ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΈΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ


Με βάση και τις Ελλαδικές Αντιλήψεις

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16225
Σατλάνης Χρ.

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τη μεθοδολογία του δικαίου για την κυπριακή έννομη τάξη. Η ύλη του παρουσιάζεται με συνοπτικό τρόπο και εμπλουτίζεται με παραδείγματα και περιπτωσιολογία από όλους σχεδόν τους κλάδους του δικαίου, προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρων όλων των νομικών.

Τα επιμέρους θέματα του σχετικού υλικού χωρίζονται σε δύο βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται οι βαθμίδες, τα κριτήρια και οι μέθοδοι ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης του δικαίου (αρχή n.c.n.p.s.l., ερμηνεία διατάξεων Ποινικής Δικονομίας, ερμηνεία υπό στενή έννοια, αναλογία νόμου και αναλογία δικαίου, διορθωτική ερμηνεία, ερμηνεία σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και την ΕΣΔΑ κ.ά.).

Στο δεύτερο μέρος αναλύονται περιπτώσεις ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης του δικαίου κυρίως από την κυπριακή έννομη τάξη (συγκεκριμενοποίηση αόριστων νομικών εννοιών, περιπτώσεις αντίθεσης με ΕΣΔΑ και νομολογία ΕΔΔΑ στην ποινική διαδικασία, παραδείγματα contra legem ερμηνείας, φαινομενική συρροή ποινικών αδικημάτων, θεωρία του αντικειμενικού καταλογισμού του αποτελέσματος της πράξης στον δράστη, ίση μεταχείριση στην απασχόληση, κάλυψη κενών της εθνικής έννομης τάξης με βάση το Διεθνές Δίκαιο, αρχή της ισότητας των όπλων, άρση εταιρικού πέπλου, προσβολές περιουσίας, πειθαρχική διαδικασία κ.ά.).

Αποτελεί ένα σημαντικό και χρηστικό βοήθημα, δεδομένου ότι η γνώση της μεθοδολογίας του δικαίου είναι ιδιαιτέρως πολύτιμη για κάθε νομικό.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΘΜΙΔΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Α. Εισαγωγή Σελ. 13
Β. Η αρχή nullum crimen nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia, certa (n.c.n.p.s.l.) Σελ. 24
Γ. Η ερμηνεία των διατάξεων της Ποινικής Δικονομίας Σελ. 31
Δ. Η ερμηνεία υπό στενή έννοια ή συγκεκριμενοποίηση αόριστων και ασαφών εννοιών Σελ. 35
Ε. Η αναλογία νόμου και η αναλογία δικαίου Σελ. 48
ΣΤ. Η διορθωτική ερμηνεία του νόμου Σελ. 60
Ζ. Μέθοδοι και κριτήρια ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης των διεθνών συνθηκών Σελ. 85
Η. Οι θετικές υποχρεώσεις των κρατικών αρχών για τη διασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 108
Θ. Ερμηνεία και εφαρμογή του εθνικού νόμου σύμφωνη ή εναρμονισμένη με Οδηγία και γενικότερα με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 123
Ι. Παραδείγματα ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης του δικαίου από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΣΔΑ και Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης) Σελ. 146
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
1. Συγκεκριμενοποίηση της αόριστης και ασαφούς έννοιας «συνουσία» στον βιασμό Σελ. 173
2. Ένα παράδειγμα συγκεκριμενοποίησης της αόριστης έννοιας του εξαναγκασμού σε σύμβαση με βάση ερμηνεία σύμφωνη με το Σύνταγμα και το Διεθνές Δίκαιο Σελ. 177
3. Περίπτωση αντίθεσης με την ΕΣΔΑ και τη Νομολογία του ΕΔΔΑ στην ποινική διαδικασία Σελ. 183
4. Παράδειγμα contra legem (διορθωτικής) ερμηνείας με κριτήριο την αρχή της αναλογικότητας (μείωση της ποινής στη ληστεία με πυροβόλο όπλο και λεία μικρής αξίας) Σελ. 191
5. Παράδειγμα contra legem ερμηνείας (διορθωτικής επεκτατικής εφαρμογής του νόμου) με κριτήριο τη στάθμιση έννομων αγαθών, δικαιωμάτων και συμφερόντων και με βάση το συγκριτικό δίκαιο (κατάσταση ανάγκης) Σελ. 195
6. Φαινομενική συρροή ποινικών αδικημάτων και μη εφαρμογή νόμου Σελ. 199
7. Αξιολογική αντινομία και επιβεβλημένη διορθωτική ερμηνεία (εξομοίωση από τον νόμο φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου) Σελ. 204
8. Μια ακόμα περίπτωση μη εφαρμογής ποινικού νόμου (αποκάλυψη κρατικού απορρήτου) Σελ. 205
9. Η Θεωρία του αντικειμενικού καταλογισμού του αποτελέσματος της πράξης στον δράστη ως μέθοδος ερμηνείας για τον αποκλεισμό της ποινικής ευθύνης (δικαιοσυγκριτική θεώρηση και παρουσίαση από τη σκοπιά του γερμανικού δικαίου) Σελ. 210
10. Η ίση μεταχείριση στην απασχόληση κατά το Σύνταγμα της Κύπρου (διορθωτική επεκτατική εφαρμογή νόμου) Σελ. 229
11. Ο μέγιστος χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας ως ένα παράδειγμα μετασχηματισμού Οδηγίας και ερμηνείας του νόμου που την ενσωμάτωσε στο Κυπριακό Δίκαιο Σελ. 232
12. Μη εφαρμογή ποινικής διάταξης (δυσφήμηση ξένων ηγεμόνων) Σελ. 234
13. Περίπτωση contra legem ερμηνείας στις εργασιακές σχέσεις (καταχρηστική άσκηση δικαιώματος) Σελ. 240
14. Μια περίπτωση κάλυψης κενού της εθνικής έννομης τάξης με βάση το Διεθνές Δίκαιο (ετεροδικία) Σελ. 246
15. Μια ακόμα περίπτωση ερμηνείας σύμφωνης με το Σύνταγμα, το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μετάφραση δικογράφου αγωγής που επιδίδεται στην αλλοδαπή) Σελ. 249
16. Μια περίπτωση περαιτέρω διάπλασης του δικαίου σύμφωνης με την ΕΣΔΑ - Η αρχή της διαδικαστικής ισότητας των όπλων και των μερών Σελ. 254
17. Συμφωνίες περιοριστικές του εμπορίου και τελεολογική συστολή υπό το πρίσμα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 264
18. Ερμηνεία contra legem στην περίπτωση της άρσης του εταιρικού πέπλου Σελ. 272
19. Συγκεκριμενοποίηση της αόριστης έννοιας «έννομο συμφέρον» στην προσφυγή για ακύρωση διοικητικής πράξης Σελ. 281
20. Συγκεκριμενοποίηση της αόριστης έννοιας «νομικά σημεία» στη διοικητική δίκη Σελ. 287
21. Πραιτωρική δημιουργία κανόνα δικαίου για το αστικό αδίκημα από το Ανώτατο Δικαστήριο (προστασία ιδιοκτησίας-περιουσίας) Σελ. 292
22. Καθήκοντα συμβούλου εταιρείας στην Κυπριακή Έννομη Τάξη και πραιτωρική δημιουργία αυτών Σελ. 296
23. Αξίωση του διαδίκου σε αστική ή διοικητική δίκη και του κατηγορουμένου σε ποινική ή πειθαρχική δίκη για ένα αμερόληπτο δικαστήριο - Επίδραση της ΕΣΔΑ στο εθνικό δίκαιο Σελ. 299
24. Μια ακόμα πραιτωρική δημιουργία κανόνα δικαίου από το Ανώτατο Δικαστήριο (αστικό αδίκημα με προσβολή της ιδιωτικής ζωής και υποχρέωση αποζημίωσης) Σελ. 306
25. Το ζήτημα της προσβολής ή μη ανθρώπινου δικαιώματος στην καθοδηγητική για τα εθνικά δικαστήρια Νομολογία του ΕΔΔΑ υπό το πρίσμα της προσβολής της περιουσίας Σελ. 309
26. Το ζήτημα της συνέχισης ή μη της πειθαρχικής διαδικασίας για μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας που υπέβαλαν παραίτηση και έγινε δεκτή ή ήδη αφυπηρέτησαν Σελ. 321
Back to Top