Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΗΠΑ - ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Η συναρμογή της εξωχωρικότητας του δικαίου ανταγωνισμού των συμβαλλομένων μερών
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12995
Σταμέλος Χ.
Σκανδάμης Ν.
Η μονογραφία  «Η Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού - Η συναρμογή της εξωχωρικότητας του δικαίου ανταγωνισμού των συμβαλλομένων μερών», προϊόν διδακτορικής διατριβής, ερευνά το ζήτημα της συνεργασίας των δύο υπερδυνάμεων στο πεδίο του δικαίου ανταγωνισμού και το συντονισμό των πολιτικών ανταγωνισμού, ιδίως στο επίπεδο της εξωχωρικής εφαρμογής τους. Η μονογραφία, μετά από το εισαγωγικό κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται και η ακολουθούμενη μέθοδος προσέγγισης του ζητήματος, διαρθρώνεται σε δύο μείζονα μέρη: i) στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι διατάξεις της συμφωνίας του πρώιμα ήπιου δικαίου της συνεργατικής εξωχωρικότητας σε συναρμογή του ήπιου δικαίου του ανταγωνισμού, όπου αναδεικνύεται αφενός το χαλαρό αποκρυσταλλωμένο εθιμικό δίκαιο ως μέθοδος εμπέδωσης πρακτικών συνεργασίας του ήπιου δικαίου ανταγωνισμού, αφετέρου το ήπιο θεσμισμένο δίκαιο της συνεργατικής εξωχωρικότητας ως μέθοδος εναρμόνισης του ήπιου δικαίου ανταγωνισμού, και ii) το δεύτερο μέρος πραγματεύεται τις διατάξεις της συμφωνίας του θετικοποιημένου ήπιου δικαίου της συντονισμένης εξωχωρικότητας σε συναρμογή του σκληρού δικαίου του ανταγωνισμού, με έμφαση από τη μία πλευρά στο θετικά ήπιο δίκαιο της συντονισμένης εξωχωρικότητας ως μέθοδος συντονισμού του σκληρού δικαίου ανταγωνισμού, από την άλλη στο οιονεί θετικό δίκαιο ως μέθοδος συντονισμένης εξωχωρικής ρύθμισης του σκληρού δικαίου ανταγωνισμού. Η μονογραφία εμπλουτίζεται από παράρτημα σχετικών νομικών και οικονομικών εννοιών, το κείμενο της εξεταζόμενης Συμφωνίας αποδοθέν στην ελληνική γλώσσα, ενδεικτική βιβλιογραφία και πλήρη παραρτήματα νομοθεσίας/νομολογίας, καθώς και θεματικό ευρετήριο.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. XI
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣΣελ. XV
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XVII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟΔΟΣΣελ. 1
1. Η έννοια της εξωχωρικότητας του σκληρού δικαίου ανταγωνισμού: ιστορική αναδρομήΣελ. 12
2. Το ήπιο διεθνές δίκαιο, η διμερής συμφωνία απλοποιημένης μορφής ΗΠΑ - ΕΕ και η εξωχωρική εφαρμογή του σκληρού δικαίου ανταγωνισμούΣελ. 28
3. Μέθοδος ανάδειξης της Συμφωνίας ως λειτουργικού προτύπου με κεντρική έννοια την διαβαθμισμένη κανονιστικότηταΣελ. 31
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  
ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΙΜΑ ΗΠΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΞΩΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΠΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  
ΤΟ ΧΑΛΑΡΟ ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΜΕΝΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΠΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣελ. 35
1. Η αποτρεπτική λειτουργία του χαλαρού δικαίουΣελ. 36
ι. Η μη διεξαγωγή ή μη ολοκλήρωση της έρευνας ως έκφραση πρώιμης αρνητικής συνεργασίαςΣελ. 40
ιι. Η μη λήψη διοικητικών μέτρων εφαρμογής ως έκφραση όψιμης αρνητικής συνεργασίας Σελ. 59
2. Η προπαρασκευαστική λειτουργία του χαλαρού δικαίουΣελ. 67
ι. Χαλαρού δικαίου υποχρεώσεις ως επιταγή του χαλαρού διεθνούς δικαίουΣελ. 68
ιι. Η στάθμιση των συμφερόντων ως κριτήριο συνεργασίαςΣελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  
ΤΟ ΗΠΙΟ ΘΕΣΜΙΣΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΞΩΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΠΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣελ. 123
1. Η πρωτογενής λειτουργία του ήπιου θεσμισμένου δικαίουΣελ. 127
ι. Οι συναντήσεις ως μέθοδος διαρκούς συνεργασίαςΣελ. 128
ιι. Οι διαβουλεύσεις ως εργαλείο γενικευμένης συνεργασίαςΣελ. 153
2. Η στοχευμένη λειτουργία του ήπιου θεσμισμένου δικαίουΣελ. 164
ι. Η συνδρομή ως έκφραση καθήκοντος ad hoc συνεργασίαςΣελ. 164
ιι. Οι ομάδες εργασίας ως εργαλείο εξειδικευμένης συνεργασίαςΣελ. 184
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  
ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΠΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΕΞΩΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣελ. 199
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  
ΤΟ ΘΕΤΙΚΑ ΗΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΕΞΩΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣελ. 201
1. Η ετεροβαρής λειτουργία του θετικά ήπιου δικαίουΣελ. 202
ι. Η υποχρέωση κοινοποίησης μέτρων εφαρμογής ως μέθοδος γενικού συντονισμού Σελ. 204
ιι. Η υποχρέωση κοινοποίησης ανεξαρτήτως μέτρων εφαρμογής ως μέθοδος ειδικού συντονισμούΣελ. 220
2. Η αμφοτεροβαρής λειτουργία του θετικά ήπιου δικαίουΣελ. 222
ι. Η υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών ως έκφραση καθήκοντος συντονισμούΣελ. 224
ιι. Η επιφύλαξη της εχεμύθειας ως κριτήριο οριοθέτησης συντονισμούΣελ. 239
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  
ΤΟ ΟΙΟΝΕΙ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΕΞΩΧΩΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣελ. 256
1. Η παρεμβατική λειτουργία του οιονεί θετικού δικαίουΣελ. 258
ι. Η θετική αβροφροσύνη ως διπλό εργαλείο συντονισμού και ρύθμισηςΣελ. 259
ιι. Η Συμφωνία του 1998 ως εξειδίκευση των καθηκόντων συντονισμού και ρύθμισηςΣελ. 263
2. Η αποφασιστική λειτουργία του οιονεί θετικού δικαίουΣελ. 283
ι. Διοικητικές Ρυθμίσεις 1999 Παρουσίας σε Ακροάσεις ως εργαλείο ρυθμιστικού συντονισμούΣελ. 283
ιι. Συντονισμένα μέτρα εφαρμογής ως ρυθμιστικό εργαλείο σκληρού δικαίου ανταγωνισμούΣελ. 295
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  
1. Προς την εναρμόνιση των ουσιαστικών κανόνων δικαίου ανταγωνισμού ΗΠΑ - ΕΕΣελ. 317
2. Το πλέγμα των διμερών συμφωνιών απλοποιημένης μορφής που συνάπτονται ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας ως λειτουργικού προτύπου, η πολυκανονιστικότητα και η συλλειτουργία ήπιου και σκληρού δικαίουΣελ. 318
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝΣελ. 321
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ  
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣελ. 321
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙΣελ. 331
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 347
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Α. ΗΠΑΣελ. 349
Ι. Ομοσπονδιακή νομοθεσίαΣελ. 349
ΙΙ. Πολιτειακή νομοθεσίαΣελ. 368
Β. ΕK / EE Σελ. 371
Ι. Ευρωπαϊκή νομοθεσίαΣελ. 371
ΙΙ. Εθνική νομοθεσία Σελ. 385
ΔΙΕΘΝH KEIMENA  
Α. ΔΙΜΕΡH ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑΣελ. 391
Β. ΠΟΛΥΜΕΡH ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑΣελ. 399
Γ. ΜΟΝΟΜΕΡH ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑΣελ. 406
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
Α. ΗΠΑΣελ. 407
Β. ΕΚ/ΕΕ Σελ. 421
 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 435
Back to Top