ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 35,00 € Ειδική Τιμή 29,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15405
Δακορώνια Ευ.

Το βιβλίο «Καταστροφικές ζημίες & συστήματα αποκατάστασής τους» αποτέλεσε το κυρίως θέμα του XVIII Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικού Δικαίου που έλαβε χώρα στην Ουάσινγκτον τον Αύγουστο του 2010. Η συγγραφέας ήταν Εθνική Εισηγήτρια στο συνέδριο και επεδίωξε τον εξής διττό στόχο: α) να συνδυάσει το Αστικό Δίκαιο με το Ιδιωτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος και β) να παρουσιάσει προβλήματα που άπτονται των δύο κλάδων, εστιάζοντας στην εξεύρεση λύσεων. Με το παρόν γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των προβλημάτων που ανακύπτουν στην περίπτωση που ένα γεγονός συνεπάγεται ευρείας κλίμακας ζημίες (πχ. σεισμοί, πλημμύρες, τυφώνες κλπ) και συνακόλουθα το μεγάλο ενδιαφέρον του τύπου και της κοινής γνώμης. Ειδικότερα, το ερώτημα που ανακύπτει εστιάζεται στο αν οι κανόνες περί αδικοπραξιών προσφέρονται για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μεγάλου αριθμού ζημιωθέντων από ένα ζημιογόνο γεγονός, αν πρέπει να τροποποιηθούν ή αν πρέπει να αναζητήσουμε τη λύση αλλού και συγκεκριμένα στην ασφάλιση της ζημίας ή στην κρατική βοήθεια. Το εξόχως ενδιαφέρον αυτό βιβλίο χωρίζεται στα ακόλουθα κεφάλαια: α) έννοια, διακρίσεις και χαρακτηριστικά των καταστροφικών ζημιών, καταστροφικές ζημίες και αδικοπρακτικό δίκαιο, β) η υποκειμενική ευθύνη ως βάση για την αποκατάσταση των καταστροφικών ζημιών, γ) η (αντικειμενική) ευθύνη από διακινδύνευση ως βάση για την αποκατάσταση των καταστροφικών ζημιών και δ) η ασφάλιση της ζημίας και η κρατική παρέμβαση ως εναλλακτικά συστήματα αποκατάστασης των καταστροφικών ζημιών.

Στο έργο «Καταστροφικές ζημίες & συστήματα αποκατάστασής τους» επισημαίνεται η ανάγκη για την ανάπτυξη του Δικαίου των Καταστροφών, ενός δικαίου, το οποίο έχει ως αντικείμενο την πρόληψη των καταστροφών, την αντιμετώπισή τους και την αποκατάσταση της ζημίας των θυμάτων και το οποίο δίκαιο είναι πολύ κρίσιμο στην ταραχώδη εποχή μας.

ΠρόλογοςΣελ. 9
ΣυντομογραφίεςΣελ. 13
ΕισαγωγήΣελ. 25
§1. Έννοια, διακρίσεις και χαρακτηριστικά των καταστροφικών ζημιών  
A. Διαφοροποίηση των καταστροφικών ζημιών από τις μαζικές αδικοπραξίεςΣελ. 31
B. Διάκριση ΚαταστροφώνΣελ. 39
1. Φυσικές καταστροφέςΣελ. 39
2. Ανθρωπογενείς καταστροφέςΣελ. 43
α. Καταστροφές από την ανάπτυξη της τεχνολογίαςΣελ. 44
αα. Ιδιαίτερα οι περιβαλλοντικές ζημίες και η πρόληψή τουςΣελ. 50
ββ. Κίνδυνος από Γενετικά Τροποποιημένους Μικροοργανισμούς (ΓΤΟ)Σελ. 55
i. Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ε.Ε.Σελ. 55
ii. Το νομοθετικό καθεστώς στην ΕλλάδαΣελ. 57
iii. Αστική ευθύνη σε περίπτωση ζημίας από ΓΤΟΣελ. 60
β. Καταστροφές από τρομοκρατικές ενέργειεςΣελ. 65
αα. ΕισαγωγικάΣελ. 65
ββ. Το θέμα της αποκατάστασης ζημιών από τρομοκρατικές ενέργειεςΣελ. 66
γγ. Διεθνείς Συμβάσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίαςΣελ. 68
Γ. Συνήθεις καταστροφές που απαντώνται στην Ελλάδα. Η αντισεισμική άμυναΣελ. 70
§2. Καταστροφικές ζημίες και αδικοπρακτικό δίκαιο. Η υποκειμενική ευθύνη ως βάση για την αποκατάσταση των καταστροφικών ζημιών  
Α. Οριοθέτηση του παρανόμουΣελ. 75
1. Ιδιαίτερα η παράνομη συμπεριφορά λόγω παράβασης της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας και επιμέλειαςΣελ. 75
2. Ειδικότερα η παράλειψη της λήψης αναγκαίων μέτρων από την Πολιτεία ως παράνομη συμπεριφορά:Σελ. 78
α. Στην περίπτωση φυσικής καταστροφήςΣελ. 78
β. Στην περίπτωση τρομοκρατικών ενεργειών και ταραχώνΣελ. 85
3. Συνιστά η παράλειψη ενημέρωσης για έντονα φυσικά φαινόμενα ή η παράλειψη λήψης μέτρων αποφυγής τους παράνομη συμπεριφορά;Σελ. 88
Β. Η υπαιτιότηταΣελ. 93
Γ. Η ζημία (περιουσιακή ή μη)Σελ. 96
1. Ανάγκη υποχώρησης της αρχής της αποζημίωσης της όλης ζημίας προ της μεγάλης έκτασης της ζημίας;Σελ. 96
2. Ο φόβος και η αγωνία για το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημίας ως λόγος για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης ή ως ζημία per se;Σελ. 98
3. Άγχος και αγωνία τρίτων προσώπων μετά το καταστροφικό γεγονός ως λόγος για την αποκατάσταση της ηθικής τους βλάβης;Σελ. 99
Δ. Ο αιτιώδης σύνδεσμος. Πότε υπάρχει διακοπή του και απαλλαγή από την ευθύνη λόγω γεγονότων ανωτέρας βίαςΣελ. 105
Ε. Χρόνος παραγραφής σε περίπτωση ζημίας από φυσικές καταστροφές που αποκαλύπτουν ανθρώπινη υπαίτια συμπεριφοράΣελ. 109
 
§3. Η (αντικειμενική) ευθύνη από διακινδύνευση ως βάση για την αποκατάσταση των καταστροφικών ζημιών  
A. Η εγκατάλειψη της υποκειμενικής ευθύνηςΣελ. 115
Β. Η αντιμετώπιση από τον Έλληνα νομοθέτη των πηγών κινδύνου. Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας, κυρωτικής Διεθνών Συμβάσεων, που προβλέπει ευθύνη από διακινδύνευση. Χαρακτηριστικά τηςΣελ. 117
1. Θέσπιση ειδικής νομοθεσίαςΣελ. 117
α. Aστική ευθύνη στον τομέα της της πυρηνικής ενέργειαςΣελ. 118
β. Αστική ευθύνη συνεπεία ζημιών από ρύπανση από πετρελαιοειδήΣελ. 119
2. Χαρακτηριστικά της ειδικής νομοθεσίαςΣελ. 122
3. Πίνακες απεικόνισης των κοινών γενικών χαρακτηριστικών της ειδικής νομοθεσίαςΣελ. 125
4. Κριτική και προτάσειςΣελ. 130
Γ. Μη κυρωτική Διεθνών Συμβάσεων ειδική νομοθεσία που προβλέπει ευθύνη από διακινδύνευση - Το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα ΑυτοκινήτωνΣελ. 133
1. Ν 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντοςΣελ. 133
2. ΚΝ 551/31 ?εκεμβρίου 1914/8 Ιανουαρίου 1915 «Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων»Σελ. 134
3. Ν 3950/1911 σχετικά με την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτουν από μηχανοκίνητα οχήματα - Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα ΑυτοκινήτωνΣελ. 143
§4. Η ασφάλιση της ζημίας και η κρατική παρέμβαση ως εναλλακτικά συστήματα αποκατάστασης των καταστροφικών ζημιών  
Α. Φυσικές καταστροφέςΣελ. 150
1. Συστήματα ασφάλισηςΣελ. 150
α. Σύστημα ασφάλισης στη ΓαλλίαΣελ. 154
β. Σύστημα ασφάλισης στις ΗΠΑΣελ. 156
γ. Σύστημα ασφάλισης στην ΙαπωνίαΣελ. 160
δ. Σύστημα ασφάλισης στην ΕλλάδαΣελ. 161
αα. ΓενικάΣελ. 161
ββ. Ασφάλιση κατά κινδύνου σεισμούΣελ. 162
γγ. Ασφάλιση κατά πυρκαγιάςΣελ. 163
δδ. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιώνΣελ. 164
εε. Πότε δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψηΣελ. 164
στστ. Δυνατότητα ή μη σωρευτικής είσπραξης αποζημίωσης και ασφαλίσματοςΣελ. 165
2. Κρατική παρέμβαση στο πλαίσιο του Κράτους-δικαίου - Δημιουργία Κεφαλαίου ή ad hoc μέτραΣελ. 169
α. Στην ΙαπωνίαΣελ. 171
β. Στην EλλάδαΣελ. 172
Β. Καταστροφές από τρομοκρατικές ενέργειεςΣελ. 178
1. Η αποζημίωση των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών σε Γαλλία και ΗΠΑΣελ. 178
α. Γαλλία. Σύστημα ασφάλισης και θέσπιση ΚεφαλαίουΣελ. 178
β. ΗΠΑ. Θέσπιση ΚεφαλαίουΣελ. 181
2. Η αποζημίωση των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών στην ΕλλάδαΣελ. 185
α. Εισαγωγή. Η Αντιτρομοκρατική νομοθεσία γενικάΣελ. 185
β. Νομοθεσία σχετική με την αποζημίωση θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειώνΣελ. 188
αα. Ν 3875/2010 για το Διεθνικό Οργανωμένο ΈγκλημαΣελ. 188
ββ. Ν 3811/2009 για την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/80/ΕΚ)Σελ. 189
γγ. Ν 1897/1990 Περί απονομής και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας και λοιποί σχετικοί νόμοιΣελ. 193
γ. Ασφάλιση κατά τρομοκρατικών ενεργειώνΣελ. 196
§5. ΣυμπεράσματαΣελ. 199
ΒιβλιογραφίαΣελ. 207
Αλφαβητικό ευρετήριοΣελ. 233
 
Back to Top