ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.05€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15398
Πανταζής Ν.
Πικραμένος Μ.

Με το παρόν έργο «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων» παρουσιάζεται σε διαγράμματα η ύλη του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων. Ερμηνεύεται και αναλύεται με παράθεση πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας το αντικείμενο του πειθαρχικού δικαίου και του πειθαρχικού ελέγχου. Ειδικότερα εξετάζεται ο έλεγχος της διοικητικής δράσης στο πρόσωπο του υπαλλήλου, ώστε η παραβίαση των κανόνων διοικητικού δικαίου, οι οποίοι ρυθμίζουν την εύρυθμη εσωτερική λειτουργία της διοίκησης, να καταλήγουν στην τιμωρία των διοικητικών οργάνων, ως φυσικών προσώπων, με την επιβολή σε βάρος τους μίας κύρωσης η οποία έχει διοικητικά χαρακτηριστικά και ποινική χροιά.

Η παρουσίαση των παραπάνω ζητημάτων επελέγη να γίνει με τρόπο πρακτικό μέσω της παράθεσης απεικονιστικών διαγραμμάτων με τα οποία αναδεικνύονται τα σημεία της πειθαρχικής διαδικασίας, που συνήθως προκαλούν ακυρότητες της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και του προβληματισμού επί ζητημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπισθούν, τεκμηριωμένων με την πλέον πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων. Ο συγγραφέας επιχειρεί μέσω της κατʼ άρθρο ερμηνείας των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου (άρθρα 103-146Β Ν 3528/1997) τα οποία παρουσιάζονται με την μορφή ευσύνοπτων και παράλληλα περιεκτικών διαγραμμάτων να συμβάλει στον μόνιμο άτυπο και ανοικτό διάλογο με τον νομοθέτη και να διευκολύνει στο έργο τους, όλους τους συμμετέχοντες στην πειθαρχική διαδικασία (υπαλλήλους, πειθαρχικώς προϊσταμένους, μέλη πειθαρχικών συμβουλίων, δικηγόρους, πειθαρχικούς δικαστές), στην προσπάθεια για καλύτερη και ορθότερη απονομή δικαιοσύνης. Τα διαγράμματα συνοδεύονται από πορίσματα πειθαρχικών συμβουλίων με τα οποία αντιμετωπίζονται διάφορα διαδικαστικά ζητήματα που ανακύπτουν, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου (δικονομικών και ουσιαστικών). Το παρόν έργο εμπλουτίζεται από υποδείγματα δικογράφων σε υποθέσεις πειθαρχικού δικαίου. Περιλαμβάνει δε όλες τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου και είναι ενημερωμένη έως και τον πρόσφατο Ν 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47/11.5.2015).
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥΣελ. XIX
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
Ι) Άρθρα Πρώτο και Δεύτερο του Ν 4057/2012Σελ. 1
ΙΙ) Άρθρα Τέταρτο, Πέμπτο, Έβδομο και Όγδοο του Ν 4057/2012Σελ. 1
Σχετική νομολογίαΣελ. 4
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 4
Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου Σελ. 9
Β. ΑΡΘΡΑ 103-146Β Ν 3528/2007Σελ. 11
[1] Αυτοδίκαιη αργία  
Άρθρο 103 (βλ. και άρθρο 107 του N 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 11
ΕρμηνείαΣελ. 12
Σχετική νομολογίαΣελ. 13
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 13
Διοικητικού Εφετείου ΘεσσαλονίκηςΣελ. 19
Διοικητικού Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 19
Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)Σελ. 20
[2] Δυνητική θέση σε αργία - Αναστολή άσκησης καθηκόντων  
Άρθρο 104 (βλ. και άρθρο 108 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 22
ΕρμηνείαΣελ. 24
Σχετική νομολογίαΣελ. 29
Αποφάσεις Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΣελ. 29
[3] Συνέπειες της αργίας  
Άρθρο 105 (βλ. και άρθρο 109 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 31
ΕρμηνείαΣελ. 32
Σχετική νομολογίαΣελ. 34
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 34
Αρείου ΠάγουΣελ. 35
Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)Σελ. 36
Αποφάσεις Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΣελ. 37
[4] Ορισμός Πειθαρχικού Παραπτώματος  
Άρθρο 106 (βλ. και άρθρο 110 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 39
ΕρμηνείαΣελ. 39
Σχετική νομολογίαΣελ. 40
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 40
Αποφάσεις Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΣελ. 47
[5] Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων  
Άρθρο 107 (βλ. και άρθρο 111 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 49
ΕρμηνείαΣελ. 52
Σχετική νομολογίαΣελ. 68
- Παρ. 1 
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 68
- Παρ. 1 περ. β 
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 69
- Παρ. 1 περ. γ 
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 72
- Παρ. 1 περ. δ 
Αποφάσεις Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΣελ. 73
-Παρ. 1 περ. ε 
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 74
Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)Σελ. 89
- Παρ. 1 περ. στ 
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 91
Διοικητικού Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 93
- Παρ. 1 περ. θ 
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 93
- Παρ. 1 περ. ι 
Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣελ. 98
- Παρ. 1 περ. ιδ 
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 111
Διοικητικού Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 113
- Παρ. 1 περ. ιε 
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 114
- Παρ. 1 περ. ιστ 
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 117
- Παρ. 1 περ. ιζ 
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 118
Διοικητικού Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 119
Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)Σελ. 121
- Παρ. 1 περ. ιη 
Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)Σελ. 121
- Παρ. 1 περ. κ 
Διοικητικού Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 122
Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)Σελ. 123
- Παρ. 1 περ. κγ 
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 124
Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)Σελ. 125
- Παρ. 1 περ. κε 
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 125
Διοικητικού Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 127
Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)Σελ. 128
Αποφάσεις Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΣελ. 131
- Παρ. 1 περ. κη 
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 131
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Σελ. 144
Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)Σελ. 149
- Παρ. 1 περ. κθ 
Διοικητικού Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 150
- Παρ. 1 περ. λγ 
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 151
Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)Σελ. 152
[6] Εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου  
Άρθρο 108 (βλ. και άρθρο 112 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 154
ΕρμηνείαΣελ. 155
Σχετική νομολογίαΣελ. 156
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 156
[7] Πειθαρχικές ποινές  
Άρθρο 109 (βλ. και άρθρο 113 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 157
ΕρμηνείαΣελ. 160
Σχετική νομολογίαΣελ. 163
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 163
[8] Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων  
Άρθρο 110 (βλ. και άρθρο 114 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 168
ΕρμηνείαΣελ. 169
Σχετική νομολογίαΣελ. 172
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 172
Διοικητικού Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 174
[9] Σχέση πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής  
Άρθρο 111 (βλ. και άρθρο 115 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 175
ΕρμηνείαΣελ. 175
Σχετική νομολογίαΣελ. 176
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 176
Αποφάσεις Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΣελ. 176
[10] Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων  
Άρθρο 112 (βλ. και άρθρο 116 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 177
ΕρμηνείαΣελ. 179
Σχετική νομολογίαΣελ. 182
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 182
[11] Λήξη πειθαρχικής ευθύνης  
Άρθρο 113 (βλ. και άρθρο 117 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 187
ΕρμηνείαΣελ. 187
Σχετική νομολογίαΣελ. 188
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 188
Διοικητικού Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 192
Νομικού Συμβουλίου του ΚράτουςΣελ. 193
[12] Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη  
Άρθρο 114 (βλ. και άρθρο 118 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 194
ΕρμηνείαΣελ. 195
Σχετική νομολογίαΣελ. 199
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 199
Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)Σελ. 216
[13] Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος  
Άρθρο 115 (βλ. και άρθρο 119 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 218
ΕρμηνείαΣελ. 218
Σχετική νομολογίαΣελ. 219
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 219
[14] Πειθαρχικά όργανα  
Άρθρο 116 (βλ. και άρθρο 120 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 222
ΕρμηνείαΣελ. 222
Σχετική νομολογίαΣελ. 224
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 224
[15] Πειθαρχικώς προϊστάμενοι  
Άρθρο 117 (βλ. και άρθρο 121 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 226
Σχετική νομολογίαΣελ. 228
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 228
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Σελ. 229
[16] Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων  
Άρθρο 118 (βλ. και άρθρο 122 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 230
ΕρμηνείαΣελ. 232
Σχετική νομολογίαΣελ. 234
- Παρ. 3 
Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣελ. 234
[17] Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου  
Άρθρο 119 (βλ. και άρθρο 123 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 238
ΕρμηνείαΣελ. 238
Σχετική νομολογίαΣελ. 239
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 239
Αποφάσεις Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΣελ. 241
[18] Αρμοδιότητα υπηρεσιακών συμβουλίων  
Άρθρο 120 (βλ. και άρθρο 124 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 243
ΕρμηνείαΣελ. 244
Σχετική νομολογίαΣελ. 245
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 245
[19] Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων  
Άρθρο 121 (βλ. και άρθρο 125 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 246
ΕρμηνείαΣελ. 247
[20] Άσκηση πειθαρχικής δίωξης  
Άρθρο 122 (βλ. και άρθρο 126 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 249
ΕρμηνείαΣελ. 249
Σχετική νομολογίαΣελ. 251
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 251
[21] Παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο  
Άρθρο 123 (βλ. και άρθρο 127 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 252
ΕρμηνείαΣελ. 253
Σχετική νομολογίαΣελ. 254
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 254
[22] Διαδικασία και συνέπειες παραπομπής  
Άρθρο 124 (βλ. και άρθρο 128 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 255
ΕρμηνείαΣελ. 256
Σχετική νομολογίαΣελ. 257
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 257
Διοικητικό Εφετείο ΑθηνώνΣελ. 265
[23] Προκαταρκτική εξέταση  
Άρθρο 125 (βλ. και άρθρο 129 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 266
ΕρμηνείαΣελ. 267
[24] Ένορκη διοικητική εξέταση  
Άρθρο 126 (βλ. και άρθρο 130 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 269
ΕρμηνείαΣελ. 271
Σχετική νομολογίαΣελ. 272
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 272
[25] Πειθαρχική ανάκριση  
Άρθρο 127 (βλ. και άρθρο 131 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 276
ΕρμηνείαΣελ. 278
Σχετική νομολογίαΣελ. 284
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 284
Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)Σελ. 295
[26] Ανακριτικές πράξεις  
Άρθρο 128 (βλ. και άρθρο 132 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 297
ΕρμηνείαΣελ. 298
[27] Αυτοψία  
Άρθρο 129 (βλ. και άρθρο 133 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 299
ΕρμηνείαΣελ. 299
[28] Μάρτυρες  
Άρθρο 130 (βλ. και άρθρο 134 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 301
ΕρμηνείαΣελ. 302
Σχετική νομολογίαΣελ. 303
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 303
[29] Πραγματογνώμονες  
Άρθρο 131 (βλ. και άρθρο 135 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 304
ΕρμηνείαΣελ. 304
[30] Εξέταση διωκομένου  
Άρθρο 132 (βλ. και άρθρο 136 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 305
ΕρμηνείαΣελ. 305
[31] Ενέργειες μετά την ανάκριση  
Άρθρο 133 (βλ. και άρθρο 137 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 306
ΕρμηνείαΣελ. 306
[32] Κλήση σε Απολογία  
Άρθρο 134 (βλ. και άρθρο 138 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 308
ΕρμηνείαΣελ. 309
Σχετική νομολογίαΣελ. 310
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 310
[33] Απολογία  
Άρθρο 135 (βλ. και άρθρο 139 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 316
ΕρμηνείαΣελ. 316
Σχετική νομολογίαΣελ. 318
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 318
Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου (Απόσπασμα)Σελ. 319
[34] Προσδιορισμός ημέρας συνεδρίασης - Παράσταση διωκομένου  
Άρθρο 136 (βλ. και άρθρο 140 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 320
ΕρμηνείαΣελ. 320
Σχετική νομολογίαΣελ. 322
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 322
[35] Κωλύματα και εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου  
Άρθρο 137 (βλ. και άρθρο 141 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 325
ΕρμηνείαΣελ. 326
Σχετική νομολογίαΣελ. 326
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 326
[36] Κοινοποιήσεις στον διωκόμενο  
Άρθρο 138 (βλ. και άρθρο 142 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 330
ΕρμηνείαΣελ. 330
Σχετική νομολογίαΣελ. 331
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 331
[37] Εκτίμηση αποδείξεων  
Άρθρο 139 (βλ. και άρθρο 143 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 335
ΕρμηνείαΣελ. 335
Σχετική νομολογίαΣελ. 337
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 337
Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του ΚράτουςΣελ. 337
[38] Πειθαρχική απόφαση  
Άρθρο 140 (βλ. και άρθρο 144 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 338
ΕρμηνείαΣελ. 339
Σχετική νομολογίαΣελ. 341
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 341
[39] Ένσταση  
Άρθρο 141 (βλ. και άρθρο 145 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 344
ΕρμηνείαΣελ. 347
Σχετική νομολογίαΣελ. 351
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 351
[40] Προσφυγή  
Άρθρο 142 (βλ. και άρθρο 147 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 353
ΕρμηνείαΣελ. 354
Σχετική νομολογίαΣελ. 357
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 357
Διοικητικού Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 363
[41] Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας  
Άρθρο 143 (βλ. και άρθρο 146 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 365
ΕρμηνείαΣελ. 365
Σχετική νομολογίαΣελ. 366
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 366
Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του ΚράτουςΣελ. 371
[42] Εκτέλεση απόφασης  
Άρθρο 144 (βλ. και άρθρο 148 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 372
ΕρμηνείαΣελ. 373
Σχετική νομολογίαΣελ. 374
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 374
Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)Σελ. 377
[43] Διαγραφή πειθαρχικών ποινών  
Άρθρο 145 (βλ. και άρθρο 149 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 378
ΕρμηνείαΣελ. 378
[44] Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας  
Άρθρο 146 (βλ. και άρθρο 150 του Ν 3584/2007) 
ΔιάγραμμαΣελ. 379
[45] Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου  
Άρθρο 146Α 
ΔιάγραμμαΣελ. 380
ΕρμηνείαΣελ. 384
[46] Σύσταση - Συγκρότηση και λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια  
Άρθρο 146Β 
ΔιάγραμμαΣελ. 385
ΕρμηνείαΣελ. 387
Σχετική νομολογίαΣελ. 388
Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 388
Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Απολογία επί των αποδιδόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων: αμελής - ατελής εκτέλεση καθήκοντος, ανάρμοστη συμπεριφορά, αδικαιολόγητη προτίμηση νεώτερων υποθέσεωνΣελ. 391
2. Απολογία στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες»Σελ. 395
3. Απολογία ΠροϊσταμένουΣελ. 397
4. Απολογία λόγω μη τήρησης διαδικασίας λήψης άδειαςΣελ. 399
5. Απολογία μετά από παραπομπή ποινικής υπόθεσης στο ακροατήριο ή ποινικής καταδίκηςΣελ. 401
6. Ένσταση κατά απόφασης επιβολής πειθαρχικής ποινής προστίμου αποδοχών 1 ημέρας. Πλημμέλειες κλήσης απολογίας. Πειθαρχικό παράπτωμα μη τήρησης ωραρίουΣελ. 403
7. Ένσταση κατά απόφασης επιβολής προστίμου 1/3 μηνιαίων αποδοχών. Πλημμέλειες πειθαρχικής απόφασηςΣελ. 405
8. Αμφισβήτηση πειθαρχικής κατηγορίας τυπικώς και ουσιαστικώς (Αόριστο παραπεμπτήριο, πειθαρχικό παράπτωμα αναξιοπρεπούς και ανάρμοστης συμπεριφοράς)Σελ. 408
9. Ύπαρξη απαλλακτικού βουλεύματοςΣελ. 412
10. Υπόμνημα επί ενστάσεως - Άρνηση - παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας και αδικαιολόγητη αποχήΣελ. 416
11. Υπόμνημα μετά από πειθαρχική ανάκριση - Προβολή λόγων παραγραφής και ακυροτήτων ανακριτικής διαδικασίαςΣελ. 419
Δ.1. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σελ. 423
Δ.2. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Πειθαρχικώς προϊστάμενοι υπαλλήλων Σελ. 425
Ε. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤʼ ΑΡΘΡΟ Ν 3528/2007Σελ. 427
ΣΤ. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣτΕΣελ. 437
Ζ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥΣελ. 441
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 443
 
Back to Top