Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16.8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 48,00 € Ειδική Τιμή 40,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15677
Διβριώτη A.
Παπαδοπούλου Κλαμαρή Δήμητρα

Η ξενοδοχειακή σύμβαση μαζικών κρατήσεων, που καταρτίζεται μεταξύ ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων, αποτελεί μια μορφή συμβάσεως της σύγχρονης οικονομίας με ιδιαίτερη θεωρητική και πρακτική σημασία, ενώ απασχολεί συχνά τη νομολογία τόσο την εθνική όσο και την ευρωπαϊκή. 

Το παρόν έργο αναφέρεται στην έννοια και στα ουσιώδη στοιχεία της ξενοδοχειακής συμβάσεως, στις μορφές εμφάνισής της, με ιδιαίτερη αναφορά στις συμβάσεις guarantee και allotment, στην κατάρτισή της, στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της. 

Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο νομοθετικό καθεστώς που διέπει την ξενοδοχειακή σύμβαση και στην προσπάθεια ένταξης των επιμέρους κανόνων σε ένα ενιαίο σύστημα, με σκοπό την αναζήτηση και την εξεύρεση συνεπών λύσεων. 

Εξετάζεται, ακόμη, η νομική φύση και ο εμπορικός χαρακτήρας της ξενοδοχειακής συμβάσεως, καθώς και η νομική θέση των εμπλεκόμενων στην ξενοδοχειακή σύμβαση προσώπων, ήτοι του ξενοδόχου, του τουριστικού πράκτορα και του πελάτη του τελευταίου - τουρίστα. Γίνεται, επίσης, προσπάθεια διευκρίνησης και αποσαφήνισης του παρεχόμενου εκ του νόμου στα συμβαλλόμενα μέρη ειδικού δικαιώματος ακύρωσης των κρατήσεων, με ιδιαίτερη, μάλιστα, αναφορά στην κρίσιμη μέχρι σήμερα νομολογία. 

Σημαντικό μέρος του έργου αφιερώνεται στα δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν εκ της ξενοδοχειακής συμβάσεως, με ιδιαίτερη έμφαση στην καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων, καθώς και στη διεθνή δικαιοδοσία τους. Αναφορά γίνεται και στη ρήτρα διαιτησίας που ανευρίσκει κανείς συχνά στις ξενοδοχειακές συμβάσεις, ενώ, παράλληλα, αναλύεται το εφαρμοστέο στην ξενοδοχειακή σύμβαση δίκαιο στο πλαίσιο εξέτασης ζητημάτων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 9
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
§ 1. Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του τουρισμού Σελ. 19
I. Έννοια του τουρισμού Σελ. 19
II. Ιστορική αναδρομή Σελ. 20
III. Iστορική εξέλιξη τουριστικών πρακτορείων και ξενοδοχείων Σελ. 24
1. Ιστορική εξέλιξη τουριστικών πρακτορείων Σελ. 24
2. Ιστορική εξέλιξη ξενοδοχείων Σελ. 26
§ 2. Η κοινωνική/οικονομική σπουδαιότητα του τουρισμού και η διεθνής διάστασή του Σελ. 28
I. Η σημασία του τουρισμού για την παγκόσμια και ιδίως για την Ελληνική οικονομία Σελ. 28
II. Η λειτουργία των τουριστικών πρακτορείων στο πλαίσιο και στην εξέλιξη του τουρισμού Σελ. 30
III.α Εσωτερικοί οργανισμοί και ενώσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό Σελ. 33
1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) Σελ. 33
2. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) Σελ. 34
3. Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) Σελ. 34
4. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) Σελ. 35
III.β Διεθνείς οργανισμοί και ενώσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό Σελ. 35
1. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism Organization - UNWTO) Σελ. 36
2. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδίων (World Travel and Tourism Council - WTTC) Σελ. 37
3. Η Διεθνής Ένωση Ξενοδοχείων και Εστιατορίων (International Hotel and Restaurant Association - IHRA) Σελ. 37
4. Η Ενωμένη Ομοσπονδία Ενώσεων Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (United Federation of Travel AgentΑs Associations - UFTAA) Σελ. 38
5. Η Παγκόσμια Ένωση Τουριστικών Γραφείων (World Association of Travel Agencies - WATA) Σελ. 39
6. Το Διεθνές Γραφείο Κοινωνικού Τουρισμού (International Social Tourism Organization - ISTO, άλλως Bureau International Tourisme Sociale - BITS) Σελ. 39
7. Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (International Air Transport Association - IATA) Σελ. 40
8. Ευρωπαϊκές Οργανώσεις και Ενώσεις για τον τουρισμό Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (HOTEL CONTRACT)  
§ 3. Έννοια και ουσιώδη στοιχεία της ξενοδοχειακής σύμβασης (hotel contract) Σελ. 42
§ 4. Διάκριση της ξενοδοχειακής σύμβασης από άλλες συμβάσεις: Σελ. 46
I. Τη σύμβαση ξενίας Σελ. 46
II. Την ταξιδιωτική σύμβαση Σελ. 47
III. Τη μίσθωση ξενοδοχείου ως μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένου Σελ. 49
IV. Τη σύμβαση διαχείρισης ξενοδοχειακής επιχείρησης (Hotel management) Σελ. 50
V. Τη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (Τime - Sharing) Σελ. 52
§ 5. Μορφές εμφάνισης της ξενοδοχειακής σύμβασης με βάση τον Κανονισμό των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών (άρθρο 8 του Ν. 1652/1986) Σελ. 53
I. Σύμβαση αποκλειστικής δέσμευσης, άλλως εγγυημένη ή βέβαιη κράτηση (guarantee, άλλως commitment) Σελ. 53
II. Σύμβαση μερικής δέσμευσης ή κατά μερίδιο ή υπό προειδοποίηση (allotment) και ειδικότερες μορφές εμφάνισης αυτής Σελ. 54
III. Λοιπές μορφές συνεργασίας μεταξύ ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων πέραν των ρυθμιζόμενων με τον Κανονισμό των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών ξενοδοχειακών συμβάσεων Σελ. 61
1. Η κράτηση με προμήθεια Σελ. 61
2. Συμφωνία κατόπιν αιτήματος (on request) Σελ. 62
3. Λοιπές μορφές συνεργασίας στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων Σελ. 62
§ 6. Νομοθετικό καθεστώς της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 64
I. Η νομοθετική ρύθμιση της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 64
1. Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών (άρθρ. 8 Ν. 1652/1986) Σελ. 65
2. Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα Σελ. 68
ΙΙ. Διεθνή κείμενα, ιδίως ο Κώδικας συμπεριφοράς που διέπει τις σχέσεις μεταξύ διοργανωτών-ταξιδιωτικών πρακτόρων και ξενοδόχων στην Ε.Ε. (ECTAA/HOTREC Κώδικας Συμπεριφοράς) Σελ. 72
1. Κώδικας Συμπεριφοράς ECTAA/HOTREC Σελ. 72
2. Διεθνής Σύμβαση Ξενοδοχίας Σελ. 74
§ 7. Νομική φύση της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 76
§ 8. Εμπορικός χαρακτήρας της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
§ 9. Τα συμβαλλόμενα μέρη και η κατάρτιση της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 87
Ι. Τα συμβαλλόμενα μέρη της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 87
1. Έννοια τουριστικού πράκτορα (tour operator) και τουριστικού γραφείου (tour agent) Σελ. 88
2. Έννοια ξενοδόχου (hotelier) - ξενοδοχείου Σελ. 91
3. Έννοια πελάτη (client) Σελ. 94
ΙΙ. Η κατάρτιση της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 99
§ 10. Το περιεχόμενο της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 101
Ι. Συνήθεις όροι της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 101
ΙΙ. Γενικοί Όροι Συναλλαγών Σελ. 103
1. Διαπραγματευτική ισοτιμία Έλληνα ξενοδόχου και αλλοδαπού τουριστικού πράκτορα; Σελ. 103
2. Οι συνήθως τεθειμένοι στην ξενοδοχειακή σύμβαση Γενικοί Όροι των Συναλλαγών Σελ. 109
3. Δυνατότητες αποδέσμευσης του Έλληνα ξενοδόχου από επαχθείς, μονομερώς επιβαλλόμενους από τον αλλοδαπό τουριστικό πράκτορα, όρους Σελ. 114
ΙΙΙ. Η χρησιμοποιούμενη στην ξενοδοχειακή σύμβαση γλώσσα Σελ. 119
IV. Η ρήτρα αποκλειστικότητας Σελ. 123
§ 11. Η λειτουργία της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 129
Ι. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων στην ξενοδοχειακή σύμβαση μερών Σελ. 129
1. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ξενοδόχου Σελ. 129
2. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του τουριστικού πράκτορα Σελ. 132
ΙI. Νομικός χαρακτηρισμός της τριμερούς σχέσεως μεταξύ ξενοδόχου, τουριστικού πράκτορα και πελάτη αυτού Σελ. 134
ΙΙΙ. Το διαφημιστικό φυλλάδιο ως μέθοδος προσέγγισης πελατείας εκ μέρους των τουριστικών πρακτόρων Σελ. 148
§ 12. Ανώμαλη εξέλιξη της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 153
Ι. Η παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του τουριστικού πράκτορα Σελ. 153
ΙΙ. Η παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του ξενοδόχου Σελ. 160
ΙΙΙ. Η αξίωση του ξενοδόχου απέναντι στον πελάτη του τουριστικού πρακτορείου για φθορές στο ξενοδοχείο Σελ. 165
IV. Οι διατάξεις του Π.Δ. 339/1996 για τα Οργανωμένα Ταξίδια (packaged tourism), που αφορούν στη μη εκτέλεση, καθώς και στην πλημμελή εκπλήρωση της ταξιδιωτικής σύμβασης Σελ. 169
V. Το δικαίωμα ακύρωσης των 21 ημερών (release period), που παρέχει ο Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτού Σελ. 181
VΙ. Θέσεις και εξέλιξη της νομολογίας των Ελληνικών Δικαστηρίων ως προς το δικαίωμα ακύρωσης των 21 ημερών Σελ. 193
VIΙ. Το πρόβλημα των υπερκρατήσεων (overbookings) και η νομοθετική αντιμετώπισή του Σελ. 199
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  
§ 13. Δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και ακολουθητέα διαδικασία Σελ. 205
Ι. ΚαθΑ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 205
ΙΙ. Ακολουθητέα διαδικασία επίλυσης των διαφορών Σελ. 210
§ 14. Διεθνή δικονομικά ζητήματα Σελ. 214
Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητας Σελ. 214
§ 15. Ρήτρα διαιτησίας στην ξενοδοχειακή σύμβαση Σελ. 235
Η ρήτρα διαιτησίας στην ξενοδοχειακή σύμβαση και η εξαίρεσή της από το ρυθμιστικό πεδίο του Κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία και εκτέλεση αποφάσεων και του Κανονισμού 593/2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) Σελ. 235
§ 16. Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Σελ. 244
Εφαρμοστέο δίκαιο στην ξενοδοχειακή σύμβαση Σελ. 244
§ 17. Κατακλείδα Σελ. 252
   
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 254
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  
Ν 1652/1986 Σελ. 264
Ν 2160/1993 Σελ. 273
HOTREC / ECTAA της 10.1.1996 Σελ. 306
ΒΔ της 1/7 Νοεμβρίου 1938 Σελ. 320
Ν 5205 της 23/28.7.1931 Σελ. 325
ΒΔ της 26.2/9.3.1938 Σελ. 328
Ν 393 της 27/31.7.1976 Σελ. 331
ΠΔ 288 της 21.6/1.7.91 Σελ. 346
YA 7382/2006 (ΦΕΚ Β΄ 887/12.7.2006) Σελ. 351
ΠΔ 339/1996 Σελ. 353
   
Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 364
   
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 371
 
Back to Top