Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΚΠολΔ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12318
Τριανταφυλλίδης Χ.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 192
  • ISBN: 978-960-272-597-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μονογραφία έχει ως θέμα την προληπτική δικαστική προστασία στο πλαίσιο του άρθρου 69 ΚΠολΔ, θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και χρόνια τη νομολογία των δικαστηρίων και πτυχές του οποίου έχουν κατά καιρούς αναλυθεί από εκπροσώπους της θεωρίας, χωρίς όμως η τελευταία να παρουσιάσει μέχρι σήμερα μια ανάλογη μελέτη που να πραγματεύεται συνολικά την ανωτέρω προβληματική. Στην αρχή του έργου αναλύεται η έννοια της προληπτικής δικαστικής προστασίας, θίγονται ζητήματα δικονομικής φύσεως, ενώ γίνεται και συγκριτική επισκόπηση με δίκαια άλλων χωρών. Στη συνέχεια εξετάζονται οι κατʼ ιδίαν περιπτώσεις του άρθρου 69 ΚΠολΔ, η αγωγή λογοδοσίας, η σχέση της προληπτικής δικαστικής προστασίας με τα ασφαλιστικά μέτρα, καθώς και ζητήματα ενδίκων μέσων και εκτελέσεως βάσει του ανωτέρω άρθρου. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη) και αλφαβητικό ευρετήριο.
§1. ΕισαγωγήΣελ. 1
§2. Η έννοια της προληπτικής δικαστικής προστασίας  
Ι. Η οριοθέτηση της έννοιας με βάση το ουσιαστικό και το δικονομικό δίκαιοΣελ. 3
ΙΙ. 'Αλλες εξαιρέσεις από τον κανόνα του ληξιπρόθεσμου για το αγώγιμο μίας αξιώσεωςΣελ. 5
ΙΙΙ. Ιστορικά στοιχεία Σελ. 6
§3. Δικονομικά ζητήματα γενικής φύσεως  
I. Έννομο συμφέρον και νομιμοποίησηΣελ. 9
1. Διαδικαστικές αποκλίσεις της νομιμοποιήσεωςΣελ. 9
2. Διαδικαστικές αποκλίσεις του εννόμου συμφέροντοςΣελ. 10
α. Το έννομο συμφέρον στην τριτανακοπή ειδικότεραΣελ. 12
3. Δικαιολόγηση της προληπτικής δικαστικής προστασίαςΣελ. 13
IΙ. Ο χαρακτήρας και η διαδικαστική αντιμετώπιση της διατάξεως του άρθρου 69 ΚΠολΔ Σελ. 14
ΙΙΙ. Το βάρος αποδείξεωςΣελ. 17
ΙV. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 24
§4. Συγκριτική επισκόπηση  
Ι. ΓερμανίαΣελ. 27
1. ΕισαγωγήΣελ. 27
2. Ο χαρακτήρας των διατάξεων των §§ 257-259 ΖΡΟΣελ. 28
3. H §257 ΖΡΟΣελ. 29
4. Η § 258 ΖΡΟΣελ. 31
α) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 31
β) Η σχέση της §258 με την §323 ΖΡΟΣελ. 32
γ) Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 33
5. Η § 259 ΖΡΟΣελ. 35
α) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 35
β) Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 35
ΙΙ. ΑυστρίαΣελ. 36
ΙΙΙ. ΕλβετίαΣελ. 38
ΙV. ΑγγλίαΣελ. 39
§5. Οι κατ' ιδίαν περιπτώσεις του άρθρου 69§1 ΚΠολΔ  
I. Όταν υφίσταται εξάρτηση της παροχής από προθεσμίαΣελ. 41
1. Απόδοση μισθίου λόγω λήξεως ή παρατάσεως της συμβάσεωςΣελ. 42
α) Εμπορικές μισθώσεις Σελ. 42
β) Μισθώσεις κατοικιώνΣελ. 47
2. Καταγγελία για ιδιόχρηση Σελ. 48
3. Απόδοση μισθίου λόγω καθυστερήσεως μισθωμάτωνΣελ. 50
4. Καταγγελία λόγω πτωχεύσεως του μισθωτήΣελ. 55
5. Καταγγελία για τη δημιουργία πρασίνουΣελ. 55
6. Καταγγελία για ανοικοδόμησηΣελ. 56
7. Καταγγελία για ιδιοκατοίκησηΣελ. 58
8. Καταγγελία για τη δημιουργία κύριας κατοικίαςΣελ. 59
9. Καταγγελία κατά την ΑΚ 594Σελ. 60
10. Δυνατότητα ασκήσεως της καταγγελίας στη σύμβαση μισθώσεως πρόωρα κατ' άρθρο 69§1 α' ΚΠολΔΣελ. 60
11. Αγωγή για μελλοντικές αποδοχές λόγω υπερημερίαςΣελ. 63
12. Επιδίωξη απαιτήσεων εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου ανηλίκουΣελ. 64
13. Επιδίκαση τόκων πριν το ληξιπρόθεσμοΣελ. 64
14. Υπερημερία εργοδότη επί άκυρης καταγγελίας συμβάσεως εργασίαςΣελ. 65
ΙΙ. Η περίπτωση του άρθρου 378 ΑΚΣελ. 65
1. Έννοια και λειτουργία της ενστάσεως του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματοςΣελ. 65
2. 'Ασκηση και συνέπειες προτάσεως της ενστάσεωςΣελ. 67
III. H περίπτωση της ΚΠολΔ 69§1γ'Σελ. 69
1. Διεκδικητική αγωγή και σώρευση αιτήματος καταβολής αποζημιώσεωςΣελ. 70
2. Διεκδικητική αγωγή και σώρευση μελλοντικών καρπών και εισοδημάτωνΣελ. 74
3. H περίπτωση της 339§2 ΑΚΣελ. 75
4. Αναγνωριστική αγωγή και απόδοση κτηθέντων σε αφανή εταιρίαΣελ. 76
5. Αδυναμία παροχής και αποζημίωσηΣελ. 77
ΙV. Όταν η γένεση ή η άσκηση του δικαιώματος εξαρτάται από την έκδοση αποφάσεωςΣελ. 77
1. Δικαστική αναγνώριση τέκνου και αξίωση διατροφήςΣελ. 78
2. Αγωγή διαζυγίου και αξίωση διατροφήςΣελ. 79
3. Προσδιορισμός και καταψήφιση μηνιαίου μισθώματοςΣελ. 79
4. Αγωγή ακυρώσεως δικαιοπραξίας και αναζήτηση της ήδη καταβληθείσας παροχήςΣελ. 80
5. Αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης από αυτοκινητικό ατύχημαΣελ. 80
6. Θέση προσώπου υπό δικαστική συμπαράσταση και διορισμός δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 81
7. Αγωγή για ανάκληση δωρεάς και διεκδίκηση των δωρηθέντων αντικειμένωνΣελ. 82
8. Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως και ανακοπή κατά του πλειστηριασμούΣελ. 83
9. Σώρευση διεκδικητικής αγωγής και αγωγής διανομήςΣελ. 83
10. Πρόωρη προβολή λόγου ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔΣελ. 84
11. Δικαστική διάπλαση και έννομη συνέπεια ως προϋπόθεση της διάπλασηςΣελ. 85
V. Όταν το δικαίωμα εξαρτάται από την πλήρωση αιρέσεως ή την επέλευση γεγονότοςΣελ. 86
α) Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσειςΣελ. 86
β) Η σχέση της ΚΠολΔ 69§1 ε' με την ΚΠολΔ 334Σελ. 89
γ) Δεδικασμένο κατ' άρθρο 69§1 ε'Σελ. 92
1. Eναγωγή του προστηθέντος για απόδοση ποσού που πρόκειται να καταβάλει ο προστήσας σε τρίτον κατ' άρθρο 914 ΑΚΣελ. 93
2. Αναγνώριση ακυρότητας της εκποιήσεως αιτία θανάτου δωρηθέντος από τον δωρητή Σελ. 93
3. Προληπτική προστασία δικαιώματος προσδοκίαςΣελ. 94
4. Πρόωρη εναγωγή του ασφαλιστή εναντίον του ασφαλισμένου Σελ. 94
5. Αγωγή του ΙΚΑ για καταβολή ασφαλιστικών εισφορώνΣελ. 96
6. Αγωγή του πρωτοφειλέτη εναντίον του εγγυητήΣελ. 96
7. Προσεπίκληση και παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημιώσεωςΣελ. 96
8. Αγωγή για μελλοντικές περιοδικές παροχέςΣελ. 98
9. Διανομή υπό αίρεση Σελ. 100
10. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως και αίτημα παραδόσεως της νομής του πράγματοςΣελ. 102
11. Αποζημίωση για επωφελείς δαπάνες υπό αίρεση Σελ. 104
12. Προσωπική κράτηση του πτωχού πριν την αποκατάσταση τουΣελ. 104
13. Απόδοση του μισθίου λόγω καταγγελίας για ανοικοδόμηση πριν τη λήξη της μισθώσεωςΣελ. 106
14. Διορισμός νέας προσωρινής διοικήσεως ΑΕ παρά την ύπαρξη προσωρινού ΔΣΣελ. 106
15. Διανομή κληρονομιαίας περιουσίας και επιδίκαση οικογενειακής στέγηςΣελ. 107
16. Αγωγή διαζυγίου και αντίθετη αγωγή ή ανταγωγήΣελ. 108
17. Ομαδικές απαιτήσεις στην πτωχευτική διαδικασίαΣελ. 109
18. Αγωγή προσβολής της πατρότητας και αγωγή για δικαστική αναγνώριση αυτής Σελ. 111
19. Ψυχική οδύνη λόγω θανάτου μέλους οικογένειας κυοφορούμενου Σελ. 112
VI. Βάσιμος φόβος μη εκπληρώσεως της παροχήςΣελ. 113
1) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 113
2) Πεδίο εφαρμογής Σελ. 114
3) Διεκδικητική αγωγή και αγωγή προς παράλειψηΣελ. 115
α) Εννοιολογικός προσδιορισμός και ετεροπροσδιορισμός της προληπτικής αγωγής παραλείψεως σε σχέση με την προληπτική και την προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 115
β) Δυνατότητα σωρεύσεως διεκδικητικής αγωγής και προληπτικής αγωγής παραλείψεως Σελ. 118
4) Αγωγή αποδόσεως μισθίου μετά από παράτασηΣελ. 118
5) Ανακοίνωση δίκης και προληπτική αγωγήΣελ. 118
§ 6. Αγωγή λογοδοσίας  
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 121
ΙΙ. Η αγωγή λογοδοσίας ως μορφή προληπτικής δικαστικής προστασίαςΣελ. 121
ΙΙΙ. Η ειδική διαδικασία της λογιστικής δίκης κατά την ΠολΔΣελ. 122
ΙV. Η σημασία της οριστικότητας της αποφάσεως επί αγωγής λογοδοσίαςΣελ. 124
§7. Προληπτική δικαστική προστασία και ασφαλιστικά μέτρα  
Ι. Προληπτική δικαστική προστασία κατά την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ)Σελ. 128
1. Έννοια του ασφαλιστέου δικαιώματος Σελ. 128
2. Ζητήματα μετενέργειας αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων κατ' άρθρο 69 ΚΠολΔΣελ. 129
ΙΙ. Προληπτική δικαστική προστασία και ασφαλιστικά μέτρα στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίαςΣελ. 132
Εισαγωγή Σελ. 132
1. Ασφαλιστικά μέτρα στην εκούσια δικαιοδοσίαΣελ. 133
§8. Αμφιλεγόμενες περιπτώσεις προληπτικής δικαστικής προστασίας  
Ι. Αναστολή εκτελέσεως δικαστικής αποφάσεωςΣελ. 137
§9. Ζητήματα ενδίκων μέσων και εκτελέσεως κατ' άρθρο 69 ΚΠολΔ  
ΕισαγωγικάΣελ. 139
Ι. Ζητήματα ενδίκων μέσων κατ' άρθρο 69 ΚΠολΔΣελ. 139
1. Αναπομπή κατ' αρθρο 535 ΚΠολΔΣελ. 139
2. Έφεση λόγω αντικαταστάσεως αιτιολογιών με προσόντα διατακτικούΣελ. 139
ΙΙ. Ζητήματα αναγκαστικής εκτελέσεως κατ' άρθρο 69 ΚΠολΔΣελ. 141
A. Βεβαιότητα της απαιτήσεως και εκτέλεση αποφάσεων εκδοθέντων κατ' άρθρο 69 ΚΠολΔΣελ. 141
1. Aξίωση υπό αναβλητική αίρεσηΣελ. 143
2. Προθεσμία καθαρή και συνδυασμένη με μελλοντικό γεγονόςΣελ. 145
3. Περιπτωσιολογία εγγράφων που συνεπιδίδονται κατ' άρθρο 915 ΚΠολΔΣελ. 149
Β. Η τυχαία και η επικουρική κατάταξη κατά την αναγγελία δανειστών στον πλειστηριασμόΣελ. 151
1. Η έννοια της τυχαίας κατατάξεωςΣελ. 151
2. Η έννοια της επικουρικής κατατάξεως Σελ. 153
3. Τυχαία κατάταξη προνομιακών απαιτήσεων Σελ. 154
2. Η ειδική περίπτωση της προσημειώσεως υποθήκηςΣελ. 155
3. Το αίτημα επαναφοράς μετά την αναγκαστική εκτέλεση ενώπιον του ΕφετείουΣελ. 157
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 161
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 173
 
Back to Top