. 2348 
απόδοσης ανώνυμων μετοχών ΑΕ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ σελ. 1374 
απόδοσης μισθίου 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ σελ. 1786 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ σελ. 1795 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1870 
αποδοχή 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΔΙΚΗ (Πολιτική) σελ. 920 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ σελ. 1290 
αποζημίωσης 
ΑΓΩΓΗ (ΔιοικΔικον) σελ. 33 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ (ΔιοικΔικον) σελ. 122 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ σελ. 355 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (ΔιοικΔικον) σελ. 510 
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ (ΔιοικΔικον) σελ. 625 
ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ σελ. 694 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (ΔιοικΔικον) σελ. 851 
ΕΠΙΤΑΓΗ σελ. 1330 
ΕΦΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1494 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ σελ. 1770 
ΝΟΜΙΣΜΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ - ΧΡΥΣΟΣ σελ. 1889 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (ΔιοικΔ) σελ. 2003 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΑστΔ) σελ. 2202 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΔιοικΔικον) σελ. 2206 
ΠΩΛΗΣΗ σελ. 2287 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΠΔΔ σελ. 2600 
απόκρουση 
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΑστΔ - ΕμπΔ) σελ. 184 
απόρριψη 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΕΝΣΗΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ σελ. 1282 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ σελ. 1290 
άρνηση 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ σελ. 725 
ΕΠΙΤΑΓΗ σελ. 1330 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1870 
ΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΠολΔ) σελ. 1924 
αρνητική 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1870 
άσκηση 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΑστΔ) σελ. 2202 
αυτοτελής 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΗΘΗ σελ. 1508 
για παράλειψη 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ σελ. 747 
διαζυγίου 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΑΝΑΙΡΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 254 
ΕΦΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1494 
διανομής 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1870 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΠολΔ) σελ. 2197 
διαπλαστική 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
διαρρήξεως 
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΑστΔ - ΕμπΔ) σελ. 184 
διατάραξης 
ΝΟΜΗ σελ. 1857 
διατροφής τέκνου 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ σελ. 777 
διαχειριστή 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ σελ. 1941 
διεκδικητική 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 36 
ΑΝΑΙΡΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 254 
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ (ΠολΔ) σελ. 633 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ σελ. 672 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ σελ. 1621 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ σελ. 1646 
ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ σελ. 1724 
ΝΟΜΗ σελ. 1857 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1870 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (ΑστΔ - ΕμπΔ) σελ. 1961 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σελ. 2031 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΕμπΔ) σελ. 2348 
ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ σελ. 2707 
ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ σελ. 2708 
δικόγραφο 
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ σελ. 585 
ΚΑΚΟΔΙΚΙΑ σελ. 1579 
εγγραφή 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σελ. 1691 
ελαττώματα 
ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ σελ. 1125 
εμπράγματη υποθηκική 
ΥΠΟΘΗΚΗ σελ. 2637 
έξωσης 
ΔΙΚΗ (Πολιτική) σελ. 920 
επανέγερση 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1870 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (ΑστΔ - ΕμπΔ) σελ. 1961 
ΤΟΚΟΣ σελ. 2533 
επιβάτη κατά αερομεταφορέα 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ σελ. 1770 
επιδικάσεως αμοιβής 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΔΙΚΟΛΑΒΟΙ - ΔΙΚ. ΣΥΛΛΟΓΟΙ σελ. 924 
επίδοση 
ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ σελ. 694 
επικουρική 
ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚ
Back to Top