Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ


Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στη διαχείριση της βίας και του εκφοβισμού
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12613
Αρτινοπούλου Β.
Καλαβρή Χρ., Μιχαήλ Ή.
Η βία στο σχολικό χώρο δεν είναι ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο. Μόλις πριν από λίγες δεκαετίες, η άσκηση σωματικής βίας από το δάσκαλο προς τον μαθητή αποτελούσε μία συμπεριφορά κοινωνικά αποδεκτή, απόλυτα συνυφασμένη με την έννοια και την πρακτική της πειθαρχίας στο σχολικό περιβάλλον.

Σήμερα, η άσκηση βίας σε βάρος των ανηλίκων ως μέσο και πρακτική διαπαιδαγώγησης εμπεριέχει έναν έντονα αρνητικό και απαξιωτικό χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται  ως κακοποίηση που συμβαίνει στην οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνία.

Το έργο «Η Σχολική Διαμεσολάβηση» έχει ως στόχο, αφενός την εξέταση του φαινομένου της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού (bullying) και αφετέρου την παρουσίαση του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης, δηλαδή την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών.

Η δομή του βιβλίου περιλαμβάνει θεωρητικές, ερευνητικές και πρακτικές/εφαρμοσμένες προσεγγίσεις. Αρχικά επιχειρείται να ενταχθεί η σχολική διαμεσολάβηση στο πλαίσιο και στους στόχους της επανορθωτικής δικαιοσύνης και να οριοθετηθεί  το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, μέσα από το οποίο προτείνεται η εφαρμογή της στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η φαινομενολογία της σχολικής βίας, δηλαδή οι μορφές της, τα χαρακτηριστικά θύτη και θύματος, οι συνέπειες της σχολικής βίας και οι τρόποι αντιμετώπισης της επιθετικότητας στο σχολικό περιβάλλον.

Επίσης, λόγω του ότι τελευταία παρατηρείται μια τάση συσχετισμού του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (cyberbullying) με τον σχολικό εκφοβισμό, το έργο παραθέτει τις σχετικές έρευνες για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό στην Ελλάδα καθώς και τις πολιτικές αντιμετώπισής του.

Η έννοια, το πλαίσιο, οι αρχές, η διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης (μοντέλα σχολικής διαμεσολάβησης, επιλογή διαμεσολαβητών, δυσχέρειες εφαρμογής προγραμμάτων) αναλύονται στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου, ενώ η εφαρμογή της στη χώρα μας και συγκεκριμένα η ολοκληρωμένη υλοποίηση του προγράμματος διαμεσολάβησης σε γυμνάσιο για δύο συνεχή σχολικά έτη αποτυπώνεται στο έκτο κεφάλαιο.

Στα παραρτήματα του βιβλίου περιλαμβάνονται το υποστηρικτικό υλικό της εκπαίδευσης των μαθητών ως διαμεσολαβητών, οι εργασίες των εκπαιδευμένων, ενώ, τέλος και για καθαρά χρηστικούς λόγους, παρατίθεται η ορολογία της σχολικής διαμεσολάβησης, που στοχεύει στην εξοικείωση των ενδιαφερομένων με το περιεχόμενο και τους στόχους της σχολικής διαμεσολάβησης.

Συμπληρώνεται με βιβλιογραφία ελληνική και ξενόγλωσση και αλφαβητικό ευρετήριο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΣελ. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Σελ. 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
ΒΙΑ & ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  
3.1. Η φαινομενολογία της σχολικής βίαςΣελ. 22
3.1.1. Μορφές σχολικής βίαςΣελ. 27
3.1.2. Χαρακτηριστικά θύτη και θύματοςΣελ. 28
3.1.3. Συνέπειες σχολικής βίαςΣελ. 31
3.1.4. Παράγοντες επίδρασηςΣελ. 33
3.2. Έρευνες για την Σχολική Βία και Εκφοβισμό στην ΕλλάδαΣελ. 36
3.3. Πολιτικές ΑντιμετώπισηςΣελ. 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ - ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΣελ. 45
4.1. Έρευνες για τον Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό στην ΕλλάδαΣελ. 52
4.2. Πολιτικές αντιμετώπισης του cyberbullyingΣελ. 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Ή ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ  
5.1. Κοινωνική Διαμεσολάβηση: Χαρακτηριστικά και Συμβολισμοί της Διαδικασίας Σελ. 57
5.2. Ορισμός, Πλαίσιο και Στόχοι της Διαμεσολάβησης ΣυνομηλίκωνΣελ. 60
5.3. Ανάλυση των πλεονεκτημάτων των αποκαταστατικών διαδικασιών σε σχέση με τα όρια του «παραδοσιακού» τρόπου διαχείρισης των συγκρούσεωνΣελ. 65
5.4. Ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα και άλλες ενέργειες για την πρόληψη της σχολικής βίας και παραβατικότηταςΣελ. 70
5.5. Εκπαίδευση και Διαδικασία Σχολικής Διαμεσολάβησης  
5.5.1. Εκπαίδευση στη διαμεσολάβησηΣελ. 73
5.5.2. Μοντέλα σχολικής διαμεσολάβησηςΣελ. 76
5.5.3. Επιλογή των διαμεσολαβητώνΣελ. 78
5.5.4. Η διαδικασία της διαμεσολάβησηςΣελ. 79
5.5.5. Υποστήριξη των προγραμμάτων και εμπλοκή ενηλίκωνΣελ. 82
5.6. Χαρακτηριστικά της Σχολικής Διαμεσολάβησης  
5.6.1. Γνωρίσματα της σχολικής διαμεσολάβησηςΣελ. 83
5.6.2. Δυσχέρειες των προγραμμάτων της σχολικής διαμεσολάβησηςΣελ. 86
5.7. Ερευνητικά αποτελέσματα - Συνέπειες της Διαμεσολάβησης Συνομηλίκων  
5.7.1. Συνοπτικά αποτελέσματα εφαρμογής των αποκαταστατικών διαδικασιών και της διαμεσολάβησης Σελ. 88
5.7.2. Αναλυτικότερα ερευνητικά αποτελέσματα αξιολόγησηςΣελ. 92
5.8 Η Εφαρμογή της Σχολικής ΔιαμεσολάβησηςΣελ. 98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
6.1. Θέτοντας το πλαίσιο της ένταξης και της εφαρμογής της σχολικής διαμεσολάβησης στην ΕλλάδαΣελ. 103
6.2. Επισκόπηση των προγραμμάτων διαμεσολάβησης στην Ελλάδα: Οι παραλλαγές της σχολικής διαμεσολάβησηςΣελ. 105
6.3. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση: Το παράδειγμα της Σχολικής Διαμεσολάβησης, Πιλοτική Εφαρμογή στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου  
6.3.1. ΣύνοψηΣελ. 106
6.3.2. Έρευνα για τη σχολική βία και την αποτίμηση του σχολικού περιβάλλοντοςΣελ. 108
6.3.3. Μεθοδολογία της έρευναςΣελ. 109
6.3.4. Παρουσίαση και σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευναςΣελ. 110
6.4. Μεθοδολογία και υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης ΔιαμεσολαβητώνΣελ. 117
6.4.1. Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για το πρόγραμμαΣελ. 118
6.4.2. Πρόγραμμα εκπαίδευσης Σελ. 118
6.5. Αποτίμηση του Προγράμματος  
6.5.1. Αξιολόγηση της εκπαίδευσηςΣελ. 121
6.5.2. Οι προβληματισμοί των μαθητών-διαμεσολαβητώνΣελ. 122
6.6. Προοπτικές για την εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ο Εκπαιδευτικός ως Σχολικός Διαμεσολαβητής  
6.6.1. ΕισαγωγικάΣελ. 124
6.6.2. Πρόγραμμα και στόχοι της εκπαίδευσηςΣελ. 125
6.6.3.Οι εκπαιδευόμενοιΣελ. 125
6.6.4. Αξιολόγηση της εκπαίδευσηςΣελ. 129
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥΣελ. 133
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣΣελ. 135
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣΣελ. 138
Τα ΟΧΙ της ΔιαμεσολάβησηςΣελ. 139
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΣελ. 140
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥΣελ. 144
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ελληνική ΒιβλιογραφίαΣελ. 147
Ξενόγλωσση ΒιβλιογραφίαΣελ. 149
ΑΛΒΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 157
Back to Top