Ο ΣΚΟΠΟΣ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.45€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15908
Παπαγεωργίου Γονατάς Σ.

Με το έργο «Ο σκοπός δυσφήμησης στα εγκλήματα κατά της τιμής» ο συγγραφέας καταπιάνεται με το ζήτημα της επικίνδυνης αύξησης μηνύσεων, αλλά και αγωγών για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. Ιδιαίτερα επικίνδυνο εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό, κάθε φορά που ένας οποιοσδήποτε ισχυρισμός διαδίδεται διά του Τύπου ή η οποιαδήποτε αξίωση φέρεται ενώπιον των δικαστηρίων η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση εμφανίζεται ως το κατάλληλο ισχυρό νομικό όπλο κατά του δημοσιεύματος ή της σχετικής αγωγής.

Ο συγγραφέας αξιοποιεί εκτός απ’ όλες τις απόψεις της ποινικής επιστήμης και νομολογίας τις σημαντικότερες αποφάσεις του Ανώτατου Αμερικανικού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το θέμα αυτό. Θεωρεί δε αναγκαία την προσθήκη του σκοπού δυσφήμησης στην ποινική υπόσταση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης. Μόνο έτσι θα μπορούν να αξιολογηθούν από τα δικαστήρια οι πραγματικές περιπτώσεις προσβολής της τιμής του κάθε παθόντος. Μία τέτοια λύση αποκαθιστά και την αναγκαία ισορροπία μεταξύ ελεύθερης διάδοσης ιδεών και πληροφοριών και του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Ειδικότερα, στην αρχή του έργου ο συγγραφέας κάνει μια αναφορά στις ιστορικές ρίζες της προστασίας της τιμής και τη σχέση της με την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα. Ακολούθως αναλύεται το έννομο αγαθό της τιμής κατά τον Ποινικό Κώδικα, το έγκλημα της δυσφήμησης, η σχέση του σκοπού εξύβρισης με τον σκοπό συκοφαντικής δυσφήμησης, ο σκοπός καταφρόνησης μέσα από τις εμπορικές συναλλαγές και οι συρροές του εγκλήματος της δυσφήμησης. Το έργο συμπληρώνεται με βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 9
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 17
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Oι ιστορικές ρίζες της προστασίας της τιμής Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Από την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια στην προστασία της τιμής Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Από την έννοια της προσωπικότητας στην έννοια της τιμής Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Νομολογία του Ανώτατου Αμερικανικού Δικαστηρίου Σελ. 61
Ι) Απόφαση New York Times Co. v. Sullivan του έτους 1964 Σελ. 62
ΙΙ) Aπόφαση Gertz v. Robert Welch του έτους 1974 Σελ. 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο θέμα σύγκρουσης της προστασίας της τιμής και της ελευθερίας του λόγου Σελ. 71
Ι) ΕΔΔΑ απόφ. 5-7-2007 – υπόθεση Λιοναράκης κατά Ελλάδος Σελ. 71
ΙΙ) ΕΔΔΑ απόφ. 11-10-2007 – υπόθεση Κανελλοπούλου κατά Ελλάδος Σελ. 73
ΙΙΙ) Ομοίως ΕΔΔΑ απόφ. 6-12-2007 – υπόθεση Κατράμη κατά Ελλάδος Σελ. 75
IV) Ομοίως ΕΔΔΑ απόφ. 30-10-2012 – υπόθεση Καρπέτας κατά Ελλάδος Σελ. 77
V) ΕΔΔΑ απόφ. 8-11-2012 – υπόθεση Peta Deutschland κατά Γερμανίας Σελ. 78
VI) ΕΔΔΑ απόφ. 25-08-1998 – Υπόθεση Lindon κατά Γαλλίας Σελ. 79
VII) ΕΔΔΑ απόφ. 08-07-1986 – Υπόθεση Lingens κατά Αυστρίας Σελ. 82
VIII) Συμπεράσματα Σελ. 84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Το έννομο αγαθό της τιμής κατά τον Ποινικό Κώδικα Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Το έγκλημα της δυσφήμησης Σελ. 103
Ι) Η δυσφήμηση ως βασική πράξη που προσβάλλει το έννομο αγαθό της τιμής Σελ. 103
ΙΙ) Tο οντολογικό στοιχείο της δυσφήμησης Σελ. 106
ΙΙΙ) Ο ισχυρισμός ή η διάδοση ενώπιον τρίτων Σελ. 117
ΙV) Ποιος είναι ο κριτής του κατά πόσο το δυσφημηστικό γεγονός μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψη; Σελ. 119
V) Η σημασία της Αλήθειας του γεγονότος Σελ. 129
VI) Το στοιχείο του ψεύδους στη συκοφαντική δυσφήμηση Σελ. 139
α) Ως προς την προσβολή του εννόμου αγαθού Σελ. 140
β) Ως προς την υπαγωγή του στην αντικειμενική υπόσταση της συκοφαντικής δυσφήμησης Σελ. 142
γ) Όσον αφορά τη σχέση με την απλή δυσφήμηση Σελ. 145
VII) To τεκμήριο Ψεύδους του άρθρου 366 παρ. 2 εδάφ. β Π.Κ. Σελ. 147
VIII) Υπάρχουν ανεκτές προσβολές της τιμής; Σελ. 159
ΙΧ) To υποκειμενικό στοιχείο στο έγκλημα της δυσφήμησης: Απλό στοιχείο υπαιτιότητας ή και υποκειμενικό στοιχείο του Aδίκου; Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ H
Η σχέση του σκοπού εξύβρισης με τον σκοπό συκοφαντικής δυσφήμησης Σελ. 198
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Ο σκοπός καταφρόνησης μέσα από τις εμπορικές συναλλαγές - Μια μορφή ομαδικής εξύβρισης; Σελ. 218
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Μια πρόταση de lege ferenda Σελ. 228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
Οι συρροές του εγκλήματος της δυσφήμησης Σελ. 238
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σελ. 247
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
i) Eλληνική Σελ. 253
ii) Ξένη Σελ. 256
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 259
Back to Top