Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 34,00 € Ειδική Τιμή 28,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15904
Σκανδάμης Μ.
Αλεξιάδης Στ.

Το έργο «Ο θεσμός της απόλυσης υπό όρο» έχει ως αντικείμενο την απόλυση υπό όρο. Τα κυριότερα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται αφορούν την ιστορική προέλευση και εξέλιξη του θεσμού, τον ρόλο των διεθνών οργανισμών και οργάνων στον εκσυγχρονισμό του, την εργαλειοποίηση του θεσμού από την πολιτική εξουσία, τα ζητήματα σωφρονιστικού ενδιαφέροντος που αναδεικνύονται από την εφαρμογή των άρθρων 105 επ. ΠΚ, με έμφαση στην έννοια της διαγωγής των καταδίκων για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν καθοριστεί σαφή κριτήρια αξιολόγησής της, αλλά και τη μετασωφρονιστική μέριμνα για τους απολυόμενους υπό όρο, για την οποία σημαντικό ρόλο έχουν οι υπηρεσίες δοκιμασίας.

Ο θεσμός προσεγγίζεται κυρίως υπό το πρίσμα των δύο κλάδων της Σωφρονιστικής Επιστήμης, δηλαδή της Σωφρονιστικής, νοούμενης ως ειδική περιοχή γνώσης της οργάνωσης και λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος και του Σωφρονιστικού Δικαίου, που εμπεριέχει το σύνολο των διεθνών και εθνικών κανόνων που καθορίζουν αυτό το σύστημα. Τα συμπεράσματα της Εφαρμοσμένης Εγκληματολογίας χρησιμοποιούνται επίσης για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των αιτούντων την απόλυση υπό όρο στο πλαίσιο που ο Ποινικός μας Κώδικας καθορίζει.

Επιχειρείται από μια κριτική και πρωτότυπη σκοπιά να αναλυθεί ο εξεταζόμενος θεσμός με έναν τρόπο που μέχρι σήμερα δεν έχει απασχολήσει τη σχετική βιβλιογραφία, στοχεύοντας όχι μόνο στην περιγραφική ή αναλυτική διάσταση των θεματικών ενοτήτων, αλλά και στην ανάδειξη κάποιων πρακτικά εφαρμοστέων λύσεων και προτάσεων, με σκοπό τη βελτίωση του θεσμού της απόλυσης υπό όρο, ώστε να εγγυάται μια ενισχυμένη προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων και την -κατά το δυνατόν- ασφαλή εναλλακτική έκτιση που μπορεί να παρέχει ο θεσμός.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και αλφαβητικό ενδεικτικό ευρετήριο.

Πρόλογος Σελ. IX
Αντί προλόγου Σελ. XI
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. ΧIIΙ
A. Εισαγωγικά Σελ. 1
B. Η εξέλιξη του θεσμού της απόλυσης υπό όρο
1. H επιρροή της βρετανικής αποικιοκρατίας Σελ. 3
α. Alexander Maconochie Σελ. 7
β. Sir Walter Crofton Σελ. 20
2. Η αμερικανική προσέγγιση Σελ. 28
α. Οι Η.Π.Α. Σελ. 28
i. Τα πρώτα βήματα Σελ. 28
ii. H προπολεμική περίοδος Σελ. 36
iii. Η θεσμική κριτική της απόλυσης υπό όρο Σελ. 41
iv. To αναμορφωτικό ιδεώδες Σελ. 42
v. Η υποχώρηση του αναμορφωτικού ιδεώδους Σελ. 43
β. Ο Καναδάς Σελ. 59
3. Οι μεταμορφώσεις του θεσμού της απόλυσης υπό όρο στην Ελλάδα Σελ. 66
α. Η περίοδος μέχρι το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Σελ. 67
i. Η εισαγωγή του θεσμού Σελ. 67
ii. Η υπαγωγή της απόλυσης υπό όρο στο δίκαιο της ανάγκης Σελ. 71
iii. Η δικτατορική κατάργηση του θεσμού της απόλυσης υπό όρο Σελ. 72
iv. Η βασιλική εύνοια Σελ. 73
v. Η κάμψη του θεσμού της απόλυσης από κινηματικά γεγονότα Σελ. 74
vi. Ο πόλεμος και η κατοχή Σελ. 76
β. Η εθνική απελευθέρωση και ο διχασμός Σελ. 80
γ. Η απόλυση υπό όρο υπό το βάρος της συγκυρίας Σελ. 82
Γ. Οι διεθνείς οργανισμοί
1. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών Σελ. 85
2. Το Συμβούλιο της Ευρώπης Σελ. 90
α. Οι ευρωπαϊκές μορφές της απόλυσης υπό όρο Σελ. 92
β. Οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης Σελ. 93
γ. Η CPT Σελ. 107
δ. Το ΕΔΔΑ Σελ. 109
i. Η παροχή προστασίας δυνάμει του άρθρου 3 ΕΣΔΑ Σελ. 109
ii. Η παροχή προστασίας δυνάμει του άρθρου 5 ΕΣΔΑ Σελ. 116
iii. Η παροχή προστασίας δυνάμει του άρθρου 7 ΕΣΔΑ Σελ. 117
3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 118
4. Συγκριτική επισκόπηση των ευρωπαϊκών τάσεων στην απόλυση υπό όρο Σελ. 128
Δ. Η σωφρονιστική διάσταση του θεσμού της απόλυσης υπό όρο στη χώρα μας
1. Οι σύγχρονες διακυμάνσεις της νομοθεσίας Σελ. 137
α. Η φύση του θεσμού και οι νέες μορφές του Σελ. 138
β. 1991-2016: H εργαλειοποίηση του θεσμού Σελ. 143
2. Το σωφρονιστικό και εγκληματολογικό ενδιαφέρον για την απόλυση υπό όρο Σελ. 148
α. Η επικινδυνότητα ως στοιχείο της κρίσης για τον δράστη εγκληματικών πράξεων Σελ. 153
i. Η επικινδυνότητα στις διατάξεις του ποινικού δικαίου Σελ. 153
ii. Η επικινδυνότητα στις διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα Σελ. 155
iii. Η επικινδυνότητα στις διατάξεις για την απόλυση υπό όρο Σελ. 158
β. Η καλή διαγωγή κατ’ άρθρο 106 ΠΚ και τα όρια της κρίσης του κινδύνου τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων Σελ. 165
i. Τα κριτήρια για τη διάγνωση της διαγωγής του καταδίκου Σελ. 165
ii. Η ασφάλεια της πρόγνωσης των δικαστικών συμβουλίων Σελ. 185
Ε. Οι υπηρεσίες δοκιμασίας ως εγγυήτριες του κοινοτικού σωφρονισμού
1. Οι πρωτοπόροι Σελ. 187
2. Οι στόχοι των υπηρεσιών δοκιμασίας Σελ. 193
3. Η αποτελεσματικότητα Σελ. 195
α. Η υποτροπή Σελ. 195
β. Η εκτίμηση κινδύνων από τη συμπεριφορά του δράστη Σελ. 198
γ. Η βρετανική συστηματοποίηση για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας Σελ. 203
δ. H ελληνική άποψη Σελ. 210
4. Η ευρύτερη ευρωπαϊκή εξέλιξη Σελ. 210
α. Η οργάνωση των υπηρεσιών δοκιμασίας Σελ. 212
β. Τα βασικά καθήκοντα Σελ. 216
γ. Η δεοντολογία των υπηρεσιών δοκιμασίας Σελ. 219
δ. Ο ρόλος του επιμελητή δοκιμασίας Σελ. 222
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 227
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 243
Back to Top