Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Μία ενδοσκόπηση του δημόσιου δικαίου

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.45€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16133
Παυλόπουλος Π.

Στο έργο «Η Δημόσια Υπηρεσία» αναλύονται τα βασικά στοιχεία της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και οι σύγχρονες εκφάνσεις αυτής.

Η μονογραφία περιλαμβάνει την διδασκαλία και την έρευνα των ετών 2013-2014 και 2014-2015 αξιοποιώντας το παρελθόν του δημοσίου δικαίου και της δημόσιας υπηρεσίας σε μία προσπάθεια ανάδειξης  των κινδύνων που υποθάλπτουν το μέλλον τους. 

Προσεγγίζεται ερμηνευτικά η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας, η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας της, η αρχή της ισότητας στην λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και η σύγχρονη κρίση της δημόσιας υπηρεσίας ως σύμπτωμα αποδυνάμωσης του δημόσιου δικαίου.  

Η δημόσια υπηρεσία ήταν και παραμένει -και μάλλον πάντοτε θα παραμένει- βασικό «μέγεθος» του δημόσιου δικαίου, δοθέντος ότι η δημόσια υπηρεσία συνιστά, από πλευράς οργάνωσης και λειτουργίας, βασική «μονάδα» του Κράτους.  Κατά τούτο λοιπόν η βαθιά και πολύπλευρη κοινωνικοοικονομική κρίση, η οποία επηρεάζει ευθέως την δομή και την λειτουργία του Κράτους και της έννομης τάξης, έχει επίσης ευθεία επίπτωση και επί της δημόσιας υπηρεσίας.  Και τόσο ως προς τα συστατικά στοιχεία της δημόσιας υπηρεσίας, όσο και ως προς τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της, ήτοι ως προς την αρχή της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και την αρχή της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας.

 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Σελ. 5
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 17
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Εν αρχή ην η δημόσια υπηρεσία»: Ο διαχρονικός ρόλος της δημόσιας υπηρεσίας ως θεσμικής αφετηρίας της εξέλιξης του σύγχρονου δημόσιου δικαίου Σελ. 19
Α. Η κανονιστική ιδιοσυστασία της εμβέλειας της κοινωνικοοικονομικής «ιδεολογίας» του Συντάγματος Σελ. 20
Β. Η κοινωνικοοικονομική «ιδεολογία» του Συντάγματος στην δίνη της στρέβλωσης του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος μέσω ορισμένων ακραίων εκφάνσεων του νεοφιλελευθερισμού Σελ. 25
Γ. Η σύγχρονη θεωρία περί δημόσιας υπηρεσίας ως θεσμικό μέσο ανάδειξης της κοινωνικοοικονομικής «ιδεολογίας» του Συντάγματος Σελ. 29
Δ. Συμπερασματικές διευκρινίσεις ως προς την αξία της φαινομενολογικής και υπαρξιστικής μεθοδολογικής προσέγγισης, αναφορικά με την σημασία της δημόσιας υπηρεσίας κατά την επιχείρηση ανάδειξης της κοινωνικοοικονομικής «ιδεολογίας» του Συντάγματος Σελ. 34
Ε. Πώς η φαινομενολογική και υπαρξιστική μεθοδολογική προσέγγιση αναδεικνύει την σημασία του δημόσιου συμφέροντος ως θεμελιώδους στοιχείου της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η διήκουσα γραμμή μεταξύ δημόσιας υπηρεσίας και δημόσιου συμφέροντος
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 41
Α. Η δημόσια υπηρεσία ως προσδιοριστικός παράγων της οργάνωσης και λειτουργίας των κρατικών δομών Σελ. 41
Β. Η συμβολή της νομολογίας του Conseil d’Etat στην ανάδειξη της δημόσιας υπηρεσίας ως «μονάδας μέτρησης» της εξελικτικής πορείας του δημόσιου δικαίου Σελ. 42
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τα κριτήρια ανίχνευσης της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 47
Ι. Η σύμπτωση του οργανικού και του λειτουργικού κριτηρίου ως θεμελιώδες στοιχείο του αρχικού προσδιορισμού της έννοιας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 47
Α. Τα αίτια της αρχικής σύμπτωσης του οργανικού και του λειτουργικού κριτηρίου κατά τον προσδιορισμό της έννοιας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 48
Β. Η μεταγενέστερη σταδιακή χαλάρωση του δεσμού μεταξύ οργανικού και λειτουργικού κριτηρίου κατά τον προσδιορισμό της έννοιας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 49
ΙΙ. Το σύγχρονο αμάλγαμα των κριτηρίων ανίχνευσης της έννοιας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 51
Α. Το οργανικό κριτήριο και η εντεινόμενη σχετικοποίησή του Σελ. 52
Β. Το λειτουργικό κριτήριο και η εντεινόμενη επιρροή του Σελ. 56
ΤΜΗΜΑ Β΄
Οι κανόνες ίδρυσης της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 69
Ι. Η σύνθεση των κανόνων δικαίου που διέπουν την ίδρυση της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 69
Α. Η κατά την ιεραρχία των κανόνων δικαίου που απαρτίζουν την έννομη τάξη ίδρυση της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 69
Β. Τα θεσμικά όρια που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης μιας δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 72
ΙΙ. Οι φορείς οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 75
Α. Το Δημόσιο, ως φορέας της κατ’ ευθείαν εξασφάλισης της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 75
Β. Τα λοιπά νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως φορείς των αντίστοιχων δημόσιων υπηρεσιών Σελ. 76
Γ. Η ιδιομορφία της παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 77
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σελ. 81
Α. Η δημόσια υπηρεσία και το παρελθόν του δημόσιου δικαίου Σελ. 81
Β. Η δημόσια υπηρεσία και το μέλλον του δημόσιου δικαίου Σελ. 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Στο επίκεντρο της θεωρίας περί δημόσιας υπηρεσίας
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 89
Α. Η θεσμική συνύπαρξη των δύο αρχών οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 89
Β. Το θεσμικό υπόβαθρο της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 91
ΤΜΗΜΑ Α΄
Η καταγωγή της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 93
Ι. Ο Λαός Σελ. 94
Α. Ο Λαός στο πλαίσιο του Συντάγματος Σελ. 94
Β. Λαός και Έθνος Σελ. 94
ΙΙ. Η Χώρα Σελ. 95
Α. Το ζήτημα των συνόρων Σελ. 95
Β. Η Χώρα στο πλαίσιο του Συντάγματος Σελ. 96
ΙΙΙ. Η Εξουσία Σελ. 97
Α. Η Aυτοδυναμία Σελ. 97
Β. Η Kυριαρχία Σελ. 97
Γ. Η θεσμική οργάνωση Σελ. 108
Δ. Η σύγχρονη σχετικοποίηση Σελ. 109
1. Το «βεστφαλιανό υπόδειγμα» Σελ. 109
2. Η σχετικοποίησή του Σελ. 109
ΤΜΗΜΑ Β΄
Η έννοια και η θεσμική θεμελίωση της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 111
Ι. Η έννοια της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 111
Α. Η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 112
Β. Οι προϋποθέσεις κατάργησης της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 112
ΙΙ. Η συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 113
Α. Συγκριτικό δίκαιο Σελ. 113
Β. Τα δεδομένα της ελληνικής έννομης τάξης Σελ. 115
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Οι έννομες συνέπειες της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 125
I. Οι έννομες συνέπειες της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας ως προς το Δημόσιο Σελ. 126
Α. Η ρυθμιστική αρμοδιότητα του Δημοσίου ως προς την διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 126
Β. Η αρμοδιότητα του Δημοσίου ως προς την εκ μέρους του υποχρέωση διασφάλισης της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 130
ΙΙ. Οι έννομες συνέπειες της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας ως προς τους διοικουμένους Σελ. 134
Α. Το δικαίωμα των διοικουμένων ν’ απαιτούν την συνεχή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 134
Β. Η υποχρέωση των διοικουμένων να συμβάλλουν στην συνεχή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 138
ΙΙΙ. Οι έννομες συνέπειες της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας ως προς τους εργαζομένους εντός αυτής Σελ. 139
Α. Η εκ μέρους του προσωπικού της υπηρεσίας επίκληση της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της Σελ. 140
Β. Η υποχρέωση του προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας να συμβάλλει στην συνεχή λειτουργία της Σελ. 141
Γ. Η σημασία των ειδικότερων διατάξεων του Συντάγματος για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και την προσφορά προσωπικής εργασίας ως προς την διασφάλιση της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 146
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σελ. 149
Α. Πώς και γιατί η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας συμβάλλει στην εξήγηση της εξελικτικής πορείας του δημόσιου δικαίου Σελ. 149
Β. Πώς και γιατί η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας επηρεάζεται από την δεύτερη αρχή, η οποία διέπει την οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών Σελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Από το έλλειμμα Δικαιοσύνης στο «περίσσευμα» ανισοτήτων
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 155
Α. Η αυτοτέλεια της κανονιστικής υπόστασης της αρχής της ισότητας Σελ. 155
Β. Οι επιπτώσεις της αυτοτελούς κανονιστικής υπόστασης της αρχής της ισότητας στο πλαίσιο της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 156
ΤΜΗΜΑ Α΄
Η αρχή της ισότητας ως γενική ρήτρα συνταγματικής προέλευσης Σελ. 159
Ι. Οι αρχετυπικές ρίζες της αρχής της ισότητας και η σύνδεσή τους με την έννοια της Δικαιοσύνης Σελ. 160
Α. Η αναζήτηση της καταγωγής της αρχής της ισότητας στις πηγές της αρμονίας και της Δικαιοσύνης Σελ. 160
Β. Η συμβολή του μύθου και της μυθολογίας Σελ. 161
ΙΙ. Η θεσμική σύνδεση της αρχής της ισότητας με τις κυριότερες, συνταγματικώς κατοχυρωμένες, λοιπές γενικές ρήτρες Σελ. 162
Α. Της αξίας του Ανθρώπου Σελ. 162
Β. Της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας Σελ. 164
Γ. Της αρχής της αναλογικότητας Σελ. 166
III. Οι μορφές της αρχής της ισότητας Σελ. 168
Α. Η ισότητα ενώπιον του νόμου Σελ. 168
Β. Η ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Σελ. 169
Γ. Από την ισότητα των ευκαιριών προς την ισότητα στην αφετηρία Σελ. 170
Δ. Η ισότητα ενώπιον των δημόσιων βαρών Σελ. 172
Ε. Η αρχή της ισότητας ως θεσμική βάση της απαγόρευσης των αυθαίρετων διακρίσεων Σελ. 173
IV. Το βαρύ τίμημα της γενικευμένης παραβίασης της αρχής της ισότητας: Οι ανισότητες ως αιτία της ευθείας στρέβλωσης των αρχών του κλασικού καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος Σελ. 175
Α. Από τον Μ. Friedman στον A.M. Okun Σελ. 176
Β. Ο «ηχηρός» αντίλογος Σελ. 178
Γ. Η αδήριτη πραγματικότητα Σελ. 180
Δ. Όταν η νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης «χωλαίνει» επικίνδυνα Σελ. 181
ΤΜΗΜΑ Β΄
Η έναντι πάντων εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 187
I. Επιμέρους πτυχές της έναντι πάντων εφαρμογής της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 188
Α. Η θεσμική φυσιογνωμία της αναλογικής ισότητας Σελ. 188
Β. Τα νομολογιακά δεδομένα Σελ. 189
Γ. Το κατ’ εξοχήν πεδίο εφαρμογής της αρχής της αναλογικής ισότητας Σελ. 190
ΙΙ. Οι πρακτικές επιπτώσεις της έναντι πάντων εφαρμογής της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 191
Α. Η αρχή της ίσης πρόσβασης στην δημόσια υπηρεσία Σελ. 192
Β. Η αρχή της καθολικής πρόσβασης στην δημόσια υπηρεσία Σελ. 192
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Η έναντι των χρηστών εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 195
I. Η σταδιακή εμπέδωση της έναντι των χρηστών της εφαρμογής της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 195
Α. Τα δεδομένα της ελληνικής νομικής πραγματικότητας Σελ. 195
Β. Τα δεδομένα της γαλλικής νομικής πραγματικότητας Σελ. 196
II. Η έννοια και οι έννομες συνέπειες της εφαρμογής της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας έναντι των χρηστών της Σελ. 196
Α. Η έννοια Σελ. 197
Β. Η εφαρμογή της Σελ. 197
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Η έναντι του προσωπικού της εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 199
Ι. Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας στο πεδίο της πρόσληψης του προσωπικού της Σελ. 199
Α. Τα δεδομένα της ελληνικής έννομης τάξης Σελ. 199
Β. Τα δεδομένα της γαλλικής έννομης τάξης Σελ. 201
ΙΙ. Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας στο πεδίο της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Σελ. 201
Α. Ισότητα, αξιοκρατία, αντικειμενικότητα Σελ. 202
Β. Η ρύθμιση του υπηρεσιακού καθεστώτος του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών Σελ. 202
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σελ. 205
Α. Από την συνοχή της δημόσιας υπηρεσίας στη συνοχή του όλου κοινωνικού ιστού Σελ. 205
Β. Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ως θεσμική εγγύηση του Κράτους Δικαίου Σελ. 206
Γ. Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ως θεσμική εγγύηση της αποτελεσματικής επιδίωξης και επίτευξης του σκοπού της Σελ. 207
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η σύγχρονη κρίση της δημόσιας υπηρεσίας ως σύμπτωμα αποδυνάμωσης του δημόσιου δικαίου Σελ. 209
Α. Η προϊούσα αλλοίωση των συστατικών στοιχείων της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 209
Β. Οι αρνητικές επιπτώσεις ως προς την εφαρμογή των αρχών της συνέχειας και της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 211
Γ. Η αδυναμία προσαρμογής της δημόσιας υπηρεσίας στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον Σελ. 212
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ι. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ Σελ. 217
II. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Σελ. 218
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 221
Back to Top