Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14159
Καλαμπούκα Γιαννοπούλου Π.
ΤΕΙ Καβάλας Τμήμα Λογιστικής
Το παρόν έργο αποτελεί τη σύνοψη των πρακτικών και των εισηγήσεων του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεσμών, που έλαβε χώρα στην Καβάλα στις 8-9 Απριλίου 2011.

Στο συνέδριο αυτό έλαβαν μέρος επιφανείς νομικοί καταθέτοντας την άποψή τους για την επίδραση του δικαστή στην επιχειρηματική δραστηριότητα (Πόπη Καλαμπούκα – Γιαννοπούλου),  για τις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και η επίδρασή τους στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περίοδο κρίσης (Κωνσταντίνος Δ. Φινοκαλιώτης),  για το εργατικό δίκαιο και την εφαρμογή του ως περιορισμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Ιωάννης Ληξουριώτης), για τον έλεγχο της ορθότητας της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών στη συγχώνευση Ανωνύμων Εταιριών (Θωμάς Χατζηγάγιος), για το ρόλο της ποινικής Δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Παναγιώτης Μπρακουμάτσος), για τον δικαστικό έλεγχο της επαρκούς πληροφόρησης στα πλαίσια εφαρμογής του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσεως του άρθρου 22α παρ. 2 εδ. β ΚΝ 2190/1920 (Ιωάννης Παπαδημόπουλος), για τον κρατικό οικονομικό παρεμβατισμό και τον οικονομικό δικαστή (Ιωάννης Βελέντζας) για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και επιχειρήσεις (Ελίζα Αλεξανδρίδου), για την επιχειρηματική εκτροπή ασφαλιστή και αντιμετώπισή της από τον ακυρωτικό δικαστή (Λευτέρης Σκαλίδης), για τον δικαστή και επιχειρήσεις σε περίοδο κρίσης (Λάμπρος Κοτσίρης), για την επίδραση του εταιρικού δικαίου στη λειτουργία των επιχειρήσεων (Ευάγγελος Περάκης).
Το πάνελ στου συνεδρίου συμπληρώνεται επίσης με τις εισηγησεις των Αριστείδη Χατζή, Εύας Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου, Μιχαήλ Νικολαΐδη, Αναγνώστη Κηπουρού, Αθανάσιου Μανδήλα, Γεωργίου Ιατράκη, Κωνσταντίνου Ρόκου, Αλεξάνδρας Βάρκα-Αδάμη, Γεωργίου Φαλτσέτου, και Γεωργίας Μπρώνη.
Η επίδραση του έργου του δικαστή στην επιχειρηματική δραστηριότητα  
Πόπη Καλαμπούκα - Γιαννοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Δικηγόρος Δ.Ν.Σελ. 1
Οι νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και η επίδρασή τους στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περίοδο κρίσης  
Κωνσταντίνος Δ. Φινοκαλιώτης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νομικής ΑΠΘΣελ. 7
Το εργατικό δίκαιο και η εφαρμογή του ως περιορισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας  
Ιωάννης Ληξουριώτης, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Παντείου Παν/μίουΣελ. 19
Το Δίκαιο ως εργαλείο μείωσης του κόστους των συναλλαγών. Το Θεώρημα του Coase και η Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου  
Αριστείδης Χατζής, Επίκ. Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος Δ.Ν.Σελ. 31
Κοινωνικοί προβληματισμοί της επιχειρηματικής ελευθερίας. Οικονομική ελευθερία και αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας  
Εύα Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου, Καθηγήτρια ΤΕΙ Πειραιά, Δικηγόρος Δ.Ν.Σελ. 61
Ο ρόλος της ποινικής Δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας  
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Πρόεδρος Ένωσης Εισαγγελέων ΕλλάδοςΣελ. 75
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων  
Μιχαήλ Νικολαΐδης, Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας Σελ. 81
Αδιαφανή στοιχεία και νομικά εμπόδια στην λειτουργία των κεφαλαιαγορών. - Η δημιουργία ενός νέου κανονιστικού πλαισίου  
Αναγνώστης Κηπουρός, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Καβάλας, Δρ. Οικονομικών ΕπιστημώνΣελ. 103
Οι λόγοι επίδρασης της ανάπτυξης της Λογιστικής στις επιχειρήσεις Θεσμικό Πλαίσιο (Code Law) έναντι Eθιμικού Δικαίου (Common law)  
Αθανάσιος Μανδήλας, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Καβάλας, Δρ. Λογιστικής Σελ. 111
Η εκπλήρωση χρηματικής παροχής με ξένο νόμισμα  
Γεώργιος Ιατράκης, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Δικηγόρος Δ.Ν.Σελ. 125
Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής (Πεδίο εφαρμογής και βασικά χαρακτηριστικά)  
Κωνσταντίνος Ρόκος, ΠρωτοδίκηςΣελ. 149
Η διαφήμιση ως μέσο προώθησης των επιχειρήσεων. Η θέση του νομοθέτη και της νομολογίας  
Αλεξάνδρα Βάρκα-Αδάμη, Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας, Δικηγόρος Δ.Ν.Σελ. 171
Ο έλεγχος της ορθότητας της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών στη συγχώνευση Ανωνύμων Εταιριών  
Θωμάς Χατζηγάγιος, Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Μακεδονίας, Δικηγόρος Δ.Ν.Σελ. 181
Ο δικαστικός έλεγχος της επαρκούς πληροφόρησης στα πλαίσια εφαρμογής του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσεως του άρθρου 22α παρ. 2 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920  
Ιωάννης Παπαδημόπουλος, Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, Δικηγόρος Δ.Ν.Σελ. 207
Ο κρατικός οικονομικός παρεμβατισμός και ο οικονομικός δικαστής  
Ιωάννης Βελέντζας, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Δικηγόρος Δ.Ν.Σελ. 231
Aθέμιτες εμπορικές πρακτικές και επιχειρήσεις  
Ελίζα Αλεξανδρίδου, Ομοτ. Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου, Νομικής ΑΠΘΣελ. 251
Επιχειρηματική εκτροπή ασφαλιστή και αντιμετώπισή της από τον ακυρωτικό δικαστή. Τα παραδείγματα επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του λήπτη της ασφάλισης  
Λευτέρης Σκαλίδης, Καθηγητής Παν/μίου ΜακεδονίαςΣελ. 261
Δικαστής και επιχειρήσεις σε κρίση  
Λάμπρος Κοτσίρης, Ομότιμος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Νομικής ΑΠΘ, Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας ΑθηνώνΣελ. 269
Η επίδραση του εταιρικού δικαίου στη λειτουργία των επιχειρήσεων  
Ευάγγελος Περάκης, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων ΕμπορικολόγωνΣελ. 271
Η δραστικότητα και η επικαιρότητα της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας  
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Πρόεδρος της 'Ενωσης Διοικητικών Δικαστών ΕλλάδοςΣελ. 277
Η επίδραση της ηθικής στην απόφαση του Δικαστή διαχρονικά  
Γεωργίας Μπρώνη, Δρ. Πολιτικής φιλοσοφίας, Επιστημονική Συνεργάτης ΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΣελ. 283
Back to Top