ΟΙ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ


Μελέτη Τραπεζικού Διεθνούς Δικαίου
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12217
Δαβράδος Ν.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 352
  • ISBN: 978-960-272-572-6
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αναζήτηση και ο προσδιορισμός του πλέον αρμόζοντος στις «διεθνείς εξωχρηματιστηριακές συμβάσεις παραγώγων» εφαρμοστέου δικαίου. Αρχικά επιχειρείται ένας ορισμός και μία αναλυτική εξέταση των ουσιαστικών σχέσεων των συμβαλλομένων στις «εξωχρηματιστηριακές συμβάσεις παραγώγων», με βάση την καθημερινή συναλλακτική πρακτική στις διεθνείς αγορές και την οικονομική ανάλυση των υπό εξέταση σχέσεων. Η ανάλυση αυτή βοηθάει στη διάγνωση και κατηγοροποίηση εκείνων των ουσιαστικών συστατικών στοιχείων των υπό εξέταση συμβάσεων που θα επιτρέψουν τον περαιτέρω νομικό χαρακτηρισμό των ρυθμιστέων σχέσεων για τις ανάγκες της ιδιωτικοδιεθνολογικής τους αναλύσεως. Επί τη βάσει των συμπερασμάτων του νομικού χαρακτηρισμού, η ανάλυση προχωρεί στον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στις υπό εξέταση συμβάσεις, κατʼ εφαρμογήν τόσο του ισχύοντος συστήματος κανόνων συγκρούσεως, όσο και ενός αυτόνομου ιδιωτικοδιεθνολογικού προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου. Τέλος, ξεχωριστή ανάλυση επιχειρείται ως προς την έκταση εφαρμογής του εφαρμοστέου δικαίου και τα ειδικότερα θέματα της διεθνούς συναλλακτικής πρακτικής. Η πρωτοτυπία στη θέση, την ανάλυση και την αντιμετώπιση των ανωτέρω βασικών προβλημάτων, καθιστά το εν λόγω έργο ιδιαίτερα ελκυστικό για τον αναγνώστη, ο οποίος θα συναντήσει και πλήθος άλλων ειδικοτέρων, αλλά εξόχως ενδιαφερόντων, ζητημάτων και θα προβληματισθεί και ο ίδιος, διαλεγόμενος με τον συγγραφέα.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣελ. XIII
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XV
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. XXIII
I. Το θέμαΣελ. XXIII
II. Αντικείμενο και διάγραμμα της παρούσας μελέτηςΣελ. XXIV
ΜΕΡΟΣ Α' Oρισμός των σχέσεων στις συμβάσεις παραγώγων- Νομικός χαρακτηρισμός  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμός των σχέσεων στις συμβάσεις παραγώγων  
Ι.Εισαγωγή - Η αγοράΣελ. 3
Α.Έννοια και διακρίσεις - Η δευτερογενής αγοράΣελ. 3
Β.Η εξέλιξη της αγοράς - Η αγορά παραγώγωνΣελ. 8
ΙΙ.Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα: Πρακτικός ορισμός και διακρίσειςΣελ. 20
Α.«Σύμβαση Δικαιώματος Προαιρέσεως» ("Option")Σελ. 25
1.Βασική περιγραφήΣελ. 25
2.Πρακτικές εφαρμογές της εν λόγω συμβάσεωςΣελ. 28
Β.«Συμβάσεις Μελλοντικής Εκπληρώσεως / Προθεσμιακές Συμβάσεις» ("futures"/ "forwards")Σελ. 34
1.Βασική περιγραφήΣελ. 34
2.Η αγορά των συμβάσεων futures/forwardsΣελ. 38
3.Σχέση ανάμεσα στις συμβάσεις option και futures/forwardsΣελ. 41
4.Ανάλυση της λειτουργίας της «οικονομικής θέσεως»Σελ. 45
Γ.«Συμβάσεις χρηματοοικονομικών ανταλλαγών» ("Swaps")Σελ. 51
1.Βασική περιγραφήΣελ. 51
2.Ειδικότερη εξέταση της «οικονομικής θέσεως» σε μία σύμβαση swapΣελ. 54
3.Η εξέλιξη της αγοράς των swaps και ο ρόλος των τραπεζώνΣελ. 56
4.H δευτερογενής αγορά των swapsΣελ. 60
5.Χρηματοοικονομικά δικαιώματα επί επιτοκίων μέγιστης ή ελάχιστης αξίας (Interest Rate Caps, Collars and Floors)Σελ. 65
Δ.Συστηματικές διακρίσεις των παραγώγωνΣελ. 66
ΙΙΙ.Οικονομική λειτουργία των παραγώγωνΣελ. 71
Α.«Διαχείριση χαρτοφυλακίου» ("portfolio management")Σελ. 72
Β.«Αντιστάθμιση κινδύνων» ("hedging")Σελ. 73
1.Αντιστάθμιση κινδύνων (hedging) με συμβάσεις futures/forwardsΣελ. 75
2.Αντιστάθμιση κινδύνων (hedging) με συμβάσεις optionΣελ. 81
3.Αντιστάθμιση κινδύνων (hedging) με συμβάσεις swapsΣελ. 82
Γ.«Εξισορροπητική Κερδοσκοπία» ("arbitrage")Σελ. 83
Δ.«Κερδοσκοπία» ("speculation")Σελ. 85
IV.Η νομική αντιμετώπιση και νομοθετική ρύθμιση της διεθνούς αγοράς παραγώγων - Η Ευρωπαϊκή Κεφαλαιαγορά και ΧρήματαγοράΣελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Νομικός χαρακτηρισμός  
I.Η αφετηρία της έρευνας - Η μέθοδος του νομικού χαρακτηρισμούΣελ. 95
II.Τα παράγωγα προϊόντα ως συμβάσεις - Συμβατική λειτουργίαΣελ. 103
A.Η συναλλαγήΣελ. 104
B.Οι συμβαλλόμενοιΣελ. 108
Γ.Ο τύπος της συναλλαγής - ISDA και ΕΜΑΣελ. 109
Δ.Το αντικείμενο της συναλλαγής - Η «οικονομική θέση»Σελ. 113
III.Ανάλυση βάσει του lege fori νομικού χαρακτηρισμούΣελ. 115
Α.Τα παράγωγα ως εμπορικές συμβάσειςΣελ. 115
Β.Η εξέταση της ενοχήςΣελ. 120
1.Οι πιστωτικές συμβάσειςΣελ. 121
2.Οι ανταλλακτικές συμβάσεις (εκποιήσεως)Σελ. 123
Γ.Η εκπλήρωση της ενοχής - Βοηθητικές συμβατικές σχέσεις και δευτερογενής αγορά παραγώγωνΣελ. 136
Δ.Ουσιαστικού δικαίου υπαγωγήΣελ. 139
Ε.Συμπεράσματα του lege fori νομικού χαρακτηρισμούΣελ. 141
IV.Ανάλυση βάσει του αυτόνομου ιδιωτικοδιεθνολογικού νομικού χαρακτηρισμούΣελ. 142
Α.Ο νομικός χαρακτηρισμός της σταθμίσεως των συμφερόντωνΣελ. 142
Β.Η στάθμιση των συμφερόντωνΣελ. 146
1.Οι φορείς των συμφερόντωνΣελ. 146
2.Τα κριτήρια του «συμφέροντος»Σελ. 149
3.Το συμφέρον του απλού συμβαλλομένου - θεσμικού συμβαλλομένουΣελ. 153
4.Το συμφέρον της τράπεζας ειδικότεραΣελ. 157
5.Το συμφέρον της αγοράςΣελ. 157
6.Η κατάλληλη ιδιωτικοδιεθνολογική ρύθμισηΣελ. 160
Γ.Συμπεράσματα του αυτόνομου ιδιωτικοδιεθνολογικού νομικού χαρακτηρισμούΣελ. 162
ΜΕΡΟΣ Β' Το εφαρμοστέο δίκαιο και η έκταση εφαρμογής αυτού  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Το εφαρμοστέο δίκαιο  
I.Η αφετηρία της έρευνας - Η μέθοδος ιδιωτικοδιεθνολογικής ρυθμίσεως των υπό εξέταση σχέσεωνΣελ. 167
II.Ο προσδιορισμός του εφαρμοστέου δικαίου με κανόνες συγκρούσεως, βάσει του lege fori νομικού χαρακτηρισμούΣελ. 172
Α.Το σύστημα κανόνων συγκρούσεως - Σύμβαση της Ρώμης 1980Σελ. 172
Β.Η ρύθμιση των κανόνων συγκρούσεως - Το εφαρμοστέο δίκαιο στις υπό εξέταση συμβάσεις παραγώγωνΣελ. 176
1.Το primo loco εφαρμοστέο δίκαιο (lex voluntatis)Σελ. 177
2.Το secundo loco εφαρμοστέο δίκαιο (ελλείψει επιλογής ή επί ακύρου επιλογής)Σελ. 182
3.Το δίκαιο που διέπει τον τύπο της συμβάσεωςΣελ. 204
4.Η δικαιοπρακτική ικανότητα των συμβαλλομένωνΣελ. 206
5.Περιορισμοί στην εφαρμογή της lex contractusΣελ. 210
6.Η φύση του εφαρμοστέου «δικαίου»Σελ. 214
Γ.Ειδικά θέματαΣελ. 215
1.Συμβάσεις καταναλωτώνΣελ. 215
2.Η εκχώρησηΣελ. 224
III.Συμπέρασμα - Η ιδιωτικοδιεθνολογική ρύθμιση με βάση τα συμπεράσματα του αυτόνομου ιδιωτικοδιεθνολογικού νομικού χαρακτηρισμούΣελ. 228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η έκταση εφαρμογής του εφαρμοστέου δικαίου - Ειδικά θέματα  
Ι.Η έκταση εφαρμογής του εφαρμοστέου δικαίουΣελ. 239
ΙΙ.Ειδικά θέματαΣελ. 241
A.Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο σε θέματα εκκαθαρίσεως της συναλλαγής, πτωχεύσεως και χρηματοοικονομικής ασφάλειαςΣελ. 242
B.Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στις σχέσεις με «ενδιάμεσα πρόσωπα» ("intermediaries")Σελ. 251
Γ.To ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της χρηματικής καταβολήςΣελ. 256
Δ.ΑυτορρύθμισηΣελ. 258
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 273
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 275
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 317
 
Back to Top