Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ - ΤΟΜΟΣ Α΄


Απόλυτες και σχετικές ακυρότητες στην ποινική δίκη
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12115
Κόλιας Κ.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 520
  • ISBN: 978-960-272-536-8
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται τις συνέπειες από την παραβίαση των δικαιωμάτων των άρθρων 170 και 171 ΚΠΔ, δηλαδή τις απόλυτες και σχετικές ακυρότητες. Ακολουθείται η πορεία της ποινικής δίκης, όπως ρυθμίζεται στη δικαστηριακή πρακτική και όχι όπως αναφέρεται στα κεφάλαια της Ποινικής Δικονομίας. Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από συνοπτική δικονομική θεωρία, νομολογία και υποδείγματα. Ειδικότερα εξετάζονται ο χρόνος πρότασης των ακυροτήτων από τον κατηγορούμενο, η κάλυψη των ακυροτήτων, η προβολή τους, οι ακυρότητες που αφορούν προδικαστικά ζητήματα της ποινικής δίκης και αυτές που αφορούν την πολιτική αγωγή, οι ακυρότητες στο πλαίσιο της προδικασίας, της αστυνομικής προανάκρισης, της κύριας ανάκρισης, των δικαστικών συμβουλίων, του ακροατηρίου κ.ά. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια νομολογία, αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια και  93 υποδείγματα δικογράφων, ώστε να αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε δικηγόρο ενασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ  
Ι. Ορισμοί: Ορισμός ακυρότητας – Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης των ακυροτήτων Σελ. 1
Α. Διακρίσεις ακυροτήτων–κριτήρια διακρίσεων Σελ. 2
ΙΙ. Ορισμός απόλυτης ακυρότητας – άρθρο 171 ΚΠΔ Σελ. 2
ΙΙΙ. Ορισμός σχετικής ακυρότητας – άρθρο 170 ΚΠΔ Σελ. 3
IV. Διαφορές απόλυτων και σχετικών ακυροτήτωνΣελ. 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 173 ΚΠΔ) ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΩΝ  
Ι. Πρόσωπα που νομιμοποιούνται σε πρόταση των ακυροτήτωνΣελ. 6
A. Ο κατηγορούμενοςΣελ. 6
1. Χρόνος πρότασης απόλυτων ακυροτήτων από τον κατηγορούμενοΣελ. 6
i. Πότε καθίσταται αμετάκλητη η παραπομπή του κατηγορουμένου Σελ. 7
2. Χρόνος πρότασης σχετικών ακυροτήτων από τον κατηγορούμενοΣελ. 8
B. Ο πολιτικώς ενάγωνΣελ. 10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 173, 174 ΚΠΔ  
I. Ορισμός κάλυψηςΣελ. 11
II. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα της προδικασίας Σελ. 11
III. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο Σελ. 13
A. Η ειδική ρύθμιση του άρθρου 174 παρ. 2 ΚΠΔ – Το τεκμήριο σιωπηρής αποδοχής Σελ. 13
B. Πρόταση ακυροτήτων στη μετ’ αναβολή δίκηΣελ. 15
Γ. Πρόταση ακυροτήτων στη συζήτηση μετά την ακύρωση διαδικασίας (341 ΚΠΔ) και απόφασης (430 ΚΠΔ) Σελ. 15
Δ. Πρόταση ακυροτήτων στη μετά την αναίρεση συζήτηση Σελ. 15
IV. Συνέπειες ακυροτήτων άρθρου 175 ΚΠΔΣελ. 15
V. Κήρυξη ακυροτήτων άρθρου 176 ΚΠΔΣελ. 17
VI. Επανάληψη άκυρων πράξεωνΣελ. 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΩΝ  
I. Κατηγορίες απόλυτων ακυροτήτων (άρθρο 171 ΚΠΔ)Σελ. 20
A. Πράξεις της προδικασίαςΣελ. 20
B. Πράξεις της επ’ ακροατηρίω διαδικασίαςΣελ. 22
II. Κατηγορίες σχετικών ακυροτήτων (άρθρο 170 ΚΠΔ)Σελ. 24
ΙΙΙ. Η σχετική ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω έλλειψης ακρόασης (άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠΔ) και η σχέση της με την ακυρότητα του άρθρου 171 παρ. 1 δ΄ ΚΠΔΣελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΩΝ  
Ι. Τρόπος προβολής ακυροτήτωνΣελ. 27
ΙΙ. Σχέση ακυροτήτων – ένδικων μέσωνΣελ. 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
ΟΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ  
Ι. Προδικαστικά ζητήματαΣελ. 29
ΙΙ. Προδικαστικό ποινικό ζήτημα Σελ. 29
Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 59 ΚΠΔΣελ. 30
B. Προδικαστικό ποινικό ζήτημα και αναστολή παραγραφής εγκλημάτωνΣελ. 32
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 33
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΗΣ Σελ. 35
ΙΙΙ. Προδικαστικό ζήτημα αστικής φύσης στην ποινική δίκηΣελ. 37
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ– άρθρα 60 παρ. 1 και 171 παρ. 2 ΚΠΔ, 20 Σ Σελ. 38
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3ο ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣΣελ. 41
ΙV. Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκηΣελ. 44
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 45
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΑ 61 ΚΑΙ 171 ΠΑΡ. 1Δ ΚΠΔ Σελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
Ι. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παράνομης παράστασης του πολιτικώς ενάγοντος στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία – άρθρο 171 παρ. 2 ΚΠΔΣελ. 49
Α. Απόλυτη ακυρότητα λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης– άρθρο 63 ΚΠΔ Σελ. 50
1. Γενικά περί πολιτικής αγωγής Σελ. 50
Β. Γενικά περί ενεργητικής νομιμοποίησηςΣελ. 51
Γ. Κριτήρια ενεργητικής νομιμοποίησης πολιτικώς ενάγοντοςΣελ. 52
1. Έννοιες – Μορφές αποζημίωσης Σελ. 52
2. Ενεργητική νομιμοποίηση για παράσταση πολιτικής αγωγής νομικών προσώπων Σελ. 54
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 56
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5o ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ Σελ. 60
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 62
Δ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης – άρθρο 64 ΚΠΔΣελ. 64
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 65
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣΣελ. 67
Ε. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη τήρησης διατυπώσεων πολιτικής αγωγήςΣελ. 70
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 71
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8o ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 73
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 76
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 78
ΣΤ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παράτυπης δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής – άρθρο 82 ΚΠΔΣελ. 81
1. Πολιτική αγωγή και ανήλικα πρόσωπαΣελ. 82
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 82
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 83
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 82 παρ. 2 και 171 παρ.2 ΚΠΔΣελ. 85
Ζ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παράτυπης διατύπωσης δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής Σελ. 88
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 91
Η. Απόλυτη ακυρότητα λόγω έλλειψης του περιεχομένου της δήλωσης πολιτικής αγωγήςΣελ. 94
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 95
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΟΜΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  
ΟΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ– ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
Ι. Προδικασία – ορισμός Σελ. 100
ΙΙ. Ορισμός προκαταρκτικής εξέτασης– δικαιώματα οιονεί κατηγορουμένου στην προκαταρκτική εξέτασηΣελ. 101
ΙΙΙ. Απόλυτες ακυρότητες της προκαταρκτικής εξέτασης Σελ. 102
Α. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη κλήτευσης του υπόπτου – οιονεί κατηγορουμένου (άρθρα 31 παρ. 2, 100 παρ. 1, 171 παρ. 1 εδ. δ΄ ΚΠΔ)Σελ. 103
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15ο ΑΙΤΗΜΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 100 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 105
Β. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος του υπόπτου να εκπροσωπηθεί από συνήγορο υπεράσπισης – άρθρα 96 παρ. 1 και 31 παρ. 2 ΚΠΔ Σελ. 108
1. Τρόποι διορισμού συνηγόρου υπεράσπισης στην προκαταρκτική εξέτασηΣελ. 108
2. Δικαιώματα συνηγόρου υπεράσπισης Σελ. 109
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 113
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 96 ΚΠΔΣελ. 114
Γ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης υπερασπιστικού δικαιώματος υπόπτου να λάβει πρώτη προθεσμία 48 ωρών – άρθρα 31 παρ. 2 και 102 παρ. 1 ΚΠΔΣελ. 117
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 17ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 31 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 102 ΠΑΡ. 1 ΚΠΔΣελ. 119
Δ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη εξήγησης των δικαιωμάτων του υπόπτου πριν την παροχή διευκρινήσεων (άρθρα 31 παρ. 2 και 103 ΚΠΔ)Σελ. 122
1. Παραίτηση δικαιωμάτων υπόπτου και κατηγορουμένου Σελ. 123
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 18ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΟΥ – άρθρα 31 παρ. 2 και 103 ΚΠΔΣελ. 124
Ε. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη χορήγησης αντιγράφων (άρθρα 31 παρ. 2 και 101 ΚΠΔ)Σελ. 127
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 19ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣΣελ. 129
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 20ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΠΑΡ. 1 ΚΠΔΣελ. 132
ΣΤ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη εξέτασης αποδεικτικών μέσων (άρθρα 31 παρ. 2 και 274 ΚΠΔ)Σελ. 135
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΣελ. 137
Ζ. Αίτημα απόλυτης ακυρότητας λόγω λήψης υπόψη ή παραμονής στη δικογραφία μαρτυρικής κατάθεσης του υπόπτου και μετέπειτα κατηγορουμένου κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης (άρθρα 31 παρ. 2 και 105 ΚΠΔ) Σελ. 139
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 139
ΙV. Σxετικές ακυρότητες της προκαταρκτικής εξέτασης Σελ. 139
Α. Σχετική ακυρότητα της έκθεσης (άρθρο 153 παρ. 1 ΚΠΔ σε συνδυασμό με 170 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 140
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 141
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 22ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Σελ. 142
Β. Σχετική ακυρότητα πραγματογνωμοσύνης (άρθρο 188 παρ. 1 ΚΠΔ σε συνδυασμό με 170 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  
ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ  
Ι. Ορισμός αστυνομικής προανάκρισηςΣελ. 145
ΙΙ. Απόλυτες ακυρότητες της αστυνομικής προανάκρισηςΣελ. 145
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 146
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 23ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 148
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΣελ. 151
ΙΙΙ. Σχετικές ακυρότητες της αστυνομικής προανάκρισηςΣελ. 153
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  
ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ  
Ι. Προδικασία – ορισμός Σελ. 154
ΙΙ. Προανάκριση – εισαγωγικά Σελ. 154
ΙΙΙ. Απόλυτες ακυρότητες από την παραβίαση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου στην προανάκριση Σελ. 155
Α. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη εμπρόθεσμης κλήτευσης του κατηγορουμένου (άρθρο 100 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 156
Β. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης δικαιώματος εκπροσώπησης του κατηγορουμένου από τον συνήγορο υπεράσπισης (άρθρο 104 παρ. 2 σε συνδυασμό με άρθρο 6 παρ. 3 γ΄ της ΕΣΔΑ)Σελ. 156
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 25ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 104 ΠΑΡ. 2 ΚΠΔΣελ. 158
Γ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του υπερασπιστικού δικαιώματος εκπροσώπησης από συνήγορο (άρθρο 96 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 160
Δ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος του κατηγορουμένου για εμπρόθεσμη κλήτευση (άρθρο 100 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 160
Ε. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη δυνατότητας επικοινωνίας του κατηγορουμένου με συνήγορο υπεράσπισης (άρθρο 100 παρ. 4 ΚΠΔ)Σελ. 160
ΣΤ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του υπερασπιστικού δικαιώματος του κατηγορουμένου για χορήγηση προθεσμίας 48 ωρών (άρθρο 102 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 160
Ζ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του υπερασπιστικού δικαιώματος του κατηγορουμένου για εξήγηση των δικαιωμάτων του (άρθρο 103 ΚΠΔ) Σελ. 160
Η. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του υπερασπιστικού δικαιώματος του κατηγορουμένου για χορήγηση αντιγράφων της δικογραφίας (άρθρο 101 ΚΠΔ) Σελ. 161
Θ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης υπερασπιστικού δικαιώματος για ανακοίνωση του κατηγορητηρίου και άλλων εγγράφων στον κατηγορούμενο (άρθρο 101 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 161
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 163
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 26ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ (άρθρο 101 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 164
Ι. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης υπερασπιστικού δικαιώματος του κατηγορουμένου παράστασης σε ανακριτικές πράξεις της προανάκρισης (άρθρο 97 ΚΠΔ)Σελ. 167
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 169
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 27ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 97 ΚΠΔΣελ. 170
ΙΑ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του υπερασπιστικού δικαιώματος του κατηγορουμένου για υποβολή παρατηρήσεων (άρθρο 99 ΚΠΔ)Σελ. 172
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 28ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΚΠΔ (καταχώρηση παρατηρήσεων κατηγορουμένου)Σελ. 174
ΙΒ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη εξέτασης αποδεικτικών μέσων (άρθρο 274 ΚΠΔ)Σελ. 176
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 176
ΙΓ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω περάτωσης της προανάκρισης χωρίς να λάβει γνώση της δικογραφίας ο κατηγορούμενος (άρθρο 101 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 176
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 178
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 29ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ (άρθρο 101 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠΔ)Σελ. 179
ΙΔ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη γνωστοποίησης του ονόματος του πραγματογνώμονα (άρθρα 192, 183 ΚΠΔ)Σελ. 181
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 30ο ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ (άρθρο 192 ΚΠΔ)Σελ. 183
ΙΕ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη διορισμού διερμηνέα του κατηγορουμένου (άρθρο 233 ΚΠΔ)Σελ. 186
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 188
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 31ο ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ (άρθρο 233 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 189
ΙΣΤ. Αίτημα απόλυτης ακυρότητας λόγω λήψης υπόψη μαρτυρικής κατάθεσης του κατηγορουμένου κατά τη διάρκεια της προανάκρισης (άρθρο 105 ΚΠΔ) Σελ. 192
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 192
ΙΖ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη κλήτευσης του κατηγορουμένου να απολογηθεί πριν από 48 ώρες (245 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 192
IV. Σχετικές ακυρότητες προανάκρισης Σελ. 193
A. Σχετική ακυρότητα πραγματογνωμοσύνης Σελ. 193
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 32ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΟΡΚΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ (άρθρα 170 παρ. 1 και 194 ΚΠΔ)Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Ι. Απόλυτες ακυρότητες που αφορούν την κίνηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα Σελ. 197
Α. Απόλυτη ακυρότητα λόγω άσκησης ποινικής δίωξης χωρίς να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 31 και 43 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 197
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 33ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ (άρθρα 31 και 43 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 199
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 34ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ (άρθρα 31 και 43 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 201
Β. Απόλυτη ακυρότητα λόγω διενέργειας αστυνομικής προανάκρισης χωρίς συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 243 παρ. 2 ΚΠΔΣελ. 204
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 35ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 243 ΠΑΡ. 2 ΚΠΔΣελ. 205
ΙΙ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη συμμετοχής του εισαγγελέα σε πράξεις της προδικασίας (άρθρα 171 παρ. 1 β΄ και 138 παρ. 2, 276 παρ. 2, 283 παρ. 1, 243 παρ. 1 και 246 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 208
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 36ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ  
Ι. Ορισμός κύριας ανάκρισης–Εξουσία ανακριτήΣελ. 212
ΙΙ. Απόλυτες ακυρότητες από την παραβίαση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου στην κύρια ανάκριση Σελ. 212
Α. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη εμπρόθεσμης κλήτευσης του κατηγορουμένου (άρθρο 100 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 213
Β. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος του κατηγορουμένου να εκπροσωπείται από συνήγορο – άρθρα 96 παρ. 1 και 100 παρ. 1 ΚΠΔΣελ. 213
Γ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη δυνατότητας επικοινωνίας του κατηγορουμένου με συνήγορο υπεράσπισης (άρθρο 100 παρ. 4 ΚΠΔ)Σελ. 213
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 37ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣελ. 215
Δ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης υπερασπιστικού δικαιώματος κατηγορουμένου για αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου (άρθρο 100 παρ. 3 ΚΠΔ)Σελ. 218
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 38ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣΣελ. 220
Ε. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης δικαιώματος χορήγησης προθεσμίας 48 ωρών (άρθρο 102 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 223
ΣΤ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη εξήγησης των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου (άρθρο 103 ΚΠΔ) Σελ. 223
Ζ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη χορήγησης αντιγράφων δικογραφίας (άρθρο 101 ΚΠΔ) Σελ. 223
Η. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη ανακοίνωσης του περιεχομένου του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της δικογραφίας (άρθρο 101 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 223
Θ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του κατηγορουμένου (άρθρο 273 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠΔ) Σελ. 223
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 39ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ Σελ. 227
Ι. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης κλήτευσης του κατηγορουμένου σε απολογία (άρθρα 274 εδ. α, 273 παρ. 2 εδ. α και 270 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 229
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 229
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 40ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ (άρθρα 274 εδ. α, 273 παρ. 2 εδ. α και 270 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 231
ΙΑ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος του κατηγορουμένου να παρίσταται σε ανακριτικές πράξεις (άρθρο 97 ΚΠΔ) Σελ. 233
ΙΒ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος του κατηγορουμένου να υποβάλει παρατηρήσεις και ερωτήσεις σε ανακριτική πράξη (άρθρο 99 ΚΠΔ) Σελ. 233
ΙΓ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος του κατηγορουμένου να λάβει γνώση των εγγράφων της δικογραφίας πριν την απολογία του (άρθρο 101 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 233
ΙΔ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη διορισμού διερμηνέα (άρθρο 233 ΚΠΔ) Σελ. 233
ΙΕ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψης μαρτυρικής κατάθεσης (ένορκης ή ανώμοτης του κατηγορουμένου – άρθρο 105 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 233
ΙΣΤ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη γνωστοποίησης στον κατηγορούμενο του ονόματος του πραγματογνώμονα Σελ. 233
ΙΖ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη αποδοχής διορισμού από τον κατηγορούμενο τεχνικού συμβούλου (άρθρο 204 ΚΠΔ) Σελ. 233
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 41ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (άρθρο 204 ΚΠΔ)Σελ. 236
ΙΗ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη τήρησης νομίμων διατυπώσεων κατά τη διενέργεια της έρευνας (άρθρο 253 ΚΠΔ) Σελ. 239
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ (άρθρο 257 παρ. 2 ΚΠΔ)Σελ. 244
ΙΘ. Απόλυτη ακυρότητα εντάλματος σύλληψης – σύλληψη κατηγορουμένου Σελ. 247
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 43ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ (άρθρο 278 παρ. 2 ΚΠΔ)Σελ. 252
Κ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη ειδοποίησης του κατηγορουμένου να λάβει γνώση του πέρατος της ανάκρισης (άρθρα 171 παρ. 1 δ΄ και 308 παρ. 4 ΚΠΔ) Σελ. 255
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 44ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΠΕΡΑΤΟΣ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ – άρθρα 171 παρ. 1 δ και 308 παρ. 4 ΚΠΔΣελ. 257
ΙΙΙ. Σχετικές ακυρότητες κύριας ανάκρισης Σελ. 259
Α. Σχετική ακυρότητα έκθεσης αυτοψίας (άρθρα 170 παρ. 1, 180 παρ. 1 και 153 ΚΠΔ)Σελ. 259
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 45ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΑΝΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΑΝΑΚΡΙΤΗ Σελ. 260
Β. Σχετική ακυρότητα εκθέσεως τεχνικού συμβούλου λόγω διορισμού αυτού από τους μη διοριστέους (άρθρα 206 και 188 ΚΠΔ)Σελ. 262
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 46ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ (άρθρα 188 και 170 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13  
ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
Ι. Εισαγωγικά περί διαδικασίας δικαστικών συμβουλίων Σελ. 265
ΙΙ. Αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σελ. 266
ΙΙΙ. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών Σελ. 268
ΙV. Απόλυτη ακυρότητα λόγω έκδοσης βουλεύματος χωρίς να προηγηθεί έγγραφη πρόταση εισαγγελέα Σελ. 269
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 270
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 47ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Σελ. 271
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 48ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣελ. 273
V. Απόλυτη ακυρότητα λόγω συμμετοχής του ανακριτή στην σύνθεση του συμβουλίου (άρθρα 171 παρ. 1α, 305 παρ. 2 και 307 ΚΠΔ) Σελ. 275
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 49ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΣΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σελ. 277
VI. Απόλυτη ακυρότητα λόγω συμμετοχής του ανακριτή στην σύνθεση του συμβουλίου για περαίωση της ανάκρισης Σελ. 280
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 281
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 50ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ (άρθρα 171 παρ. 1α και 308 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 282
VII. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη ειδοποίησης του κατηγορουμένου να λάβει γνώση της εισαγγελικής πρότασης – άρθρα 171 παρ. 1 δ και 308 παρ. 2 ΚΠΔ Σελ. 284
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 285
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 51ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΓΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ Σελ. 287
VIII. Απόλυτη ακυρότητα λόγω απόρριψης του αιτήματος του κατηγορουμένου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση (άρθρα 309 παρ. 2 και 171 παρ. 1 δ ΚΠΔ) Σελ. 289
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 291
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 52ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ (άρθρο 309 παρ. 2 ΚΠΔ)Σελ. 292
1396927554  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14  
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ  
Ι. Κύρια διαδικασία – στάδια αυτής Σελ. 294
ΙΙ. Δικονομικές ενέργειες της προπαρασκευαστικής διαδικασίας Σελ. 294
Α. Η κλήτευση του κατηγορουμένου Σελ. 294
Β. Περιεχόμενο κλητηρίου θεσπίσματος Σελ. 295
Γ. Προθεσμίες κλήτευσης διαδίκων – μαρτύρων– γνωστοποίησης μαρτύρων Σελ. 296
ΙΙΙ. Προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος Σελ. 297
Α. Προθεσμία προσφυγής Σελ. 297
Β. Αποτελέσματα της προσφυγής Σελ. 298
ΙV. Απόλυτες και σχετικές ακυρότητες της προπαρασκευαστικής διαδικασίας Σελ. 298
Α. Σχετικές ακυρότητες της προπαρασκευαστικής διαδικασίας Σελ. 298
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 53ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ (άρθρο 166 παρ. 3 ΚΠΔ)Σελ. 301
V. Σχετική ακυρότητα λόγω επίδοσης κλήσης χωρίς να καταστεί αμετάκλητο το παραπεμπτικό βούλευμα (άρθρα 170 παρ. 1, 320, 174 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 303
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 54ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ (άρθρα 170 παρ. 1, 314 εδ. β, 319 παρ. 5, 320 παρ. 2 ΚΠΔ)Σελ. 304
VI. Σχετική ακυρότητα λόγω επίδοσης κλήτευσης του κατηγορουμένου χωρίς ακριβή καθορισμό της πράξης που κατηγορείται ή μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου (άρθρα 170 παρ. 1, 320 και 321 ΚΠΔ) Σελ. 306
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 55ο ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣΣελ. 310
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 56ο ΑΙΤΗΜΑ (ΕΝΣΤΑΣΗ) ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ Σελ. 312
VII. Σχετική ακυρότητα λόγω μη γνωστοποίησης μαρτύρων (άρθρα 170 παρ. 1 και 326 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) Σελ. 314
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 57ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 326 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 170 ΠΑΡ. 1 ΚΠΔΣελ. 317
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 58ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 326 ΠΑΡ. 1, 2 ΚΑΙ 171 1δ ΚΠΔΣελ. 319
VIII. Σχετική ακυρότητα λόγω μη τήρησης των προθεσμιών του άρθρου 166 ΚΠΔ Σελ. 321
Α. Γενικά περί προθεσμιών Σελ. 321
Β. Προθεσμία εμφάνισης στο ακροατήριο Σελ. 322
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 59ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ (άρθρα 166, 168, 170 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 323
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15  
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Ι. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παράλειψης μετάφρασης του παραπεμπτικού βουλεύματος ή του κλητηρίου στην γλώσσα που κατανοεί ο κατηγορούμενος (άρθρα 321 παρ. 1 και 171 παρ. 1δ΄ ΚΠΔ) Σελ. 325
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 60ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (άρθρα 171 παρ. 1 δ ΚΠΔ, 6 παρ. 3 α ΕΣΔΑ και 14 παρ. 3 α ΔΣΑΠΔ)Σελ. 327
ΙΙ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω επίδοσης στον κατηγορούμενο ακριβούς φωτοτυπικού αντιγράφου του κλητηρίου θεσπίσματος (άρθρα 321 παρ. 1 και 171 παρ. 1 δ ΚΠΔ) Σελ. 329
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 61ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣΣελ. 331
ΙΙΙ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη επίδοσης στον κατηγορούμενο παραπεμτικού βουλεύματος (παραβίαση άρθρων 314 εδ. β, 319 παρ. 5, 171 παρ. 1δ, 320 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ, 6 παρ 3 ΕΣΔΑ και 14 παρ. 3 περ. α ΔΣΑΠΔ) Σελ. 333
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 62ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ (άρθρα 320 παρ. 2, 314 εδ. β, 319 παρ. 5 ΚΠΔ, 6 παρ. 3 ΕΣΔΑ και 14 παρ. 3 α ΔΣΑΠΔ)Σελ. 335
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 337
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16  
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
Ι. Εισαγωγή περί κυρίας διαδικασίας – ορισμός – αρχές Σελ. 338
Α. Αρχή της δημοσιότητας Σελ. 338
Β. Αρχή της προφορικότητας Σελ. 338
Γ. Η αρχή της αμεσότητας Σελ. 339
Δ. Η αρχή της συγκεντρωτικής διαδικασίας Σελ. 340
Ε. Η αρχή της συνεχούς παρουσίας Σελ. 340
ΣΤ. Η αρχή της αντιδικίας Σελ. 340
Ζ. Η αρχή της ισότητας των όπλων Σελ. 341
Η. Η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης Σελ. 342
Θ. Η αρχή της αντικειμενικότητας του δικαστή Σελ. 342
Ι. Η αρχή του καθήκοντος αλήθειας Σελ. 343
ΙΙ. Απόλυτες ακυρότητες της κύριας διαδικασίας Σελ. 343
Α. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος του κατηγορουμένου να εκπροσωπηθεί από συνήγορο (άρθρα 171 παρ. 1Δ, 340 παρ. 2 ΚΠΔ, 20 παρ. 1 Σ, 6 παρ. 1 και 3 ΕΣΔΑ) Σελ. 343
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 63ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣΣελ. 346
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 348
Β. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παράλειψης να τεθεί άμεσα στην διάθεση του εξ επαγγέλματος διορισθέντος συνηγόρου η ποινική δικογραφία (άρθρα 171 παρ. 1δ και 340 ΚΠΔ) Σελ. 349
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 64ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ (άρθρα 171 παρ. 1 ΚΠΔ και 6 παρ. 3 γ ΕΣΔΑ)Σελ. 353
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 355
Γ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω ανάγνωσης και αξιοποίησης ανώμοτης κατάθεσης (άρθρα 31, 105 παρ. 2 και εδ. β΄ ΚΠΔ) Σελ. 356
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 65ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΜΟΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (άρθρα 31 παρ. 2 εδ. στ΄, 105 και 171 παρ. 1 δ΄ ΚΠΔ)Σελ. 360
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 363
Δ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω χρήσης απαγορευμένου αποδεικτικού μέσου (άρθρα 171 παρ.1δ, 178 ΚΠΔ και 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ) Σελ. 364
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 66ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (άρθρα 171 παρ. 1δ ΚΠΔ, 137 Α ΠΚ, 2 Σ και 6 παρ. 1 α ΕΣΔΑ)Σελ. 367
Ε. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παράλειψης γνωστοποίησης του ονόματος του πραγματογνώμονα στον κατηγορούμενο (άρθρα 171 παρ. 1δ, 184, 192, 362, 204 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 369
ΣΤ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω ανάγνωσης προανακριτικής κατάθεσης μάρτυρα χωρίς νομική αιτία (άρθρα 365 παρ. 1, 357 παρ. 3, 358 και 171 παρ. 1δ ΚΠΔ) Σελ. 369
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 67ο ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ (άρθρα 171 παρ. 1δ, 365 παρ. 1, 357 παρ. 3 και 358 ΚΠΔ –6 παρ. α ΕΣΔΑ)Σελ. 373
Ζ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω αλλαγής σύνθεσης μετά την έναρξη εκδίκασης υπόθεσης (άρθρα 375 και 171 παρ. 1α ΚΠΔ) Σελ. 375
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 68ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (άρθρα 171 παρ. 1 α και 375 παρ. 3 ΚΠΔ)Σελ. 377
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 69ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (άρθρα 171 παρ. 1 α , 17 παρ. 1, 8, 10 Ν 1756/1988 περί «Κώδικος Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»)Σελ. 379
Η. Απόλυτη ακυρότητα λόγω ανάγνωσης γνωμοδότησης απόντος και νομίμως κλητευθέντος πραγματογνώμονα (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 362 παρ. 1, 357 παρ. 3, 358 ΚΠΔ) Σελ. 381
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 70ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΛΗΤΕΥΘΕΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣελ. 383
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 386
Θ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω ανάγνωσης ξενόγλωσσων εγγράφων χωρίς επίσημη μετάφραση σε γλώσσα που γνωρίζει ο κατηγορούμενος (άρθρα 171 παρ. 1δ, 364 παρ. 1, 358 ΚΠΔ)Σελ. 386
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 71ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (άρθρα 171 παρ. 1δ, 358, 364 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 388
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 72ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 364 παρ. 1 και 358 ΚΠΔ)Σελ. 390
Ι. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη ανάγνωσης εγγράφων από το δικαστήριο που ελήφθησαν υπόψη στην απόφαση περί ενοχής (άρθρα 171 παρ. 1, 329 παρ. 1, 333 παρ. 2, 358, 364 παρ. 1 και 171 παρ. 1δ ΚΠΔ) Σελ. 392
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 73ο ΑΝΑΙΡΕΣΗΣελ. 394
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 397
ΙΑ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω ανάγνωσης ποινικής απόφασης χωρίς να είναι αμετάκλητη (άρθρα 171 παρ. 1δ, 364 παρ. 2, 57 παρ. 1 ΚΠΔ, 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ και 14 παρ. 2 ΔΣΑΠΔ) Σελ. 399
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 74ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 364 παρ. 2, 57 ΚΠΔ, 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ και 14 παρ. 2 ΔΣΑΠΔ)Σελ. 401
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 75ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (άρθρο 171 παρ. 1δ, 364 παρ. 2 ΚΠΔ, 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ και 14 παρ. 2 Διεθνούς Συμφώνου περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων)Σελ. 403
ΙΒ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη προσκόμισης στο ακροατήριο του πειστηρίου του εγκλήματος (άρθρα 171 παρ. 1δ, 364 παρ. 1, 358 ΚΠΔ) Σελ. 405
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 76ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΠΕΙΣΤΗΡΙΟΥ (άρθρα 171 παρ. 1 δ , 280, 358 ΚΠΔ)Σελ. 407
ΙΓ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη επίδειξης αντικειμένου αυτοψίας στον κατηγορούμενο (άρθρα 180, 329, 331, 364 παρ. 1, 358 και 171 παρ. 1Δ ΚΠΔ) Σελ. 409
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 77ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 364 παρ. 1 δ, 364 παρ. 1, 180, 181 και 358 ΚΠΔ)Σελ. 411
ΙΔ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη εξέτασης μάρτυρα από τον κατηγορούμενο (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 333, 327 παρ. 2, 355 ΚΠΔ) Σελ. 413
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 78ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΗΤΕΥΘΕΝΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑ (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 327 παρ. 2 και 3, 333 ΚΠΔ)Σελ. 416
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 79ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 327 παρ. 2 , 355 ΚΠΔ)Σελ. 419
ΙΙΙ. Απόλυτες ακυρότητες που αφορούν την απολογία του κατηγορουμένου Σελ. 422
Α. Απόλυτη ακυρότητα λόγω εξέτασης μάρτυρα μετά την απολογία του κατηγορουμένου (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 366, 358 ΚΠΔ)Σελ. 422
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 80ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 366 παρ. 1 και 358 ΚΠΔ)Σελ. 424
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 81ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 366 παρ. 1 και 358 ΚΠΔ)Σελ. 426
Β. Απόλυτη ακυρότητα γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο για να απολογηθεί (άρθρα 171 παρ. 1 δ και 366 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 428
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 82ο ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ (άρθρα 366 παρ. 1 και 171 παρ. 1δ ΚΠΔ)Σελ. 429
Γ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παρακώλυσης της αγόρευσης του συνηγόρου υπεράσπισης (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 369 παρ. 1, 333, 335 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 431
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 83ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ (άρθρα 171 παρ. 1δ, 369 παρ. 1, 333 παρ. 2 ΚΠΔ)Σελ. 433
Δ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω διακοπών του συνηγόρου υπεράσπισης από τον πρόεδρο του δικαστηρίου χωρίς να αφαιρεί τον λόγο (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 334 παρ. 1 και 335 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 435
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 84ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 334 παρ. 2 και 335 παρ. 2 ΚΠΔ)Σελ. 437
Ε. Απόλυτη ακυρότητα γιατί παραβιάστηκε δικαίωμα του κατηγορουμένου να τον υπερασπισθεί συνήγορος επιλογής του (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 96 Α και 340 ΚΠΔ και άρθρο 6 παρ. 3 ΕΣΔΑ) Σελ. 439
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 85ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 340 παρ. 2, 96 παρ. 1 ΚΠΔ και 6 παρ. 3γ ΕΣΔΑ)Σελ. 442
ΣΤ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω απομάκρυνσης του κατηγορουμένου χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και νουθεσία του προέδρου του δικαστηρίου (άρθρα 171 παρ. 1 δ και 347 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 444
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 86ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΟΥΘΕΣΙΑ (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 347 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 446
Ζ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω απομάκρυνσης του κατηγορουμένου χωρίς ανάθεση σε συνήγορο για εκπροσώπηση αυτού (άρθρα 171 παρ. 1δ, 347 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 449
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 87ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΌ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΝΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ (άρθρα 172 παρ. 1 δ , 347 παρ. 1 ΚΠΔ και 6 παρ. 3γ ΕΣΔΑ)Σελ. 450
Ζ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω αξιοποίησης απολογίας συγκατηγορουμένου (άρθρα 171 παρ. 1 δ και 211Α ΚΠΔ) Σελ. 453
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 88ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ (άρθρα 211Α και 171 παρ. 1 δ ΚΠΔ)Σελ. 454
Η. Απόλυτη ακυρότητα λόγω ανεπίτρεπτης μεταβολής κατηγορίας (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 171 παρ. 1Β, 371 παρ. 3 ΚΠΔ και 6 παρ. 3 Γ ΕΣΔΑ) Σελ. 456
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 89ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (άρθρα 171 παρ. 1 β και 1 δ, 371 παρ. 3 ΚΠΔ και 6 παρ. 3γ ΕΣΔΑ)Σελ. 458
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17  
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ  
Ι. Ακυρότητα λόγω έλλειψης ακρόασηςΣελ. 460
Α. Ορισμός έλλειψης ακρόασης Σελ. 460
Β.Υποκείμενα δικαιώματος ακρόασης Σελ. 461
ΙΙ. Επιμέρους δικαιώματα του δικαιώματος ακρόασης Σελ. 462
Α. Δικαιώματα παράστασης κατηγορουμένου Σελ. 462
Β. Το δικαίωμα διορισμού συνηγόρου Σελ. 462
Γ. Το δικαίωμα συνηγόρου πληροφόρησηςΣελ. 463
Δ. Το δικαίωμα παροχής επαρκούς προθεσμίας προετοιμασίας του κατηγορουμένου Σελ. 463
Ε. Το δικαίωμα διατύπωσης ισχυρισμών από τους διαδίκους της ποινικής δίκης Σελ. 464
ΙΙΙ. Συνέπειες παραβίασης δικαιώματος ακρόασης: απόλυτη ή σχετική ακυρότητα Σελ. 465
ΙV. Περιπτωσιολογία απόλυτων ακυροτήτων λόγω έλλειψης ακρόασης Σελ. 467
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 90ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ (άρθρα 171 παρ. 1 δ, 369 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ και άρθρο 20 του Συντάγματος)Σελ. 469
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 91ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ (μη δόσης λόγου στον συνήγορο υπεράσπισης για το παραδεκτό της έφεσης) άρθρα 171 παρ. 1δ, 333 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ και άρθρο 20 του ΣυντάγματοςΣελ. 471
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18  
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Ι. Σχετική ακυρότητα λόγω εξέτασης μάρτυρα που έπρεπε να εξετασθεί (άρθρα 211 και 170 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 473
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 92ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ (άρθρα 170 παρ. 2, 211 εδ α ΚΠΔ)Σελ. 475
ΙΙ. Σχετική ακυρότητα λόγω εξέτασης μάρτυρα που παραβιάζει το επαγγελματικό απόρρητο (άρθρα 212 και 170 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 477
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 93ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ (άρθρα 212 παρ. 1 εδ. β και 170 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 479
 
Back to Top