Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Το «πρόγραμμα της Χάγης» και η εφαρμογή του
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11787
Νικολόπουλος Γ.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 352
  • ISBN: 978-960-272-454-5
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την αντεγκληματική πολιτική της ΕΕ, επιλέγοντας ως πεδίο ανάλυσης το «πρόγραμμα της Χάγης για την ενδυνάμωση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΠτΧ), που αποτελεί τον βασικό σχεδιασμό της αντεγκληματικής πολιτικής της ΕΕ για την πενταετία 2004-2009. Η ανάλυση ακολουθεί την επίσημη διάρθρωση του κειμένου του ΠτΧ, περιλαμβάνει σχολιασμό κάθε επιμέρους πρόβλεψης, ενώ παρατίθενται τα αντίστοιχα εδάφια από το «Σχέδιο δράσης» και την «ʼΕκθεση αξιολόγησης» για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος. Το πρώτο μέρος του έργου περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για την εκπόνηση μιας γενικής θεωρίας αντεγκληματικής πολιτικής και ειδικότερα της αντεγκληματικής πολιτικής της ΕΕ, με σκοπό να αναδειχθούν, συγκριτικά, οι ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής που εκπονούνται σε υπερκρατικά πλαίσια σε σχέση με τα αντίστοιχα κρατικά. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το «πρόγραμμα της Χάγης» ως πηγή αντεγκληματικής πολιτικής και γίνεται μία κατ΄ άρθρο εγκληματολογική ανάλυσή του. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη) και αλφαβητικό ευρετήριο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο πεδίο της αντεγκληματικής πολιτικής  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
1. - Η έννοια της αντεγκληματικής πολιτικής: το πεδίο, οι φορείς και οι διαδικασίεςΣελ. 9
1.α. - Το πεδίο της αντεγκληματικής πολιτικήςΣελ. 9
1.α.1. - Η διαδικασία ορισμού των εγκλημάτων και των ποινών, καθώς και οι αντίστροφες κινήσεις της απεγκληματοποίησης και της αποποινικοποίησηςΣελ. 10
1.α.2. - Οι διαδικασίες πρόληψης και καταστολήςΣελ. 11
1.α.2.α. - Η διαδικασία της πρωτογενούς πρόληψηςΣελ. 11
1.α.2.β. - Η διαδικασία της δευτερογενούς πρόληψηςΣελ. 12
1.α.2.γ. - Η διαδικασία της τριτογενούς πρόληψηςΣελ. 12
1.α.2.γ.1. - Το σύνολο της διαδικασίας που μπορεί να καταλήξει (ή όχι) στην απονομή της ιδιότητας του εγκληματία (δευτερογενής εγκληματοποίηση) και της επιβολής ποινής (δευτερογενής ποινικοποίηση)Σελ. 12
1.α.2.γ.2. - Εξωποινικοί φορείς μεταχείρισης παραβατών: ο περιποινικός τομέας, ο παραποινικός τομέας και η κοινωνία των πολιτώνΣελ. 13
1.β. - Αντεγκληματική πολιτική και κοινωνικός έλεγχοςΣελ. 14
1.γ. - Η διαδικασία της παραπομπής: το πέρασμα από τον ανεπίσημο στον επίσημο κοινωνικό έλεγχοΣελ. 16
1.δ. - Η έννοια της «κυβερνητικότητας» («gouvernementalit?»)Σελ. 17
1.ε. - Η ιδιαίτερη δομή του πεδίου της αντεγκληματικής πολιτικήςΣελ. 19
2. - Πηγές της αντεγκληματικής πολιτικήςΣελ. 20
2.α. - Tο πεδίο των λόγωνΣελ. 20
2.α.1. - Ενδοσυστημικοί λόγοιΣελ. 21
2.α.2. - Εξωσυστημικοί λόγοιΣελ. 21
2.β. - Το πεδίο των κοινωνικών πρακτικώνΣελ. 22
3. - Βασική εγκληματολογική έρευνα και ιδεολογική λειτουργία της αντεγκληματικής πολιτικήςΣελ. 25
4. - Η εγκληματολογική ανάλυση της αντεγκληματικής πολιτικήςΣελ. 26
5. - Διεθνoποίηση της αντεγκληματικής πολιτικής και κρίση της κανονιστικής ηγεμονίας του κράτουςΣελ. 28
5.α. - Η κρίση της κανονιστικής ηγεμονίας του κράτουςΣελ. 29
5.α.1. - Σε σχέση με τα «πλήγματα από κάτω»Σελ. 30
5.α.2. - Σε σχέση με τα «πλήγματα από πάνω»Σελ. 31
i. - Η ανθρωπιστική όψη Σελ. 31
ii. - Η κατασταλτική όψηΣελ. 32
5.β. - Ο ευρωπαϊκός δικαιικός πλουραλισμόςΣελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
1. - ΕισαγωγικάΣελ. 34
2. - Η διαδικασία εξευρωπαϊσμού της αντεγκληματικής πολιτικήςΣελ. 35
3. - Το πρόταγμα της ασφάλειας και οι μεταβολές στο ευρωπαϊκό πεδίο του κοινωνικού ελέγχουΣελ. 38
3.α. - Η διάσπαση της τοπικής ενότητας των ελέγχων: κινήσεις αποεδαφοποίησης και επανεδαφοποίησηςΣελ. 39
3.β. - Ο άξονας της διεθνοποίησηςΣελ. 41
3.β.1. - Συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 41
3.β.2. - Συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη μέλη και τρίτες χώρεςΣελ. 41
3.γ. - Ο άξονας της υπερεθνοποίησηςΣελ. 42
3.δ. - Η προοπτική της συνάρθρωσης των δύο αξόνων του ευρωπαϊκού κοινωνικού ελέγχου Σελ. 42
3.δ.1. Οι προβλέψεις του σχεδίου της «Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης» για το χώρο «ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης»Σελ. 44
3.δ.1.α - Η κατάργηση του «τρίτου πυλώνα» και των νομικών του πράξεωνΣελ. 45
3.δ.1.β - Η διαδικασία λήψης αποφάσεωνΣελ. 46
3.δ.1.γ - Περιορισμένη διεύρυνση του ελέγχου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο χώρο «ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης»Σελ. 48
3.δ.1.δ. - Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτωνΣελ. 49
3.δ.1.ε - Σχετικά με τη Συντονιστική Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας (COSI) και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Σελ. 50
3.δ.1.στ. - Ενίσχυση της διεθνοποίησης και εξαιρέσεις για μεμονωμένα κράτη μέλη Σελ. 50
4. - Οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντεγκληματική πολιτική των κρατών μελών Σελ. 51
5. - Οι φιλελεύθερες αντινομίες του ευρωπαϊκού κοινωνικού ελέγχουΣελ. 54
6. - Αγορά εργασίας και αντεγκληματική πολιτικήΣελ. 57
7. - Συνόψιση πρώτου μέρουςΣελ. 59
1396927554  
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ «Το πρόγραμμα της Χάγης» και η εφαρμογή του  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ» ΩΣ ΠΗΓΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
1. - ΓενικάΣελ. 63
2. - Κατηγοριοποίηση, δομή, περιεχόμενο και γενικές κατευθύνσεις του «προγράμματος της Χάγης»Σελ. 65
2.α. - ΚατηγοριοποίησηΣελ. 65
2.β. - ΔομήΣελ. 66
2.γ. - ΘεματολογίαΣελ. 66
2.δ. - Προβλέψεις του «προγράμματος της Χάγης» για τους ευρωπαϊκούς φορείς αντεγκληματικής πολιτικήςΣελ. 67
2.ε. - Γενικές κατευθύνσεις του «προγράμματος της Χάγης»Σελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟN ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ»  
«Ι. Εισαγωγή»Σελ. 70
ΣχολιασμόςΣελ. 72
Σχέδιο δράσηςΣελ. 76
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 76
«ΙΙ. Γενικοί προσανατολισμοί»  
«1. Γενικές αρχές»Σελ. 77
ΣχολιασμόςΣελ. 77
1.α. - Στόχος του «προγράμματος της Χάγης»Σελ. 77
1.β. - Αρχές του «προγράμματος της Χάγης»Σελ. 80
1.β.1. Αρχή της επικουρικότηταςΣελ. 80
1.β.2. Αρχή της αναλογικότηταςΣελ. 81
1.β.3. Αρχή της αλληλεγγύηςΣελ. 82
1.β.4. Αρχή του σεβασμού των διαφόρων νομικών συστημάτων και παραδόσεων των κρατών μελώνΣελ. 83
1.β.5. - Γενική υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτωνΣελ. 83
1.γ. - Κατεύθυνση του «προγράμματος της Χάγης»Σελ. 83
1.δ. - Σχέση του «προγράμματος της Χάγης» με το σχέδιο της «Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης»Σελ. 83
Σχέδιο δράσηςΣελ. 85
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 86
«2. Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων»Σελ. 87
ΣχολιασμόςΣελ. 87
2.α. - Γενική κοινωνιολογική θεώρηση της έννοιας των δικαιωμάτων του ανθρώπουΣελ. 87
2.β. - Μηχανισμοί προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπουΣελ. 89
2.β.1. - Το στάδιο της δημιουργίας του εθνικού κράτουςΣελ. 90
2.β.2. - Το στάδιο της ανάδυσης διεθνών μηχανισμών προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπουΣελ. 91
2.β.3. - Το επίπεδο της κοινωνικής δράσηςΣελ. 92
2.β.4. - Το στάδιο της δημιουργίας επίσημων φορέων διαμεσολάβησης του τύπου Συνήγορος του ΠολίτηΣελ. 93
2.γ. - Εγκληματολογικές προσεγγίσεις στο ζήτημα των δικαιωμάτων του ανθρώπουΣελ. 94
2.δ. - Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 99
2.δ.1. - Η σημασία του «Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο πλαίσιο του σχεδίου της «Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης» και του σχεδίου της «Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης»Σελ. 100
2.δ.2. - Η υποχρέωση προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών» Σελ. 102
2.ε. - Η μετατροπή του «Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας» σε «Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»Σελ. 103
Σχέδιο δράσηςΣελ. 106
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 107
«3. Εφαρμογή και αξιολόγηση»Σελ. 109
ΣχολιασμόςΣελ. 110
3.α. - Το ζήτημα της αξιολόγησης των προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικήςΣελ. 110
3.β. - Η αξιολόγηση του «προγράμματος του Τάμπερε»Σελ. 111
Σχέδιο δράσηςΣελ. 113
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 113
«4. Επισκόπηση»Σελ. 114
ΣχολιασμόςΣελ. 114
Σχέδιο δράσηςΣελ. 114
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 114
«ΙΙΙ. Ειδικοί προσανατολισμοί»  
«1. Ενίσχυση της ελευθερίας»  
Γενική εισαγωγήΣελ. 115
«1.1 Ιθαγένεια της Ένωσης»Σελ. 118
ΣχολιασμόςΣελ. 118
1.1.α. - Η έννοια «ιθαγένεια της Ένωσης»Σελ. 118
1.1.β. - Τα ευρωπαϊκά σύνορα ως τόποι άσκησης κοινωνικού ελέγχουΣελ. 121
1.1.γ. - Το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των «ευρωπαίων πολιτών» και οι περιορισμοί τουΣελ. 121
Σχέδιο δράσηςΣελ. 123
Έκθεση αξιολόγησης Σελ. 124
«1.2 Ασυλο, πολιτική μετανάστευσης και πολιτική συνόρων»Σελ. 125
ΣχολιασμόςΣελ. 126
1.2.α. - Η διαχείριση των μετακινήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών στην ευρωπαϊκή κοινοτική επικράτειαΣελ. 126
1.2.β. - Ο κοινωνικός έλεγχος των αλλοδαπώνΣελ. 127
1.2.γ. - Η παραβατικότητα των αλλοδαπώνΣελ. 130
1.2.δ - Η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα ασύλου, μετανάστευσης και συνοριακών ελέγχων: η πολιτική της «συνολικής προσέγγισης»Σελ. 132
Σχέδιο δράσηςΣελ. 136
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 137
«1.3 Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου»Σελ. 138
ΣχολιασμόςΣελ. 139
1.3.α. - Οι δύο «φάσεις» της διαμόρφωσης ενός «Κοινού Ευρωπαϊκού Συστή?ατος Ασύλου» και η σύσταση του αρχείου EURODACΣελ. 139
1.3.α.1. - Η «πρώτη φάση»Σελ. 139
1.3.α.2. - Η «δεύτερη φάση»Σελ. 144
1.3.β. - Η συμβατότητα της πολιτικής ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σύμβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγεςΣελ. 145
Σχέδιο δράσηςΣελ. 147
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 148
«1.4 Νόμιμη μετανάστευση και καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης»Σελ. 150
ΣχολιασμόςΣελ. 150
1.4.α. - Γενικά για το κοινωνικό φαινόμενο της μετανάστευσηςΣελ. 150
1.4.β. - Η αντιμετώπιση της μετανάστευσης από το «πρόγραμμα της Χάγης»: η βασική διάκριση σε νόμιμη και παράνομη μετανάστευση και η σύνδεσή τους με την κατάσταση στην αγορά εργασίαςΣελ. 152
Σχέδιο δράσηςΣελ. 155
Έκθεση αξιολόγησης Σελ. 155
«1.5 Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών»Σελ. 157
ΣχολιασμόςΣελ. 158
1.5.α. - Γενικά για τα ευρωπαϊκά πρότυπα των πολιτικών ένταξηςΣελ. 158
1.5.β. - Οι βασικές αρχές της ευρωπαϊκής κοινοτικής πολιτικής για την ένταξη των αλλοδαπώνΣελ. 159
Σχέδιο δράσηςΣελ. 161
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 162
«1.6 Η εξωτερική διάσταση του ασύλου και της μετανάστευσης»Σελ. 163
«1.6.1 Σύμπραξη με τρίτες χώρες»Σελ. 163
«1.6.2 Σύμπραξη με χώρες και περιοχές καταγωγής»Σελ. 164
«1.6.3 Σύμπραξη με χώρες και περιοχές διέλευσης»Σελ. 164
«1.6.4 Πολιτική επιστροφής και επανεισδοχής»Σελ. 165
ΣχολιασμόςΣελ. 165
Σχέδιο δράσηςΣελ. 167
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 168
«1.7 Διαχείριση μεταναστευτικών ρευμάτων»  
«1.7.1 Συνοριακοί έλεγχοι και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης»Σελ. 169
ΣχολιασμόςΣελ. 170
1.7.1.α. - Ο «Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ε.Ε.» (FRONTEX) Σελ. 170
1.7.1.β.- S.I.S. IIΣελ. 173
Σχέδιο δράσηςΣελ. 173
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 173
«1.7.2 Συστήματα βιομετρίας και πληροφοριών»Σελ. 175
Σχολιασμός: Η χρήση των βιομετρικών συστημάτων στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο των πληθυσμιακών μετακινήσεων Σελ. 175
Σχέδιο δράσηςΣελ. 177
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 178
«1.7.3 Πολιτική θεωρήσεων»Σελ. 179
Σχολιασμός: Η σύσταση του αρχείου VISΣελ. 180
Σχέδιο δράσηςΣελ. 181
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 182
«2. Ενίσχυση της ασφάλειας»  
Γενική εισαγωγήΣελ. 183
Σχέδιο δράσηςΣελ. 184
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 184
«2.1 Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών»Σελ. 185
ΣχολιασμόςΣελ. 186
2.1.α. - Η αρχή της διαθεσιμότητας των πληροφοριών (availability)Σελ. 186
2.1.β. - Η αρχή της διεπιχειρησιακής λειτουργίας (interoperability) των βάσεων δεδομένωνΣελ. 187
2.1.γ. - Επιφυλάξεις και εγγυήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένωνΣελ. 188
2.1.δ. - Το ζήτημα της διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων των επιβατών («PNR»)Σελ. 191
2.1.ε. - Η Σύμβαση Pr?m («Σένγκεν ΙΙΙ»)Σελ. 194
Σχέδιο δράσηςΣελ. 197
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 198
«2.2 Τρομοκρατία»Σελ. 200
ΣχολιασμόςΣελ. 202
2.2.α. - Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο φαινόμενο της τρομοκρατίαςΣελ. 202
2.2.α.1. Στο πλαίσιο του «πρώτου πυλώνα»Σελ. 204
2.2.α.2. Στο πλαίσιο του «δεύτερου πυλώνα»Σελ. 205
2.2.α.3. Στο πλαίσιο του «τρίτου πυλώνα»Σελ. 209
Σχέδιο δράσηςΣελ. 213
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 214
«2.3 Αστυνομική συνεργασία»Σελ. 215
Σχολιασμός: Η εξέλιξη της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσηςΣελ. 217
Σχέδιο δράσηςΣελ. 222
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 222
«2.4 Διαχείριση κρίσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διασυνοριακές επιπτώσεις»Σελ. 223
Σχολιασμός: Η ομογενοποίηση της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειαςΣελ. 223
Σχέδιο δράσηςΣελ. 224
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 225
«2.5 Επιχειρησιακή συνεργασία»Σελ. 226
ΣχολιασμόςΣελ. 226
Σχέδιο δράσηςΣελ. 227
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 227
«2.6 Πρόληψη του εγκλήματος»Σελ. 228
ΣχολιασμόςΣελ. 228
2.6.α. - Η δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εγκληματοπροληπτικό τομέα και το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλή?ατος»Σελ. 228
2.6.β. - Η αρμοδιότητα τήρησης εγκληματολογικών στατιστικών από την «Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία» (EUROSTAT)Σελ. 229
Σχέδιο δράσηςΣελ. 230
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 231
«2.7 Οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά»Σελ. 231
ΣχολιασμόςΣελ. 231
2.7.α. - Γενικά για το οργανωμένο έγκλημα στην εγκληματολογίαΣελ. 231
2.7.β. - Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος Σελ. 234
Σχέδιο δράσηςΣελ. 240
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 244
«2.8 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα ναρκωτικά»Σελ. 245
ΣχολιασμόςΣελ. 245
2.8.α. - ΓενικάΣελ. 245
2.8.α.1. - Σε κοινοτικό επίπεδοΣελ. 245
2.8.α.2. - Το «Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας» (EMCDDA)Σελ. 246
2.8.α.3.- Στο πλαίσιο του «τρίτου πυλώνα»Σελ. 246
2.8.β. -Οι εξαγγελίες του «προγράμματος της Χάγης»Σελ. 247
Σχέδιο δράσηςΣελ. 248
«3. Ενίσχυση της δικαιοσύνης»  
Γενική εισαγωγήΣελ. 250
Σχέδιο δράσηςΣελ. 250
'Εκθεση αξιολόγησηςΣελ. 251
«3.1 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο»Σελ. 252
ΣχολιασμόςΣελ. 252
3.1.α. - Γενικά για την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 252
3.1.β. - Ειδικά για την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο «χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης»Σελ. 254
3.1.β.1. Σχετικά με την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην κοινοτική διάσταση του «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» (τίτλος IV ΣΕΚ)Σελ. 254
3.1.β.2. Σχετικά με την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη διακυβερνητική διάσταση του «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» (τίτλος VΙ ΣΕΕ)Σελ. 255
3.1.β.3. Οι αναρμοδιότητες του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο «χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης»Σελ. 256
Σχέδιο δράσηςΣελ. 258
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 258
«3.2 Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αμοιβαία εμπιστοσύνη»Σελ. 259
Σχολιασμός: Η έννοια της εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσειςΣελ. 259
Σχέδιο δράσηςΣελ. 260
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 261
«3.3 Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις»Σελ. 262
ΣχολιασμόςΣελ. 262
3.3.α. ΓενικάΣελ. 262
3.3.β. ΙστορικόΣελ. 263
3.3.γ. Μέθοδος ανάπτυξηςΣελ. 264
3.3.δ. Νομικά εργαλείαΣελ. 267
3.3.ε. Η μετάβαση στο κοινοτικό επίπεδοΣελ. 271
Σχέδιο δράσηςΣελ. 272
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 272
«3.3.1 Αμοιβαία αναγνώριση»Σελ. 273
ΣχολιασμόςΣελ. 273
3.3.1.α. - Η σημασία της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και η λειτουργία της στο «χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης»Σελ. 273
3.3.1.β. - Ζητήματα προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων από την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεωνΣελ. 277
3.3.1.γ. - Εκκρεμείς προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεωνΣελ. 279
Σχέδιο δράσηςΣελ. 282
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 284
«3.3.2 Προσέγγιση νομοθεσιών»Σελ. 285
Σχολιασμός: Η σημασία της αρχής της προσέγγισης των νομοθεσιών και η λειτουργία της στο «χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης»Σελ. 285
Σχέδιο δράσηςΣελ. 289
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 289
«3.3.3 Eurojust»Σελ. 290
ΣχολιασμόςΣελ. 290
3.3.3.α. - ΓενικάΣελ. 290
3.3.3.β. - Σχέσεις της Eurojust με άλλους ευρωπαϊκούς/ κοινοτικούς οργανισμούς και υπηρεσίεςΣελ. 292
3.3.3.β.1. - Με την EυρωπόλΣελ. 292
3.3.3.β.2. - Με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό ΔίκτυοΣελ. 293
3.3.3.β.3. - Με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Καταπολέμηση της ΑπάτηςΣελ. 293
3.3.3.β.4. - Με τον Οργανισ?ό Διαχείρισης Εξωτερικών ΣυνόρωνΣελ. 293
Σχέδιο δράσης Σελ. 294
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 294
«4. Εξωτερικές σχέσεις»Σελ. 295
ΣχολιασμόςΣελ. 295
Σχέδιο δράσηςΣελ. 298
Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 298
Γενικό συμπέρασμα της Έκθεσης αξιολόγησης για το 2005 Σελ. 299
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 301
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 323
 
Back to Top