ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ κατά τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 21,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 21,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11965
Μαυρίκας Ν.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 96
  • ISBN: 978-960-272-522-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥΣελ. 7
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 13
ΜΕΡΟΣ Α'  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ  
Ι. Επισκόπηση προϊσχύσαντος δικαίουΣελ. 15
ΙΙ. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 16
ΙΙΙ. Επί μέρους προϋποθέσειςΣελ. 17
1. Δημοτικότητα υποψηφίωνΣελ. 17
2. Ηλικία υποψηφίωνΣελ. 21
3. Στερήσεις εκλογιμότηταςΣελ. 23
4. Εκλογιμότητα υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ  
Προϋποθέσεις - ΔιαδικασίαΣελ. 31
ΜΕΡΟΣ Β'  
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ  
Ι. Επισκόπηση προϊσχύσαντος δικαίουΣελ. 35
ΙΙ. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο - Γενική θεώρησηΣελ. 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ  
1. Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί (παρ. 1 περ. α')Σελ. 42
2. Γενικοί Γραμματείς Δήμων - Δημοτικοί και Κοινοτικοί Υπάλληλοι - Υπάλληλοι δημοτικών και κοινοτικών ΝΠΔΔ καθώς και ιδρυμάτων (παρ. 1 περ. β' και γ')Σελ. 46
α. Γενικοί Γραμματείς Δήμων - Λοιποί Μετακλητοί Υπάλληλοι - ΔικηγόροιΣελ. 46
β. Υπάλληλοι Δήμων και Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών ΝΠΔΔ και ιδρυμάτωνΣελ. 47
3α. 'Αρση κωλύματος εκλογιμότητας για δικαστικούς λειτουργούς, αξιωματικούς, Γενικούς Γραμματείς Δήμων και υπαλλήλους ΟΤΑ, Δημοτικών και Κοινοτικών ΝΠΔΔ και ιδρυμάτων, διά υποβολής παραίτησης, πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίωνΣελ. 50
β. Επάνοδος στην υπηρεσία των παραιτηθέντων, προς άρση του κωλύματος εκλογιμότητας, οι οποίοι δεν εξελέγησανΣελ. 53
4. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, υπό την ιδιότητά τους, ως προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Δ/νσεωνΣελ. 56
5. Κώλυμα εκλογιμότητας, ως συνέπεια έκπτωσης από το αιρετό αξίωμα, κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης, κατά το άρθρο 146 ΚΔΚ Σελ. 60
6. Κώλυμα για όσους είναι συμβαλλόμενοι με Δήμους, Κοινότητες και τα νομικά τους πρόσωπα, καθ' υπέρβαση του ποσού των 5.000 €, ετησίωςΣελ. 62
7. Κώλυμα μελών διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστών, μετόχων και εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών, καθώς και εταίρων προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντων προσώπωνΣελ. 66
8. Κώλυμα εκλογιμότητας και στους δύο βαθμούς Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΣελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΡΟΣ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
1. Ασυμβίβαστο Δικαστικών λειτουργών, αξιωματικών και θρησκευτικών λειτουργών (άρθρο 29 ΚΔΚ παρ. 1 περ. α')Σελ. 69
2. Ασυμβίβαστο Γενικών Γραμματέων Δήμων - Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων - Υπαλλήλων Δημοτικών και Κοινοτικών ΝΠΔΔ καθώς και Ιδρυμάτων (άρθρο 29 ΚΔΚ παρ. 1 περ. β' και γ')Σελ. 69
3. Ασυμβίβαστο συμβαλλόμενων με Δήμους, Κοινότητες και τα νομικά τους πρόσωπα, καθ' υπέρβαση του ποσού των 5.000 €, ετησίως, καθώς και μελών διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστών, μετόχων και εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταίρων προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντων προσώπων (άρθρο 29 ΚΔΚ παρ. 3)Σελ. 69
4. Κατηγορίες προσώπων, τα οποία ρητώς εξαιρούνται από τη συνδρομή ασυμβιβάστου, καθώς και προσώπων, για τα οποία δεν συντρέχει αναστολή άσκησης του λειτουργήματός τους (άρθρο 29 ΚΔΚ παρ. 4 και 5)Σελ. 70
5. Μη συνδρομή ασυμβιβάστου για, ex officio, συμμετοχή αιρετού οργάνου σε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση (άρθρο 29 ΚΔΚ παρ. 6 και 3β' τελευταίο εδάφιο)Σελ. 71
6. Ασυμβίβαστο προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων υπηρεσιών του Δημοσίου και ΝΠΔΔΣελ. 71
7. Ασυμβίβαστο κατοχής αιρετού αξιώματος, συγχρόνως, και στους δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Σελ. 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ  
1. Προϋποθέσεις - Διαδικασία βεβαίωσης για οφειλές προϋφιστάμενες της εκλογής και εγκατάστασης των αιρετών οργάνωνΣελ. 74
2. Προϋποθέσεις ασυμβιβάστου για οφειλές βεβαιωθείσες μετά την εκλογή των αιρετών οργάνωνΣελ. 77
ΜΕΡΟΣ Γ'  
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ  
1. Γενική θεώρηση Σελ. 81
2. Διαδικασία .Σελ. 81
ΚEΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ  
1. Γενική θεώρησηΣελ. 84
2. Διοικητική διαδικασία έκπτωσης Σελ. 85
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 89
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 91
 
Back to Top