ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ


Η λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του κόστους
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12834
Κεχράς Ι. Δ.
 • Έκδοση: 2011
 • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
 • Σελίδες: 360
 • ISBN: 978-960-272-880-2
 • Black friday εκδόσεις: 30%
Το βιβλίο «Κοστολόγηση - Η λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του κόστους», ως νέα έκδοση της Οικονομικής Βιβλιοθήκης, έχει σκοπό να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές και κύριες έννοιες του κόστους και της κοστολόγησης.

Επιπλέον, το εγχειρίδιο «Κοστολόγηση - Η λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του κόστους» αναδεικνύει τα θέματα ως κάτωθι:

i. Περιγράφει αναλυτικά και θεωρητικά αναπτύσσει τα επιμέρους θέματα της Κοστολόγησης.
ii. Αναδεικνύει πρακτικούς τρόπους εφαρμογής της θεωρίας στο περιβάλλον της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.
iii. Παρέχει πληθώρα παραδειγμάτων και λυμένων ασκήσεων, ώστε να γίνεται καλύτερα κατανοητή η σημασία της κοστολογικής πληροφορίας στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Μέσα από πίνακες, διαγράμματα, λογιστικά παραδείγματα και ασκήσεις παρουσιάζεται σε πλήρη ανάπτυξη ο τρόπος λειτουργίας της Ομάδας 9 της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.).

Το έργο «Κοστολόγηση - Η λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του κόστους» αναπτύσσει πλήρως τα εξής θέματα: 1. Κόστος και Κοστολόγηση 2. Οργάνωση Κοστολογίου 3. Λογιστική κόστους (Αναλυτική Λογιστική) 4. Αποθέματα 5. Η Εργασία, ως στοιχείο του κόστους 6. Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 7. Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής 8. Κοστολόγηση Συνεχούς κατά Φάση Παραγωγής 9. Κοστολόγηση Συμπαραγώγων και Υποπαραγώγων προϊόντων 10. Μέθοδος Κοστολόγησης του Προτύπου Κόστους (Standard Costing) 11. Άμεση (ή οριακή) Kοστολόγηση 12. Σημείο Eξίσωσης Eσόδων και Συνολικού Κόστους (Νεκρό Σημείο) και 13. Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (Αctivity Based Costing - A.B.C.)

 • Τo βιβλίο «Κοστολόγηση - Η λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του κόστους» που λειτουργεί συμπληρωματικά με τις Ασκήσεις Κοστολόγησης, απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που:
 • Μεριμνούν για τον καθορισμό και τον τρόπο υλοποίησης της επιχειρηματικής στρατηγικής, όπως είναι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Γενικοί Διευθυντές, καθώς και οι Διευθυντές Οικονομικών, Εμπορικών και Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Εποπτεύουν την ανάπτυξη και εφαρμογή των κοστολογικών εργασιών, όπως είναι οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι Λογιστηρίου.
 • Έχουν την ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας των κοστολογικών μεθόδων και συστημάτων, όπως είναι οι Κοστολόγοι και οι Λογιστές.
 • Σε στελέχη Ελεγκτικών Γραφείων, Γραφείων Συμβούλων Επιχειρήσεων και Ελεύθερους Επαγγελματίες που εφαρμόζουν και ελέγχουν τις κοστολογικές εργασίες των επιχειρήσεων που συνεργάζονται και
 • Σε φοιτητές και απόφοιτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται για τη σπουδή και έρευνα του κλάδου της Κοστολόγησης.
1. Κόστος και Κοστολόγηση  
1.1 ΚόστοςΣελ. 1
1.1.1 Έννοια και ορισμός του κόστουςΣελ. 1
1.1.2 Ιστορικό κόστοςΣελ. 1
1.1.3 Αμφισβήτηση του ιστορικού κόστουςΣελ. 2
1.1.4 Το κόστος κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.Σελ. 3
1.1.5 Μορφές του κόστουςΣελ. 3
1.1.5.1 Κόστος αρχικό (prime cost) Σελ. 3
1.1.5.2 Κόστος μετατροπής ή κατεργασίας (conversion cost) Σελ. 4
1.1.5.3 Κόστος παραγωγής (production cost)Σελ. 5
1.1.5.4 Κόστος πωληθέντωνΣελ. 5
1.1.5.5 Κόστος λειτουργίας διάθεσης και εμπορικό κόστος Σελ. 5
1.1.5.6 Κόστος λειτουργίας διοίκησης Σελ. 6
1.1.5.7 Κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας Σελ. 7
1.1.5.8 Κόστος λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης Σελ. 7
1.1.5.9 Ολικό κόστος ή κόστος εσόδων Σελ. 7
1.1.5.10 Κόστος προκαθορισμένο Σελ. 8
1.1.5.10.1 Προϋπολογιστικό κόστος Σελ. 8
1.1.5.10.2 Πρότυπο κόστοςΣελ. 9
1.1.5.11 Κατηγορίες εξόδων και εσόδων Σελ. 9
1.1.5.12 Κόστος ειδικό για επιχειρηματικές αποφάσεις Σελ. 10
1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσηςΣελ. 11
1.2 ΚοστολόγησηΣελ. 13
1.2.1 Τι είναι κοστολόγησηΣελ. 13
1.2.2 Μέθοδοι κοστολόγησηςΣελ. 14
1.2.2.1 Ολοκληρωμένη ή εσωλογιστική μορφή κοστολόγησηςΣελ. 14
1.2.2.2 Ατελής ή εξωλογιστική μορφή κοστολόγησηςΣελ. 14
1.2.3 Σκοποί εσωλογιστικής κοστολόγησηςΣελ. 15
1.2.3.1 'Αμεσοι σκοποί κοστολόγησηςΣελ. 15
1.2.3.2 Έμμεσοι σκοποί κοστολόγησηςΣελ. 17
1.2.4 Βασικές επιδιώξεις κοστολόγησηςΣελ. 17
1.2.5 Κοστολογική έρευναΣελ. 17
1.2.6 Με τι ασχολείται η κοστολόγησηΣελ. 18
1.2.7 Προϋπόθεση επιτυχημένης κοστολόγησηςΣελ. 18
1.2.8 Στόχος της κοστολόγησηςΣελ. 18
1.2.9 Χρησιμότητα της κοστολόγησηςΣελ. 19
1.2.10 Το θέμα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεωνΣελ. 19
1.2.11 Οργάνωση τμήματος κοστολόγησης Σελ. 21
1.2.12 Κέντρα ή θέσεις κόστουςΣελ. 22
1.2.13 Κριτήρια δημιουργίας των κέντρων κόστουςΣελ. 23
1.2.14 Αριθμός κέντρων κόστουςΣελ. 23
1.2.15 Κέντρα κόστους κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.Σελ. 24
1.2.16 Φορείς κόστους Σελ. 24
1.2.17 Οι φορείς κόστους κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.Σελ. 25
1.2.18 Φύλλο επιμερισμού εξόδωνΣελ. 26
2. Οργάνωση Κοστολογίου  
2.1 ΕισαγωγήΣελ. 29
2.2 Συλλογή πληροφοριώνΣελ. 29
2.3 Σύνταξη σχεδιαγράμματος της παραγωγικής διαδικασίαςΣελ. 30
2.4 Παράδειγμα - σκαρίφημαΣελ. 32
2.5 Κοστολόγηση και λογιστικήΣελ. 34
2.6 Περιεχόμενο του λογιστικού σχεδίου και οδηγίες χρήσης τουΣελ. 39
2.7 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός καλού κοστολόγουΣελ. 40
3. Λογιστική κόστους (Αναλυτική Λογιστική)  
3.1 Η δομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού ΣχεδίουΣελ. 41
3.2 Ορισμός και δραστηριότητες της Αναλυτικής ΛογιστικήςΣελ. 42
3.3 Τρόποι/Συστήματα λειτουργίας των λογαριασμών της Αναλυτικής ΛογιστικήςΣελ. 43
3.4 Γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των λογαριασμών της Αναλυτικής ΛογιστικήςΣελ. 43
3.4.1 Οι λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής και η ανάπτυξή τουςΣελ. 44
3.4.2. Λειτουργία και ενημέρωση των λογαριασμών της Αναλυτικής ΛογιστικήςΣελ. 46
3.5 Ενέργειες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων τέλους χρήσηςΣελ. 60
3.5.1 Περιεχόμενα και λειτουργία των λογαριασμών της Γενικής ΛογιστικήςΣελ. 60
3.5.2 Περιεχόμενα και λειτουργία των λογαριασμών της Αναλυτικής ΛογιστικήςΣελ. 65
3.6 Λογιστικές ενέργειες τέλους χρήσης για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων στην Αναλυτική ΛογιστικήΣελ. 76
3.7 Βιβλία καταχώρισης των εγγραφών της Αναλυτικής Λογιστικής Σελ. 77
4. Αποθέματα  
4.1 Κατηγορίες αποθεμάτωνΣελ. 79
4.2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 80
4.3 Αποτίμηση αποθεμάτων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.Σελ. 80
4.3.1 Τιμή κτήσηςΣελ. 80
4.3.2 Τρέχουσα αξίαΣελ. 80
4.3.3 Καθαρή ρευστοποιημένη αξίαΣελ. 81
4.3.4 Αυτοτελής αποτίμηση κάθε αποθέματοςΣελ. 81
4.3.5 Αποτίμηση σε τιμή διάφορη της κτήσης - στοιχεία απογραφήςΣελ. 81
4.3.6 Χρησιμότητα αποτίμησηςΣελ. 81
4.3.7 Τρόποι αποτίμησης και τιμής των αγαθών, κατά τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ.Σελ. 81
4.3.8 Έννοια αποτίμησης της ροής των αποθεμάτωνΣελ. 82
4.4 Μέθοδοι υπολογισμού του κόστους αποθεμάτωνΣελ. 82
4.5 Ημερολογιακές εγγραφές διακίνησης των αποθεμάτωνΣελ. 89
4.6 Αποθέματα και λογιστική κόστους (αναλυτική λογιστική) Σελ. 90
4.7 Αποθέματα και διαχειριστική περίοδος Σελ. 92
5. Η Εργασία, ως στοιχείο του κόστους  
5.1 ΣκοπόςΣελ. 93
5.2 'Αμεσο και έμμεσο κόστος εργασίας Σελ. 93
5.2.1 'Αμεση εργασίαΣελ. 93
5.2.2 Έμμεση εργασίαΣελ. 93
5.3 Λογιστικές κατηγορίες εργασίαςΣελ. 93
5.3.1 Λογιστική μισθοδοσίαςΣελ. 94
5.3.2 Λογιστική κόστους εργασίαςΣελ. 95
5.4 Πρωτογενή έγγραφα πληροφόρησηςΣελ. 96
5.5 Μέθοδοι αμοιβής Σελ. 97
5.5.1 Σταθεροί μισθοί (Fixed salaries)Σελ. 97
5.5.2 Συντελεστής αμοιβής χρόνου (Time rate)Σελ. 97
5.5.3 Συντελεστής αμοιβής εργασίας με το κομμάτι (Piecework rate)Σελ. 98
5.5.4 Σύστημα επιπλέον αμοιβής (Premium bonus schemes)Σελ. 99
5.5.5 Υπερωρία Σελ. 99
5.6 Αριθμοδείκτες Σελ. 100
5.6.1 Αριθμοδείκτης αντικατάστασης προσωπικού (Labour turnover)Σελ. 100
5.6.2 Αποδοτικότητα και αξιοποίηση πόρων Σελ. 101
5.6.3 Νεκρός χρόνος (Idle time)Σελ. 102
6. Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα  
6.1 Σκοπός και εννοιολογίαΣελ. 103
6.2 Συγκέντρωση και κατανομή των Γ.Β.Ε. στα τμήματα της επιχείρησηςΣελ. 103
6.3 Κατανομή - Επιμερισμός (διανομή) - Καταλογισμός (απορρόφηση)Σελ. 106
6.3.1 Κατανομή Σελ. 106
6.3.2 Επιμερισμός (διανομή)Σελ. 106
6.3.3 Επανεπιμερισμός (απορρόφηση ή καταλογισμός)Σελ. 108
6.4 Βάσεις απορρόφησης και καταλογισμού Σελ. 109
6.4.1 Απορρόφηση ανά μονάδα προϊόντος Σελ. 109
6.4.2 Απορρόφηση ανά ώρα εργασίας Σελ. 109
6.4.3 Εναλλακτικές βάσεις καταλογισμούΣελ. 109
6.4.4 Διάγραμμα σχέσης εξόδων - κέντρων κόστους - προϊόντων Σελ. 110
6.4.4.1 Συσχετισμός (μερισμός)Σελ. 110
6.4.4.2 Αναδιανομή (επανεπιμερισμός ή δευτερεύουσα διανομή)Σελ. 110
6.4.4.3 Καταλογισμός (απορρόφηση) γενικών εξόδωνΣελ. 117
6.5 Λογιστικός λογισμός και χειρισμός των γενικών βιομηχανικών εξόδωνΣελ. 119
6.6 Μη βιομηχανικά έξοδα παραγωγής Σελ. 122
6.7 Συμπερασματικά σχόλιαΣελ. 123
6.8 Παραδειγματικές εφαρμογέςΣελ. 123
7. Kοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής  
7.1 ΕισαγωγήΣελ. 129
7.2 Γενικός κανόνας Σελ. 129
7.3 Κόστος βιομηχανικών εξόδων σε παραγγελίαΣελ. 129
7.4 Συμπλήρωση συνολικού κόστους παραγγελίαςΣελ. 130
7.5 Τιμή πώλησης παραγόμενων με παραγγελίαΣελ. 130
7.6 Συντελεστής επιβάρυνσης των παραγγελιών με γενικά βιομηχανικά έξοδα (Γ.Β.Ε.)Σελ. 130
7.7 Παράδειγμα καταλογισμού Γ.Β.Ε. σε παραγγελίαΣελ. 131
7.8 Συντελεστής επιβάρυνσης, τρόπος υπολογισμούΣελ. 131
7.9 Σταθερότητα συντελεστή επιβάρυνσηςΣελ. 132
7.10 Διαφορές στα προϋπολογιστικά Γ.Β.Ε.Σελ. 132
7.11 Φύλλο υπολογισμού κόστους παραγγελίας και λογιστικός χειρισμός Σελ. 132
7.12 Λογαριασμοί συμφωνίας αποθεμάτωνΣελ. 136
7.13 Λογιστικός χειρισμός της παραγγελίαςΣελ. 138
7.14 Παράδειγμα εταιρείας μεταλλικών κατασκευώνΣελ. 146
7.14.1 Κοστολογική ανάπτυξη Σελ. 146
7.14.2 Λογιστικές εγγραφές κοστολόγησηςΣελ. 157
8. Kοστολόγηση Συνεχούς Κατά Φάση Παραγωγής  
8.1 Έννοια της "Φάσης"Σελ. 163
8.2 Κοστολόγηση κατά φάσηΣελ. 163
8.3 Κόστος παραγωγής - ΣτοιχείαΣελ. 163
8.4 Βιομηχανίες συνεχούς παραγωγής Σελ. 163
8.5 Μαζική παραγωγήΣελ. 164
8.6 Κόστος λειτουργίας τμημάτωνΣελ. 164
8.7 Φάσεις παραγωγήςΣελ. 164
8.8 Διαδικασία μεταποίησηςΣελ. 165
8.9 Κόστος μεταποίησηςΣελ. 165
8.10 Ισοδύναμες μονάδες παραγωγήςΣελ. 165
8.11 Κόστος ανά μονάδα με αποθέματαΣελ. 166
8.12 Φυσική ροή παραγωγής - ΔιάγραμμαΣελ. 166
8.13 Αρχικά και τελικά αποθέματα ημικατεργασμένωνΣελ. 167
8.14 Λογιστική παρακολούθηση της κατά φάση παραγωγήςΣελ. 167
8.15 Φύλλο Επιμερισμού Εξόδων (Φ.Ε.Ε.)Σελ. 170
8.16 Λογιστικές εγγραφές με βάση το φύλλο επιμερισμού Γ.Β.Ε.Σελ. 172
8.17 Κόστος κατά φάση χωρίς προσθήκες υλικών σε ενδιάμεσες φάσειςΣελ. 173
8.18 ΠαράδειγμαΣελ. 173
8.18.1 Λογιστικές εγγραφές εκκαθάρισης αποθεμάτωνΣελ. 178
8.18.2 Λογιστικές εγγραφές κατ' είδος εξόδων στην Α.ΛΣελ. 181
8.18.3 Παροχές Τρίτων (ομάδα 62 της Γ.Λ.):Σελ. 181
8.18.4 Αποσβέσεις Παγίων (ομάδα 66 της Γ.Λ.):Σελ. 182
8.18.5 Διάφορα έξοδα (ομάδα 64 της Γ.Λ.):Σελ. 182
8.18.6 Λογιστικές εγγραφές από βοηθητικά κέντρα κόστους στις φάσεις παραγωγήςΣελ. 183
8.18.7 Διαδικασία της κατά Φάση ΚοστολόγησηςΣελ. 190
8.18.8 Η Έκθεση του Κόστους Παραγωγής Σελ. 190
8.18.9 Δείκτης ποσοτικής απόδοσηςΣελ. 195
8.18.10 Κόστος εργασίας και Γ.Β.Ε.Σελ. 197
8.18.11 Τελική επεξεργασία - Λογιστικές εγγραφές Σελ. 197
8.18.12 Kατά φάση κοστολόγηση με προσθήκες υλικών σε ενδιάμεσες φάσειςΣελ. 199
8.18.13 Κοστολόγηση των αποθεμάτων παραγωγής σε εξέλιξηΣελ. 206
8.18.14 Λογιστικές εγγραφές αποθεμάτων έναρξηςΣελ. 208
8.18.15 Μέθοδος του Μέσου ΚόστουςΣελ. 210
8.18.16 Έκθεση Κόστους ΠαραγωγήςΣελ. 212
8.18.17 Μέθοδος F.I.F.O.Σελ. 213
8.18.18 Μέθοδος L.I.F.O.Σελ. 220
9. Κοστολόγηση Συμπαραγώγων και Υποπαραγώγων Προϊόντων  
9.1 ΓενικάΣελ. 223
9.2 Συμπαράγωγα (Joint-Products)Σελ. 223
9.3 Υποπροϊόντα (By-products)Σελ. 223
9.4 Υποπαράγωγα (Salvage)Σελ. 223
9.5 Κοινό κόστος (Joint Cost) και μέθοδοι επιμερισμού του στα συ­μπαράγωγα προϊόνταΣελ. 224
9.6 Μέθοδος της φυσικής ποσότητας παραγωγήςΣελ. 224
9.7 Μέθοδος της σχετικής αξίας πώλησηςΣελ. 226
9.8 Μέθοδος του μέσου όρουΣελ. 228
9.9 Μέθοδος του σταθμικού μέσου όρουΣελ. 229
9.10 Μέθοδος της καθαρής πραγματοποιήσιμης αξίαςΣελ. 230
9.11 Μέθοδος της πρότυπης απόδοσηςΣελ. 232
9.12 Κόστος υποπροϊόντων (δευτερεύοντα προϊόντα)Σελ. 232
9.12.1 Μέθοδος συγχώνευσης των εσόδων των υποπροϊόντων στην αναλυτική κατάσταση εισοδήματος των κυρίων προϊόντωνΣελ. 233
9.12.2 Μέθοδος επιβάρυνσης των προϊόντων με συναφή αξίαΣελ. 236
9.12.3 Μέθοδος κόστους αυτοκατανάλωσηςΣελ. 236
9.13 Η επίδραση του κόστους των συμπαραγώγων στις επιχειρηματικές αποφάσειςΣελ. 236
10. Μέθοδος Κοστολόγησης του Προτύπου Κόστους (Standard Costing)  
10.1 Προκαθορισμένο κόστος στο χώρο της κοστολόγησηςΣελ. 239
10.2 Πρότυπο - Προϋπολογιστικό κόστοςΣελ. 239
10.3 Σκοπός του πρότυπου κόστουςΣελ. 240
10.4 Διαφορές πραγματικού και πρότυπου κόστουςΣελ. 241
10.5 Η διαδικασία προσδιορισμού του πρότυπου κόστουςΣελ. 241
10.6 Στοιχεία του πρότυπου κόστουςΣελ. 241
10.7 Είδη προτύπωνΣελ. 242
10.8 Οι πρότυπες τιμέςΣελ. 243
10.9 Αποκλίσεις πρότυπου κόστουςΣελ. 245
10.10 Αντιμετώπιση αποκλίσεωνΣελ. 245
10.11 Αποκλίσεις ποσότητας άμεσων υλικώνΣελ. 246
10.12 Απόκλιση τιμών άμεσων υλικώνΣελ. 247
10.13 Αποκλίσεις άμεσης εργασίαςΣελ. 250
10.14 Αποκλίσεις επί των γενικών βιομηχανικών εξόδων (Γ.Β.Ε.)Σελ. 254
10.15 Λογιστική αντιμετώπιση αποκλίσεων Γ.Β.Ε.Σελ. 257
10.16 Στοιχεία προτύπου κόστους της μονάδας του προϊόντοςΣελ. 259
10.17 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του πρότυπου κόστουςΣελ. 269
10.18 Γνωματεύσεις του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής που αφορούν το σύστημα πρότυπης κοστολόγησης κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.Σελ. 270
11. 'Αμεση (ή οριακή) Κοστολόγηση  
11.1 ΠρόλογοςΣελ. 275
11.2 ΣκοπόςΣελ. 275
11.3 Έννοια της άμεσης κοστολόγησης (Marginal Costing)Σελ. 275
11.4 Περιθώριο συνεισφοράς (ή συμμετοχής) (Contribution margin) Σελ. 276
11.5 Οριακή κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων Σελ. 279
11.6 Οριακή κοστολόγηση σε ειδικές περιπτώσεις εφαρμογήςΣελ. 281
11.7 Χαρακτηριστικά της οριακής κοστολόγησηςΣελ. 281
11.8 Χρησιμότητα της οριακής κοστολόγησηςΣελ. 283
11.9 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα οριακής κοστολόγησηςΣελ. 284
11.10 ΕφαρμογήΣελ. 285
11.11 Παραδείγματα επιμέρους περιπτώσεων εφαρμογής της οριακής κοστολόγησηςΣελ. 287
11.11.1 Αποτίμηση αποθεμάτων Σελ. 287
11.11.2 Η επίδραση στα αποθέματα και στο κέρδοςΣελ. 289
11.11.3 Αλλάζοντας τα επίπεδα αποθεμάτωνΣελ. 290
11.11.4 Τι επιφέρει στο κέρδος η αλλαγή επιπέδου των αποθεμάτωνΣελ. 291
11.11.5 Να γίνει συμφωνία των κερδών (Profit r?conciliation) του παραδείγματος Κεφ. 11.11.2Σελ. 291
11.12 Περιθώριο συνεισφοράς και επιχειρηματικές αποφάσειςΣελ. 292
11.13 Σύγκριση άμεσης και πλήρους κοστολόγησηςΣελ. 292
12. Σημείο Εξίσωσης Εσόδων και Συνολικού Κόστους (Νεκρό Σημείο)  
12.1 ΕισαγωγήΣελ. 295
12.2 Έννοια νεκρού σημείουΣελ. 296
12.3 Υπολογισμός του νεκρού σημείου του κύκλου εργασιών (Break-even point ή B/E) Σελ. 298
12.3.1 Παραλλαγή α'Σελ. 299
12.3.2 Παραλλαγή β'Σελ. 299
12.3.3 Παραλλαγή γ'Σελ. 300
12.4 Προσέγγιση του νεκρού σημείου βάσει του συνολικού μικτού περιθωρίου κέρδουςΣελ. 300
12.5 Παράδειγμα συνεισφοράς στα έσοδα και στα έξοδα μιας μονάδας προϊόντος που παράχθηκεΣελ. 304
12.6 Παραδειγματικές ασκήσεις υπολογισμού του νεκρού σημείου σε διαφορετικά ζητούμεναΣελ. 308
12.7 Περιθώρια ασφαλείας νεκρού σημείουΣελ. 314
12.7.1 Περιθώριο ασφαλείας (σε %) Σελ. 314
12.7.2. Περιθώριο ασφαλείας (σε ευρώ) Σελ. 314
12.8 Συμπεράσματα για τη σημασία, τη λειτουργία των εσόδων και τις επιδράσεις στο νεκρό σημείοΣελ. 315
13. Κοστολόγηση με Βάση τις Δραστηριότητες (Activity Based Costing - A.B.C.)  
13.1 ΈννοιαΣελ. 317
13.2 Έμμεσα - Γενικά έξοδα Σελ. 317
13.3 Παράδειγμα των Cooper και Kaplan Σελ. 318
13.4 Α.Β.C. και παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησηςΣελ. 320
13.5 Στάδια λειτουργίας ενός συστήματος Α.Β.C. Σελ. 327
13.6 Παράδειγμα υπολογισμού του κόστους παραγωγήςΣελ. 329
13.7 Πραγματική εφαρμογή σε επιχείρησηΣελ. 331
13.8 Επιλογή και τρόπος εφαρμογής των οδηγών κόστουςΣελ. 332
13.9 Παράδειγμα επιλογής διαφορετικών οδηγών κόστουςΣελ. 334
13.10 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Α.Β.C.Σελ. 335
Αλφαβητικό ΕυρετήριοΣελ. 337
Back to Top