ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ


Ανάπτυξη Μεθοδολογίας, Στρατηγικών & Πολιτικής
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12547
Lacroix R. N.
Αποστολόπουλος Κ., Δήμας Σ.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 336
  • ISBN: 978-960-272-706-5
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις πράσινες προμήθειες που αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της αγοράς φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Εν όψει των σοβαρών περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος (δραματική μείωση των φυσικών πόρων, υψηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, απώλεια της βιοποικιλότητας και συνολική υποβάθμιση του περιβάλλοντος), καθίσταται περισσότερο από ποτέ απαραίτητη η εξεύρεση τρόπων μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων του σύγχρονου τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης. Οι πράσινες προμήθειες συνιστούν παγκοσμίως ένα από τα κυριότερα σύγχρονα πεδία εφαρμογής των δράσεων και πολιτικών για την ενθάρρυνση της χρήσης προϊόντων που είναι ωφέλιμα για το περιβάλλον. Η ανάπτυξη αγορών σχεδιασμένων επί τη βάσει πράσινων προμηθειών θα μπορούσε να εξασφαλίσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και να τους παράσχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει ενεργά τις πράσινες προμήθειες στον δημόσιο τομέα. Για την προώθηση αυτής της διαδικασίας καθορίζονται περιβαλλοντικά κριτήρια για χρήση σε προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών. Τα κριτήρια αυτά, τα οποία βασίζονται σε μία προσέγγιση κύκλου ζωής από τη χρήση των πρώτων υλών και των μεθόδων παραγωγής τους ως τις τελικές συσκευασίες που χρησιμοποιούνται και την τήρηση των όρων που αφορούν την επιστροφή των προϊόντων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων, για τον αειφορικό σχεδιασμό των προμηθειών στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πλέον γεγονός ότι η αειφορική (βιώσιμη) ανάπτυξη, την οποία πριν από λίγα χρόνια οι περισσότεροι θεωρούσαν ουτοπία, σήμερα αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα. Η βιολογική γεωργία και η εν γένει βιολογική παραγωγή αγαθών κερδίζει διαρκώς έδαφος και κάθε σκεπτόμενος πολίτης (παραγωγός ή καταναλωτής) είναι γνώστης της περιβαλλοντικής καταστροφής και της αναγκαιότητας της αειφορίας (sustainability). Ως εκ τούτου, το αντικείμενο του έργου για αειφορικό σχεδιασμό των προμηθειών στον ιδιωτικό τομέα, με εφαρμογή του σχεδιασμού αυτού και με ανάπτυξη μεθοδολογίας, στρατηγικών και πολιτικής, εξάπτει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας που ασχολείται με σύγχρονα θέματα μάρκετινγκ, ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη σύγχρονη Εφοδιαστική (Logistics) και καταδεικνύει το ενδιαφέρον του συγγραφέα για σύγχρονη περιβαλλοντική - τεχνοκρατική διαδικασία και πολιτική στη διακίνηση αγαθών.

Οι Πράσινες προμήθειες είναι ένα έργο που διακρίνεται σε έξι μέρη, με αφετηρία το πρώτο - εισαγωγικό μέρος, το οποίο πέραν του εννοιολογικού περιεχομένου του και της θεωρητικής προσέγγισης συνδέει την ιστορική αναδρομή με τη διεθνή εμπειρία. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η αειφορική ανάπτυξη και ο αειφορικός σχεδιασμός, σε συνδυασμό με γεωγραφικούς παράγοντες, τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας και οικονομικούς δείκτες, ενώ επιχειρείται και η εισαγωγή του αναγνώστη στη βιώσιμη παραγωγικότητα, στην πράσινη αγορά και στην αειφορική εφοδιαστική (πράσινες προμήθειες) σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Τα θέματα αυτά αναλύονται και στο τέταρτο μέρος του έργου, όπου καταγράφονται και οι σχετικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις πράσινες - αειφορικές συσκευασίες. Η εφαρμογή των πράσινων προμηθειών αποτελεί αντικείμενο του πέμπτου μέρους, ενώ αξιόλογη ανάπτυξη της μεθοδολογίας, των στρατηγικών και της πολιτικής των πράσινων προμηθειών συντελείται στο έκτο και τελευταίο μέρος του έργου.

Οι επιχειρήσεις του 21ου αι. με αειφορική προμηθευτική αλυσίδα είναι εκείνες, που μπορούν να ανταποκριθούν στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προσδοκίες των καταναλωτών παράλληλα με τους οικονομικούς στόχους των δραστηριοτήτων τους. Αυτό αναμένεται και από τον αναδυόμενο «πράσινο» χαρακτήρα της παραγωγικότητας, της αγοράς, του καταναλωτισμού και του συστήματος συσκευασιών και διαχείρισης αποβλήτων και από τη διαφαινόμενη χρήση οικονομικών δεικτών αειφορικής ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα οι στρατηγικές προμηθειών συχνά επικεντρώνονται, χωρίς λεπτομερή ανάλυση, στους μηχανισμούς και τη διάρθρωση των διαδικασιών υλοποίησης των προμηθειών αειφορικής ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών και στις συνέπειές τους ή στις δημόσιες προμήθειες. Το παρόν έργο φιλοδοξεί να καλύψει αυτή την ανάγκη, καθιστώντας κατανοητή τη μετάβαση από την ιστορική αναδρομή της αειφορικής προσέγγισης ως τις προοπτικές και δυνατότητες διεύρυνσης της εφαρμογής των πράσινων προμηθειών μετά από ολοκληρωμένο αειφορικό σχεδιασμό.
ΜΕΡΟΣ Α'  
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  
1. ΕισαγωγήΣελ. 3
1.1 Πλαίσιο διερεύνησης- ερευνητικές υποθέσεις Σελ. 3
1.2 Παρουσίαση του θέματος-αντικείμενο, σκοπόςΣελ. 5
2. Εννοιολογικό περιεχόμενο και θεωρητικές προσεγγίσειςΣελ. 8
3. Ιστορική αναδρομή και διεθνής εμπειρίαΣελ. 12
ΜΕΡΟΣ Β'  
ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΤΟΜΕIΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
4. Γεωγραφικοί παράγοντες και αειφορική ανάπτυξη και σχεδιασμόςΣελ. 17
4.1 Ανάγκες, δυνατότητες και προτεραιότητες Σελ. 17
4.2. Τάσεις και προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο Σελ. 18
4.3 Αειφορικός σχεδιασμός και επιχειρηματικό περιβάλλον ανά περιοχή του πλανήτη Σελ. 19
4.4. ΣυμπεράσματαΣελ. 30
5. Αειφορική ανάπτυξη στους κύριους τομείς δραστηριοτήτων Σελ. 31
5.1 Η προβληματική της αειφορικής ανάπτυξης στους κύριους τομείς δραστηριοτήτωνΣελ. 31
5.2 ΣυμπεράσματαΣελ. 41
6. Οικονομικοί δείκτες αειφoρικής ανάπτυξης Σελ. 41
6.1 Αειφορικός σχεδιασμός σε οργανισμούς και επιχειρήσεις Σελ. 41
6.2 Θέση οικονομικών δεικτών της αειφορικής διαχείρισης Σελ. 42
6.3 Η χωροθέτηση σε έναν τόποΣελ. 42
6.4 Ποσοτικοποίηση των τριών συνιστωσών της αειφορικής ανάπτυξηςΣελ. 45
6.4.1 Θεωρητική και πρακτική προσέγγισηΣελ. 45
6.4.2 Κατάρτιση πινάκων ελέγχουΣελ. 46
6.5 Οικονομικοί δείκτες για πολυεδρικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις - Μεθοδολογία SMASH Σελ. 48
6.5.1 Η σχετικότητα των δεικτών ανά τόπο και επαγγελματική ειδικότητα Σελ. 48
6.5.2 Διασπορά και πολυπλοκότητα των παραμέτρωνΣελ. 48
6.5.3 Προσέγγιση συστήματος δεικτών της αειφορικής διαχείρισης σε μεγάλη βιομηχανική μονάδαΣελ. 49
6.5.4 Δημιουργία πολυκριτηριακής ιεράρχησης των επιπτώσεωνΣελ. 52
6.6 Δημιουργία υποθέσεων κόστους-οφέλους Σελ. 54
6.7 Δείκτες SMASHΣελ. 54
6.8 Στόχοι του συστήματος SMASHΣελ. 55
6.9 ΣυμπεράσματαΣελ. 55
ΜΕΡΟΣ Γ'  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
7. Αειφορική ανάπτυξη και πράσινη παραγωγικότηταΣελ. 59
7.1 Πράσινη παραγωγικότητα-θεωρία και εφαρμογήΣελ. 60
7.2 Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Κορυφής για την Αειφορική Ανάπτυξη (WSSD) και πράσινη παραγωγικότηταΣελ. 61
7.3 Ανάγκη επιλογής πράσινης παραγωγικότηταςΣελ. 62
7.4 Τεχνικές της πράσινης παραγωγικότηταςΣελ. 63
7.5 Πράσινη παραγωγικότητα: βήματα, καθήκοντα και εργαλεία Σελ. 64
7.6 ΣυμπεράσματαΣελ. 65
8. Πράσινη Αγορά και πράσινος καταναλωτισμόςΣελ. 65
8.1 Πράσινη Αγορά και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλονΣελ. 65
8.2 Πράσινος καταναλωτισμός και σύγχρονες τάσειςΣελ. 68
8.3 Δυνατότητες πράσινων καταναλωτών και πεδία δράσηςΣελ. 69
8.4 Παραδείγματα προοπτικής πράσινου καταναλωτισμούΣελ. 71
8.5 ΣυμπεράσματαΣελ. 73
9. Εισαγωγή στις πράσινες προμήθειες - θεωρία και πρακτικήΣελ. 74
9.1 Γενικά για τις πράσινες προμήθειεςΣελ. 74
9.2. Θεωρία και πρακτικήΣελ. 74
9.3 Οι δύο κύριες προσεγγίσεις των πράσινων προμηθειώνΣελ. 75
9.4 Συμμόρφωση με υφιστάμενους κανονισμούς Σελ. 76
9.5 Φιλοσοφία, περιεχόμενο, τάσεις και κατευθύνσεις πράσινων προμηθειών Σελ. 77
9.6 Παραδείγματα ειδικών προϊόντωνΣελ. 78
9.7 ΣυμπεράσματαΣελ. 79
ΜΕΡΟΣ Δ'  
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
10. Διεθνείς οργανισμοί και ισχύον θεσμικό πλαίσιο Σελ. 83
10.1 WTO (World Trade Organisation) και Νομοθεσία Εμπορίου (Trade Law)Σελ. 83
10.2 Συμφωνίες εφαρμόσιμες στις προμήθειες Σελ. 85
10.2.1 Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (General Agreement on Tariffs and Trade/ GATT) Σελ. 85
10.2.2 Συμφωνία Τεχνικών Εμποδίων στο Εμπόριο (Aggreement on Technical Barriers to Trade/ΤΒΤ)Σελ. 86
10.2.3 Γενική Συμφωνία Εμπορίου σε Υπηρεσίες/General Agreement on Trade in Services (GATS)Σελ. 86
10.2.4 Συμφωνία για τις Επιδοτήσεις και τα Αντισταθμιστικά Μέτρα (Subsidies and Countervailing Measures/SCM)Σελ. 87
10.2.5 Συμφωνία για τις Κρατικές Προμήθειες (Agreement on Government Procurement/GPA)Σελ. 87
10.3 Διαφορές που αφορούν τις κρατικές προμήθειεςΣελ. 89
10.4 Ομάδες Εργασίας για τη Διαφάνεια στις Κρατικές Προμήθειες (WGTGP) και τους κανόνες της GATS (WGGR)Σελ. 90
10.5 Διαπιστώσεις-Από τη θεωρία στην πρακτικήΣελ. 92
10.5.1 Οικολογική σήμανση, Πράσινη Προμήθεια και Παγκόσμιος Οργανισμός ΕμπορίουΣελ. 92
10.5.2 Ανταπόκριση στην προβληματική δυνατότητας πράσινων προμηθειών των αναπτυσσόμενων χωρώνΣελ. 94
10.6 Δυνατότητες και προοπτικές με τη συμβολή της Παγκόσμιας ΤράπεζαςΣελ. 96
10.7 ΣυμπεράσματαΣελ. 97
11. Θεσμικό πλαίσιο, πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ε.Ε.Σελ. 98
11.1 Θεσμικό πλαίσιο - πολιτικές και αποφάσεις Σελ. 98
11.2 Διευκρινίσεις και ερμηνεία ΟδηγιώνΣελ. 99
11.3 Οδηγίες 2004/18/EC, 2004/17/EC και 2004/35/EC και περιβάλλονΣελ. 101
11.3.1 Η κατάσταση έως πρόσφατα (2001)Σελ. 101
11.3.2 Περιεχόμενο των Οδηγιών 2004/18/EC και 2004/17/EC για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας στις δημόσιες προμήθειεςΣελ. 102
11.3.3 Ανάλυση και σκοπός των Οδηγιών 2004/18/EC και 2004/17/EC Σελ. 103
11.3.4 Η Oδηγία 2004/35/EC για κάλυψη της αστικής ευθύνης των επιχειρήσεων σε σχέση με το περιβάλλον Σελ. 104
11.4 Κύριες δυνατότητες και προβλέψεις περιβαλλοντικών απαιτήσεωνΣελ. 105
11.5. Περιβαλλοντική σήμανσηΣελ. 107
11.5.1 Το άνθος - σύμβολο οικολογικής σήμανσης της Ε.Ε.Σελ. 107
11.5.2 Ο Γαλάζιος ΑγγελοςΣελ. 108
11.5.3 Ο Σκανδιναβικός Κύκνος Σελ. 109
11.6 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισηςΣελ. 110
11.6.1 Σχήμα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)Σελ. 110
11.6.2 ISO 14001Σελ. 111
11.7 Συμπεράσματα Σελ. 113
12. Θεσμικό πλαίσιο στην ΕλλάδαΣελ. 114
12.1 Η ανάγκη για οικολογικές αγορές και προμήθειεςΣελ. 114
12.2. Ανασκόπηση εθνικού νομοθετικού πλαισίου Σελ. 115
12.2.1 Εισαγωγή Σελ. 115
12.2.2 Η διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα Σελ. 115
12.3 Συναφής εθνική νομοθεσία Σελ. 116
12.4. Η αναθεώρηση του εθνικού θεσμικού πλαισίου Σελ. 117
12.4.1 Εισαγωγή Σελ. 117
12.4.2 Μεθοδολογία Σελ. 117
12.4.3 Αναθεώρηση Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Σελ. 117
12.4.4 Προς αναθεώρηση του εθνικού θεσμικού πλαισίου Σελ. 120
12.5 Η εισαγωγή και προώθηση των πράσινων προμηθειών στην ΕλλάδαΣελ. 121
12.6 Στόχοι του Σχεδίου Δράσης Σελ. 125
12.7 Πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες Σελ. 126
12.8 Ανάπτυξη περιβαλλοντικών προδιαγραφών Σελ. 128
12.9 Εκστρατεία ενημέρωσης Σελ. 130
12.10 Δείκτες παρακολούθησης Σελ. 131
12.11 ΣυμπεράσματαΣελ. 133
13. Πράσινες συσκευασίες-θεσμικό πλαίσιο, πολιτικές και πρωτοβουλίεςΣελ. 134
13.1 Γενικά για τις συσκευασίες Σελ. 134
13.1.1 Επίπεδα συσκευασίαςΣελ. 134
13.1.2.Σήμανση Σελ. 135
13.1.3 Οι κύριες λειτουργίες της συσκευασίας Σελ. 135
13.1.4 Υλικά συσκευασίαςΣελ. 136
13.2 Αναγκαιότητα χρήσης και τύποι πράσινων συσκευασιώνΣελ. 136
13.3 Η πολιτική της Ε.Ε. για τις συσκευασίες και η σήμανση "Green Dot(R)'' (''πράσινη βούλα'') Σελ. 139
13.4 Προδιαγραφές σήμανσης και υποχρεώσεις Σελ. 140
13.5 Προγράμματα συμμόρφωσης Green Dot(R) -το παράδειγμα της Emergo Group - Packaging Waste Compliance Consultants Σελ. 152
13.6 Διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα Green Dot(R) Σελ. 154
13.7 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά ΑπόβληταΣελ. 157
13.7.1 Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Σελ. 157
13.7.2 ΑΗΗΕ και περιβάλλονΣελ. 157
13.7.3 Εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕΣελ. 158
13.7.4 Αξιοποίηση και ανακύκλωση ΑΗΗΕ Σελ. 159
13.7.5 Υποχρεώσεις παραγωγών και εισαγωγέων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Σελ. 159
13.7.6 Απαραίτητες επιπλέον δράσεις Σελ. 160
13.8 ΣυμπεράσματαΣελ. 160
ΜΕΡΟΣ Ε'  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΣ  
14. Διεθνή παραδείγματα-Προγράμματα πράσινων προμηθειών σε τοπικό επίπεδοΣελ. 165
14.1 Πράσινες προμήθειες σε τοπικό επίπεδοΣελ. 165
14.2 Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) στις ΗΠΑΣελ. 166
14.3 Επιλογή πιλοτικών προγραμμάτων πράσινων προμηθειών στις ΗΠΑΣελ. 168
14.4 Ευρώπη: Εμπειρίες από προγράμματα πράσινων προμηθειών σε τοπικό επίπεδοΣελ. 170
14.4.1 Πρωτοβουλίες και ΠρογράμματαΣελ. 170
14.4.2 Προγράμματα πράσινων προμηθειών σε τοπικό επίπεδοΣελ. 174
14.5 Ελλάδα: Εμπειρίες από προγράμματα πράσινων προμηθειών σε τοπικό επίπεδοΣελ. 179
14.6 ΣυμπεράσματαΣελ. 183
15. Πράσινες Προμήθειες - Αειφορικός σχεδιασμός και επιχειρηματικός τομέαςΣελ. 184
15.1 Πράσινες προμήθειες και αειφορικός σχεδιασμόςΣελ. 184
15.2 Αειφορικός σχεδιασμός και επιχειρηματικός τομέαςΣελ. 185
15.3 Βήματα προς εφαρμογή προγράμματος πράσινης προμήθειας στον ιδιωτικό τομέαΣελ. 186
15.4 Προσαρμογή του Supply Positioning στις πράσινες προμήθειεςΣελ. 187
15.4.1 Η ανάλυση της βάσης προμηθειώνΣελ. 187
15.4.2 Supply Positioning έως σήμεραΣελ. 188
15.5 Επιχειρηματικότητα και πράσινες προμήθειεςΣελ. 190
15.6 Τύποι επιχειρηματικότηταςΣελ. 191
15.6.1 Κατηγορίες φορέων επιχειρηματικότηταςΣελ. 191
15.6.2 Τυπολογία των πράσινων επιχειρηματιώνΣελ. 193
15.6.3 Ευκαιρίες επιχειρηματικότηταςΣελ. 196
15.6.4 Προκλήσεις για τους πράσινους επιχειρηματίεςΣελ. 197
15.7 Επιχειρηματικά ΔίκτυαΣελ. 197
15.8 Επιχειρηματικότητα και πεδία περαιτέρω ανάπτυξης πράσινων προμηθειώνΣελ. 198
15.9. ΣυμπεράσματαΣελ. 199
16. Μελέτες περιπτώσεων επιχειρήσεωνΣελ. 200
16.1 Διερεύνηση μελετών περιπτώσεων επιχειρήσεων από το διεθνή χώροΣελ. 201
16.1.1 Taisei Corporation (Ιαπωνία)Σελ. 201
16.1.2 Canon (Ιαπωνία)Σελ. 204
16.1.3 Konika Minolta (Ιαπωνία)Σελ. 210
16.1.4 General Motors Corporation (ΗΠΑ)Σελ. 212
16.1.5 Wall-Mart (ΗΠΑ)Σελ. 217
16.1.6 IKEA (Σουηδία)Σελ. 220
16.1.7 The Body Shop (Ηνωμένο Βασίλειο)Σελ. 222
16.2 Διερεύνηση μελετών περιπτώσεων από την ΕλλάδαΣελ. 223
16.2.1 Τράπεζα ΠειραιώςΣελ. 223
16.2.2 Βιομηχανικές επιχειρήσεις Ν. ΑρκαδίαςΣελ. 226
16.2.3 Νοσοκομειακός τομέαςΣελ. 226
16.2.4 Ηλεκτρονικός κατάλογος περιβαλλοντικά φιλικών προμηθευτώνΣελ. 227
16.3 ΣυμπεράσματαΣελ. 228
17. Αναγκαιότητα ολοκληρωμένου αειφορικού σχεδιασμού προμηθειώνΣελ. 230
17.1 Σύγχρονη πραγματικότητα και ευρύτερο διεθνές πλαίσιοΣελ. 230
 
17.2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προώθηση πράσινων προμηθειώνΣελ. 230
17.2.1 Οι Green-7Σελ. 231
17.2.2 Η κατάσταση των πράσινων κρατικών προμηθειών (GPP) και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέαΣελ. 232
17.2.3 Συνολική εκτίμησηΣελ. 233
17.3 Ενσωμάτωση πράσινων προμηθειών στον ιδιωτικό τομέα - ΗΠΑ, ΚαναδάςΣελ. 235
17.4 Προκλήσεις των πράσινων προμηθειώνΣελ. 240
17.5 ΣυμπεράσματαΣελ. 243
ΜΕΡΟΣ ΣΤ'  
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  
18. Ανάπτυξη μεθοδολογίας, στρατηγικών και πολιτικής Σελ. 247
18.1 Οραμα, πολιτική, στρατηγικές και μεθοδολογία επιχείρησηςΣελ. 247
18.1.1 Όραμα Σελ. 247
18.1.2 Προτεινόμενο υπόδειγμα για το όραμα της επιχείρησηςΣελ. 248
18.2 ΠολιτικήΣελ. 248
18.2.1 Πολιτική-επιδιώξεις και επιτεύγματαΣελ. 248
18.2.2 Προτεινόμενη πολιτικήΣελ. 250
18.2.3 Η προτεινόμενη πολιτική της επιχείρησηςΣελ. 251
18.2.4 Συνεργασία με τους προμηθευτές Σελ. 252
18.2.5 Κατευθύνσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) προμήθειας επιχειρήσεωνΣελ. 253
18.3 ΣτρατηγικήΣελ. 255
18.3.1 Σκοπός και επιτεύγματαΣελ. 255
18.3.2 Προτεινόμενο πλαίσιο στρατηγικής επιχείρησης Σελ. 257
18.3.3 Περιβαλλοντικά υπεύθυνα προϊόντα και υπηρεσίεςΣελ. 257
18.3.4 Αρμοδιότητες Τμήματος ΑγορώνΣελ. 258
18.3.5 Αρμοδιότητες Τμήματος περιβαλλοντικών υπηρεσιώνΣελ. 258
18.4 Μεθοδολογία - Σκοπός και επιτεύγματα Σελ. 259
18.5 Προτεινόμενη μεθοδολογία Σελ. 261
18.5.1 Περιβαλλοντικά κριτήριαΣελ. 261
18.5.2 Νέο μοντέλο Supply Positioning για πράσινες προμήθειεςΣελ. 261
18.5.3 Υποχρεώσεις των προμηθευτών Σελ. 265
18.5.4. Μεθοδολογία για στροφή προς τις πράσινες προμήθειεςΣελ. 271
18.6 Μέριμνα αποτροπής απάτης / ποσοτικοποίηση αποδοτικότητας επιχειρήσεων Σελ. 274
18.7 Συμπεράσματα Σελ. 274
19. Αποτροπή απάτης - πρακτικές πρόληψης και προστασίαςΣελ. 275
19.1. Αποτροπή απάτης στις πράσινες προμήθειες Σελ. 276
19.2. ΣυμπεράσματαΣελ. 281
20. Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής λογιστικής για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πράσινες προμήθειεςΣελ. 282
20.1 Νέοι αριθμοδείκτες και πράσινες προμήθειες Σελ. 282
20.2 ΣυμπεράσματαΣελ. 284
21. Εξελίξεις και προοπτικέςΣελ. 284
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 287
ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΣελ. 295
Φορείς σχετικοί με τη βιώσιμη ανάπτυξηΣελ. 298
Περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξηΣελ. 298
Back to Top