Η ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 16,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 16,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 10418
Καραγιάννης Κ.
  • Έκδοση: 1999
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 160
  • ISBN: 960-272-043-3
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το έργο έχει στηριχθεί στη διπλωματική εργασία του συγγραφέα. Ανάμεσα στα ζητήματα που ανέκυψαν κατά την επεξεργασία του θέματος, κυρίαρχη θέση έχει η διαπίστωση και πλήρωση του κενού στο άρθρο 44 ΠΚ, όσον αφορά στην υπαναχώρηση των συμμετόχων επί αποπείρας. Το έργο πραγματεύεται τη νομική φύση και συστηματική θέση της υπαναχώρησης από απόπειρα, τις δυνατότητες του συμμετόχου να αποστεί της συμβολής του στην πράξη του φυσικού αυτουργού πριν αυτός εισέλθει στο στάδιο της απόπειρας, τις δυνατότητες υπαναχώρησης του συμμετόχου όταν ο φυσικός αυτουργός έχει εισέλθει στο στάδιο της απόπειρας, την υπαναχώρηση από απόπειρα συμμετοχής και υπαναχώρηση του συμμετόχου σε απόπειρα. Το έργο περιέχει επίσης παράρτημα στο οποίο συγκεντρώνονται οι υποσημειώσεις που παραπέμπουν σε αποφάσεις και παράρτημα � πίνακα για τη δομή της υπαναχώρησης από απόπειρα κατά το άρθρο 44 ΠΚ.
2. Νομική φύση και συστηματική θέση της υπαναχώρησης από απόπειραΣελ. 22
2.1 ΕισαγωγικάΣελ. 22
2.2 Νομική φύσηΣελ. 23
2.2.1 Οι αναπτυχθείσες προς δικαιολόγηση της υπαναχώρησης θεωρίεςΣελ. 23
2.2.1.1 Θεωρία της χρυσής γέφυραςΣελ. 24
2.2.1.2 Θεωρίες επιβράβευσηςΣελ. 26
συγγνώμηςΣελ. 26
2.2.1.3 Θεωρία περί σκοπών της ποινήςΣελ. 27
Θεωρία της ενδείξεωςΣελ. 27
2.2.1.4 Συνολική θεώρηση απόπειρας και υπαναχώρησηςΣελ. 29
2. Νομική φύση και συστηματική θέση της υπαναχώρησης από απόπειραΣελ. 30
2.2.2 Αναζήτηση της νομικής φύσης της υπαναχώρησης στο λόγο τιμώρησης της απόπειραςΣελ. 30
2.2.3 Περαιτέρω συμπεράσματαΣελ. 33
2.3 Συστηματική θέσηΣελ. 35
3. Ο φυσικός αυτουργός δεν έχει εισέλθει ακόμη στο στάδιο της απόπειρας. Η θέση του συμμετόχου. Δυνατότητες του συμμετόχου να αποστεί της συμβολής του στην πράξη του φυσικού αυτουργούΣελ. 39
3.1 Διαχωρισμός της απόπειρας συμμετοχής από τη συμμετοχή σε απόπειραΣελ. 39
3.1.1 Οι μορφές συμμετοχής στις οποίες αφορά η προβληματικήΣελ. 42
3.1.2 Προϋποθέσεις και συνέπειες της αντίθετης δράσης του συμμετόχου στο στάδιο αυτόΣελ. 44
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 45
3.2.1 Ο "ηθικός αυτουργός"Σελ. 45
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 46
3.2.1.1 Παραμέριση της αιτιώδους συμβολής στην κύρια πράξηΣελ. 46
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 49
3.2.1.2 Ο καταλογισμός στην ενοχή σε περίπτωση αποτυχίας του ηθικού αυτουργού να παραμερίσει την αιτιώδη συμβολή του στην κύρια πράξηΣελ. 49
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 50
3.2.1.2.1 Αποτυχία του ηθικού αυτουργού. Ιδίως η πλάνη αυτούΣελ. 50
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 51
3.2.1.2.2 Προσωρινή κατάπειση εγκατάλειψης του εγκλήματοςΣελ. 51
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 52
3.2.1.3 Συσχέτιση με την τιμωρητή απόπειρα ηθικής αυτουργίαςΣελ. 52
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 54
3.2.2 Ο "απλός συνεργός"Σελ. 54
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 56
3.2.2.1 Διαχωρισμός φυσικήςΣελ. 56
ψυχικής συνέργειαςΣελ. 56
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 58
3.2.2.2 Σύνδεση της φυσικής συνέργειας με την κύρια πράξη. Δυνατότητες αποσύνδεσης του "απλού συνεργού"Σελ. 58
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 59
3.2.2.2.1 Απόρριψη του κριτηρίου του αιτιώδους συνδέσμουΣελ. 59
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 62
3.2.2.2.2 Το κριτήριο του αιτιώδους συνδέσμουΣελ. 62
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 66
3.2.2.2.3 Δυνατότητες αποσύνδεσης του "απλού συνεργού"Σελ. 66
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 67
3.2.2.2.3.1 Παραμέριση της αιτιώδους συμβολής στην κύρια πράξηΣελ. 67
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 69
3.2.2.2.3.2 Ο καταλογισμός στην ενοχή σε περίπτωση αποτυχίας του συνεργού να παραμερίσει την αιτιώδη συμβολή του στην κύρια πράξηΣελ. 69
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 72
3.2.2.3 Σύνδεση της ψυχικής συνέργειας με την κύρια πράξη. Δυνατότητες αποσύνδεσηςΣελ. 72
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 73
3.2.2.3.1 Η σύνδεση της ψυχικής συνέργειας με την κύρια πράξηΣελ. 73
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 76
3.2.2.3.2 Δυνατότητες αποσύνδεσης του ψυχικού συνεργού από την κύρια πράξηΣελ. 76
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 79
3.2.2.4 Συγκερασμός φυσικής και ψυχικής συνέργειας. Συνεχιζόμενη ψυχική επίδραση παραμερισθείσης ή απροσφόρου φυσικής συνέργειαςΣελ. 79
3.2 Εφαρμογή στις κατ/ ιδίαν μορφές συμμετοχήςΣελ. 82
3.2.3 Ο έμμεσος αυτουργόςΣελ. 82
3.3 Δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης της υπαναχώρησης στην περίπτωση αποτυχίας να παραμερισθεί η συμβολή του συμμετόχου, όταν η πράξη του φυσικού αυτουργού μείνει στο στάδιο της απόπειραςΣελ. 84
4. Ο φυσικός αυτουργός έχει εισέλθει στο στάδιο της απόπειρας. Δυνατότητες υπαναχώρησης του συμμετόχουΣελ. 86
4.1 Η εφαρμογή του άρθρου 44 ΠΚ στην υπαναχώρηση από τη συμμετοχή σε απόπειραΣελ. 86
4.1.1 Από μεθοδολογική άποψηΣελ. 90
4.1.2 Οι προϋποθέσεις και οι συνέπειες της υπαναχώρησης των συμμετόχωνΣελ. 95
4.1.2.1 Η διάκριση σε μη πεπερασμένη και πεπερασμένη απόπειραΣελ. 95
4.1.2.2 Η παρεμπόδιση του αποτελέσματος από το συμμέτοχοΣελ. 102
4.1.2.3 Η σοβαρή προσπάθεια για παρεμπόδιση του εγκλήματος από το συμμέτοχο, όταν αυτό μείνει στο στάδιο της απόπειρας για άλλο λόγοΣελ. 103
4.1.2.4 Ο κίνδυνος αποτυχίας της παρεμπόδισης του αποτελέσματος. Αποτυχημένη υπαναχώρησηΣελ. 106
4.1.3 Η ρύθμιση του γερμανικού ΠΚΣελ. 109
4.2 Οι δυνατότητες υπαναχώρησης του συμμετόχουΣελ. 111
4.2.1 Η παρεμπόδιση ολοκλήρωσης του εγκλήματοςΣελ. 112
4.2.1.1 Συνολική υπαναχώρησηΣελ. 115
4.2.1.2 Η προϋπόθεση της ελεύθερης βούλησηςΣελ. 116
4.2.2 Η εξουδετέρωση της συμμετοχικής συμβολήςΣελ. 121
4.2.3 Η παράλειψη ολοκλήρωσης της συμμετοχικής συμβολήςΣελ. 122
4.2.3.1 Η προϋπόθεση της ελεύθερης βούλησηςΣελ. 124
4.2.3.2 Συρροή συμμετοχικής δράσης. Μερική υπαναχώρησηΣελ. 126
4.2.4 Η ειδική περίπτωση του προβοκάτορα ηθικού αυτουργούΣελ. 129
5. Υπαναχώρηση από απόπειρα συμμετοχής και υπαναχώρηση του συμμετόχου σε απόπειραΣελ. 131
5.1 Τα εγκλήματα των άρθρων 186 και 187 ΠΚ ως τιμώρηση της απόπειρας συμμετοχής στο έγκλημα. Επιρροή αυτών στην υπαναχώρηση των συμμετόχων σε απόπειραΣελ. 131
5.1.1 Η δυνατότητα υπαναχώρησης από την απόπειρα συμμετοχήςΣελ. 134
5.1.1.1 Η υπαναχώρηση από την απόπειρα ηθικής αυτουργίαςΣελ. 134
5.1.1.2 Η υπαναχώρηση από την απόπειρα συναυτουργίαςΣελ. 137
5.1.2 Συρροή των εγκλημάτων των άρθρων 186 και 187 ΠΚ με συμμετοχή σε απόπειρα, από την οποία υπαναχωρεί ο συμμέτοχοςΣελ. 138
5.2 Κριτικές παρατηρήσεις στα άρθρα 186 και 187 ΠΚΣελ. 140
6. De lege ferendaΣελ. 142
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣελ. 143
Η δομή της υπαναχώρησης από απόπειρα κατά το άρθρο 44 ΠΚΣελ. 143
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΣελ. 147
Νομολογιακά δεδομέναΣελ. 147
Back to Top