Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ


Το δίκαιο του κατασκευαστή και του οικοπεδούχου
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11441
Τσούμας Β.
  • Εκδοση: 2η 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 304
  • ISBN: 960-272-192-8
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Ένας πρακτικός οδηγός για όσους ενδιαφέρονται για το έργο της ανέγερσης πολυκατοικίας σε ξένο οικόπεδο με το σύστημα της αντιπαροχής. Εξετάζονται συνοπτικά όλα τα βήματα του κατασκευαστή και του νομικού του παραστάτη από τη στιγμή που θα συλληφθεί η ιδέα της οικοδόμησης μέχρι τη μεταβίβαση των οριζόντιων ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας. Μέσα από πλούσια νομολογιακά δεδομένα επισκοπείται γενικότερα το δίκαιο και η πρακτική της εργολαβικής σύμβασης και εστιάζεται η προσοχή του συγγραφέα σε ό,τι έχει ειδικότερη σχέση με την αντιπαροχή και τα προβλήματά της. Έτσι αφιερώνονται χωριστά κεφάλαια στο πρόσωπο του εργολάβου, στην εξεύρεση του οικοπέδου, στον έλεγχο των τίτλων, στο ρόλο του δικηγόρου και του μεσίτη, στην ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις με τους οικοπεδούχους, στο περιεχόμενο των συμφωνιών μαζί τους και ιδίως του εργολαβικού που θα καταρτισθεί, στην οικοδομική άδεια, στη σύσταση και τη λειτουργία της οριζόντιας ιδιοκτησίας, στην ολοκλήρωση της κατασκευής, στην ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης (αντιδικίες, καταγγελία, έκπτωση), στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, καθώς και στις μεταβολές στα πρόσωπά τους. Το έργο συμπληρώνεται με παράθεση των βασικών νομοθετικών διατάξεων και μιας σειράς χρήσιμων υποδειγμάτων για προσύμφωνο-εργολαβικό, πράξη συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας, δήλωση υπαναχώρησης, προθεσμία αποκατάστασης των ελλείψεων, αγωγή μείωσης αμοιβής, δήλωση καταγγελίας, δήλωση κήρυξης έκπτωτου του εργολάβου κ.α.
ΕισαγωγήΣελ. 17
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΣελ. 19
Το προπαρασκευαστικό στάδιο του έργουΣελ. 19
1. Η προετοιμασία της κατασκευαστικής επιχειρήσεωςΣελ. 19
2. Ο κατασκευαστής: φυσικό ή νομικό πρόσωπο;Σελ. 21
3. Ο μεσίτηςΣελ. 25
4. Το οικόπεδοΣελ. 32
5. Ο έλεγχος των τίτλωνΣελ. 37
6. Ο ρόλος του δικηγόρουΣελ. 42
7. Η προετοιμασία της εργολαβικής συμβάσεως-Οι διαπραγματεύσειςΣελ. 46
8. Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις (= προσυμβατική ευθύνη)Σελ. 51
9. Το εργολαβικό συμφωνητικόΣελ. 56
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣελ. 71
Το στάδιο της ανεγέρσεως της οικοδομήςΣελ. 71
10. Η οικοδομική άδειαΣελ. 71
11. Η άρση των κωλυμάτων ενάρξεως της οικοδομήσεωςΣελ. 74
12. Η κατάρτιση της πράξεως συστάσεως της οριζόντιας ιδιοκτησίαςΣελ. 81
13. Ο κανονισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συνιδιοκτητώνΣελ. 85
14. Το περιεχόμενο της πράξεως συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας και του κανονισμούΣελ. 89
15. Η οργάνωση της οριζόντιας ιδιοκτησίαςΣελ. 93
16. Οι διαφορές από τη σχέση της οριζόντιας ιδιοκτησίαςΣελ. 99
17. Η οικοδόμησηΣελ. 108
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΣελ. 113
Η ομαλή και η ανώμαλη εξέλιξη της εργολαβικής συμβάσεωςΣελ. 113
18. Η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργουΣελ. 113
19. Η έγκριση του έργου και οι συνέπειές τηςΣελ. 114
20. Η έναρξη λειτουργίας της πολυκατοικίαςΣελ. 117
21. Καθυστερήσεις και αντισυμβατικές κατασκευέςΣελ. 118
22. Η καταγγελία της συμβάσεως αντιπαροχήςΣελ. 128
23. Η έκπτωση του εργολάβουΣελ. 134
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣελ. 145
Ζητήματα εκ της εργολαβικής συμβάσεως οικοδομήσεως με αντιπαροχήΣελ. 145
24. Η σύμβαση έργου και το πραγματικό αντικείμενο της εργολαβίας οικοδομήσεως με αντιπαροχήΣελ. 145
25. Τα δικαιώματα του εργοδότη και του εργολάβου στο οικόπεδο κατά τη διάρκεια ζωής της εργολαβικής συμβάσεωςΣελ. 148
26. Μεταβολές ως προς τα υποκείμενα της εργολαβικής συμβάσεως με αντιπαροχήΣελ. 150
27. Η θέση και τα δικαιώματα των αγοραστών οριζοντίων ιδιοκτησιών της οικοδομήςΣελ. 156
28. Η εμπορική ιδιότητα και η πτωχευτική ικανότητα του εργολάβουΣελ. 166
29. Ο οικοπεδούχος ως προστήσας στην εργολαβική σύμβασηΣελ. 169
30. Ο επικαρπωτής στην εργολαβική σύμβασηΣελ. 171
31. Ελαττώματα του οικοπέδουΣελ. 172
32. Ζητήματα ευθύνης του εργοδότη. Η υπερημερία του εργοδότηΣελ. 173
33. Ελαττώματα του έργουΣελ. 175
34. Ευθύνες και υποχρεώσεις του εργολάβου και περιπτώσεις απαλλαγής τουΣελ. 177
35. Εργατικά ατυχήματα και εργατικοί μισθοίΣελ. 180
36. Η δυνατότητα κατασχέσεως των ιδιοκτησιών της εργολαβικής αμοιβήςΣελ. 181
37. Θέματα παραγραφήςΣελ. 182
38. Η αρχή της καλόπιστης εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων στην εργολαβία με αντιπαροχήΣελ. 183
39. Ο θάνατος του εργολάβουΣελ. 184
ΕΠΙΜΕΤΡΟΣελ. 187
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣελ. 191
Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 191
Α.-Αστικός Κώδικας (ΑΝ 2250/40)Σελ. 193
Σύμβαση έργουΣελ. 193
/Αρθρο 681 [Έννοια]Σελ. 193
/Αρθρο 682Σελ. 193
/Αρθρο 683Σελ. 193
/Αρθρο 684 [Υποκατάσταση άλλου]Σελ. 193
/Αρθρο 685 [Υποχρεώσεις του εργολάβου]Σελ. 194
/Αρθρο 686 [Δικαιώματα του εργοδότη]Σελ. 194
/Αρθρο 687Σελ. 194
/Αρθρο 688 [Επουσιώδη ελαττώματα του έργου]Σελ. 195
/Αρθρο 689 [Ουσιώδη ελαττώματα του έργου]Σελ. 195
/Αρθρο 690 [Ελλείψεις από υπαιτιότητα]Σελ. 195
/Αρθρο 691Σελ. 196
/Αρθρο 692 [Έγκριση του έργου]Σελ. 196
/Αρθρο 693 [Παραγραφή]Σελ. 196
/Αρθρο 694 [Χρόνος πληρωμής της αμοιβής]Σελ. 196
/Αρθρο 695 [Ενέχυρο του εργολάβου]Σελ. 197
/Αρθρο 696 [Μεταβολή τιμών του προϋπολογισμού]Σελ. 197
/Αρθρο 697Σελ. 197
/Αρθρο 698 [Ποιος φέρει τον κίνδυνο του έργου]Σελ. 198
/Αρθρο 699Σελ. 198
/Αρθρο 700 [Δικαίωμα του εργοδότη για καταγγελία]Σελ. 198
/Αρθρο 701 [Θάνατος του εργολάβου]Σελ. 199
/Αρθρο 702 [Μισθοί εργατών]Σελ. 199
/Αρθρο 1002Σελ. 199
/Αρθρο 1117 [Αναγκαία συγκυριότητα σε περίπτωση ιδιοκτησίας ορόφου]Σελ. 200
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 201
/Αρθρο 1Σελ. 201
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 201
/Αρθρο 2Σελ. 201
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 201
/Αρθρο 3Σελ. 201
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 202
/Αρθρο 4Σελ. 202
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 202
/Αρθρο 5Σελ. 202
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 203
/Αρθρο 6Σελ. 203
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 203
/Αρθρο 7Σελ. 203
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 204
/Αρθρο 8Σελ. 204
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 204
/Αρθρο 9Σελ. 204
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 205
/Αρθρο 10Σελ. 205
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 205
/Αρθρο 11Σελ. 205
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 205
/Αρθρο 12Σελ. 205
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 206
/Αρθρο 13Σελ. 206
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 206
/Αρθρο 14Σελ. 206
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 206
/Αρθρο 15Σελ. 206
Β.-Ν 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ/ ορόφους"Σελ. 206
/Αρθρο 16Σελ. 206
Γ.-ΝΔ 1024/1971 "Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου"Σελ. 207
/Αρθρο 1Σελ. 207
/Αρθρο 2Σελ. 207
/Αρθρο 3Σελ. 208
/Αρθρο 4Σελ. 208
/Αρθρο 5Σελ. 209
Δ.-Ο Ν 1562/1985 για την "Οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων και τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διανομή και άλλες διατάξεις"Σελ. 211
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτωνΣελ. 211
/Αρθρο 1Σελ. 211
/Αρθρο 2Σελ. 211
/Αρθρο 3Σελ. 212
/Αρθρο 4Σελ. 213
/Αρθρο 5Σελ. 214
/Αρθρο 6Σελ. 215
/Αρθρο 7Σελ. 216
/Αρθρο 8Σελ. 217
/Αρθρο 9Σελ. 217
Ε.-Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ΒΔ 657/1971)Σελ. 219
/Αρθρο 17Σελ. 219
Ειδικές διατάξεις για τη διανομήΣελ. 219
/Αρθρο 478 [Απαράδεκτη η αγωγή]Σελ. 219
/Αρθρο 479 [Προσδιορισμός μερίδων]Σελ. 219
/Αρθρο 480 [Αυτούσια διανομή]Σελ. 220
/Αρθρο 480ΑΣελ. 220
/Αρθρο 481 [Πότε δεν διατάσσεται απόδειξη]Σελ. 221
/Αρθρο 482Σελ. 221
/Αρθρο 483 [Επιχείρηση ως οικονομικό σύνολο. Εξαγορά μερίδων]Σελ. 222
/Αρθρο 484 [Ανέφικτη ή ασύμφορη διανομή. Πλειστηριασμός]Σελ. 223
/Αρθρο 485 [Μερική αυτούσια διανομή]Σελ. 223
/Αρθρο 486 [Κλήρωση]Σελ. 223
/Αρθρο 487 [Πώς γίνεται η κλήρωση]Σελ. 224
/Αρθρο 488 [Κλήρωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Συμφωνία περί μη κληρώσεως]Σελ. 225
/Αρθρο 489 [Μεταγραφή αποφάσεως και εκθέσεως κληρώσεως ή διανομής]Σελ. 225
/Αρθρο 490 [Έγγραφα αποδεικτικά των δικαιωμάτων]Σελ. 226
/Αρθρο 491 [Προσεπίκληση τρίτων]Σελ. 226
/Αρθρο 492 [Περιορισμός υποθήκης και ενεχύρου μετά τη διανομή]Σελ. 226
/Αρθρο 493 [Περιορισμός επικαρπίας]Σελ. 227
/Αρθρο 494 [Περιορισμός κατασχέσεων]Σελ. 227
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 228
/Αρθρο 647 [Ποιες διαφορές εκδικάζονται]Σελ. 228
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 228
/Αρθρο 648 [Δικάσιμος και προθεσμία κλητεύσεως]Σελ. 228
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 229
/Αρθρο 649 [Διαδικασία συζητήσεως]Σελ. 229
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 229
/Αρθρο 650 [Αποδεικτικά μέσα και διαδικασία]Σελ. 229
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 230
/Αρθρο 651 [Δεδικασμένο]Σελ. 230
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 230
/Αρθρο 652 [Προθεσμία ενδίκων μέσων]Σελ. 230
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 231
/Αρθρο 653 [Πότε επιτρέπεται ανακοπή ερημοδικίας]Σελ. 231
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 231
/Αρθρο 654 [Επί εφέσεως]Σελ. 231
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 232
/Αρθρο 655 [Επί αναψηλαφήσεως]Σελ. 232
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 232
/Αρθρο 656Σελ. 232
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 232
/Αρθρο 657 [Επαναφορά των πραγμάτων]Σελ. 232
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 232
/Αρθρο 658 [Προθεσμία από το δικαστήριο]Σελ. 232
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 232
/Αρθρο 659 [Εκτέλεση κατά υπομισθωτών]Σελ. 232
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 233
/Αρθρο 660 [Επανεγκατάσταση στο μίσθιο]Σελ. 233
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 233
/Αρθρο 661 [Κατάργηση δίκης λόγω καταβολής μισθωμάτων]Σελ. 233
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ/ ορόφουςΣελ. 234
/Αρθρο 662 [Καταγγελία της συμβάσεως μισθώσεως]Σελ. 234
ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 235
1. Προσυμφώνου-εργολαβικούΣελ. 237
2. Πράξεως συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίςαΣελ. 267
3. Πρωτοκόλλου παραλαβής αντιπαροχής με έγκριση εργοδότηΣελ. 281
4. Δήλωσης υπαναχώρησης άρ. 686 ΑΚΣελ. 283
5. Εξωδίκου θέσης, κατ/ άρ. 687 ΑΚ, προθεσμίας για αποκατάσταση ελλείψεωνΣελ. 285
6. Αγωγής μείωσης αμοιβής (688 ΑΚ)Σελ. 287
7. Δήλωσης καταγγελίας κατ/ άρ. 700 ΑΚΣελ. 291
8. Αγωγής εργολάβου για την αμοιβή του μετά από τη καταγγελίαΣελ. 293
9. Αγωγής εργολάβου σε καταδίκη βούλησης (949 ΚΠολΔ) για μεταβίβαση των ιδιοκτησιών της αμοιβής τουΣελ. 297
10. Δήλωσης κήρυξης εκπτώτου του εργολάβουΣελ. 301
11. Αγωγής εργολάβου ακύρωσης της έκπτωσηςΣελ. 303
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 309
Back to Top