Η ΑΝΑΔΟΧΗ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.45€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15747
Γεώργαρου Ε Γ .

Η συγγραφή του έργου «Η αναδοχή ως θεσμός κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων» έγινε με σκοπό να συγκεντρωθούν και να παρασχεθούν σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή ιδιώτη, στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στο νομοθετικό πλαίσιο της αναδοχής ανηλίκων, τόσο σε επίπεδο γενικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και της Πολιτικής Δικονομίας,  όσο και σε επίπεδο εφαρμοστικών διατάξεων, με βάση το ισχύον από το 2009 ΠΔ 86/2009 «Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων».

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο, έναν οδηγό εφαρμογής αξιοποιήσιμο από τις αρμόδιες κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες και τα ιδρύματα, που είτε υποχρεούνται από τον νόμο, είτε επιθυμούν και επιδιώκουν να εφαρμόσουν το κοινωνικό μέτρο της αναδοχής για τους ανηλίκους που ανέλαβαν να φροντίζουν κατ’ εντολή και εξουσιοδότηση της πολιτείας ή όσων έχουν τη νομική ευθύνη ανατροφής τους. Ο αναγνώστης ενημερώνεται για τις αξιοποιήσιμες κατευθύνσεις που του παρέχει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την κοινωνική φροντίδα των υπό προστασία ανηλίκων από ανάδοχες οικογένειες αντί ιδρυμάτων, τη σύζευξη νομικής και κοινωνικής εργασίας από τους φορείς παιδικής προστασίας, τις βασικές έννοιες του οικογενειακού δικαίου που σχετίζονται με την προστασία των παιδιών, τις έννομες σχέσεις που διέπουν τους ανηλίκους σε αναδοχή με τη φυσική τους οικογένεια, την ανάδοχη οικογένεια και το ίδρυμα.

Το έργο «Η αναδοχή ως θεσμός κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων» συμπληρώνεται με παράρτημα της νομοθεσίας και με αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

Πρόλογος

  Σελ. VII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Γιατί αναδοχή; Σελ. 1
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
Η έννοια της αναδοχής ανηλίκου στο Δίκαιο  
1.1. Περιεχόμενο του θεσμού Σελ. 5
1.2. Χαρακτηριστικά στοιχεία της αναδοχής ως προς τις έννομες σχέσεις των μερών και ως προνοιακό μέτρο προστασίας των ανηλίκων Σελ. 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
Νομικές έννοιες οικογενειακού δικαίου που διέπουν τις σχέσεις γονέων - παιδιών  
2.1. Γονική μέριμνα ανηλίκου Σελ. 11
2.2. Επιμέλεια ανηλίκου Σελ. 12
2.3. Πραγματική φροντίδα ανηλίκου Σελ. 13
2.4. Επιτροπεία ανηλίκου Σελ. 13
2.5. Εποπτικό συμβούλιο Σελ. 14
2.6. Αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας Σελ. 14
2.7. Παύση της γονικής μέριμνας Σελ. 15
2.8. Έκπτωση από τη γονική μέριμνα Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
Η αναδοχή ανηλίκων στο πλαίσιο των κατευθυντήριων διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Ο.Η.Ε. και του Ελληνικού Συντάγματος Σελ. 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
Η αναδοχή ανηλίκου στο πλαίσιο της κοινής ελληνικής νομοθεσίας  
4.1. Η νομοθεσία για την αναδοχή από τη θέσπισή της μέχρι σήμερα Σελ. 20
4.2. Τα πρόσωπα της αναδοχής Σελ. 23
4.2.1. Ο ανήλικος Σελ. 24
4.2.2. Η φυσική (βιολογική ή θετή) οικογένεια Σελ. 25
4.2.3 Το ίδρυμα παιδικής προστασίας και φροντίδας Σελ. 26
4.2.4. Η ανάδοχη οικογένεια Σελ. 30
4.3. Κρατικές αρχές που συμπράττουν στην εφαρμογή της ανάδοχης φροντίδας Σελ. 34
4.3.1. Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων Σελ. 34
4.3.2. Το Δικαστήριο Σελ. 35
4.3.3. Η κοινωνική υπηρεσία Σελ. 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
Η σύσταση της αναδοχής ανηλίκων  
5.1. Η συμβατική αναδοχή Σελ. 41
5.1.1. Σύμβαση μεταξύ φυσικών και αναδόχων γονέων Σελ. 42
5.1.2. Σύμβαση μεταξύ ιδρύματος ως επιτρόπου και αναδόχων γονέων Σελ. 43
5.2. Σύσταση με δικαστική απόφαση Σελ. 43
5.2.1. Αρμοδιότητες του δικαστηρίου μετά τη σύναψη της αναδοχής Σελ. 46
5.3. Αναγγελία στην κοινωνική υπηρεσία Σελ. 46
5.4. Οικονομική ενίσχυση ανάδοχης οικογένειας Σελ. 47
5.5. Η έννοια του συμφέροντος του ανηλίκου Σελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
Οι έννομες συνέπειες της αναδοχής ανηλίκων και οι σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των μερών  
6.1. Ο ανήλικος σε αναδοχή και η φυσική του οικογένεια Σελ. 55
6.2. Υποχρεώσεις της ανάδοχης οικογένειας Σελ. 55
6.3. Αρμοδιότητες και δικαιώματα των αναδόχων γονέων Σελ. 56
6.4. Διευκολύνσεις και παροχές προς τον ανήλικο σε αναδοχή Σελ. 57
6.5. Διεύρυνση και μετεξέλιξη του θεσμού της αναδοχής Σελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
Εποπτεία της αναδοχής  
7.1. Έννοια της εποπτείας Σελ. 59
7.2. Φορείς εποπτείας Σελ. 59
7.3. Καθήκοντα εποπτικών οργάνων Σελ. 60
7.4. Κυρώσεις Σελ. 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  
Άρση της αναδοχής  
8.1. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 62
8.2. Άρση συμβατικής αναδοχής Σελ. 62
8.3. Άρση αναδοχής που έχει συναφθεί με δικαστική απόφαση Σελ. 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  
Μητρώα Αναδόχων Ανηλίκων  
9.1. Έννοια Μητρώου Σελ. 64
9.2. Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων Σελ. 64
9.3. Ειδικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων Σελ. 66
9.4. Προστασία προσωπικών δεδομένων Σελ. 67
9.5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Σελ. 68
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄  
Η ΑΝΑΔΟΧΗ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  
Ιστορική διαδρομή του θεσμού της αναδοχής στην κοινωνική φροντίδα και τη νομοθεσία  
10.1. Διαδρομή της αναδοχής στην κοινωνική φροντίδα Σελ. 71
10.2. Νομοθετική διαδρομή του θεσμού της αναδοχής Σελ. 73
10.3. Φορείς αρμόδιοι για την υλοποίηση του προγράμματος αναδοχής ανηλίκων Σελ. 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  
Συγκριτική θεώρηση του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων σε σχέση με άλλους θεσμούς παιδικής προστασίας ως προς τα έννομα αποτελέσματα και το χαρακτήρα τους  
11.1. Άλλα είδη παιδικής προστασίας Σελ. 81
11.2. Η υιοθεσία σε σχέση με την αναδοχή και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους Σελ. 81
11.3. Η ιδρυματική φροντίδα και τα χαρακτηριστικά της Σελ. 85
11.4. Το ίδρυμα ως επίτροπος του ανηλίκου Σελ. 91
11.4.1. Διαδικασία ορισμού του ιδρύματος ως επιτρόπου και περιεχόμενο του θεσμού της επιτροπείας για το ίδρυμα Σελ. 92
11.4.2. Δικαίωμα αποποίησης ή παραίτησης του ιδρύματος από την επιτροπεία του ανηλίκου Σελ. 96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  
Είδη Ανάδοχης Φροντίδας  
12.1. Κριτήρια χαρακτηρισμού αναδοχής Σελ. 99
12.2. Ανάλογα με την ιδιότητα του αναδόχου γονέα Σελ. 99
12.2.1. Συγγενική αναδοχή Σελ. 99
12.2.2. Εξειδικευμένη ή επαγγελματική αναδοχή Σελ. 100
12.3. Με βάση τη χρονική διάρκεια της αναδοχής Σελ. 100
12.3.1. Μακροχρόνια ή μακροπρόθεσμη αναδοχή Σελ. 100
12.3.2. Μεσοπρόθεσμη αναδοχή Σελ. 101
12.3.3. Βραχυχρόνια ή βραχυπρόθεσμη αναδοχή Σελ. 101
12.4. Με βάση το είδος της ανάγκης του ανηλίκου Σελ. 102
12.4.1. Γενικά Σελ. 102
12.4.2. Επείγουσα ή έκτακτη αναδοχή Σελ. 102
12.4.3. Ημερήσια αναδοχή ή αναδοχή ημέρας Σελ. 102
12.4.4. Αναδοχή φιλοξενίας Σελ. 102
12.4.5. Αναδοχή «ανακούφισης» Σελ. 103
12.5. Η αναδοχή στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου ανηλίκων Σελ. 104
12.5.1. Ως αναμορφωτικό μέτρο Σελ. 104
12.5.2. Ως θεραπευτικό μέτρο Σελ. 104
12.5.3. Ως αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου Σελ. 104
12.5.4. Ως πρόταση του Επιμελητή Ανηλίκων Σελ. 104
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13  
Η μη εφαρμογή προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και οι εγγενείς αδυναμίες του συστήματος κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων Σελ. 105
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄  
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΩΝΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14  
Διαδικασία εισαγωγής του ανηλίκου σε ίδρυμα και ρύθμιση των θεμάτων γονικής του μέριμνας  
14.1. Η ρύθμιση της γονικής μέριμνας και η σημασία της Σελ. 115
14.2. Με αίτηση του γονέα ή του επιτρόπου Σελ. 116
14.3. Με διάταξη του Εισαγγελέα Ανηλίκων Σελ. 116
14.4. Με δικαστική απόφαση Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15  
Ο προγραμματισμός και η οργάνωση του πλάνου ζωής του ανηλίκου στο ίδρυμα  
15.1. Νομοθετικές διατάξεις Σελ. 119
15.2. Στόχευση κοινωνικής εργασίας για τον ανήλικο Σελ. 121
15.3. Διαδικασία λήψης αποφάσεων για το μέλλον του ανηλίκου - Διεπιστημονική ομάδα εργασίας Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16  
Επανένταξη ή αρχική ένταξη του ανήλικου σε οικογενειακό περιβάλλον  
16.1. Είδος οικογενειακού περιβάλλοντος Σελ. 128
16.2. Επανένταξη του ανηλίκου στη φυσική του οικογένεια Σελ. 128
16.3. Ένταξη του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια Σελ. 132
16.4. Υιοθεσία Σελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17  
Προετοιμασία του ιδρύματος παιδικής προστασίας για την οργάνωση προγράμματος αναδοχής - Δημιουργία «Δικτύου Αναδόχων Οικογενειών»  
17.1. Συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας εργασίας για την αναδοχή Σελ. 134
17.2. Επιμόρφωση επιστημονικού προσωπικού Σελ. 136
17.3. Πρόσκληση για εξεύρεση αναδόχων γονέων Σελ. 137
17.4. Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας Σελ. 140
17.5. Το παράδειγμα, ως μέσο προσέλκυσης νέων αναδόχων οικογενειών Σελ. 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18  
Στάδια κοινωνικής εργασίας για την αναδοχή Σελ. 142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19  
ΣΤΑΔΙΟ 1ο: Ενημέρωση υποψηφίων αναδόχων γονέων  
19.1. Τακτικές ομαδικές ενημερωτικές συναντήσεις Σελ. 144
19.2. Συμπλήρωση εντύπων αιτήσεων Σελ. 145
19.3. Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων Σελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20  
ΣΤΑΔΙΟ 2ο: Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας  
20.1. Η κοινωνική έρευνα και τα αποτελέσματά της Σελ. 149
20.2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις καταλληλότητας αναδόχων γονέων Σελ. 149
20.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά οικογένειας Σελ. 149
20.2.2. Ειδικά χαρακτηριστικά αναδόχων γονέων Σελ. 150
20.2.3. Η αναζήτηση των «τέλειων» αναδόχων γονέων Σελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21  
ΣΤΑΔΙΟ 3ο: Δράσεις επιμόρφωσης αναδόχων οικογενειών  
21.1. Επιμόρφωση στο πλαίσιο της προετοιμασίας αναδόχων οικογενειών Σελ. 157
21.2. Επιμόρφωση κατά τη διάρκεια της αναδοχής Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22  
ΣΤΑΔΙΟ 4ο: Δημιουργία «Μητρώου Υποψηφίων Αναδόχων Οικογενειών» Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23  
ΣΤΑΔΙΟ 5ο: Προετοιμασία του ανηλίκου για την τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια - Ρύθμιση θεμάτων γονικής του μέριμνας Σελ. 162
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24  
ΣΤΑΔΙΟ 6ο: Iδιωτικό συμφωνητικό σύναψης της αναδοχής  
24.1. Προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης Σελ. 168
24.2. Υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού αναδοχής ανηλίκου Σελ. 174
24.3. Τα συμβαλλόμενα μέρη στο ιδιωτικό συμφωνητικό σύναψης της αναδοχής Σελ. 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25  
ΣΤΑΔΙΟ 7ο: Εποπτεία της αναδοχής  
25.1. Σκοπός και περιεχόμενο της εποπτείας Σελ. 187
25.2. Διάρκεια της εποπτείας Σελ. 190
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26  
ΣΤΑΔΙΟ 8ο: Μετεξέλιξη της σχέσης αναδοχής και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των αναδόχων γονέων  
26.1. Γενικά Σελ. 192
26.2. Αφαίρεση της επιμέλειας από το ίδρυμα και ανάληψή της από τους αναδόχους γονείς Σελ. 193
26.3. Ορισμός των αναδόχων γονέων ως επιτρόπων ή συνεπιτρόπων με το ίδρυμα Σελ. 194
26.4. Υιοθεσία του αναδεχόμενου ανηλίκου Σελ. 195
26.5. Διακοπή της αναδοχής Σελ. 196
26.6. Σχηματική παρουσίαση της κοινωνικής εργασίας για την αναδοχή Σελ. 200
26.6.1. Χαρακτηριστικά της κοινωνικής εργασίας Σελ. 200
26.6.2. Πίνακας Σελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27  
Το Δίκτυο Αναδόχων Οικογενειών και η λειτουργία του Σελ. 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28  
Αναδοχή ή υιοθεσία; Προβληματισμοί για την καλύτερη εξυπηρέτηση του συμφέροντος του ανηλίκου Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29  
Παραδείγματα κοινωνικής εργασίας για την αναδοχή  
Παράδειγμα πρώτο Σελ. 212
Παράδειγμα δεύτερο Σελ. 214
Παράδειγμα τρίτο Σελ. 216
Παράδειγμα τέταρτο Σελ. 218
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σελ. 221
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  
1. ΠΔ 86/2009 «Οργάνωση και λειτουργία της αναδοχής ανηλίκων» (ΦΕΚ Α΄ 114/16.7.2009) Σελ. 227
2. ΠΔ 337/1993 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την τοποθέτηση των ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένειες» (ΦΕΚ Α΄ 144/2.9.1993) Σελ. 232
3. Ν 2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ Α΄ 158/21.9.1999) [Άρθρο 9] Σελ. 239
4. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. (Ν 2102/1992, ΦΕΚ Α΄ 192/2.12.1992) [Άρθρα 1-3, 9, 12, 20] Σελ. 240
5. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [Άρθρα 9 παρ. 1, 21 παρ. 1, 3] Σελ. 242
6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (Ν 2502/1997, ΦΕΚ Α΄ 103/28.5.1997) [Άρθρα 3, 6] Σελ. 242
7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για τις κοινωνικές και νομικές αρχές που διέπουν την προστασία και την ευημερία των παιδιών, με ειδική αναφορά στο θεσμό της αναδοχής και της υιοθεσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Σελ. 243
8. Ν 2447/1996 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου "Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις"» (ΦΕΚ Α΄ 158/30.12.1996) [Άρθρα 12, 48, 49, 64, 65] Σελ. 246
9. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΑΝ 2250/1940. Κείμενο στη δημοτική ΠΔ 456/1984) [Άρθρα 1510, 1515, 1532, 1533, 1536, 1537, 1538, 1543-1545, 1589-1654, 1655-1665] Σελ. 248
10. Ν 4356/2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015) [Άρθρο 11] Σελ. 259
11. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝ 2783/1941 [Άρθρο 121] Σελ. 259
12. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ [Άρθρα 735, 739, 740, 742, 744, 752, 758, 776, 796, 797] Σελ. 260
13. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [Άρθρα 122, 123] Σελ. 263
14. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ [Άρθρο 45Α] Σελ. 264
15. Ν 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 232/24.10.2006) [Άρθρα 1, 6, 7, 9, 11] Σελ. 265
16. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
I. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π.οικ.74349/2004 «Καθορισμός του ύψους της παρεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης σε ανάδοχες οικογένειες και τρόπος καταβολής της από τις μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Αναρρωτήριο Πεντέλης, Παιδόπολη "Άγιος Ανδρέας" Καλαμακίου, Κέντρο Βρεφών "Η Μητέρα"» (ΦΕΚ Β΄ 1191/3.8.2004) Σελ. 267
ΙΙ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π.οικ.92798/2006 «Αναπροσαρμογή του ύψους της παρεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης σε ανάδοχες οικογένειες από τις μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας: Αναρρωτήριο Πεντέλης, Παιδόπολη "Άγιος Ανδρέας" Καλαμακίου, Κέντρο Βρεφών "Η Μητέρα"» (ΦΕΚ Β΄ 1163/28.8.2006) Σελ. 267
IIΙ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ27/ΓΠ.οικ.22560/891/2014 «Τήρηση Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Ανηλίκων» (ΦΕΚ Β΄ 3692/31.12.2014) Σελ. 268
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  
ΚΟΙΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ) Σελ. 273
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 279
Back to Top