ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Μέσω προπτωχευτικών συμφωνιών

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.05€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12825
Αυγητίδης Δ.
Με το δίλημμα: - Πρόταξη στην ικανοποίηση των πιστωτών ή στη διάσωση της επιχείρησης;  - Έμφαση στην πρόληψη της πτώχευσης ή στην ανατροπή των αποτελεσμάτων της;, ο συγγραφέας αναπτύσσει τις δύο προπτωχευτικές διαδικασίες αυτή της εξυγίανσης, που εισήγαγε ο Ν 4013/2011 τροποποιώντας τα άρθρα 99-106 του Ν 3588/2007 και αυτή της διαδικασία συνδιαλλαγής, που ίσχυε με το Ν 3588/2007 και η οποία ισχύει μεταβατικά για τις -πολλές- εκκρεμότητες που έχει αφήσει η εφαρμογή της, και η διαδικασία εξυγίανσης που την έχει αντικαταστήσει.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο διαδικασιών, η νομική τους φύση, ο τρόπος που εξελίσσονται, καθώς και οι ομοιότητες και διαφορές τους, επιχειρείται να αναδειχθούν μέσα από τη διαχρονική παρακολούθηση της εξέλιξης του ελληνικού δικαίου εξυγίανσης αλλά και από τη συγκριτική παράθεση των σημαντικότερων παρόμοιων διαδικασιών που ισχύουν σε άλλα δίκαια (Γαλλίας, Αμερικής Αγγλίας και Γερμανίας).

Κυρίως δε, λόγω των νεότερων εξελίξεων στο πτωχευτικό δίκαιο δίνεται έμφαση στις νέες διατάξεις περί της εξυγίανσης των επιχειρήσεων (προϋποθέσεις υπαγωγής, άνοιγμα διαδικασίας, συμφωνία πιστωτών, επικύρωση συμφωνίας πιστωτών).

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα της νομοθεσίας τόσο σε προϊσχύσασες διατάξεις του Ν 3588/20007 (άρθρα 99-106) όσο και στις ισχύουσες, όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τον πρόσφατο Ν 4011/2011.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 
Α. Κρίση, διάσωση και πτώχευση της επιχείρησης 
Ι. Κρίση της επιχείρησης: αίτια και επιλογές 
1. Όροι και διακρίσεις Σελ. 3
2. Σύνοψη των επιλογών αντιμετώπισης της κρίσης Σελ. 5
ΙΙ. Η πτώχευση ως εκκαθαριστική διαδικασία στο παράδειγμα νομικού προσώπου Σελ. 8
ΙΙΙ. Ειδικότερα η προσπάθεια διάσωσης της επιχείρησηςΣελ. 10
1. 'Ατυπες προσπάθειες διάσωσηςΣελ. 11
2. Προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίεςΣελ. 12
V. Βασικά χαρακτηριστικά διαδικασιών διάσωσηςΣελ. 15
B. Η αντιμετώπιση της κρίσης της επιχείρησης εκτός πτωχευτικού δικαίου στο παράδειγμα της ανώνυμης εταιρίας: η πρόληψη της πτώχευσής της 
Ι. Στο εταιρικό δίκαιο 
1. Κανόνες αντιμετώπισηςΣελ. 17
2. Κανόνες έμμεσης πρόληψης 
α) Κανόνες για το κεφάλαιο και την εταιρική περιουσίαΣελ. 21
β) Κανόνες για τις οικονομικές καταστάσειςΣελ. 21
γ) Κανόνες σχετικοί με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεωνΣελ. 23
δ) Κανόνες σχετικοί με τις υποχρεώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 24
ΙΙ. Στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς 
1. Κανόνες εισαγωγής και εξόδουΣελ. 25
2. Κανόνες εταιρικής διακυβέρνησηςΣελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
Α. Κρίση και αφερεγγυότηταΣελ. 31
Β. Ο στόχος της σύμμετρης ικανοποίησης των πιστωτώνΣελ. 35
Ι. Το διαδικαστικό μοντέλο πριν τον Πτωχευτικό Κώδικα Σελ. 39
ΙΙ. Ειδικότερα ο πτωχευτικός συμβιβασμός 
1. Ο πτωχευτικός συμβιβασμός ως τρόπος περάτωσης της πτώχευσηςΣελ. 42
2. Ο προληπτικός συμβιβασμόςΣελ. 45
ΙΙΙ. Eξώδικος ή φιλικός συμβιβασμόςΣελ. 46
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Α. Η αποδοχή της σημασίας διάσωσης της επιχείρησηςΣελ. 51
Ι. Συνοπτική επισκόπηση εξυγιαντικών θεσμώνΣελ. 52
1. «Παγωμένες πιστώσεις» και ν.δ. 3562/1956Σελ. 53
2. Ο ν. 1386/1983Σελ. 54
3. Ο ν. 1892/1990Σελ. 57
α) Ειδικές διαδικασίες εκκαθάρισηςΣελ. 58
β) Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 
αα) ΣτόχοςΣελ. 60
ββ) Προϋποθέσεις υπαγωγήςΣελ. 62
γγ) Η δέσμευση των μη συμβαλλομένων πιστωτώνΣελ. 64
δδ) Περιεχόμενο και νομική φύση της συμφωνίαςΣελ. 65
εε) ΔιαδικασίαΣελ. 67
στστ) Μη εκπλήρωση της συμφωνίαςΣελ. 70
γ) Θέση της επιχείρησης υπό επίτροπο Σελ. 72
δ) ΑποτίμησηΣελ. 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Α. Βασικές νομοθετικές επιλογέςΣελ. 77
Β. Προληπτικές της πτώχευσης διαδικασίες 
Ι. Αγγλικό δίκαιο 
1. ΙστορίαΣελ. 80
2. Εκούσια διευθέτηση χρεών ή εκούσιος διακανονισμός («Company Voluntary Arrangement») 
α) Προϋποθέσεις Σελ. 84
β) ΔιαδικασίαΣελ. 85
γ) Η συμφωνία και τα αποτελέσματά τηςΣελ. 86
δ) Προσβολή της συμφωνίαςΣελ. 88
ε) Εκτέλεση και ολοκλήρωση της συμφωνίαςΣελ. 89
στ) Αποτυχία της συμφωνίαςΣελ. 90
3. Διαχείριση (Administration)Σελ. 91
α) ΑίτησηΣελ. 92
β) Απόφαση για το άνοιγμα της διαδικασίας - ΠροϋποθέσειςΣελ. 93
γ) Στόχοι Σελ. 94
δ) Αναστολή διώξεωνΣελ. 94
ε) Εξέλιξη της διαδικασίαςΣελ. 95
στ) Λήξη της διαδικασίαςΣελ. 98
II. Γαλλικό δίκαιο 
1. ΙστορίαΣελ. 99
2. Η σύγχρονη νομοθεσίαΣελ. 102
3. Η διαδικασία συνδιαλλαγής (proc?dure de conciliation) Σελ. 103
4. Η διαδικασία sauveguardeΣελ. 108
5. Η διαδικασία sauveguarde financi?re acc?l?r?e Σελ. 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣ ΜΕΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Σελ. 115
Α. Γερμανικό δίκαιο 
I. Η εισαγωγή του πτωχευτικού κώδικα (Insolvenzordnung)Σελ. 116
II. Το σχέδιο αφερεγγυότητας (Insolvenzplan)Σελ. 118
1. Η διαδικασίαΣελ. 119
Β. Δίκαιο των Η.Π.Α. 
I. Ιστορική προέλευσηΣελ. 125
II. Συμμετέχοντες και αρμοδιότητες Σελ. 126
III. Εξέλιξη της διαδικασίαςΣελ. 128
IV. Προεγκεκριμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης (prepackaged reorganization plan)Σελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ TΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 
Α. Η διεύρυνση του σκοπού του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου Σελ. 135
Β. Ρυθμίσεις για τη διάσωση και εξυγίανση της επιχείρησηςΣελ. 140
Γ. To προσυμφωνημένο σχέδιο αναδιοργάνωσης 
Ι. Πτώχευση εξαιτίας επαπειλούμενης αδυναμίας και σχέδιο αναδιοργάνωσηςΣελ. 143
ΙΙ. Η διαδικασία αναδιοργάνωσηςΣελ. 145
1. Πρόταση του οφειλέτηΣελ. 146
2. Περιεχόμενο του σχεδίουΣελ. 146
3. Προεξέταση του σχεδίου από το δικαστήριοΣελ. 148
4. Αποδοχή του σχεδίουΣελ. 149
5. Επικύρωση του σχεδίουΣελ. 151
6. Αποτελέσματα της επικύρωσηςΣελ. 154
7. Ακύρωση του σχεδίουΣελ. 155
8. Ατομική ανατροπή του σχεδίουΣελ. 156
9. Κήρυξη νέας πτώχευσης - Ματαίωση του σχεδίουΣελ. 157
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
KEΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ 
Α. Φύση και σκοπός 
Ι. Σχέση με την πτώχευσηΣελ. 161
II. Ο προαιρετικός χαρακτήρας των διαδικασιώνΣελ. 164
ΙΙΙ. Ο συναινετικός χαρακτήρας των διαδικασιώνΣελ. 165
ΙV. Ο εξυγιαντικός χαρακτήρας των διαδικασιών 
1. Διαδικασία συνδιαλλαγής 
α) Ο εξυγιαντικός χαρακτήρας στο νόμοΣελ. 168
β) Εξυγιαντικός σκοπός και σκοπός της πτώχευσηςΣελ. 171
γ) Ο εξυγιαντικός σκοπός στη νομολογίαΣελ. 172
2. Ο εξυγιαντικός χαρακτήρας της διαδικασίας εξυγίανσηςΣελ. 173
V. Ο συλλογικός χαρακτήρας των διαδικασιών 
1. Η διαδικασία συνδιαλλαγήςΣελ. 175
α) Αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτώνΣελ. 176
β) Η έλλειψη καθολικότητας της διαδικασίας και η αναστολή των ατομικών διώξεωνΣελ. 177
γ) ΣυλλογικότηταΣελ. 179
2. Η διαδικασία εξυγίανσης Σελ. 180
KEΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ 
Α. Προϋποθέσεις 
I. Έλλειψη παύσης πληρωμώνΣελ. 181
II. Παρούσα ή προβλέψιμη οικονομική αδυναμίαΣελ. 182
Β. ΔιαδικασίαΣελ. 183
Ι. 'Ανοιγμα της διαδικασίας 
1. Υποβολή αίτησηςΣελ. 184
2. 'Ανοιγμα της διαδικασίας 
α) Περιεχόμενο δικαστικού ελέγχουΣελ. 187
β) Συνέπειες ανοίγματος διαδικασίαςΣελ. 190
3. Διορισμός μεσολαβητήΣελ. 192
4. Προληπτικά μέτρα 
α) ΑίτησηΣελ. 194
β) Προσωρινή διαταγήΣελ. 196
γ) Περιεχόμενο προληπτικών μέτρωνΣελ. 197
δ) Γενικά συμπεράσματα Σελ. 200
ε) Τα προληπτικά μέτρα στη νομολογίαΣελ. 202
ΙI. Σύναψη της συμφωνίαςΣελ. 209
III. Eπικύρωση της συμφωνίαςΣελ. 211
1. Aποτελέσματα επικύρωσης της συμφωνίαςΣελ. 214
α) Συμβαλλόμενοι πιστωτέςΣελ. 215
β) Μη συμβαλλόμενοι πιστωτέςΣελ. 216
γ) Εγγυητές και συνοφειλέτες εις ολόκληροΣελ. 217
2. Ειδικά η αναστολή λήψης μέτρων ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 217
IV. Λύση της συμφωνίαςΣελ. 219
KEΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Η ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
Α. Η κριτική κατά της διαδικασίας συνδιαλλαγήςΣελ. 223
Β. Η νέα διαδικασία εξυγίανσης 
I. Φύση και βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας εξυγίανσηςΣελ. 226
ΙΙ. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 227
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις υπαγωγής 
1. Υποκειμενικές προϋποθέσειςΣελ. 228
2. Αντικειμενικές προϋποθέσειςΣελ. 228
α) Παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης Σελ. 229
β) Παύση πληρωμώνΣελ. 232
δ) Λύση ανώνυμης εταιρίας ή ε.π.ε.Σελ. 235
ΙV. Αίτηση ανοίγματος της διαδικασίας 
1. Υποβολή αίτησηςΣελ. 235
2. Έκθεση εμπειρογνώμοναΣελ. 237
3. Παράβολο Σελ. 239
V. Απόφαση ανοίγματος της διαδικασίαςΣελ. 240
1. Οι προϋποθέσεις ανοίγματοςΣελ. 241
α) Δυνατότητα επίτευξης συμφωνίαςΣελ. 242
β) Βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης Σελ. 242
γ) Έλλειψη βλάβης της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών Σελ. 243
2. Διορισμός μεσολαβητή και ειδικού εντολοδόχου 
α) ΜεσολαβητήςΣελ. 245
β) Ειδικός εντολοδόχοςΣελ. 246
3. Προληπτικά μέτρα Σελ. 247
VI. Σύναψη της συμφωνίαςΣελ. 249
1. Συνέλευση των πιστωτώνΣελ. 250
2. Υπογραφή της συμφωνίαςΣελ. 251
3. 'Αμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης Σελ. 252
4. Σύμπραξη μετόχων ή εταίρων και τρίτωνΣελ. 253
5. Περιεχόμενο της συμφωνίας Σελ. 254
VII. Αίτηση για επικύρωση της συμφωνίαςΣελ. 257
VIII. Eπικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης 
1. Προϋποθέσεις επικύρωσηςΣελ. 258
2. Απόφαση επικύρωσηςΣελ. 261
3. Αποτελέσματα της επικύρωσης 
α) Δέσμευση των μη συμβαλλομένων πιστωτώνΣελ. 262
β) Λοιπές συνέπειεςΣελ. 264
IX. Μεταβατικές ρυθμίσειςΣελ. 265
Χ. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 267
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
Ν 1892/1990 ['Αρθρο 44]Σελ. 269
Ν 3588/2007 ['Αρθρα 99-106]Σελ. 271
Ν 4013/2011 ['Αρθρα 12-14]Σελ. 276
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 299
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 307
Back to Top