ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12754
Μωραΐτης Χ.
Η ποινική αντιμετώπιση των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής χαρακτηρίζεται από την ακόλουθη ιδιαιτερότητα: ρυθμίζεται τόσο από ειδικούς ποινικούς νόμους όσο και από τον Ποινικό Κώδικα. Εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα είναι η διευκόλυνση ακολασίας άλλων (348 ΠΚ), η μαστροπεία (349 ΠΚ), η εκμετάλλευση πόρνης (350 ΠΚ), η σωματεμπορία (351 ΠΚ) και η ασέλγεια κατά ανηλίκων με αμοιβή (351 Α ΠΚ). Άλλες διατάξεις που αφορούν στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής περιέχονται σε ειδικούς ποινικούς νόμους, οι οποίοι από πολύ παλιά ρυθμίζουν ειδικά το ζήτημα της πορνείας και σε υγειονομικές διατάξεις.

Στο παρόν βιβλίο αναλύονται τόσο οι διατάξεις των ειδικών ποινικών νόμων όσο και του Ποινικού Κώδικα. Παρατίθεται η δικαιολογητική βάση της μη ποινικοποίησης της πορνείας και καταγράφονται τα μέτρα για την αρωγή των θυμάτων. Τέλος επισημαίνονται τα προβλήματα του τρόπου αντιμετώπισης των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα, όπως είναι ο εκσυγχρονισμός των σχετικών διατάξεων και η αναγκαιότητα σύγκλισης μεταξύ των κύριων νομοθετημάτων των ειδικών ποινικών νόμων και του Ποινικού Κώδικα.
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ  
Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΣελ. 3
1. ΕισαγωγικάΣελ. 3
α) Ιστορικά στοιχείαΣελ. 3
β) Σύγχρονες αντιλήψειςΣελ. 4
2. Το κατασταλτικό σύστημα (Criminalization).Σελ. 7
3. Το ρυθμιστικό - νομιμοποιητικό σύστημα (Regulation - Legalization)Σελ. 13
4. Το καταργητικό σύστημα (Abolitionism)Σελ. 15
5. Ενας κοινός στόχοςΣελ. 16
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ι. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙΣελ. 21
1. ΕισαγωγικάΣελ. 21
2. Το Β.Δ. της 31ης Δεκεμβρίου 1835 «Περί εμποδισμού της μεταδόσεως κωλυτικών ασθενειών»Σελ. 22
3. Ο Νόμος 3032 της 12/25ης Αυγούστου 1922 «Περί των μέτρων προς καταπολέμησιν των αφροδισίων νοσημάτων, ως και περί ασέμνων γυναικών»Σελ. 23
α. Ρυθμίσεις υγειονομικού χαρακτήραΣελ. 23
β. Ποινικές κυρώσειςΣελ. 25
γ. Διατάξεις που ενέχουν ηθική αποδοκιμασίαΣελ. 25
4. Ο Νόμος 3310 της 13/22 Ιουλίου 1955 «Περί καταπολεμήσεως των αφροδισίων νόσων και άλλων τινών διατάξεων»Σελ. 26
α. Απαγορευτικές διατάξειςΣελ. 26
β. Υγειονομικές διατάξειςΣελ. 28
5. Το Νομοθετικό Διάταγμα 4095 της 26/27 Αυγούστου 1960 «Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»Σελ. 29
α. Ποινικές κυρώσειςΣελ. 34
6. Ο Ν. 1193 της 20/20-8-1981 «Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»Σελ. 35
α. Ποινικές κυρώσειςΣελ. 38
7. Ο Νόμος 2734 της 5-8-1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»Σελ. 39
α. ΠαρατηρήσειςΣελ. 39
β. Ειδικότερες συνέπειες ως προς το άρθρο 347 ΠΚ.Σελ. 40
γ. Η πορνεία ως επάγγελμαΣελ. 44
δ. Υγειονομικές διατάξειςΣελ. 47
ε. Γενικότερες προβλέψειςΣελ. 48
στ. Ποινικές κυρώσειςΣελ. 50
ζ. Διοικητικές κυρώσειςΣελ. 51
η. Κριτική θεώρησηΣελ. 51
8. Το ελληνικό νομοθετικό σύστημα. ΣυμπεράσματαΣελ. 54
Β. ΓΙΑΤΙ Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗ; Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣΣελ. 55
ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
A. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣΣελ. 64
B. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΣελ. 68
1. Προστατευόμενο έννομο αγαθό έως το 1984Σελ. 75
- Η έννοια της ασέλγειαςΣελ. 82
2. Προστατευόμενο έννομο αγαθό μετά το 1984Σελ. 87
α. Η έννοια της ασέλγειας υπό το πρίσμα του Ν. 1419/1984Σελ. 89
β. Οι πράξεις που αφορούν στη γενετήσια ζωή και οι διακρίσεις τουςΣελ. 92
αα. Ασελγείς πράξεις (άρθρα 336, 338, 339 Π.Κ.)Σελ. 92
ββ. Ασελγείς χειρονομίες (άρθρο 337 Π.Κ)Σελ. 94
γγ. Ακόλαστη πράξη (άρθρο 353 Π.Κ.)Σελ. 98
3. Υπάρχει στην πραγματικότητα κοινό έννομο αγαθό;Σελ. 102
ΙΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Ανάλυση των άρθρων 348 - 351Α του Ποινικού Κώδικα  
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 103
Β. ΑΡΘΡΟ 348 Π.Κ.: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝΣελ. 103
1. 'Αρθρο 348 παρ. 1 και 2 Π.Κ.Σελ. 103
2. 'Αρθρα 348 παρ. 3 και 348Α Π.Κ.: ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝΣελ. 110
Γ. ΑΡΘΡΟ 349 Π.Κ.: ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑΣελ. 112
1. Προστασία ανηλίκωνΣελ. 113
2. Κατ' επάγγελμα τέλεσηΣελ. 116
3. Σχέση με τον Ν. 2734/1999Σελ. 121
Δ. ΑΡΘΡΟ 350 Π.K.: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΡΝΗΣΣελ. 124
1. Το ισχύον καθεστώςΣελ. 124
2. Μία διαφορετική πρότασηΣελ. 128
Ε. ΑΡΘΡΟ 351 Π.Κ.: ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΣελ. 129
1. Προστατευόμενο έννομο αγαθό - Ισχύον καθεστώς μέχρι το Ν. 3064/2002Σελ. 129
2. Επιμέρους παρατηρήσειςΣελ. 131
3. Σύγχρονος ρόλος της διάταξης - Ισχύον καθεστώς μετά τον Ν. 3064/2002Σελ. 132
ΣΤ. ΑΡΘΡΟ 351Α Π.Κ.: ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΚΑΤ' ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗΣελ. 139
Ζ'. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝΣελ. 141
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣελ. 144
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣελ. 147
2. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣελ. 150
Back to Top