Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ


Συγκριτική μελέτη της “idea/expression dichotomy” υπό την U.S. Copyright Act και τον Ν 2121/1993

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.2€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 32,00 € Ειδική Τιμή 27,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15927
Αθανασόπουλος Ε.

Στο βιβλίο «Η διάκριση της ιδέας από την μορφή ενός έργου» αναλύεται η αρχή της idea/expression dichotomy, σύμφωνα με την οποία αντικείμενο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι η ιδέα που εκφράζεται μέσω ενός έργου, αλλά η μορφή του. Η idea/expression dichotomy έχει αναχθεί, σε διεθνές επίπεδο, σε θεμελιώδη αρχή του δυτικοευρωπαϊκού και αγγλοσαξωνικού δικαίου, με την οποία οριοθετείται το αντικείμενο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και του copyright, αντιστοίχως, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση από τη μία μεριά των συμφερόντων και δικαιωμάτων των δημιουργών και από την άλλη της ελευθερίας του λόγου, της τέχνης και των επιστημών. Με άλλα λόγια, στην idea/expression dichotomy έχει αναγνωρισθεί ο ρόλος της εγγυήσεως (safeguard) ότι επ΄ ουδενί γεννώνται μονοπώλια επί «ιδεών» και ότι ως εκ τούτου, το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αντιστρατεύεται την κοινωνική πρόοδο.

Η ανάλυση επιμερίζεται σε δύο μεγάλα κεφάλαια. Στο μεν πρώτο παρουσιάζεται η idea/expression dichotomy υπό το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στο δε δεύτερο υπό το ελληνικό δίκαιο. Για την ως άνω συγκριτική μελέτη, η επιλογή ειδικώς της αμερικανικής εννόμου τάξεως δεν υπήρξε τυχαία επιλογή, δεδομένου ότι η πρωτοπορία των ΗΠΑ στην παγκόσμια βιομηχανία της ψυχαγωγίας και τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη θεωρητική και νομολογιακή ερμηνεία και εφαρμογή της idea/expression dichotomy, παρέχουν έναν πραγματικό πλούτο νομολογιακών παραδειγμάτων σε όλες τις κατηγορίες των έργων.

Η αξιολόγηση των παραδειγμάτων αυτών επιτρέπει τη συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την ερμηνεία και εφαρμογή της ανωτέρω διχοτομήσεως και στην ελληνική έννομη τάξη, χωρίς κάτι τέτοιο να επηρεάζεται από τις όποιες ουσιώδεις ή επουσιώδεις επιμέρους διαφορές μεταξύ κοινοδικαίου (Copyright Act 1976) και δυτικοευρωπαϊκού δικαίου (ν. 2121/1993).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η “IDEA/EXPRESSION DICHOTOMY” ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
§ 1. Νομοθεσία και δικαιοπολιτική θεμελίωση Σελ. 15
§ 2. Η “idea/expression dichotomy” στην προ της Copyright Act (1976) αμερικανική νομολογία Σελ. 23
§ 3. Βασική κριτική επί της “idea/expression dichotomy” Σελ. 46
§ 4. Κριτική επί των “Abstraction Test” και “Pattern Test” Σελ. 64
§ 5. Η “idea/expression dichotomy” στην αμερικανική νομολογία υπό την Copyright Act (1976) Σελ. 68
I. “Merger” theory και “scenes à faire” doctrine Σελ. 70
A. “Merger” theory Σελ. 74
1. Έργα εφαρμοσμένων τεχνών Σελ. 74
2. Γραπτά κείμενα Σελ. 77
3. Εικαστικά έργα Σελ. 85
4. Χάρτες Σελ. 87
5. Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών Σελ. 89
Β. “Scenes à faire” doctrine Σελ. 96
1. Γραπτά κείμενα Σελ. 96
2. Θεατρικά έργα Σελ. 100
3. Έργα εφαρμοσμένων τεχνών Σελ. 101
4. Οπτικοακουστικά έργα Σελ. 101
5. Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών Σελ. 106
ΙΙ. Κριτική επί των “merger” theory και “scenes à faire” doctrine Σελ. 109
§ 6. Η “idea/expression dichotomy” σε “infringement cases” Σελ. 121
Ι. Γενικώς Σελ. 121
ΙΙ. Το “ordinary observer test” του 2d Circuit Σελ. 122
ΙΙΙ. Το “abstraction-filtration-comparison test” του 2d Circuit Σελ. 133
IV. Το “extrinsic-intrinsic” test του 9th Circuit Σελ. 139
§ 7. Τελικά συμπεράσματα περί της “idea/expression dichotomy” στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Σελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η “IDEA/EXPRESSION DICHOTOMY” ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
§ 1. Νομοθεσία και δικαιοπολιτική θεμελίωση Σελ. 155
§ 2. “Idea/expression dichotomy” και ελληνική θεωρία Σελ. 160
§ 3. Η “idea/expression dichotomy” στην προ του Ν. 2121/1993 ελληνική νομολογία Σελ. 177
§ 4. Η “idea/expression dichotomy” στην ελληνική νομολογία υπό τον Ν. 2121/1993 Σελ. 181
Ι. Έργα εφαρμοσμένων τεχνών Σελ. 181
ΙΙ. Γραπτά κείμενα Σελ. 185
ΙΙΙ. Χάρτες Σελ. 196
IV. Τίτλοι έργων Σελ. 198
V. Εικαστικά έργα Σελ. 200
VI. Οπτικοακουστικά έργα Σελ. 204
VII. Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών Σελ. 213
§ 5. Τελικά συμπεράσματα περί της “idea/expression dichotomy” στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 216
Back to Top