Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12661
Καλαμπούκα Γιαννοπούλου Π.
  • Έκδοση: 2011
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 200
  • ISBN: 978-960-272-782-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το βιβλίο «Η προστασία του ασθενούς ως καταναλωτή» προσεγγίζει το ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα της ιατρικής ευθύνης από την οπτική της προστασίας του ασθενούς ως καταναλωτή. Γίνεται μνεία στο νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας και εφαρμογής πολλών ιατρικών πράξεων και αναλύονται οι εκφάνσεις της πρακτικής αντιμετώπισης νομικών προβλημάτων και διλημμάτων που αντιμετωπίζει ευθέως τόσο ο ασθενής όσο και ο γιατρός κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Επιχειρείται αναλυτική ερμηνεία της ευθύνης του γιατρού ως παρέχοντος υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία αλλά και του γιατρού του δημόσιου νοσοκομείου, του πανεπιστημιακού γιατρού και του συνεργαζόμενου σε επιστημονική ομάδα εντός ιδιωτικής κλινικής ή ΝΠΙΔ, εν γένει. Ταυτόχρονα, ερμηνεύονται οι διατάξεις περί ενημέρωσης και πληροφόρησης του ασθενούς με ιδιαίτερη έμφαση και ερμηνεία του τρόπου λήψης και παροχής της συναίνεσης του ασθενούς και των οικείων του. Ακόμη, εντοπίζονται όλα τα ζητήματα ευθύνης του γιατρού κατά την άσκηση των ιατρικών υπηρεσιών του (π.χ. στις μεταμοσχεύσεις, στις μεταγγίσεις, στον προγεννητικό έλεγχο, στην εμφύτευση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην τηλεϊατρική και στη διασυνοριακή παροχή ιατρικών υπηρεσιών), μέσα από τη διευκρίνιση των κριτηρίων που τη θεμελιώνουν και γεννούν το δικαίωμα αποζημίωσης και αποκατάστασης της όποιας ζημίας προκλήθηκε.

Μία άλλη πολύ νέα ιατρική πράξη, αυτή της λήψης βλαστοκυττάρων, αναλύεται διεξοδικά στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου προσπαθώντας να διαφωτίσει τα στάδια της διαδικασίας λήψης και αποθήκευσης βλαστοκυττάρων. Έτσι, δίνονται όλες οι πτυχές της φύλαξης βλαστοκυττάρων σε δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, καθώς και ο διαχωρισμός της αλλογενούς και αυτόλογης χρήσης-αποθήκευσης. Αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μορφής φύλαξης και χρήσης βλαστοκυττάρων και επισημαίνονται τα νομικά προβλήματα των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών κατά τη σύναψη και λειτουργία των συμβάσεων αυτών.

Τέλος, προτείνονται λύσεις σε καίρια ζητήματα της παροχής και λήψης ιατρικών υπηρεσιών, τεκμηριωμένες στην πιο πρόσφατη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία (του τρέχοντος έτους) επί των οποίων γίνεται ανάλυση και κρίση.
ΕισαγωγήΣελ. VII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Νομοθετικές ρυθμίσεις ειδικών ιατρικών πράξεωνΣελ. 1
1.1. Το νομικό πλαίσιο αιμοδοσίαςΣελ. 1
1.1.1. Το νομοθετικό καθεστώς λήψης αίματος και μεταγγίσεων αίματοςΣελ. 1
1.1.2. Ενημέρωση και πληροφόρηση του υποψήφιου δότη αίματοςΣελ. 8
1.1.3. Τελικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 10
1.2. Το νομικό πλαίσιο για τη μεταμόσχευση οργάνωνΣελ. 12
1.2.1. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μεταμόσχευση οργάνων σώματος και μυελού των οστώνΣελ. 12
1.2.2. Το νέο σύστημα ποιότητας και ασφάλειας δυνάμει της Οδηγίας 2010/45/ΕΕΣελ. 17
1.2.3. Η διαδικασία αφαίρεσης οργάνων σώματος και η συναίνεση του δότηΣελ. 20
1.2.3.1. Η αφαίρεση από ζώντα δότηΣελ. 20
1.2.2.2 Η αφαίρεση από νεκρό δότηΣελ. 21
1.2.4. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 23
1.3. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις μεταγγίσεις αίματοςΣελ. 27
1.4. Η γυναίκα ασθενής ως κυοφορούσαΣελ. 32
1.5. Ο ασθενής ως δέκτης εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντωνΣελ. 34
1.5.1. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η αποθήκευση και χρήση βλαστικών κυττάρωνΣελ. 40
2.1. Ορισμός και μορφές Βλαστικών κυττάρωνΣελ. 40
2.2. Το νομικό πλαίσιο για την αποθήκευση και χρήση βλαστικών κυττάρωνΣελ. 41
2.2.1. Κανόνες διεθνούς δικαίουΣελ. 41
2.2.2. Κανόνες ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 42
2.2.2.1. Συναίνεση δότη και προστασία προσωπικών δεδομένωνΣελ. 47
2.2.2.2. Διαδικασία επεξεργασίας βλαστικών κυττάρωνΣελ. 49
2.2.2.3. Αποτελέσματα της Επιτροπής από την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/23/ΕΚ.Σελ. 49
2.2.2.4. Νομολογία του ΔΕΚΣελ. 53
2.2.3. Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίαςΣελ. 58
2.3. Διαδικασία που ακολουθείται για την αποθήκευση ΟΠΑΣελ. 62
2.3.1. Οι τρόποι φύλαξης και αποθήκευσης του ΟΠΑ Σελ. 62
2.3.1.1 Δημόσιες (μη κερδοσκοπικές) Τράπεζες φύλαξης μονάδων ΟΠΑΣελ. 62
2.3.1.2. Τράπεζες (μη κερδοσκοπικές) κατευθυνόμενης φύλαξης μονάδων ΟΠΑ για χρήση στην οικογένεια.Σελ. 63
2.3.1.2.1. Ιδιωτικές (κερδοσκοπικές) Τράπεζες φύλαξης μονάδων ΟΠΑ για αυτόλογη χρήσηΣελ. 64
2.3.2. Ο προβληματισμός μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής φύλαξηςΣελ. 64
2.4. Νομικά προβλήματα και προβληματισμοίΣελ. 66
2.4.1. Συλλογή ομφαλοπλακουντιακού αίματος από ζώντα οργανισμό και φύλαξη σε ιδιωτική τράπεζαΣελ. 66
2.4.2. Λήψη ομφαλοπλακουντιακού αίματος από πτωματικό-νεκρό δότη-έμβρυοΣελ. 71
2.5. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Νομική ανάλυση και τεκμηρίωση της προστασίας του ασθενούςΣελ. 79
3.1. Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες ιατρού κατά τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας καταναλωτούΣελ. 79
3.2. Η έννοια της παρεχόμενης ιατρικής υπηρεσίαςΣελ. 80
3.3. Το περιεχόμενο της ευθύνης και το βάρος απόδειξηςΣελ. 84
3.3.1. Η προστασία της προσωπικότηταςΣελ. 86
3.3.2. Η ιατρική αμέλειαΣελ. 90
3.3.3. Ευθύνη συνεργαζόμενης ομάδαςΣελ. 91
3.3.4. Η έννοια της οικογένειας του θύματοςΣελ. 92
3.4. Τα κριτήρια στοιχειοθέτησης της ευθύνης του άρθ. 8 του Ν 2251/94Σελ. 92
3.4.1. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 99
3.5. Η ενημέρωση και συναίνεση του ασθενούςΣελ. 101
3.6. Η υποχρέωση επιμέλειας του γιατρούΣελ. 112
3.6.1. Η υποχρέωση επιμέλειας κατά τον προγεννητικό έλεγχο Σελ. 115
3.7. Το καθεστώς που διέπει τους πανεπιστημιακούς γιατρούς ως προς τη σχέση τους με το ΕΣΥΣελ. 116
3.7.1. Η ευθύνη του πανεπιστημιακού γιατρούΣελ. 123
3. 8. Η ευθύνη του νπδδ νοσοκομείου για ιατρικό σφάλμα γιατρού που υπηρετεί σε αυτόΣελ. 129
3.9. Η ευθύνη του νπιδ και του ιατρού στα πλαίσια της σχέσης προστήσεωςΣελ. 134
3.10. Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίωνΣελ. 137
3.11. Ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικού προϊόντος και παροχή ιατρικών υπηρεσιώνΣελ. 139
3.12. Η προστασία των συμφερόντων του ανηλίκουΣελ. 142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του ασθενούςΣελ. 144
4.1. Η πρόταση Οδηγίας για τη διασυνοριακή παροχή ιατρικών υπηρεσιώνΣελ. 144
4.1.1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της αρχής της ισότηταςΣελ. 149
4.1.3. Επιστροφή εξόδωνΣελ. 150
4.1.4. Η ενημέρωση των ασθενώνΣελ. 152
4.1.5. Προβλήματα από την εφαρμογή των μηχανισμών της πρότασης ΟδηγίαςΣελ. 155
4.1.6. Εναρμόνιση στο επίπεδο των φαρμακευτικών αγωγώνΣελ. 156
4.1.7. Δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελώνΣελ. 157
4.1.8. Η παρεχόμενη ηλεκτρονικά υγεία (Ε-health)Σελ. 158
4.1.9. Η θέση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ως προς την πρόταση Οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψηΣελ. 159
4.2. Η θέση της ΟΚΕ για τα δικαιώματα του ασθενούςΣελ. 161
4.3 Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω τηλεϊατρικήςΣελ. 166
4.4. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 169
ΣυμπεράσματαΣελ. 172
ΒιβλιογραφίαΣελ. 175
Αλφαβητικό ΕυρετήριοΣελ. 178
Back to Top