ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Πρακτικά 9ου Ελληνογερμανικού Συμποσίου
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12723
Prittwitz C., Καϊάφα Γκμπάντι Μ.
Prittwitz C., Καϊάφα Γκμπάντι Μ.
Στο εν λόγω έργο δημοσιεύονται οι εισηγήσεις και οι παρεμβάσεις έγκριτων νομικών, που έλαβαν μέρος στο 9ο Ελληνογερμανικό Συνέδριο Ποινικού Δικαίου (Θεσσαλονίκη, 15-16.10.2010), με θέμα: «Επιτήρηση και ποινική καταστολή στη σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική».

Ειδικότερα, αντικείμενο της πρώτης συνεδρίας αποτέλεσαν θέματα όπως: Επιτήρηση και ποινική καταστολή (Ι. Μανωλεδάκης), Επιτήρηση αντί τιμωρίας (W. Hassemer), Οι παρακολουθήσεις στα όρια της νομιμότητας (Ν. Παρασκευόπουλος), Ποινική καταστολή και επιτήρηση στο φιλελεύθερο κράτος δικαίου (C. Prittwitz),  Επιτήρηση: Μια ποινή χωρίς δίκαιο; (Ν. Μπιτζιλέκης), Ηλεκτρονική παρακολούθηση των διαδηλώσεων (Γρ. Καλφέλης), Παρακολουθήσεις που πραγματοποιούνται από το κράτος (I. Zerbes).

Στη συνέχεια, στη δεύτερη συνεδρία παρουσιάστηκαν ζητήματα σχετικά με τις ελεγκτικές κυρώσεις (Μ. Jasch), τα μοντέλα επιτήρησης στο κράτος ασφάλειας και τη δίκαιη ποινική δίκη (Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι), την ανακριτική διείσδυση (Α. Παπαδαμάκης), την ανάλυση DNA στην ποινική δίκη και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο (Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου), την ανακριτική διείσδυση και το δικαστικό Συμβούλιο (Λ. Μαργαρίτης), την ανακριτική διείσδυση, το δικαίωμα σιωπής και το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης (Θ. Δαλακούρας).

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τις εισηγήσεις των K. Luderssen, Θ. Παπακυριάκου, U. Neumann, K. Gunther, J. Bung, I. Zerbes, Τ. Φιλιππίδη και G. Bemann, όπου αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων στη χρηματοπιστωτική αγορά, την ανάθεση αστυνομικών καθηκόντων σε ιδιώτες ως εργαλείο της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής, την ποινική ευθύνη του συμμετέχοντος στην αγορά, την επιτήρηση και την τιμωρία, την υποχρέωση δήλωσης των παραγόντων της οικονομίας ενόψει της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και το δίλημμα επιτήρηση αντί ποινής.
1η Συνεδρία  
Εισηγήσεις  
Ιωάννης Μανωλεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ  
Επιτήρηση και ποινική καταστολήΣελ. 1
Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. W. Hassemer, Johann Wolfgang Goethe-Universit?t Frankfurt a. Main  
«Επιτήρηση αντί τιμωρίας» - Παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ταξινομήσεις, παραδείγματα, θέσεις & άλλαΣελ. 7
Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.  
Οι παρακολουθήσεις στα όρια της νομιμότηταςΣελ. 15
Prof. Dr. jur. Cornelius Prittwitz, Johann Wolfgang Goethe-Universit?t Frankfurt a. Main  
Ποινική καταστολή και επιτήρηση στο φιλελεύθερο κράτος δικαίου - Λόγος, όρια και αλληλεξαρτήσειςΣελ. 25
Νικόλαος Μπιτζιλέκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.  
Επιτήρηση: Μια ποινή χωρίς ποινικό δίκαιο;Σελ. 37
Παρεμβάσεις  
Γρηγόρης Καλφέλης, Καθηγητής Α.Π.Θ.  
Ηλεκτρονική παρακολούθηση των διαδηλώσεωνΣελ. 47
Prof. Dr. jur. Ingeborg Zerbes, Universit?t Wien  
Παρακολουθήσεις που πραγματοποιούνται από το κράτος και η οικονομία ως δυνάμει πεδίο παρακολούθησηςΣελ. 51
2η Συνεδρία  
Εισηγήσεις  
Prof. Dr. jur. M. Jasch, Polizeiliche Akademie Niedersachsen  
Ελεγκτικές Κυρώσεις: Τιμωρία χωρίς ποινή; - Ο σημαντικός ρόλος της αστυνομίας ως δείκτη ενός νέου δικαίου ασφάλειαςΣελ. 53
Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.  
Μοντέλα επιτήρησης στο κράτος ασφάλειας και δίκαιη ποινική δίκηΣελ. 63
Αδάμ Παπαδαμάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.  
Ανακριτική διείσδυση: όρια και υπερβάσειςΣελ. 99
Ελισάβετ Συμεωνίδου- Καστανίδου, Καθηγήτρια A.Π.Θ.  
Ανάλυση DNA και ποινική δίκη: το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιοΣελ. 111
Παρεμβάσεις  
Λάμπρος Χ. Μαργαρίτης, Καθηγητής Α.Π.Θ.  
Ανακριτική διείσδυση και δικαστικό Συμβούλιο (: άρθρο 253A ΚΠΔ)Σελ. 135
Θεοχάρης Δαλακούρας, Kαθηγητής Δ.Π.Θ.  
Ανακριτική διείσδυση, δικαίωμα σιωπής και δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησηςΣελ. 149
3η Συνεδρία  
Εισηγήσεις  
Prof. em. Dr. jur. Klaus L?derssen, Johann Wolfgang Goethe-Universit?t Frankfurt a. Main  
Διαχείριση κινδύνων στη χρηματοπιστωτική αγορά στο παράδειγμα της διάταξης περί απιστίας (§ 266 γερμ.ΠΚ)Σελ. 155
Θεόδωρος Παπακυριάκου, Λέκτορας Α.Π.Θ.  
Η ανάθεση αστυνομικών καθηκόντων σε ιδιώτες ως εργαλείο της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής και τα όρια ποινικής ευθύνης για την παράβασή τουςΣελ. 169
Prof. Dr. Dr. h.c. U. Neumann, Johann Wolfgang Goethe-Universit?t Frankfurt a. Main  
Η ποινική ευθύνη του συμμετέχοντος στην αγορά - σχετικά με τη διάχυση του Ποινικού Δικαίου στο προληπτικό Ποινικό ΔίκαιοΣελ. 199
Prof. Dr. jur. Klaus G?nther, Johann Wolfgang Goethe-Universit?t Frankfurt a. Main  
Επιτήρηση και τιμωρία: Οι συνέπειες της ηθικής εκμετάλλευσης και της προσβολής του «Εγώ» σε επίπεδο αντεγκληματικής πολιτικήςΣελ. 211
PD. Dr. Jochen Bung, Johann Wolfgang Goethe-Universit?t Frankfurt a. Main  
Πόσον Φουκώ χρειάζεται η εγκληματολογία σήμερα;Σελ. 229
Παρεμβάσεις  
Prof. Dr. jur. Ingeborg Zerbes, Universit?t Wien  
Υποχρέωση δήλωσης που υπέχουν παράγοντες της οικονομίας ενόψει της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίαςΣελ. 243
Τηλέμαχος Γ. Φιλιππίδης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.  
Επιτήρηση αντί ποινής;Σελ. 245
Επίλογος ΣυνεδρίουΣελ. 257
Prof. em. Dr. Dr. h.c. G. Bemmann, Fernuniversit?t Hagen 
Back to Top