ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ


  • Πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ για θεσμούς του Καλλικράτη
  • Σκέψεις για συνταγματική μεταρρύθμιση
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14244
Πικραμένος Μ.

Η ανά χείρας μονογραφία αναφέρεται στη διοικητική οργάνωση του Κράτους μετά τον Καλλικράτη. Η διοικητική οργάνωση του Κράτους ως νομικού προσώπου με συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες, διαρθρώνεται στον θεμελιώδη κανόνα, συγκέντρωση-αποκέντρωση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό της διοικητικής οργάνωσης του Κράτους υφίστανται αφενός τα κεντρικά όργανα του Κράτους, οι αρμοδιότητες των οποίων εκτείνονται σε ολόκληρη την επικράτεια και αφετέρου τα αποκεντρωμένα κρατικά όργανα που ασκούν τις αρμοδιότητές τους σε τμήματα της επικράτειας στα οποία διαιρείται η χώρα από τον νομοθέτη με βάση ορισμένα κριτήρια. Το έργο πραγματεύεται τα όρια του νομοθέτη κατά τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ μετά τον Καλλικράτη, ενόψει του άρθρου 102 Συντ. Εξετάζεται η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη διοικητική οργάνωση του Κράτους που διέπλασε κανόνες, ερμηνεύοντας το άρθρο 102 Συντ., οι οποίοι συνθέτουν το βασικό περίγραμμα εντός του οποίου οφείλει να κινείται ο νομοθέτης κατά τη διαρρύθμιση του οργανωτικού σχήματος των ΟΤΑ, των αρμοδιοτήτων που τους αναθέτει, της μεταφοράς προσωπικού, καθώς και των υποχρεώσεων της Πολιτείας για την οικονομική τους ενίσχυση με βάση τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.

Τα πρώτα δύο κεφάλαια αφορούν α) την κρατική αποκέντρωση και β) την εποπτεία στους ΟΤΑ και αποδίδουν σκέψεις και προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της επιστημονικής επιτροπής για την επεξεργασία του Ν 3852/2010 για τον Καλλικράτη. Περαιτέρω αναδεικνύουν τις λύσεις οι οποίες τελικώς προκρίθηκαν για τα οργανωτικά σχήματα σʼ αυτά τα δύο σημαντικά πεδία της νέας αρχιτεκτονικής του «Καλλικράτη». Επιπλέον παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία τόσο της κρατικής αποκέντρωσης όσο και της εποπτείας επί των ΟΤΑ, υπό τα νομοθετικά καθεστώτα που ίσχυσαν στο παρελθόν και παραλλήλως καταγράφονται οι δοθείσες νομολογιακές λύσεις, κυρίως από το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων για τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Κοινό σημείο και των δύο θεματικών είναι οι βραχίονες του κράτους, υπό στενή έννοια, στην περιφέρεια της χώρας.

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις μεταβολές που επήλθαν στη διάρθρωση του υπαλληλικού σώματος μετά την αναμόρφωση των οργανωτικών σχημάτων της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επισημαίνονται οι μεταβολές, μετά τη θέση σε ισχύ του «Καλλικράτη» (N 3852/2010), στο υπαλληλικό σώμα με τους N 4024/2011 και 4057/2012 που αφορούν το νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο και αντίστοιχα το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες καταλαμβάνουν τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.

Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τον έλεγχο των πράξεων των ΟΤΑ τόσο από τα δικαστήρια όσο και στο πλαίσιο της διοίκησης με τις διάφορες μορφές διοικητικού ελέγχου.

Στο επίμετρο εντάσσεται εισήγηση του συγγραφέα στη διημερίδα «Δημόσια Διοίκηση-Δημόσια Λειτουργήματα. Η νομολογία του Γ Τμήματος του ΣτΕ», καθώς επίσης και κριτική περιγραφή της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τα όρια που διαθέτει, από το Σύνταγμα, ο νομοθέτης κατά τη διαρρύθμιση του οργανωτικού σχήματος των ΟΤΑ. Επίσης περιλαμβάνονται σκέψεις για τη συνταγματική μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης του κράτους.

Τέλος, στο παράρτημα του έργου περιέχονται ορισμένες πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουν ερμηνεύσει διατάξεις του N 3852/2010 για τον Καλλικράτη.

Η επιτυχής αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα στην παρούσα χρονική συγκυρία συνδέεται, δίχως αμφιβολία, με την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και γενικότερα με τη ριζική αναμόρφωση των διοικητικών θεσμών. Ο συγγραφέας μέσα από το έργο του επιχειρεί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να παρουσιάσει τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες του νομοθέτη και τη στάση της νομολογίας, να αναδείξει τα προβλήματα που αναφύονται εντός του ισχύοντος πλαισίου και να προτείνει λύσεις προς την κατεύθυνση της θεμελίωσης μιας ανοιχτής, αποτελεσματικής και ουσιαστικά δημοκρατικής Διοίκησης, ιδίως στο σκέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.

I. Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
Α. Η συνταγματική κατοχύρωση της διοικητικής αποκέντρωσηςΣελ. 2
Β. Η ιστορική εξέλιξη της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης στην ΕλλάδαΣελ. 11
Γ. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ως μορφή διοικητικής αποκέντρωσηςΣελ. 18
α) Η σύσταση των Αποκεντρωμένων ΔιοικήσεωνΣελ. 18
β) Οι αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Σελ. 19
γ) Όργανα και στελέχωση των Αποκεντρωμένων ΔιοικήσεωνΣελ. 23
II. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Α. Η συνταγματική κατοχύρωση της εποπτείας Σελ. 29
Β. Η οριοθέτηση της εποπτείας επί των ο.τ.α.Σελ. 32
α) Έλεγχος νομιμότητας της διοικητικής δράσης των ο.τ.α.Σελ. 32
β) Μη παρεμπόδιση της πρωτοβουλίας και της ελεύθερης δράσης των ο.τ.α.Σελ. 37
γ) Ο πειθαρχικός έλεγχος στους αιρετούς ως εποπτεία επί των προσώπωνΣελ. 40
Γ. Η ιστορική εξέλιξη της κρατικής εποπτείας στους ο.τ.α. Σελ. 45
Δ. Η καθιέρωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ στο Ν 3852/2010Σελ. 51
α) Η φύση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ο επικεφαλής και το προσωπικό τηςΣελ. 52
β) Τρία είδη ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ο.τ.α.Σελ. 58
αα) Υποχρεωτικός έλεγχοςΣελ. 58
ββ) Αυτεπάγγελτος έλεγχοςΣελ. 60
γγ) Ο έλεγχος κατόπιν ειδικής διοικητικής προσφυγήςΣελ. 61
γ) Η εποπτεία επί των αιρετών των ο.τ.α.Σελ. 64
αα) Η πειθαρχική ευθύνη των αιρετώνΣελ. 64
ββ) Τα μέτρα της έκπτωσης και της αργίαςΣελ. 68
γγ) Η αστική ευθύνη των αιρετών Σελ. 70
Ε. Συμπεράσματα ως προς τη διαρρύθμιση της κρατικής εποπτείας επί των ο.τ.α. από τον κοινό νομοθέτηΣελ. 71
III. Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
Α. Η μεταφορά του προσωπικού στα νέα νομικά πρόσωπα και τις νέες υπηρεσίεςΣελ. 74
Β. Οι οργανισμοί των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων ΔιοικήσεωνΣελ. 79
Γ. Ρυθμίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Περιφερειών Σελ. 81
IV. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Α. Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων των ο.τ.α. και των νομικών τους προσώπωνΣελ. 87
Β. Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων της κρατικής διοίκησης που επιβάλλουν πειθαρχικές ποινές ή διοικητικά μέτρα στους αιρετούςΣελ. 90
Γ. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΣελ. 93
Δ. Μορφές διοικητικού ελέγχουΣελ. 97
α. Ο Συνήγορος του ΠολίτηΣελ. 98
β. Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Σελ. 99
Ε. Οι ο.τ.α. υπό καθεστώς πολλαπλών ελέγχωνΣελ. 100
V. ΕΠΙΜΕΤΡΟ  
Α. Τα όρια αυτοδιοίκησης των ΟΤΑ και ο νομοθέτηςΣελ. 103
Β. Σκέψεις για τη συνταγματική μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης του κράτουςΣελ. 113
Επιλογή βασικής βιβλιογραφίαςΣελ. 124
VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για θεσμούς του Καλλικράτη  
Α. ΣτΕ 2242/2011 Τμ. Γ' (7 μ.)Σελ. 127
Β. ΣτΕ 3220/2011 Τμ. Γ' (7 μ.)Σελ. 135
Γ. ΣτΕ 3376/2011 Τμ. Γ' (7 μ.)Σελ. 144
Δ. ΣτΕ 4054/2011 Τμ. Γ' (7 μ.)Σελ. 153
Ε. Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ 485/2012Σελ. 166
ΣΤ. Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ 532/2012Σελ. 169
 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 173
Back to Top