Η «ΠΡΟΤΥΠΗ» Η «ΠΙΛΟΤΙΚΗ» ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


  • Η προέλευση του άρθρου 1 του Ν 3900/2010
  • Η εισαγωγή ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στο ΣτΕ κατόπιν υποβολής αιτήματος
  • Η διατύπωση προδικαστικού ερωτήματος από διοικητικό δικαστήριο
  • Ένας πρώτος απολογισμός
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 40,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 40,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14239
Αρναούτογλου Φ.

Η μονογραφία «Η πρότυπη ή πιλοτική δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας» αποτελεί μία πρώτη πλήρη προσέγγιση στον σύγχρονο θεσμό της πρότυπης ή πιλοτικής δίκης.

Στο έργο αναλύεται και ερμηνεύεται η νέα ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν 3900/2010 που αφορά στην πρότυπη ή πιλοτική δίκη. Παρουσιάζεται ενδελεχώς το άρθρο 1 τουΝ 3900/2010 όπου ο νομοθέτης επιχείρησε μια δικονομική καινοτομία: όταν μια υπόθεση που εκκρεμεί στα διοικητικά δικαστήρια θέτει ένα ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, επιτρέπεται τόσο στους διαδίκους, Υπουργό και ιδιώτες, όσο και στα διοικητικά δικαστήρια, παρακάμπτοντας την συνηθισμένη διαδρομή της (διοικητικό πρωτοδικείο – διοικητικό εφετείο - Συμβούλιο της Επικρατείας), να απευθύνονται απʼ ευθείας στο ανώτατο δικαστήριο, ώστε αυτό να χαράσσει σύντομα, μια ώρα αρχύτερα, μια νομολογιακή γραμμή.

Ο συγγραφέας εξετάζοντας την ιστορία και την προέλευση του θεσμού της πρότυπης δίκης ή πιλοτικής δίκης ή «δίκης-πιλότος» τονίζει ότι οφείλεται εν πολλοίς σε πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο τα τέλη του 2009, μετά τον εορτασμό των 80 χρόνων του, αντιμετώπισε τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού αδίκαστων υποθέσεων.

Στον πρόλογο ο συγγραφέας ανατρέχει στο ήδη καταργηθέν άρθρο 39 παρ. 2 του Ν 3659/2008 το οποίο συνέβαλε στην εισαγωγή της ρύθμισης του νέου θεσμού της πρότυπης ή πιλοτικής δίκης, με μία ενδιαφέρουσα προϊστορία, δίνοντας τη δυνατότητα στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στα Διοικητικά Δικαστήρια, να ζητάει τον κατά προτίμηση ορισμό δικασίμου σε υποθέσεις όπου ανακύπτει νομικό ζήτημα μείζονος σημασίας είτε ζήτημα που τίθεται σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων που εκκρεμούν. Ο νομοθέτης στη συνέχεια του Ν 3900/2010 κάνοντας περισσότερα βήματα προς την κατεύθυνση της συντομότερης εκδίκασης σημαντικών υποθέσεων δεν αρκέσθηκε να συμπληρώσει σε λεπτομέρειες την παραπάνω ρύθμιση περί συντομότερης εκδίκασης σημαντικών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια, παρά, με το άρθρο 1, έδωσε την δυνατότητα σε κάθε διάδικο δίκης ενώπιον οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου να ζητάει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την απʼ ευθείας εισαγωγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή μέσου όταν με αυτό τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Και, επιπλέον, επέτρεψε σε κάθε διοικητικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται υπόθεσης στην οποία ανακύπτει ένα τέτοιο ζήτημα, να υποβάλει σχετικό προδικαστικό ερώτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο νομοθέτης με τον πρόσφατο Ν 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (A΄ 51/12.3.2012), ουσιαστικά ενοποίησε τις παραπάνω δύο ρυθμίσεις, προσθέτοντας στον κύκλο εκείνων που δικαιούνται να ζητούν την απʼ ευθείας εισαγωγή ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στα Διοικητικά Δικαστήρια και, παράλληλα, καταργώντας ως περιττή πια την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 39 παρ. 2 του Ν 3659/2008 ως ίσχυε. Αυτόν τον θεσμό που αλλού, όπως στον τίτλο του άρθρου 40 του Ν 4055/2012, ο νομοθέτης αποκαλεί «πρότυπη δίκη», και αλλού, όπως στην αιτιολογική έκθεση του νόμου τούτου ή στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 1 του Ν 3900/2010, ως «πιλοτική δίκη» ή ως «δίκη-πιλότο», θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει ο συγγραφέας με την επικείμενη μονογραφία του.

Στις ενότητες του έργου εξετάζονται κατά σειρά οι στόχοι της ρύθμισης του Ν 3900/2010, καθώς και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος (Α), είτε κατόπιν προδικαστικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου (Β). Στο πλαίσιο της κάθε περίπτωσης, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεται η εισαγωγή ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και τα προβλήματα που γεννώνται εντεύθεν. Επιπρόσθετα, περιγράφεται ο τρόπος, με τον οποίο το Συμβούλιο της Επικρατείας επιλαμβάνεται και δικάζει και εξετάζεται η δεσμευτικότητα της απόφασής του.

Τέλος, υπάρχει μια εκτίμηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων της νέας ρύθμισης του Ν 3900/2010 για την πρότυπη ή πιλοτική δίκη. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται κατά πόσο ορισμένα από τα «εργαλεία» του νέου θεσμού ενδείκνυται να εισαχθούν και σε σχέση με τον τρόπο άσκησης των λοιπών αρμοδιοτήτων του ανωτάτου δικαστηρίου και, αφʼ ετέρου, ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις των αποφάσεων που εκδίδονται κατά την εξεταζόμενη διαδικασία στον νομοθέτη, στα δικαστήρια, στους πολίτες και στην Διοίκηση.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 5
ΓΕΝΙΚΑ  
Ι. Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3900/2010Σελ. 7
ΙΙ. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 
1. Ο σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 10
2. Η συνταγματικότητα της ρύθμισηςΣελ. 11
3. Οι περιπτώσεις εφαρμογής της ρύθμισηςΣελ. 14
Α. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΑ. Η προέλευση της ρύθμισηςΣελ. 15
ΒΒ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ρύθμισηςΣελ. 23
1. Ποια ένδικα βοηθήματα ή μέσα αφοράΣελ. 24
2. Ποιος αποφασίζει την εισαγωγή : Η τριμελής ΕπιτροπήΣελ. 32
3. Πώς επιλαμβάνεται η ΕπιτροπήΣελ. 33
α. Ύστερα από αίτημα ενός διαδίκουΣελ. 33
β. Ύστερα από αίτημα του Γενικού Επιτρόπου στα Διοικητικά ΔικαστήριαΣελ. 39
4. Η ουσιαστική κρίση του αιτήματος από την ΕπιτροπήΣελ. 40
α. Η εκτίμηση του αιτήματος από την ΕπιτροπήΣελ. 41
β. Πότε το αίτημα γίνεται δεκτόΣελ. 42
αα. ΓενικάΣελ. 42
ββ. Το «ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος»Σελ. 45
γγ. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 53
ΓΓ. Η πράξη της Επιτροπής 
1. ΓενικάΣελ. 61
2. Η φύση της αιτήσεως και η φύση της πράξης της ΕπιτροπήςΣελ. 64
3. Οι συνέπειες της πράξης της Επιτροπής περί αποδοχής του αιτήματοςΣελ. 70
α. Η εισαγωγή του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στο Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣελ. 70
β. Η δημοσίευση της πράξης περί αποδοχής του αιτήματοςΣελ. 73
γ. Η αναστολή εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων με το ίδιο ζήτημαΣελ. 74
ΔΔ. Η δίκη στο Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣελ. 83
1. Ποιος σχηματισμός θα δικάσειΣελ. 84
2. Οι διάδικοι 
α. Οι διάδικοι στην υπόθεση που εισήχθηΣελ. 89
β. Οι ειδικώς παρεμβαίνοντεςΣελ. 89
3. Η διαδικασίαΣελ. 100
4. Ο έλεγχος του δικαστηρίουΣελ. 102
α. Ο έλεγχος του κατά πόσο το ζήτημα εξακολουθεί να είναι υπαρκτόΣελ. 104
β. Ο έλεγχος της δημοσίευσης της πράξης της ΕπιτροπήςΣελ. 106
γ. Ο (μη) έλεγχος της ουσιαστικής κρίσης της Επιτροπής περί ζητήματος γενικότερου ενδιαφέροντοςΣελ. 106
δ. Ο έλεγχος των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης 
αα. Ο έλεγχος του παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος ή μέσουΣελ. 107
ββ. Η σχέση των δεδομένων της υπόθεσης με το ζήτημαΣελ. 115
ΕΕ. Η απόφασηΣελ. 123
1. Η διαπίστωση καταβολής παραβόλουΣελ. 124
2. Το ιστορικόΣελ. 126
3. Η διαπίστωση του παραδεκτού της άσκησης του ενδίκου βοηθήματος ή μέσουΣελ. 126
4. Η επίλυση του ζητήματοςΣελ. 126
5. Μετά την επίλυση του ζητήματοςΣελ. 128
6. Το διατακτικό και η επιβολή δικαστικής δαπάνηςΣελ. 133
ΣΤΣΤ. Οι συνέπειες της απόφασηςΣελ. 136
1. H απόφαση υπόκειται σε ένδικα μέσα ;Σελ. 136
2. Η δεσμευτικότητα της απόφασης 
α. Δεσμευτικότητα έναντι πάντων ;Σελ. 141
β. Έναντι ποιων συγκεκριμένα ;Σελ. 154
ΖΖ. Η εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων μετά την απόφασηΣελ. 159
Β. Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΑ. Η προέλευση της ρύθμισηςΣελ. 168
ΒΒ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ρύθμισηςΣελ. 170
1. Ποια δικαστήρια αφοράΣελ. 171
2. Πότε το δικαστήριο μπορεί να διατυπώσει ερώτημα 
α. ΓενικάΣελ. 171
β. Το «ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος»Σελ. 175
γ. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 188
ΓΓ. Οι συνέπειες της προδικαστικής απόφασης 
1. Εισαγωγή της υπόθεσης στο Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣελ. 191
2. Η δημοσίευση του ερωτήματος Σελ. 194
3. Η αναστολή εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων με το ίδιο ζήτημαΣελ. 196
ΔΔ. Η δίκη στο Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣελ. 196
1. Ποιος σχηματισμός θα δικάσειΣελ. 197
2. Οι διάδικοι 
α. Οι διάδικοι στην υπόθεση που εισήχθηΣελ. 199
β. Οι ειδικώς παρεμβαίνοντεςΣελ. 199
3. Η διαδικασίαΣελ. 200
4. Ο έλεγχος του Συμβουλίου της Επικρατείας 
α. Ο έλεγχος της αρμοδιότητας του ερωτώντος διοικητικού δικαστηρίουΣελ. 202
β. Ο έλεγχος του κατά πόσο το ζήτημα εξακολουθεί να είναι υπαρκτόΣελ. 203
γ. Ο έλεγχος της δημοσίευσης του ερωτήματοςΣελ. 203
δ. Ο (μη) έλεγχος της ουσιαστικής κρίσης του διοικητικού δικαστηρίου περί ζητήματος γενικότερου ενδιαφέροντοςΣελ. 204
ε. Ο έλεγχος των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσηςΣελ. 205
ΕΕ. Η απόφαση 
1. Η επίλυση του ζητήματος και τα μετά ταύταΣελ. 206
2. H επιβολή δικαστικής δαπάνηςΣελ. 207
ΣΤΣΤ. Οι συνέπειες της απόφασης - Η δεσμευτικότητά τηςΣελ. 208
ΖΖ. Η εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων μετά την απόφασηΣελ. 211
ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Ι. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3900/2010Σελ. 212
1. Το άρθρο 1 του Ν. 3900/2010 και οι «κλασικές» αρμοδιότητες του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 212
2. Οι επιπτώσεις των αποφάσεων του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010Σελ. 215
α. Οι επιπτώσεις στον νομοθέτηΣελ. 216
β. Οι επιπτώσεις στα διοικητικά δικαστήριαΣελ. 218
γ. Οι επιπτώσεις στους διοικούμενουςΣελ. 219
δ. Οι επιπτώσεις στην ΔιοίκησηΣελ. 221
ΙΙ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣΣελ. 226
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 229
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Α. Απόσπασμα του Πρακτικού 4/2010 της διοικητικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 235
Β. Απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 3900/2010Σελ. 239
Γ. 'Αρθρο 1 του Ν. 3900/2010Σελ. 243
Δ. Απόσπασμα του Πρακτικού 16/2011 της διοικητικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 245
Ε. Απόσπασμα του Πρακτικού 17/2011 της διοικητικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 251
ΣΤ. Απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής»Σελ. 254
Ζ. 'Αρθρο 40 του Ν. 4055/2012Σελ. 256
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 259
Back to Top