Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ


20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12810
Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα πρακτικά του 20ου Συνεδρίουο του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα «Η είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων», που έλαβε χώρα από 22 έως 24 Οκτωβρίου 2010 στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Αρχικά στην ενότητα των γενικών εισηγήσεων ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους ο κος Μ. Σταθόπουλος -επίτιμος καθηγητής Παν/μίου Αθηνών-  με θέμα «Η επιμέλεια του συνετού δανειστή» και η κα Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου -καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ με θέμα  «Η θέση του δανειστή εντός και εκτός πτώχευσης».

Στη δεύτερη ενότητα τους συνέδρους απασχόλησαν ζητήματα οι τρόποι είσπραξης εμπορικών χρεών. Ειδικότερα ο Π. Μάζης παρουσίασε το ΠΔ 166/2003 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις συναλλαγές, ο Δ. Χριστοδούλου παρουσίασε εισήγηση για το factoring ως μέσο είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων, ο Ζ. Τσολακίδης για τα ζητήματα συμψηφισμού εντός και εκτός πτώχευσης, ο Δ. Σκαρίπας για τη μεταχρονολογημένη επιταγή, ενώ η Μ. Χάρισμα για την είσπραξη της απαίτησης που αποτελεί αντικείμενο ασφάλειας.

Στην τρίτη ενότητα του συνεδρίου (στρογγυλό τραπεζι) έλαβαν χώρα εισηγήσεις σχετικά με τους κανόνες για την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων στο πεδίο έντασης κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάγκης αποφυγής συστημικών κινδύνων. Ετσι ο Χ. Γκόρτσος παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Η ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία των τραπεζών με στόχο τον περιορισμό της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο», η Ι. Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη  εισήγηση για το αδιέξοδο της αγοράς ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, ο Γ. Μούργελας για τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για τον περιορισμό των επισφαλειών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο νομοθετικό πλαίσιο και το κοινωνικό περιβάλλον και ο Δ. Σπυράκος για  τους  κανόνες για την είσπραξη των απαιτήσεων στο πεδίο έντασης κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάγκης αποφυγής συστημικών κινδύνων.

Στην τέταρτη ενότητα του συνεδρίου όπου αναλύθηκαν ζητήματα για την προστασία του οφειλέτη παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις των Γ. Μεντή «Γενικοί όροι συναλλαγών σχετικοί με την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων», Α. Πουλιάδη «Η νέα νομοθεσία για την καταναλωτική πίστη», Δ. Αυγητίδη «Η είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής», Θ. Κατσά «Η συμβιβαστική διευθέτηση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στο δίκαιο της αστικής αφερεγγυότητας (Ν 3869/2010)» , και Γ. Βελέντζα «Η ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις».

Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν οι Γ. Γκρίτζαλης, Ζ. Θεοχαροπούλου, Α. Μήτσου, Α. Σπυρίδωνος.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των συμπερασμάτων του από τον Ε. Περάκη.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Γενικές Εισηγήσεις 
Η επιμέλεια του συνετού δανειστήΣελ. 3
Μιχάλης Σταθόπουλος 
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Η θέση του δανειστή εντός και εκτός πτώχευσηςΣελ. 31
Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου 
Καθηγήτρια Νομικής Α.Π.Θ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙI. Τρόποι είσπραξης των εμπορικών χρεών 
Το ΠΔ 166/2003 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις συναλλαγέςΣελ. 55
Παναγιώτης Κ. Μάζης 
ΔΝ, Δικηγόρος 
Το factoring ως μέσο είσπραξης εμπορικών απαιτήσεωνΣελ. 71
Δημήτριος Φ. Χριστοδούλου 
Λέκτωρ του Εμπορικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ζητήματα συμψηφισμού εντός και εκτός πτώχευσηςΣελ. 107
Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης 
ΔΝ, Δικηγόρος, Λέκτορας Αστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Η Μεταχρονολογημένη ΕπιταγήΣελ. 141
Δημήτριος Γ. Σκαρίπας 
Δικηγόρος Αθηνών 
Η είσπραξη της απαίτησης που αποτελεί αντικείμενο ασφάλειαςΣελ. 171
Ματθίλδη Χάρισμα 
Δικηγόρος 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙII. Οι κανόνες για την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων στο πεδίο έντασης κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάγκης αποφυγής συστημικών κινδύνων - Στρογγυλό τραπέζι 
Η ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία των τραπεζών με στόχο τον περιορισμό της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο Σελ. 199
Χρήστος Βλ. Γκόρτσος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επισκέπτης Καθηγητής στο Europa-Institut, Univestit?t des Saarlandes, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 
Το αδιέξοδο της αγοράς ως συνέπεια της οικονομικής κρίσηςΣελ. 217
Ιωάννα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη 
Δικηγόρος - Β' Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Γενική Γραμματέας Δ.Σ.Α. 
Τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για τον περιορισμό των επισφαλειών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο νομοθετικό πλαίσιο και το κοινωνικό περιβάλλονΣελ. 223
Γιάννης Μούργελας 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., Νομικός Σύμβουλος ΕΕΤ 
Οι κανόνες για την είσπραξη των απαιτήσεων στο πεδίο έντασης κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάγκης αποφυγής συστημικών κινδύνωνΣελ. 233
Δημήτρης Σπυράκος 
ΔΝ, Δικηγόρος Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV. Η προστασία του οφειλέτη 
Γενικοί όροι συναλλαγών σχετικοί με την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων Σελ. 245
Γιώργος Μεντής 
ΔΝ, Δικηγόρος, Λέκτoρας Νομικής Σχολής Αθηνών 
Η νέα νομοθεσία για την καταναλωτική πίστηΣελ. 271
Αθανάσιος Κ. Πουλιάδης 
Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. 
Η είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγήςΣελ. 283
Δημήτρης Κ. Αυγητίδης 
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ 
Η συμβιβαστική διευθέτηση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στο δίκαιο της αστικής αφερεγγυότητας (Ν 3869/2010)Σελ. 309
Θεόδωρος Γ. Κατσάς 
Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος 
Η ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσειςΣελ. 349
Γιάννης Ε. Βελέντζας 
Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
ΕΝΟΤΗΤΑ V. Παρεμβάσεις 
Η διακινδύνευση των απαιτήσεων ως στοιχείο της εμπορικότητας των συναλλαγώνΣελ. 363
Γεώργιος Χ. Γκρίτζαλης 
Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου 
Εγγυητής σε εμπορική απαίτηση: Προστασία και ευθύνη του βάσει του Ν 3869/2010 για την αστική πτώχευσηΣελ. 367
Ζέτα Λ. Θεοχαροπούλου 
Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Panth?on-Assas (Paris ΙΙ), D.E.A. Droit des affaires et droit ?conomique (Paris II), Ειδική Επιστήμονας Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» 
Nομολογιακή αντιμετώπιση των προληπτικών μέτρων στα πλαίσια της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σελ. 379
'Αννα Α. Μήτσου 
ΔΝ, Δικηγόρος 
Η χρήση των νομικών προσώπων ως μέσο αποφυγής είσπραξης των εμπορικών απαιτήσεωνΣελ. 401
Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος 
Δικηγόρος, ΔΝ, LL.M. 
Συμπεράσματα του ΣυνεδρίουΣελ. 417
Ευάγγελος Περάκης 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων 
Back to Top