ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ Α/2015


Νομολογία – Νομοθεσία – Επιστήμη

Κωδικός Προϊόντος: 15684
Καρατζά Σ.
Γεωργιάδου Μ., Κατζέλα Μ., Λαγού Ν., Μαρινάκης Π., Μπαλτάς Σ., Μπιστούνα Υ., Πετροπούλου Π., Σαρρή Σ., Στίγκας Θ., Τριάντος Ν., Τσόγκας Π., Τσόγκας Χ., Τσούμας Β.

Η «Επιθεώρηση Νομολογίας 2015» αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. 

Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι ταυτόχρονα τις ανάγκες της δικαστηριακής πρακτικής και της επιστημονικής κατάρτισης. 

Στην Επιθεώρηση Νομολογίας ένα εξειδικευμένο επιτελείο νομικών συνεργατών επεξεργάζεται τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων (διοικητικών, πολιτικών και ποινικών) και όλων των κλάδων του δικαίου που δημοσιεύονται σε όλα τα νομικά περιοδικά που κυκλοφορούν. 

Τα θέματα (λήμματα) παρουσιάζονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε δύο τόμους, που εκδίδονται έγκαιρα, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα νομικά περιοδικά του τελευταίου έτους. Κάθε λήμμα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό το τελευταίο έτος, την ισχύουσα νομοθεσία, τη βιβλιογραφία, τα δημοσιεύματα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που παραπέμπει στη σχετική νομολογία.

Στο τέλος κάθε δεύτερου τόμου συνολικά αλφαβητικά ευρετήρια παραπέμπουν σε όλα τα λήμματα και καθιστούν το έργο ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό.

* Αβαρία Σελ. 33
* Άγιο Όρος βλ. και λ. Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία Σελ. 34
Άγνοια Νόμου βλ. λ. Νόμος  
Άγνωστη Διαμονή βλ. λ. Επίδοση, Κατοικία, Επίδοση (ΔιοικΔικον)  
Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας Σελ. 34
Αγοραπωλησία βλ. λ. Πώληση  
Αγροζημίες βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα  
Αγροληψία επίμορτη βλ. λ. Μίσθωση πράγματος  
Αγροτική ασφάλεια βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα  
Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα Σελ. 35
Αγροτικός Κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα  
Αγροφυλακή βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα  
Αγχιστεία βλ. λ. Συγγένεια  
Αγωγή (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον) Σελ. 36
Αγωγή (ΠολΔ) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΠολΔ), Βιβλία Διεκδικήσεων, Διάδικοι (ΠολΔ), Δικαιοδοσία (ΠολΔ), Δίκη (Πολιτική), Δικόγραφα, Εκκρεμοδικία, Έννομο συμφέρον (ΠολΔ), Επίδοση (ΠολΔ), Νομιμοποίηση, Παραγραφή (ΑστΔ-ΕμπΔ) κ.λπ. Σελ. 43
Αγωγή Πολιτική βλ. λ. Πολιτική Αγωγή - Πολιτικός Ενάγων  
Αγωγιάτης βλ. λ. Αυτοκίνητα, Ναύλωση, Μεταφορές  
Άδεια προς Δίωξη βλ. λ. Ποινική Δίωξη  
Άδεια Εργαζομένων βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Άδεια Υπαλλήλων βλ. λ. Υπάλληλοι στη σχετική κατηγορία  
Αδιαίρετη Παροχή βλ. λ. Παροχή  
Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 51
Αδίκημα - Αδικοπραξία βλ. και λ. Αποζημίωση, Αυτοκίνητα κ.λπ. Σελ. 54
Άδικη Επίθεση βλ. λ. Απειλή (ΠοινΔ)  
Αδυναμία Παροχής βλ. λ. Παροχή  
Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες βλ. λ. Μεταφορές Σελ. 86
Αθέμιτος Ανταγωνισμός βλ. λ. Ανταγωνισμός  
Αθλητισμός Σελ. 87
Αιγιαλός Σελ. 89
Αίγυπτος - Αιγυπτιώτες βλ. λ. Ομογενείς  
Αιδούς προσβολή Σελ. 97
* Αιμομιξία Σελ. 99
Αιολική ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια  
Αίρεση Σελ. 100
Αισχροκέρδεια βλ. λ. Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας  
Αισχροκερδείς Συμβάσεις βλ. λ. Συμβάσεις (ΑστΔ), Συμβάσεις (ΕμπΔ)  
Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Συλλογικά όργανα Σελ. 102
Αίτηση ακυρώσεως Αποφάσεως (ΠοινΔικον) βλ. λ. Απόφαση (ΠοινΔικον)  
* Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (ΠοινΔικον) Σελ. 114
Αίτηση αναιρέσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον) Σελ. 114
Αίτηση Αναιρέσεως (ΠολΔ) βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ)  
Αίτηση θεραπείας βλ. Προσφυγή (ΔιοικΔικον)  
Αίτηση για Χάρη βλ. λ. Ποινές  
Αιτία Θανάτου Δωρεά βλ. λ. Δωρεά  
Αιτιολογία βλ. λ. Σύνταγμα, Διοικητική πράξη, Απόφαση  
Ακίνητα βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα, Αιγιαλός, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική, Αρχαία - Αρχαιότητες, Δημόσια κτήματα, Δουλείες, Επικαρπία, Εργατική κατοικία, Κτηματολόγιο, Κυριότητα, Χρησικτησία  
Ακολασία - Ακόλαστη πράξη βλ. λ. Αποπλάνηση Σελ. 119
Ακρόαση (ΣυντΔ) βλ. και λ. Σύνταγμα Σελ. 120
Ακτοπλοΐα βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
Ακυρότητα (ΑστΔ) βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Απάτη, Δημόσια κτήματα, Διαθήκη, Δικαιοπραξίες, Έγγραφα, Εικονικότητα, Εταιρίες, Κατάχρηση Δικαιώματος, Κληρονομία, Μισθώσεις εμπορικές, Πλάνη, Πώληση, Συμβάσεις, Σύμβαση Εργασίας, Τόκος, Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. Σελ. 122
Ακυρότητα (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως, Διοικητική Πράξη  
Ακυρότητα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις, Αντίκλητος, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εισαγγελείς - Εισαγγελία, Επίδοση (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Κλητήριο θέσπισμα, Πολιτική αγωγή - Πολιτικώς ενάγων κ.λπ. Σελ. 130
Ακυρότητα (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναγκαστική εκτέλεση, Διαιτησία, Πλειστηριασμός, Πραγματογνωμοσύνη κ.λπ. Σελ. 138
Αλιεία - Αλιεύματα - Αλιεργάτες Σελ. 139
Αλληλέγγυα Ενοχή βλ. λ. Ενοχές  
Αλληλοβοηθητικά Σωματεία βλ. λ. Σωματεία  
Αλληλόχρεος λογαριασμός (ΑστΔ - ΕμπΔ) βλ. και λ. Αγωγή, Αναγνώριση χρέους, Βιβλία εμπορικά, Διαταγή πληρωμής, Εγγύηση, Έγγραφα (ΠολΔ), Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα, Τόκοι Σελ. 139
Αλλοδαποί βλ. και λ. Έκδοση, ΕΣΔΑ, Ιθαγένεια, Ομογενείς, Παραμεθόριες περιοχές, Πρόσφυγες Σελ. 143
* Άμβλωση Σελ. 152
Αμέλεια (ΑστΔ) Σελ. 153
Αμέλεια (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ανθρωποκτονία, Σωματικές βλάβες Σελ. 154
Αμνηστία (ΠοινΔ) βλ. λ. Ποινές  
* Άμυνα (ΠοινΔ) Σελ. 156
Αναβολή βλ. λ. Δίκη  
Αναγγελία βλ. λ. Πλειστηριασμός, Πτώχευση κ.λπ.  
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση βλ. λ. Απαλλοτρίωση Αναγκαστική  
Αναγκαστική Διαδοχή βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα  
Αναγκαστική Διαχείριση Σελ. 157
Αναγκαστική Εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση  
Ανάγκης Κατάσταση βλ. λ. Κατάσταση Ανάγκης  
Αναγνώριση χρέους Σελ. 158
Αναγνωριστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή  
Αναδασμός βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα  
Αναίρεση (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Αναιρέσεως  
Αναδοχή χρέους Σελ. 159
Αναίρεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Απόδειξη (ΠοινΔικον), Απόφαση, Αρμοδιότητα, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Δίκη (Ποινική), Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα, Καταλογισμός (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Κλήτευση, Προθεσμίες, Υπέρβαση εξουσίας Σελ. 163
Αναίρεση (ΠολΔ) βλ. και λ. Έγγραφα (ΠολΔ), Απόδειξη (ΠολΔ), Δεδικασμένο Σελ. 171
Ανάκληση βλ. λ. Δικαιοπραξίες, Πληρεξουσιότητα, Διοικητική Πράξη, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική, Ποινές, Απόλυση με όρους, Έγκληση - Μήνυση κ.λπ.  
Ανακοπή ερημοδικίας (ΠολΔ) Σελ. 184
Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής βλ. λ. Διαταγή Πληρωμής  
Ανακοπή κατά Πράξεων Εκτελέσεως βλ. λ. Εκτέλεση  
Ανακοπή κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής βλ. λ. Δάση, Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δημόσια κτήματα Σελ. 185
Ανακοπή - Τριτανακοπή Σελ. 186
Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον) Σελ. 195
Αναμίσθωση βλ. λ. Μίσθωση Πράγματος  
Αναμορφωτικά Μέτρα βλ. λ. Ανήλικος  
Ανανέωση βλ. λ. Ενοχή  
Αναπλειστηριασμός βλ. λ. Πλειστηριασμός  
Ανάπηροι - Θύματα πολέμου βλ. και λ. Αντίσταση εθνική Σελ. 199
Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων των Επιχειρήσεων βλ. λ. Φορολογία στην Υπεραξία των Ακινήτων  
Αναστολή βλ. λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητική Πράξη, Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική εκτέλεση, Εκτέλεση, Παραγραφή, Ποινές  
Αναστολή (ΠολΔ) βλ. και λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητική εκτέλεση Σελ. 200
Ανατοκισμός βλ. λ. Τόκος  
Αναψηλάφηση Σελ. 204
Αναψηλάφηση (ΠοινΔικον) βλ. λ. Επανάληψη Διαδικασίας  
Ανέλεγκτο - Ελεγκτό βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ)  
Ανεξάρτητες Αρχές Σελ. 207
Ανήλικος βλ. και λ. Αποπλάνηση, Γάμος, Διαζύγιο, Διατροφή, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία, Πολύτεκνοι, Συγγένεια, Τέκνα, Υιοθεσία Σελ. 210
Ανθρώπινα Δικαιώματα - Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ. Ακρόαση, Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα, Ιδιοκτησία, Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια - Προσβολή τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική ελευθερία, Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Τύπος  
Ανθρωποκτονία Σελ. 216
Ανίκανοι για Καταλογισμό βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ)  
Ανικανότητα (ΠοινΔ) βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ)  
Ανταγωγή βλ. λ. Αγωγή  
Ανταγωνισμός βλ. και λ. Διακριτικό γνώρισμα, Διακριτικός τίτλος, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επωνυμία, Σήματα Σελ. 223
Αντέγγραφα βλ. λ. Έγγραφα  
Αντέφεση βλ. λ. Έφεση  
Αντίγραφα βλ. λ. Έγγραφα  
Ανταλλαγή βλ. λ. Πώληση  
Ανταλλάξιμη περιουσία βλ. λ. Δημόσια κτήματα  
Αντίκλητος (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Επίδοση (ΔιοικΔικον)  
Αντίκλητος (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Επίδοση (ΠοινΔικον)  
Αντίκλητος (ΠολΔ) βλ. και λ. Επίδοση (ΠολΔ)  
* Αντιποίηση Αρχής βλ. λ. Αντίσταση κατά της Αρχής Σελ. 239
Αντιπροσώπευση Σελ. 239
Αντιρρήσεις βλ. λ. Εκτέλεση  
* Αντίσταση Εθνική Σελ. 240
Αντίσταση κατά της Αρχής βλ. και λ. Αντιποίηση Αρχής Σελ. 241
Αντιφατική Συμπεριφορά βλ. λ. Κατάχρηση Δικαιώματος  
Αντιφώνηση Χρέους βλ. λ. Χρέος  
Ανυπακοή βλ λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί  
Ανώνυμη Εταιρία βλ. λ. Εταιρίες  
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία  
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές  
Ανωτέρα βία (ΑστΔ) Σελ. 243
* Αξιόγραφα (Γενικά) Σελ. 244
Αξιόγραφα βλ. λ. Αξιόγραφα (Γενικά), Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή, Επιταγή, Φορτωτική κ.λπ.  
Αξιωματικοί βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί  
Απαγόρευση (ΑστΔ) βλ. λ. Δικαστική συμπαράσταση  
* Απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα Σελ. 244
* Απαγωγή βλ. και λ. Ανήλικος Σελ. 245
Απαλλαγή Φορολογική βλ. λ. με σχετικές Φορολογίες  
Απαλλοτρίωση αναγκαστική Σελ. 245
Απάτη (ΑστΔ) Σελ. 251
Απάτη (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δημόσιο (ΠοινΔ) Σελ. 252
* Απείθεια Σελ. 258
Απειλή (ΑστΔ) Σελ. 258
Απειλή (ΠοινΔ) Σελ. 259
Απέλαση βλ. λ. Αλλοδαποί  
* Απεργία (ΕργΔ) Σελ. 260
Απιστία Σελ. 260
Απόγραφο βλ. λ. Εκτέλεση  
Απόδειξη (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Έγγραφα (ΔιοικΔικον) Σελ. 262
Απόδειξη (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση, Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Μάρτυρες (ΠοινΔικον), Πραγματογνωμοσύνη (ΠοινΔικον) Σελ. 264
Απόδειξη (ΠολΔ) Σελ. 267
Αποδοχές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος βλ. και λ. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Σελ. 270
Απόδραση κρατουμένου Σελ. 271
Αποζημίωση Σελ. 272
Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία  
* Αποκατάσταση (ΠοινΔικον) Σελ. 278
Αποκατάσταση Πτωχευτική βλ. λ. Πτώχευση  
Αποκατάσταση Ακτημόνων βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα  
Αποκατάσταση Προσφύγων βλ. λ. Πρόσφυγες  
Αποκέντρωση Διοικητική βλ. λ. Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση  
Αποκήρυξη βλ. λ. Τέκνα  
Αποκλήρωση βλ. λ. Διαθήκη, Νόμιμη Μοίρα  
Απολογία Κατηγορουμένου βλ. λ. Κατηγορούμενος  
Αποθετήριο βλ. Αξιόγραφα (Γενικά)  
Απόλυση με όρους βλ. και λ. Εκτέλεση (ΠοινΔικον), Ποινές Σελ. 278
Απολωλότα (ΑστΔ) βλ. λ. Κυριότητα  
Απόντες βλ. λ. Επιτροπεία - Επίτροπος  
Απόπειρα Σελ. 281
Αποπλάνηση βλ. και λ. Ανήλικος, Ασέλγεια Σελ. 283
Αποποίηση Κληρονομίας βλ. λ. Κληρονομία, Κληροδοσία  
Απόρρητο - Παραβίαση απορρήτου βλ. και λ. Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα Σελ. 285
Αποσφράγιση βλ. λ. Σφράγιση - Αποσφράγιση  
* Απόφαση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Αίτηση Ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική Πράξη, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον) Σελ. 286
Απόφαση (ΠοινΔικον) Σελ. 287
Απόφαση (ΠολΔ) Σελ. 325
Αποχετεύσεις βλ. λ. Οργανισμοί (ΕΥΔΑΠ)  
Άρειος Πάγος βλ. λ. Αναίρεση, Αναψηλάφηση, Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία, Ένδικα Μέσα, Παραπομπή  
Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον) Σελ. 330
Αρμοδιότητα (ΠοινΔικον) Σελ. 335
Αρμοδιότητα (ΠολΔ) Σελ. 336
Αρνητική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή (ΠολΔ), Κυριότητα  
* Αρπαγή Σελ. 341
Αρπαγή Ανηλίκου βλ. λ. Ανήλικος  
Αρραβώνας Σελ. 341
* Αρτοποιεία - Αρτοποιοί - Αρτεργάτες Σελ. 342
Αρχαία - Αρχαιότητες Σελ. 342
Αρχή Ισότητας βλ. λ. Ισότητα  
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές  
Αρχής Περιύβριση βλ. λ. Περιύβριση Αρχής  
Αρχής Αντιποίηση βλ. λ. Αντιποίηση Αρχής  
Αρχής Αντίσταση βλ. λ. Αντίσταση κατά της Αρχής  
Αρχιτέκτονες βλ. λ. Μηχανικοί  
Αρωγή επιθαλάσσια Σελ. 356
Ασέλγεια βλ. και λ. Αποπλάνηση Σελ. 358
Άσεμνα Δημοσιεύματα βλ. λ. Τύπος  
Αστικώς Υπεύθυνος βλ. λ. Δίκη (Ποινική)  
Αστυνομία - Αστυνομικές Διατάξεις βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας  
Άσυλο βλ. λ. Έκδοση, Διατάραξη Οικιακής Ειρήνης, Εκπαίδευση, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία - Προσβολή τιμής, Παραβίαση οικιακού ασύλου  
Ασφάλεια Αγροτική βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα  
Ασφάλεια Δημόσια βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας  
Ασφάλεια Συγκοινωνιών βλ. λ. Συγκοινωνίες  
Ασφαλίσεις Γεωργικές (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις  
Ασφαλίσεις Κοινωνικές βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις  
Ασφάλιση ιδιωτική βλ. και λ. Αυτοκίνητα, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Σελ. 362
Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 372
Ατομική Ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια  
Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ. Ακρόαση, Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα, Ιδιοκτησία, Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια - Προσβολή τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική ελευθερία, Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Τύπος  
Ατυχήματα βλ. λ. Αυτοκίνητα, Σύμβαση Εργασίας  
Αυθαίρετα Κτίσματα βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία  
* Αυτοδικία Σελ. 386
Αυτοκίνητα Σελ. 387
Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) βλ. λ. Φορολογία Εισοδήματος  
Αυτοσύμβαση βλ. λ. Αντιπροσώπευση, Συμβάσεις (ΑστΔ)  
Αυτουργία βλ. λ. Ηθικός Αυτουργός, Συνέργεια, Έγκλημα  
Αυτόφωρο έγκλημα βλ. και λ. Έγκλημα - Εγκληματίας - Εγκληματικότητα Σελ. 395
Αυτοψία (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον)  
Αυτοψία (ΠοινΔικον) Σελ. 397
* Αυτοψία (ΠολΔ) Σελ. 398
* Αφάνεια Σελ. 399
Αφροδίσια Νοσήματα βλ. λ. Πορνεία  
Αχρεώστητο βλ. λ. Αδικαιολόγητος Πλουτισμός  
Αχρησία βλ. λ. Δουλείες  
Άφεση χρέους Σελ. 399
   
Βάρος αποδείξεως βλ. λ. Απόδειξη  
Βεβαίωση ψευδής Σελ. 401
Βία ανώτερη βλ. λ. Ανωτέρα Βία  
Βία παράνομη Σελ. 402
Βιαιοπραγία κατΑ ανωτέρου βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί  
Βιασμός Σελ. 404
Βιβλία Διεκδικήσεων Σελ. 405
Βιβλία Εμπορικά βλ. και λ. Αλληλόχρεος Λογαριασμός Σελ. 406
Βιβλία Μεταγραφών βλ. λ. Μεταγραφή  
Βιβλία Υποθηκών βλ. λ. Υποθήκη  
Βιομηχανία - Βιοτεχνία Σελ. 408
Βιομηχανική Ιδιοκτησία βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις, Σήματα Σελ. 409
Βίος προηγούμενος έντιμος βλ. λ. Ποινές  
Βλάβη Σωματική βλ. λ. Σωματικές βλάβες  
* Βλασφημία Σελ. 410
Βόμβες βλ. λ. Εκρηκτικές Ύλες  
Βοσκή βλ. λ. Ζώα - Ζωοκλοπές - Ζωοκτονία  
Βούλευμα Σελ. 410
Βουλευτές - Βουλή βλ. και λ. Εκλογές, Κόμματα πολιτικά Σελ. 411
   
Γάμος βλ. και λ. Διαζύγιο, Διατροφή Σελ. 413
* Γενετική Σελ. 417
Γενικές Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία  
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος βλ. λ. Συνδικαλισμός  
Γενικοί Όροι Συναλλαγών βλ. λ. Προστασία Καταναλωτή  
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία  
Γεωργία - Γεωργικές επιχειρήσεις βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα Σελ. 418
Γεωργικά Ενεχυρόγραφα βλ. λ. Ενέχυρο  
Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές ασφαλίσεις  
Γεωργικός κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα  
Γνησιότητα Εγγράφων βλ. λ. Έγγραφα  
Γνησιότητα τέκνου βλ. λ. Τέκνα  
Γονική μέριμνα βλ. λ. Ανήλικος, Διατροφή, Τέκνα  
Γραμμάτιο σε Διαταγή βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή  
   
Δάνειο Σελ. 420
Δανειστών Καταδολίευση βλ. λ. Καταδολίευση Δανειστών  
Δάση Σελ. 422
Δασμοί βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία, Εισαγωγές - Εξαγωγές  
Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Απόφαση (ΔιοικΔικον) Σελ. 436
Δεδικασμένο (ΠοινΔικον) Σελ. 438
Δεδικασμένο (ΠολΔ) Σελ. 440
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα βλ. και λ. Ανεξάρτητες Αρχές, Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Σελ. 444
ΔΕΗ βλ. λ. Οργανισμοί  
Δήλωση (Φόρου) βλ. λ. με σχετικές Φορολογίες  
Δήμαρχος βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση  
Δήμευση βλ. και λ. Κατάσχεση Σελ. 448
Δήμοι - Κοινότητες βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση  
Δημοπρασίες βλ. λ. Συμβάσεις Διοικητικές  
Δημόσια Ασφάλεια βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας  
Δημόσια Διοίκηση βλ. λ. Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση  
Δημόσια έργα Σελ. 451
Δημόσια Έσοδα βλ. λ. Εκτέλεση (ΔιοικΔικον) κ.λπ.  
Δημόσια κατάθεση βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα, Παρακαταθήκη - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  
Δημόσια κτήματα Σελ. 457
Δημόσια τάξη Σελ. 469
Δημόσιες επιχειρήσεις Σελ. 470
Δημοσιογράφοι βλ. λ. Τύπος  
Δημόσιο (ΠοινΔ) Σελ. 472
Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Συλλογικά όργανα, Συμβάσεις διοικητικές Σελ. 494
Δημόσιοι Υπάλληλοι βλ. λ. Υπάλληλοι σχετικής κατηγορίας  
Δημόσιος κατήγορος βλ. λ. Εισαγγελείς - Εισαγγελία  
Διαγωνισμοί βλ. λ. Συμβάσεις (Διοικητικές)  
Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας βλ. λ. Εκούσια δικαιοδοσία  
Διάδικοι (ΠολΔ) Σελ. 528
Διαδίκτυο βλ. και λ. Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Παίγνια - Στοιχήματα Σελ. 531
Διαδοχή Αναγκαστική βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα  
Διαδοχή εξ αδιαθέτου βλ. λ. Κληρονομία  
Διαζευκτική ευχέρεια βλ. λ. Ενοχή  
Διαζύγιο βλ. και λ. Γάμος, Διατροφή Σελ. 534
Διαθήκη Σελ. 538
Διαιτησία βλ. και λ. Συλλογικές Διαφορές Εργασίας Σελ. 547
Διαιτητικά Δικαστήρια βλ. λ. Συλλογικές Διαφορές Εργασίας  
Διακατοχή βλ. λ. Νομή  
Διακοπές Δικαστικές βλ. λ. Δικαστικές Διακοπές  
Διακοπή Δίκης βλ. λ. Δίκη  
Διάκριση Εξουσιών βλ. λ. Σύνταγμα  
Διακριτικό γνώρισμα βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Διακριτικός τίτλος, Επωνυμία, Σήματα Σελ. 552
Διακριτικός τίτλος βλ. λ. Ανταγωνισμός, Διαδίκτυο Διακριτικό γνώρισμα, Επωνυμία, Σήματα Σελ. 554
Διαμαρτυρικό βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή  
* Διαμεσολάβηση Σελ. 555
Διαμονή βλ. λ. Κατοικία  
Διανομή Σελ. 555
Διαπλαστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή  
Διαπλαστικό Δικαίωμα βλ. λ. Κατάχρηση δικαιώματος  
Διαπραγματεύσεις Σελ. 558
Διασπορά ψευδών ειδήσεων ή φημών Σελ. 560
* Διαταγή απόδοσης μισθίου βλ. λ. Μισθώσεις εμπορικές, Μίσθωση πράγματος Σελ. 561
Διαταγή πληρωμής βλ. και λ. Επιταγή, Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγή Σελ. 562
Διάταγμα βλ. λ. Νόμος, Σύνταγμα, Διοικητική Πράξη  
* Διατάραξη ησυχίας Σελ. 567
Διατάραξη Κυκλοφορίας βλ. λ. Συγκοινωνίες  
Διατάραξη Νομής βλ. λ. Νομή  
Διατάραξη οικιακής ειρήνης Σελ. 567
Διατροφή βλ. και λ. Ανήλικος, Γάμος, Γονική μέριμνα, Διαζύγιο, Τέκνα Σελ. 568
Διαφήμιση Σελ. 571
Διαχειριστής βλ. λ. Ανήλικος, Απαγόρευση, Εταιρίες, Οριζόντια Ιδιοκτησία, Κληρονομία κ.λπ.  
* Διέγερση Σελ. 574
Διεθνείς Συμβάσεις βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές  
Διεκδικήσεων βιβλία βλ. λ. Βιβλία διεκδικήσεων  
Διεκδικητική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή, Κυριότητα  
Διευθυντικό Δικαίωμα (ΕργΔ) βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Δίκαιο Διεθνές βλ. και λ. Αλλοδαποί, Δικαιοδοσία, Διαιτησία, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίδοση, ΕΣΔΑ, Ιθαγένεια, Μεταφορές Σελ. 574
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Γεωργία - Γεωργικές Επιχειρήσεις, Δημόσια Έργα, Εταιρίες, Ευρεσιτεχνία, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ισότητα, Μεταφορές, Πνευματική Ιδιοκτησία, Προστασία Καταναλωτή, Περιβάλλον, Σήματα, Σύμβαση Εργασίας, Τηλεπικοινωνίες, Φορολογία Σελ. 578
Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις  
Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον) Σελ. 606
Δικαιοδοσία (ΠοινΔικον) βλ. λ. Αρμοδιότητα (ΠοινΔικον)  
Δικαιοδοσία (ΠολΔ) βλ. και λ. Αρμοδιότητα Σελ. 614
Δικαιοδοσία Διεθνής βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές  
Δικαιοπραξίες βλ. και λ. Αίρεση, Ακυρότητα (ΑστΔ), Απάτη (ΑστΔ), Απειλή (ΑστΔ), Αρμοδιότητα (ΠολΔ), Δωρεά, Εικονικότητα, Ήθη, Παροχή, Πλάνη Σελ. 617
Δικαιόχρηση (Franchising) βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)  
Δικαίωμα βλ. λ. Κατάχρηση Δικαιώματος  
Δικαστές - Δικαστικοί Λειτουργοί Σελ. 622
Δικαστήρια - Δικαστική προστασία Σελ. 624
Δικαστικά τεκμήρια βλ. λ. Τεκμήρια δικαστικά  
Διάδικοι (ΠοινΔικον) βλ. λ. Δίκη (Ποινική)  
* Δικαστικές διακοπές Σελ. 629
Δικαστικό Ένσημο βλ. λ. Ένσημο Δικαστικό  
Δικαστική συμπαράσταση Σελ. 629
Δικαστική συνδρομή βλ. λ. Έκδοση  
Δικαστικοί επιμελητές Σελ. 632
Δικαστικοί Υπάλληλοι βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ  
Δικαστικός Συμβιβασμός βλ. λ. Συμβιβασμός  
Δίκη (Διοικητική) βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Αντίκλητος (ΔιοικΔικον), Απόφαση (ΔιοικΔικον), Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), ΕΣΔΑ, Έφεση (ΔιοικΔικον), Προσφυγή Σελ. 633
Δίκη (Ποινική) βλ. και λ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 636
Δίκη (Πολιτική) Σελ. 642
Δικηγόροι - Δικολάβοι - Δικ. Σύλλογοι Σελ. 644
Δικόγραφα Σελ. 654
* Δικονομικά αξιώματα - Αρχές Δικαίου βλ. λ. Δίκη (Πολιτική), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 655
Δικονομική Ακυρότητα βλ. Ακυρότητα (ΠοινΔ), Δίκη (Διοικητική)  
Δίοδος βλ. λ. Κυριότητα, Δουλείες  
Διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 656
Διοικητικές συμβάσεις βλ. λ. Συμβάσεις διοικητικές  
Διοικητική εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση (ΔιοικΔικον)  
Διοικητική πράξη βλ. και λ. Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Συλλογικά όργανα Σελ. 656
Δίωξη Ποινική βλ. λ. Ποινική Δίωξη  
* Δόλος (ΑστΔ) Σελ. 671
Δόλος (ΠοινΔ) Σελ. 672
Δόση αντί Καταβολής βλ. λ. Ενοχή  
Δουλείες Σελ. 673
Δυσφήμηση Σελ. 675
Δωδεκάνησος - Δωδεκανησιακή Νομοθεσία Σελ. 677
Δώρα βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Δωρεά Σελ. 678
Δωροδοκία Σελ. 682
Δωσιδικία βλ. λ. Αρμοδιότητα  
   
Έγγραφα (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον), Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Σελ. 684
Έγγραφα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Πλαστογραφία Σελ. 686
Έγγραφα (ΠολΔ) Σελ. 688
Εγγύηση Σελ. 694
Εγγυητική επιστολή Σελ. 698
Εγγυοδοσία Σελ. 703
Εγκατάλειψη βλ. λ. Ασφάλιση ιδιωτική, Πλοίο - Πλοιοκτήτης κ.λπ.  
* Εγκατάλειψη εγκύου Σελ. 704
Εγκατάλειψη θέσεως βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί  
Εγκατάλειψη Φυλακής (ΣΠΚ) βλ. λ. Στρατός -  
Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί  
Έγκλημα - Εγκληματίας - Εγκληματικότητα Σελ. 704
Έγκλημα Οικονομικό βλ. λ. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος  
Εγκληματική οργάνωση Σελ. 707
Έγκληση - Μήνυση Σελ. 710
Έγκριση βλ. λ. Διοικητική Πράξη  
Έθιμο βλ. και λ. Δίκαιο Διεθνές Σελ. 714
Εθνική Αντίσταση βλ. λ. Αντίσταση Εθνική  
Εθνική Τράπεζα βλ. λ. Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα  
Εθνικό Ίδρυμα Γεωργικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) βλ. λ. Ιδρύματα  
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές  
Εθνικότητα βλ. λ. Ιθαγένεια  
Ειδική Εκκαθάριση βλ. λ. Επιχείρηση  
Ειδικός Επίτροπος βλ. λ. Επιτροπεία - Επίτροπος  
Εικονικότητα Σελ. 715
Ειρηνοδικείο - Ειρηνοδίκης βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική προστασία  
Εισαγγελείς - Εισαγγελία βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις, Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Έφεση (ΠοινΔικον) Σελ. 718
* Εισαγωγές - Εξαγωγές βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία Σελ. 721
Εισφορές (ΦορΔ) βλ. επιμέρους φορολογίες  
Εκβίαση Σελ. 722
Έκδοση Σελ. 723
Έκθεση Σελ. 726
Εκκαθάριση βλ. λ. Εταιρίες, Κληρονομία, Επιχείρηση, Πτώχευση  
Εκκλησία βλ. και λ. Άγιο Όρος, Θρησκευτική ελευθερία Σελ. 727
Εκκρεμοδικία βλ. και λ. Ενστάσεις Σελ. 729
Εκλογές βλ. και λ. Βουλευτές - Βουλή, Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία, Εκπαίδευση, Κόμματα πολιτικά, Συλλογικά όργανα, Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. 730
Εκούσια δικαιοδοσία Σελ. 736
Εκπαίδευση Σελ. 743
Εκπομπές βλ. λ. Κυριότητα  
Εκρηκτικές ύλες βλ. και λ. Εμπρησμός Σελ. 753
* Έκταξη Σελ. 754
Εκτέλεση (ΔιοικΔικον) Σελ. 755
Εκτέλεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Απόφαση (ΠοινΔικον), Ποινή (ΠοινΔικον) Σελ. 760
Εκτέλεση (ΠολΔ) Σελ. 763
Εκτέλεση αλλοδαπής αποφάσεως Σελ. 777
Εκτέλεση ποινής βλ. λ. Ποινές  
Εκτέλεση διαθήκης βλ. λ. Διαθήκη  
Εκτελωνισμός - Εκτελωνιστές βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία  
Εκχώρηση Σελ. 784
Ελαττώματα Πράγματος βλ. λ. Πώληση, Μίσθωση Πράγματος  
Ελαφρυντικές Περιστάσεις βλ. λ. Ποινές  
Ελεγκτικό Συνέδριο βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον), Συντάξεις Σελ. 786
Ελεύθερες Ζώνες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία  
Ελεύθερος Ανταγωνισμός βλ. λ. Ανταγωνισμός  
Ελευθερία έκφρασης Τύπου βλ. λ. Τύπος  
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Σελ. 791
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) βλ. λ. Οργανισμοί  
Εμπορικές μισθώσεις βλ. λ. Μισθώσεις εμπορικές  
Εμπορική Αντιπροσωπεία βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)  
Έμποροι - Εμπορικές Πράξεις βλ. και λ. Αλληλόχρεος λογαριασμός, Βιβλία εμπορικά, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εισαγωγές - Εξαγωγές, Προσωπική κράτηση Σελ. 791
Έμπρακτη μετάνοια Σελ. 807
Εμπρησμός βλ. και λ. Εκρητικές ύλες Σελ. 808
* Εμφύτευση Σελ. 810
Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον), Προθεσμίες (ΔιοικΔικον) Σελ. 810
Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), ΕΣΔΑ, Έφεση (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Πολιτική Αγωγή Σελ. 815
Ένδικα μέσα (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναίρεση, Ανακοπή Ερημοδικίας, Αναψηλάφηση, Έφεση (ΠολΔ) Σελ. 817
Ενέργεια βλ. και λ. Περιβάλλον, Ανταγωνισμός Σελ. 818
Ενέχυρο βλ. και Σύμβαση εργασίας Σελ. 821
Έννομο συμφέρον (ΠολΔ) Σελ. 822
Ένοπλες Δυνάμεις βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί -  
Υπάλληλοι Στρατιωτικοί  
Ένοπλη Ομάδα βλ. λ. Τρομοκρατία  
Ένορκες βεβαιώσεις Σελ. 823
* Ένορκοι Σελ. 826
Ενοχή Σελ. 827
Ένσημο δικαστικό Σελ. 830
Ενστάσεις Σελ. 833
Ένταλμα βλ. λ. Προσωρινή Κράτηση  
Εντολή βλ. και λ. Αντιπροσώπευση, Αποζημίωση, Πληρεξουσιότητα, Εταιρίες, Χρηματιστήρια, Συμβάσεις (ΕμπΔ) Σελ. 837
Ένωση βλ. λ. Κυριότητα  
Εξαίρεση Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων βλ.  
λ. Δικαστές - Δικαστικοί λειτουργοί  
* Εξέταση διαδίκων Σελ. 839
Έξοδα δικαστικά βλ. και λ. Εγγυοδοσία Σελ. 839
Εξουσιοδότηση Νομοθετική βλ. λ. Νόμος  
Εξύβριση Σελ. 840
Εξώνηση βλ. λ. Πώληση  
Έξωση βλ. λ. Μισθώσεις Εμπορικές, Μίσθωση Πράγματος  
ΕΟΚ βλ. λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Επαγγελματική Στέγη βλ. λ. Μισθώσεις Εμπορικές  
Εξυγίανση - Εκκαθάριση επιχειρήσεως βλ. λ. Επιχείρηση  
Επανάληψη διαδικασίας Σελ. 841
Επανάληψη συζητήσεως Σελ. 846
Επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση Σελ. 846
Επενδύσεις βλ. λ. Επιχείρηση, Φορολογία εισοδήματος, Χρηματιστήρια Σελ. 848
Επιβαρυντικές περιστάσεις βλ. λ. Ποινές  
Επίδειξη εγγράφων βλ. λ. Έγγραφα  
Επίδοση (ΔιοικΔικον) Σελ. 850
Επίδοση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αντίκλητος (ΠοινΔικον) Σελ. 853
Επίδοση (ΠολΔ) Σελ. 854
Επιθαλάσσια Αρωγή βλ. λ. Αρωγή επιθαλάσσια  
Επικαρπία Σελ. 858
Επιμέλεια βλ. λ. Ανήλικος  
Επιμελητήρια Σελ. 860
Επιμέτρηση Ποινής βλ. λ. Ποινές  
Επιορκία βλ. λ. Ψευδορκία  
Επίσκοπος βλ. λ. Εκκλησία  
Επιστολές (ΠοινΔ) βλ. λ. Απόδειξη (ΠοινΔικον)  
Επιστράτευση πολιτική  
Επίσχεση Σελ. 861
Επιταγή βλ. και λ. Διαταγή πληρωμής Σελ. 863
Επιταγή προς Εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση (ΠολΔ)  
* Επίταξη Σε
Back to Top