Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12107
Αλαβάνος Ι., Μιμηκοπούλου Δ.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 256
  • ISBN: 978-960-272-532-0
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στο παρόν έργο αναπτύσσεται η έννοια της διοικητικής απέλασης αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας υπό το καθεστώς του Ν 3386/2005. Στην αρχή, μετά τη διάκριση της διοικητικής απέλασης από άλλες συναφείς έννοιες (δικαστική απέλαση, έκδοση κ.λπ.), εξετάζεται η καταχώριση του αλλοδαπού στον ΕΚΑΝΑ, η έννοια του επικινδύνου για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ως προϋπόθεση επιβολής διοικητικής απέλασης, η σχέση αυτής με το πολιτικό άσυλο, καθώς και οι αντιρρήσεις που μπορεί να ασκήσει ο αλλοδαπός κατά της προσωρινής κράτησής του. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα μέτρα δικαστικής προστασίας που έχει στη διάθεσή του ο αλλοδαπός (προσφυγή άρθρου 77 Ν 3386/2005, αίτηση ακύρωσης, αίτηση αναστολής, προσωρινή διαταγή), το νομικό πλαίσιο περί διοικητικής απέλασης στα δίκαια του Ην. Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, και τέλος, τα περιοριστικά μέτρα κατά ομογενών. Το έργο συμπληρώνεται με χρήσιμα υποδείγματα (αντιρρήσεων, αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης), βιβλιογραφία (ελληνική - ξενόγλωσση), πίνακα νομοθεσίας (διεθνούς, κοινοτικής και εθνικής) και άλλων επίσημων εγγράφων, πίνακα νομολογίας (εθνικής - ευρωπαϊκής), καθώς και χρήσιμες ιστοσελίδες.
1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ  
Ι. Η έννοια της διοικητικής απέλασηςΣελ. 1
Α. Σχετικοί ορισμοίΣελ. 1
Β. Διάκριση της έννοιας της διοικητικής απέλασης από συναφείς έννοιες Σελ. 3
1. Η έννοια της δικαστικής απέλασηςΣελ. 3
2. Η έννοια της έκδοσης: το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιοΣελ. 5
3. Η έννοια της επαναπροώθησηςΣελ. 9
4. 'Αλλες μορφές απομάκρυνσης βάσει του συγκριτικού δικαίουΣελ. 15
i. Η «οικειοθελής» αποχώρηση του αλλοδαπούΣελ. 15
ii. Η επανατοποθέτηση σε άλλο Κράτος Σελ. 16
Γ. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 16
Δ. Η διττή όψη της απέλασηςΣελ. 19
Ε. Ανάλυση της υλικής πράξης του εξαναγκασμού του αλλοδαπού σε απομάκρυνσηΣελ. 20
ΣΤ. Αξιολόγηση της συνταγματικότητας των διατάξεων περί απέλασηςΣελ. 22
II. Η καταχώριση του αλλοδαπού στον ΕΚΑΝΑΣελ. 24
Α. Θεσμικό ΠλαίσιοΣελ. 24
Β. Η παράλληλη εγγραφή στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (δεύτερης γενιάς). Συνοπτική παρουσίαση του κοινοτικού πλαισίου.Σελ. 30
1. Τεχνική διάρθρωση και τρόπος λειτουργίας του SIS IIΣελ. 31
2. Ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την άρνηση εισόδου ή την απαγόρευση παραμονήςΣελ. 32
3. Πρόσβαση και επεξεργασία των δεδομένων του SIS IIΣελ. 33
4. Προστασία των δεδομένωνΣελ. 34
Γ. Παρατηρήσεις σχετικά με την διάρκεια ισχύος της εγγραφήςΣελ. 35
Δ. Επιμέρους ζητήματα που αφορούν στην φύση της πράξεως εγγραφής στον ΕΚΑΝΑ ως αυτόνομης διοικητικής πράξης και την αλληλεπίδρασή της με την πράξη της απέλασηςΣελ. 38
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ  
Ι. Παρουσίαση της πρακτικής της ελληνικής διοίκησης Σελ. 41
ΙΙ. Ζητήματα συνταγματικότητας Σελ. 43
ΙΙΙ. Προσδιορισμός της έννοιας της δημόσιας τάξης Σελ. 48
IV. Προτάσεις εφαρμογής σχετικά με το ζήτημα της εξειδίκευσης της έννοιας της δημόσιας τάξης Σελ. 50
V. Ανέφικτον της απέλασης Σελ. 57
3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ Ή ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ;  
Ι. Δίκαιο των προσφύγων και δημόσια τάξηΣελ. 61
Α. Θεσμικό πλαίσιο - ΠαρατηρήσειςΣελ. 61
Β. Η έννοια της δημόσιας τάξης στο δίκαιο των προσφύγωνΣελ. 65
ΙΙ. Το ανέφικτο της απέλασης των αιτούντων άσυλοΣελ. 68
ΙΙΙ. Προτάσεις τροποποιήσεωνΣελ. 74
4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ  
I. Ορισμός της έννοιας των αντιρρήσεωνΣελ. 77
II. Η έννοια της προσωρινής κρατήσεωςΣελ. 77
III. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 78
IV. Ζητήματα σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης αντιρρήσεων αλλοδαπούΣελ. 78
Α. Καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα - Εφαρμοστέα διαδικασίαΣελ. 78
Β. Χρονικά όρια ασκήσεως αίτησης αντιρρήσεωνΣελ. 79
Γ. Το ζήτημα του παραδεκτού των δεύτερων αντιρρήσεων Σελ. 82
Δ. Νομική φύση της απόφασης επί των αντιρρήσεωνΣελ. 82
V. Η έννοια του ύποπτου φυγήςΣελ. 84
VI. Ένδικα βοηθήματα κατά της απόφασης επί των αντιρρήσεων Σελ. 86
VII. Αντιρρήσεις και προσωρινή δικαστική προστασίαΣελ. 87
VIII. Αντιρρήσεις ανήλικου κρατουμένουΣελ. 89
IX. Προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 91
X. Συμπερασματικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 93
5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΕισαγωγήΣελ. 95
I. Η προσφυγή του άρθρου 77Σελ. 97
II. Αίτηση ακύρωσης Σελ. 100
Α. Καθ' ύλη αρμοδιότηταΣελ. 100
Β. Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 102
Γ. Εφαρμοστέα ΔιαδικασίαΣελ. 102
Δ. Προϋποθέσεις του παραδεκτούΣελ. 102
1. Η άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγήςΣελ. 102
2. Προβλεπόμενη προθεσμίαΣελ. 103
3. Προσβαλλόμενη πράξηΣελ. 104
4. Η έλλειψη παράλληλης προσφυγήςΣελ. 105
5. Έννομο συμφέρονΣελ. 105
Ε. Λόγοι ακυρώσεωςΣελ. 108
1. Υπέρβαση αρμοδιότητας του διοικητικού οργάνου που διέταξε την απέλα­ση του αλλοδαπούΣελ. 108
2. Παραβίαση ουσιώδους τύπουΣελ. 108
3. Παραβίαση διάταξης νόμουΣελ. 109
4. Κατάχρηση εξουσίαςΣελ. 113
ΙΙΙ. Αίτηση αναστολήςΣελ. 114
Α. ΑρμοδιότηταΣελ. 114
Β. Εξουσία ΔικαστηρίουΣελ. 114
Γ. ΠαραδεκτόΣελ. 115
Δ. Το ζήτημα του βασίμου της αίτησης αναστολής Σελ. 116
Ε. Δικονομικές δυνατότητες κατά της αποφάσεως αναστολής Σελ. 123
IV. Προσωρινή διαταγήΣελ. 124
A. Νομική Φύση της αποφάσεως επί προσωρινής διαταγής Σελ. 124
Β. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσωρινής διαταγής Σελ. 125
Γ. Προστασία κατά απορριπτικής κρίσεως Σελ. 126
6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Ι. Αγγλικό Καθεστώς Σελ. 127
Α. Γενικά: Διαδικασία Επιβολής Απέλασης Σελ. 127
Β. Λόγοι Επιβολής Απέλασης Σελ. 129
Γ. Προσωρινή Κράτηση Σελ. 131
1. ΓενικάΣελ. 131
2. Προστασία κατά της προσωρινής κρατήσεως Σελ. 133
Δ. Δικαστική προστασία Σελ. 134
ΙΙ. Γαλλικό ΚαθεστώςΣελ. 138
Α. ΓενικάΣελ. 138
1. Υποχρέωση οικειοθελούς αποχώρησηςΣελ. 140
2. ΕπαναπροώθησηΣελ. 140
3. Διοικητική ΑπέλασηΣελ. 141
Β. Διοικητική απέλασηΣελ. 141
Γ. Δικαστική προστασίαΣελ. 143
Δ. Προσωρινή κράτηση και κατ' οίκον περιορισμόςΣελ. 145
1. Προσωρινή κράτησηΣελ. 145
2. Επιβολή κατ' οίκον περιορισμού Σελ. 147
ΙΙΙ. Γερμανικό ΚαθεστώςΣελ. 150
Α. Απομάκρυνση του αλλοδαπού από την χώρα Σελ. 150
Β. Προστασία από την απέλαση Σελ. 158
Γ. Προσωρινή Κράτηση (Abschiebungshaft)Σελ. 159
Δ. Δικαστική Προστασία Σελ. 161
IV. Ιταλικό Καθεστώς Σελ. 164
A. Διαδικασία απέλασηςΣελ. 164
Β. Προσωρινή κράτηση Σελ. 166
Δικαστική Προστασία κατά της απόφασης περί προσωρινής κρατήσεωςΣελ. 168
Γ. Δικαστική προστασίαΣελ. 168
Δ. Τελευταίες τροποποιήσεις Σελ. 170
7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ  
I. Εννοιολογικές διευκρινήσειςΣελ. 173
II. Νομικό Πλαίσιο Σελ. 174
ΙΙΙ. Ομογενής αλλοδαπός και διοικητική απέλασηΣελ. 175
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Υποδείγματα ΑντιρρήσεωνΣελ. 181
1.α. Ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Σελ. 182
1.β. Ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 186
2. Υπόδειγμα Αιτήσεως Ακυρώσεως Σελ. 191
Ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σελ. 192
3. Υποδείγματα Αίτησης Αναστολής ΕκτελέσεωςΣελ. 197
3.α. Προς το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο ΑθηνώνΣελ. 198
3.β. Προς το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο ΑθηνώνΣελ. 211
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ι. ΒΙΒΛΙΑ-ΑΡΘΡΑΣελ. 223
Α. ΞενόγλωσσαΣελ. 223
B. ΕλληνικάΣελ. 223
II. ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑΣελ. 226
Α. ΔΙΕΘΝΗΣελ. 226
Β. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑΣελ. 226
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝΣελ. 228
Ι. ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣΣελ. 228
ΙΙ. ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣΣελ. 228
ΙΙΙ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣΣελ. 228
IV. ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣΣελ. 228
Δ. ΕΘΝΙΚΑ Σελ. 229
III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣΣελ. 232
Α. ΕΘΝΙΚΗΣελ. 232
Β. EYΡΩΠΑΪΚΗΣελ. 234
IV. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣΣελ. 235
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 237
 
Back to Top