ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΕ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.05€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15919
Κακόπιερος Π.

Το έργο «Οι διοικητικοί σύμβουλοι στην κυπριακή ΕΠΕ» προσφέρει το αναγκαίο υπόβαθρο έρευνας κυρίως σε αυτούς που ασχολούνται με την εφαρμογή του κυπριακού εταιρικού δικαίου. Παράλληλα, διευκολύνει με εύληπτο τρόπο όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική πληροφόρηση επί των θεμάτων που άπτονται της κυπριακής ΕΠΕ.

Οι διοικητικοί σύμβουλοι ξεχωριστά και το διοικητικό συμβούλιο συλλογικά αποτελούν τον «ιθύνοντα νου» της εταιρείας με καθοριστικές εξουσίες εταιρικής διακυβέρνησης και με πρωταρχικό καθήκον την προστασία του εταιρικού συμφέροντος και, κατ’ επέκταση, της επένδυσης των μετόχων. Η αλληλεπίδραση όλων αυτών μπορεί να προκαλέσει κρίσιμα εταιρικά νομικά προβλήματα που αναζητούν άμεση επίλυση και μπορούν τελικά να κρίνουν το μέλλον της ίδιας της εταιρείας ως συνόλου.

Το έργο αποτελείται από 11 κεφάλαια, μαζί με την Εισαγωγή, στα οποία με απλό τρόπο αναπτύσσονται και επεξηγούνται νομικοί όροι και έννοιες που αφορούν στην κυπριακή ΕΠΕ, ενώ γίνεται και αναφορά σε παρεμφερή σημαντικά θέματα του κυπριακού εταιρικού δικαίου, όπως τα ζητήματα της νομικής προσωπικότητας, της εταιρικής διακυβέρνησης, του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού, των μελών και της γενικής συνέλευσης καθώς και ζητήματα αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης της εταιρείας. Ιδιαίτερη δε έμφαση δίδεται στον ρόλο και τη νομική θέση των διοικητικών συμβούλων με αναλυτική αναφορά ζητημάτων που άπτονται των εξουσιών, των καθηκόντων και των ευθυνών τους έναντι τόσο της εταιρείας και των μετόχων όσο και τρίτων προσώπων.

Το έργο ισορροπεί μεταξύ νομικού εγχειριδίου και προσιτού κειμένου-οδηγού για τους μη νομομαθείς αναγνώστες καθώς και για τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές του εταιρικού δικαίου. Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα ως προς την προσωπική ευθύνη συμβούλων και άλλων προσώπων, ευρετήρια κανονισμών, κυπριακών και βρετανικών δικαστικών αποφάσεων κυπριακών νόμων,  καθώς και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 9
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 23
1. Η Εταιρεία Σελ. 25
2. Χαρακτηριστικά Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Σελ. 25
3. Η Κυπριακή ΕΠΕ Σελ. 26
4. Δημόσιες και Ιδιωτικές Εταιρείες
4.1 Γενικά Σελ. 28
4.2 Χαρακτηριστικά και Διαφορές Ιδιωτικής και Δημόσιας Εταιρείας Σελ. 28
5. Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό Σελ. 30
5.1 Ιδρυτικό Έγγραφο Σελ. 30
5.2 Καταστατικό Σελ. 33
6. Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Σελ. 35
7. Τα Μέλη, η Γενική Συνέλευση και οι Εξουσίες της
7.1 Τα Μέλη Σελ. 35
7.2 Η Γενική Συνέλευση των Μελών Σελ. 40
7.2.1 Θέσμια Συνέλευση Σελ. 40
7.2.2 Ετήσια Γενική Συνέλευση Σελ. 41
7.2.3 Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σελ. 42
7.2.4 Γενική Συνέλευση Τάξης Μετοχών Σελ. 42
7.3 Προϋποθέσεις Εγκυρότητας της Γενικής Συνέλευσης Σελ. 42
7.3.1 Νόμιμη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης Σελ. 42
7.3.2 Ειδοποίηση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης Σελ. 43
7.3.3 Απαρτία στη Γενική Συνέλευση Σελ. 45
7.3.4 Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης Σελ. 46
7.3.5 Πρακτικά Διαδικασίας Σελ. 47
7.4 Οι Εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης Σελ. 47
7.4.1 Εξουσίες με τη λήψη Συνηθισμένου Ψηφίσματος Σελ. 48
7.4.2 Εξουσίες με τη λήψη Έκτακτου Ψηφίσματος Σελ. 49
7.4.3 Εξουσίες με τη λήψη Ειδικού Ψηφίσματος Σελ. 49
7.4.4 Εξουσίες με Ειδική Πλειοψηφία Σελ. 51
7.4.5 Συντρέχουσες Εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης Σελ. 51
8. Μέτοχοι και Εταιρική Διακυβέρνηση
8.1 Γενικά Σελ. 51
8.2 Η Εποικοδομητική Χρήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Σελ. 52
8.3 Η Ισότιμη Μεταχείριση των Μετόχων Σελ. 53
1. Η Νομική Προσωπικότητα και οι Συνέπειές της Σελ. 55
2. Το Εταιρικό Πέπλο και η Άρση του Σελ. 57
2.1 Νομοθετικές εξαιρέσεις Σελ. 59
2.2 Νομολογιακές Εξαιρέσεις Σελ. 61
2.2.1 Αντιπροσώπευση και Καταπίστευση Σελ. 61
2.2.2 Συγκροτήματα Εταιρειών Σελ. 62
2.2.3 Προκάλυψη και Εικονικότητα Σελ. 62
3. Συμπέρασμα Σελ. 63
1. Οι Σύμβουλοι - Έννοια Σελ. 65
1.1 Η Νομική Θέση των Συμβούλων Σελ. 66
2. Οι Σύμβουλοι ως Αντιπρόσωποι της Εταιρείας
2.1 Γενικά Σελ. 68
2.2 Πραγματική Πληρεξουσιότητα Σελ. 69
2.3 Προφανής Πληρεξουσιότητα Σελ. 70
2.4 Η Ευθύνη των Συμβούλων ως Αντιπροσώπων Σελ. 71
3. Οι Σύμβουλοι ως Εμπιστευματοδόχοι της Εταιρείας Σελ. 73
4. Η Προστασία Προσώπων Συναλλασσομένων με την Εταιρεία
4.1 Γενικά Σελ. 75
4.2 Ο Κανόνας της Υπέρβασης των Εξουσιών της Εταιρείας Σελ. 75
4.3 Ο Κανόνας της Εσωτερικής Διοίκησης Σελ. 77
4.4 Η Προστασία Τρίτων Προσώπων σύμφωνα με τον ΕΝ Σελ. 80
1. Αριθμός Συμβούλων Σελ. 83
2. Νομικά Πρόσωπα ως Σύμβουλοι Σελ. 85
3. Διορισμός Συμβούλων
3.1 Γενικά Σελ. 85
3.2 Διορισμός Συμβούλων στις Εισηγμένες Εταιρείες Σελ. 88
3.3 Αρχικοί Σύμβουλοι Σελ. 88
3.4 Μεταγενέστεροι Σύμβουλοι Σελ. 90
3.4.1 Διορισμός από τα Μέλη Σελ. 90
3.4.2 Διορισμός από τους Συμβούλους Σελ. 92
3.4.2.1 Με Εκχώρηση της Θέσης Σελ. 92
3.4.2.2 Διορισμός Αντικαταστάτη Σύμβουλου Σελ. 92
3.4.2.3 Πλήρωση Εκτάκτως Κενωθεισών Θέσεων και Επιπρόσθετοι Σύμβουλοι Σελ. 92
3.4.3 Συμβατικός Διορισμός Συμβούλων Σελ. 94
4. Προσόντα Διορισμού Σελ. 94
4.1 Προσόν Μετοχικής Ιδιότητας Σελ. 95
4.1.1 Γενικά Σελ. 95
4.1.2 Υποχρέωση Συμμόρφωσης Σελ. 95
4.1.3 Η Ευθύνη για τις Μετοχές Σελ. 97
5. Αποκλεισμός και Περιορισμοί Σελ. 98
5.1 Μη Αποκατασταθείς Πτωχεύσας Σελ. 99
5.2 Δόλια Πρόσωπα Σελ. 99
6. Διάκριση Συμβούλων
6.1 Γενικά Σελ. 101
6.2 Αντικαταστάτες Σύμβουλοι Σελ. 101
6.3 Διευθύνων Σύμβουλος Σελ. 102
6.4 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 105
6.5 Εκτελεστικοί Σύμβουλοι Σελ. 106
6.6 Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι Σελ. 106
6.7 De jure και De facto Σύμβουλοι Σελ. 107
6.8 Σκιώδεις Σύμβουλοι Σελ. 108
6.9 Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Σελ. 110
6.10 Ισόβιοι Σύμβουλοι Σελ. 111
6.11 Σύμβουλοι με Απεριόριστη Ευθύνη Σελ. 112
6.12 Η Εταιρεία-Σύμβουλος Σελ. 112
1. Αμοιβή Συμβούλων
1.1 Γενικά Σελ. 115
1.2 Πρόνοια για Αμοιβή από το Καταστατικό Σελ. 116
1.3 Το Δικαίωμα Αμοιβής Σελ. 117
1.4 Ο Kαθορισμός της Αμοιβής Σελ. 119
1.5 Το Ύψος της Αμοιβής Σελ. 120
1.6 Ο Χρόνος Έναρξης της Πληρωμής Σελ. 120
1.7 Η Πληρωμή της Αμοιβής Σελ. 120
1.8 Η Αναλογία Πληρωμής της Αμοιβής Σελ. 121
1.9 Παραίτηση Δικαιώματος για την Πληρωμή της Αμοιβής Σελ. 122
1.10 Η Αμοιβή των Συμβούλων στις Εισηγμένες Εταιρείες Σελ. 122
2. Συντάξεις Συμβούλων Σελ. 124
3. Δανειοδότηση Συμβούλων Σελ. 124
4. Αποκάλυψη Μισθών, Συντάξεων, Αποζημιώσεων και Δανείων
4.1 Μισθοί, Συντάξεις, Αποζημιώσεις Σελ. 126
4.2 Δάνεια σε Αξιωματούχους Σελ. 127
1. Εκτάκτως Κενωθείσα Θέση
1.1 Εισαγωγικά Σελ. 129
1.2 Αποκλεισμός και Κένωση της Θέσης Σελ. 130
1.2.1 Η Κήρυξη σε Πτώχευση Σελ. 130
1.2.2 Δόλια Πρόσωπα και Διάταγμα Αποκλεισμού από το Δικαστήριο Σελ. 130
1.2.3 Απώλεια της Μετοχικής Ιδιότητας Σελ. 131
1.3 Λήξη της Θητείας Συμβούλου Σελ. 131
1.4 Η Παύση Συμβούλου Σελ. 131
1.5 Η Διανοητική Ασθένεια Σελ. 134
1.6 Η Παραίτηση από τη Θέση Σελ. 135
1.7 Η Απουσία από Συνεδρίες των Συμβούλων Σελ. 136
1.8 Το Συμφέρον Συμβούλου σε Σύμβαση Σελ. 136
2. Αποχώρηση με Εναλλαγή Σελ. 136
2.1 Η Επανεκλογή των Συμβούλων στις Εισηγμένες Εταιρείες Σελ. 138
3. Απώλεια της Θέσης με Εκχώρηση Σελ. 139
4. Απώλεια της Θέσης με τη Διάλυση και Εκκαθάριση Σελ. 139
5. Αποζημίωση σε Σύμβουλο για την Απώλεια της Θέσης
5.1 Αποζημίωση σε Σύμβουλο με τη Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας Σελ. 142
5.2 Αποζημίωση σε Σύμβουλο με τη Μεταβίβαση Μετοχών Σελ. 143
1. Διάκριση Εξουσιών Σελ. 145
2. Συντρέχουσες Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης Σελ. 147
3. Εξουσίες σε Σχέση με Τρίτα Πρόσωπα Σελ. 148
4. Εξουσίες και Καταστατικό Σελ. 149
5. Έκταση Εξουσιών Σελ. 150
5.1 Εξουσία Άρνησης Εγγραφής Μεταβίβασης Μετοχών Σελ. 152
5.1.1 Απόλυτη Ευχέρεια Άρνησης Εγγραφής Μεταβίβασης Σελ. 154
5.1.2 Άρνηση Εγγραφής Μεταβίβασης για Ορισμένους Λόγους Σελ. 154
5.2 Εξουσία Έγερσης Αγωγών με την Επωνυμία της Εταιρείας Σελ. 155
5.3 Εξουσία Δανεισμού Σελ. 156
6. Ανάθεση Εξουσιών Σελ. 157
7. Εξουσίες κατά την Αφερεγγυότητα της Εταιρείας Σελ. 158
8. Εξουσίες κατά τη Διαχείριση της Εταιρείας Σελ. 159
9. Κατάλοιπο Εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης
9.1 Αδυναμία ή Απροθυμία των Συμβούλων Σελ. 160
9.2 Σύγκρουση με Καθήκοντα προς την Εταιρεία Σελ. 161
9.3 Διαφωνία Συμβούλων και Αδιέξοδο Σελ. 161
10. Επέμβαση και Εξουσίες Δικαστηρίου Σελ. 161
1. Η Εταιρική Διακυβέρνηση
1.1 Έννοια Σελ. 163
1.2 Η Δομή του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 164
1.3 Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Σελ. 164
1.4 Η Εφαρμογή του ΚΕΔ στις Εισηγμένες Εταιρείες Σελ. 165
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
2.1 Γενικά Σελ. 166
2.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο στις Εισηγμένες Εταιρείες Σελ. 166
2.2.1 Η Αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 167
2.2.2 Η Ισορροπία του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 169
2.2.3 Η Πληροφόρηση του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 170
2.2.4 Η Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Λογιστικός Έλεγχος Σελ. 171
3. Οι Διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου
3.1 Γενικά Σελ. 173
3.2 Ειδοποίηση Σύγκλησης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 173
3.3 Η Απαρτία στις Συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 175
3.4 Η Διεξαγωγή Εργασίας στο Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 176
3.5 O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 177
3.6 Διαδικασία, Ψηφοφορία, Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 178
3.7 Ημερήσια Διάταξη και Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 179
3.8 Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 180
3.8.1 Γενικά Σελ. 180
3.8.2 Οι Επιτροπές στις Εισηγμένες Εταιρείες Σελ. 182
4. Ο Γραμματέας της Εταιρείας
4.1 Νομική Θέση Σελ. 182
4.2 Διορισμός Σελ. 183
4.3 Καθήκοντα Σελ. 185
4.4 Τερματισμός Σελ. 186
1. Εισαγωγικά Σελ. 189
1.1 Υπόχρεα Πρόσωπα Σελ. 190
1.1.1 Ο De Jure και ο De Facto Σύμβουλος Σελ. 191
1.1.2 Ο Σκιώδης Σύμβουλος Σελ. 192
1.1.3 Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Σελ. 193
1.1.4 Οι Ανώτεροι Διευθυντές Σελ. 194
1.1.5 Οι Σύμβουλοι Αφερέγγυων Εταιρειών Σελ. 195
1.1.6 Οι Πρώην Σύμβουλοι Σελ. 195
2. Καθήκοντα έναντι των Μελών και άλλων Προσώπων
2.1 Τα Καθήκοντα προς τα Μέλη Σελ. 196
2.2 Τα Καθήκοντα προς τους Πιστωτές Σελ. 199
2.3 Τα Καθήκοντα προς Εργοδοτούμενους και Τρίτα Πρόσωπα Σελ. 200
3. Καθήκοντα έναντι της Εταιρείας
3.1 Γενικά Σελ. 201
3.2 Τα Καθήκοντα Εμπιστοσύνης Σελ. 201
3.2.1 Γενικά Σελ. 201
3.2.2 Το Καθήκον Καλής Πίστης Σελ. 202
3.2.2.1 Το Καθήκον, Το Υποκειμενικό και Αντικειμενικό Κριτήριο Σελ. 202
3.2.2.2 Το Δόγμα του Καταλληλότερου Σκοπού Σελ. 203
3.2.2.3 Το Καθήκον Μη Περιορισμού της Διακριτικής Ευχέρειας Σελ. 204
3.2.2.4 Το Καθήκον προς Μητρική ή Θυγατρική Εταιρεία Σελ. 206
3.2.2.5 Το Καθήκον της μη Υπέρβασης Εξουσίας Σελ. 206
3.2.2.6 Το Καθήκον Αποκάλυψης της Παράβασης Καθηκόντων Σελ. 208
3.2.3 Ο Κανόνας της μη Σύγκρουσης Καθηκόντων με το Προσωπικό Συμφέρον Σελ. 208
3.2.3.1 Γενικά Σελ. 208
3.2.3.2 Ο Κανόνας Σελ. 209
3.2.3.3 Οι Συνέπειες της Παράβασης του Κανόνα Σελ. 210
3.2.3.4 Το Θέσμιο Καθήκον Αποκάλυψης Προσωπικού Συμφέροντος Σελ. 212
3.2.3.5 Το εκ του Καταστατικού Καθήκον Αποκάλυψης Προσωπικού Συμφέροντος Σελ. 213
3.2.3.6 Ο Ανταγωνισμός με την Εταιρεία και η Πολυθεσία Συμβούλου Σελ. 215
3.2.3.6.1 Γενικά Σελ. 215
3.2.3.6.2 Ο Ανταγωνισμός Συμβούλων με την Εταιρεία Σελ. 215
3.2.3.6.3 Θέσεις Συμβούλων σε Άλλες Εταιρείες Σελ. 216
3.2.4 Ο Κανόνας για τη μη Αποκόμιση Προσωπικού Κέρδους ή Οφέλους Σελ. 217
3.2.4.1 Γενικά Σελ. 217
3.2.4.2 Ο Κανόνας Σελ. 218
3.2.4.3 Η Εταιρική Ευκαιρία Σελ. 219
3.2.4.4 Η Κατάχρηση Εμπιστευτικής Πληροφορίας Σελ. 222
4. Το Καθήκον Δεξιότητας, Προσοχής και Επιμέλειας
4.1 Γενικά Σελ. 223
4.2 Ιστορικό Σελ. 224
4.3 Εξέλιξη Σελ. 226
4.4 Η Σύγχρονη Τάση Σελ. 228
4.4.1 Κριτήρια Ελέγχου της Δεξιότητας και Προσοχής Σελ. 228
4.4.2 Η Επιμέλεια Σελ. 230
5. Τα Θέσμια Καθήκοντα του Εταιρικού Νόμου
5.1 Καταρτισμός, Κοινοποίηση και Δημοσιότητα Εγγράφων, Εκθέσεων και Πρακτικών Σελ. 231
5.2 Τήρηση Αρχείων και Μητρώων Σελ. 235
5.3 Οικονομικές Καταστάσεις Σελ. 238
5.4 Καθήκοντα Αποκάλυψης Σελ. 239
5.4.1 Γενικό Καθήκον Αποκάλυψης Σελ. 239
5.4.2 Καθήκον Αποκάλυψης Σύγκρουσης Συμφέροντος Σελ. 239
1. Εισαγωγικά Σελ. 241
2. Εξουσιοδότηση ή Επικύρωση της Παράβασης από τα Μέλη
2.1 Γενικά Σελ. 241
2.2 Παραβάσεις που Εξουσιοδοτούνται ή Επικυρώνονται Σελ. 242
2.3 Δικαίωμα Ψήφου Συμβούλων-Μελών Σελ. 243
2.4 Η Προστασία των Συμφερόντων των Πιστωτών Σελ. 243
2.5 Η Προστασία των Μειοψηφούντων Μελών Σελ. 244
3. Οι Θεραπείες κατά των Συμβούλων
3.1 Γενικά Σελ. 245
3.2 Δικαστικό Διάταγμα ή Δήλωση Σελ. 245
3.3 Αποζημίωση Σελ. 245
3.4 Αποκατάσταση Εταιρικής Περιουσίας Σελ. 246
3.5 Ακύρωση Σύμβασης Σελ. 247
3.6 Λογοδοσία για Αποκόμιση Κέρδους Σελ. 247
3.7 Απόλυση Σελ. 249
4. Ευθύνη Τρίτων Προσώπων στις Παραβάσεις των Συμβούλων
4.1 Γενικά Σελ. 249
4.2 Ανέντιμη Συμμετοχή Τρίτων Προσώπων Σελ. 250
4.3 Ιδιοποίηση Εταιρικής Περιουσίας από Τρίτα Πρόσωπα Σελ. 251
5. Τα Ένδικα Βοηθήματα
5.1 Γενικά Σελ. 251
5.2 Αξιώσεις κατά Συμβούλων Σελ. 252
5.3 Η Απόφαση Λήψης Δικαστικών Μέτρων για Παραβάσεις κατά της Εταιρείας Σελ. 252
5.4 Οι Κανόνες της Foss v Harbottle Σελ. 253
5.4.1 Γενικά Σελ. 253
5.4.2 Η Αρχή της Ενδεδειγμένης Ενάγουσας Σελ. 254
5.4.3 Η Αρχή της Εσωτερικής Διοίκησης Σελ. 254
5.4.4 Η Αντικανονικότητα ή Παρατυπία Σελ. 255
5.4.5 Οι Εξαιρέσεις του Κανόνα της F. v H. Σελ. 255
5.5 Η Παράγωγη Αγωγή Σελ. 257
5.5.1 Γενικά Σελ. 257
5.5.2 Οι Προϋποθέσεις και η Διαδικασία Σελ. 257
5.5.3 Οι Ενδεδειγμένοι Διάδικοι Σελ. 261
5.6 Οι Προσωπικές Αξιώσεις των Μελών Σελ. 263
5.7 Η Καταπίεση της Μειοψηφίας Σελ. 266
5.7.1 Γενικά Σελ. 266
5.7.2 Διάδικοι και Διαδικασία Σελ. 266
5.7.3 Ουσιαστικές Προϋποθέσεις Σελ. 269
5.7.4 Θεραπείες Σελ. 271
5.8 Το Δίκαιο και Εύλογο ως βάση για την Εκκαθάριση της Εταιρείας Σελ. 273
6. Πρόστιμα και Συνοπτικές Διαδικασίες Σελ. 276
1. Εισαγωγικά Σελ. 277
2. H Απαλλαγή των Συμβούλων από την Ευθύνη Σελ. 278
3. Η Αστική Ευθύνη των Συμβούλων Σελ. 279
3.1 Ευθύνη για Αστικά Αδικήματα Σελ. 281
3.1.1. Γενικά Σελ. 281
3.1.2 Η Πρωτογενής Ευθύνη της Εταιρείας Σελ. 282
3.1.3 Η Ευθύνη της Εταιρείας από Πρόστηση Σελ. 283
3.1.4 Η Προσωπική Ευθύνη των Συμβούλων Σελ. 285
3.2 Η Αφερεγγυότητα και η Προσωπική Ευθύνη των Συμβούλων Σελ. 289
3.2.1 Γενικά Σελ. 289
3.2.2 Εγγύτητα Αφερεγγυότητας Σελ. 289
3.2.3 Προστασία από το Δικαστήριο κατά την Αφερεγγυότητα Σελ. 290
3.2.4 Προστασία από το Δικαστήριο κατά την Εκκαθάριση Σελ. 292
4. Ο Κανόνας Απόδοσης της Γνώσης στην Εταιρεία Σελ. 294
5. Ο Κανόνας Απόδοσης της Ευθύνης στην Εταιρεία Σελ. 295
6. Η Ποινική Ευθύνη
6.1 Γενικά Σελ. 297
6.2 Η Ποινική Ευθύνη από Πρόστηση Σελ. 298
6.3 Ο Κανόνας της Διοικούσας Νόησης και της Ταύτισης Σελ. 300
6.4 Ποινικά Αδικήματα Αυστηρής Ευθύνης Σελ. 301
6.5 Η Ποινική Ευθύνη των Αξιωματούχων της Εταιρείας Σελ. 302
7. Η Ποινική και Αστική Ευθύνη στον Εταιρικό Νόμο Σελ. 305
8. Ευθύνη Εταιρείας και Αξιωματούχων σε άλλα Νομοθετήματα
8.1 Χρηματιστηριακή Νομοθεσία Σελ. 305
8.2 Φορολογική Νομοθεσία Σελ. 306
8.3 Εργατική Νομοθεσία Σελ. 306
8.4 Περιβαλλοντική Νομοθεσία Σελ. 306
8.5 Ποινικός Κώδικας Σελ. 306
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σελ. 307
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 335
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ Σελ. 337
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Σελ. 353
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 359
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 363
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Σελ. 367
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 391
Back to Top