ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Ανάλυση - Σχόλια - Εφαρμογή

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 64,00 € Ειδική Τιμή 54,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15656
Κοτσαλής Λ.
Protopapadakis E., Ανάργυρος Χρυσάνθου, Αναστασόπουλος Δ., Βενέρης Α., Βλαχόπουλος Σπ., Γιαννόπουλος Γ., Ζωγραφόπουλος Δ., Ηλιάδου Α., Ιγγλεζάκης Ι., Κανελλοπούλου Μπότη Μ., Λαζαράκος Γ., Λάτσιου Χ., Λιάππης Δ., Λωσταράκου Κ., Μήτρου Λίλιαν, Μίτλεττον Φ., Παναγοπούλου Κουτνατζή Φ., Τάσσης Σ., Τσόλιας Γ., Φραγκάκης Ν.

Το έργο «Προσωπικά Δεδομένα Ανάλυση - Σχόλια - Εφαρμογή» έχει ως αντικείμενο τα προσωπικά δεδομένα, η προστασία των οποίων διαχέεται σε περισσότερους κλάδους του ελληνικού δικαίου και συνδέεται στενά με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει συνολικά 21 κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν το σύνολο των επιμέρους θεματικών ενοτήτων, που ως βασικό σημείο αναφοράς έχουν το Ν 2472/1997.

Ειδικότερα, εξετάζονται τα εξής θέματα: Έννοια προσωπικών δεδομένων, Συνταγματική κατοχύρωση προσωπικών δεδομένων, Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, Αρχείο προσωπικών δεδομένων, Προσωπική και οικιακή χρήση προσωπικών δεδομένων, Συγκατάθεση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, Πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, Ελευθερία του Τύπου και προστασία προσωπικών δεδομένων, Δεδομένα υγείας, Συνταγματικά όρια επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων, Προστασία δεδομένων εργαζομένων, Διακίνηση τραπεζικών δεδομένων και δικαιώματα υποκειμένων, Δεδομένα τηλεπικοινωνιών, Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης και αόριστες έννοιες), Έλεγχος της ΑΠΔΠΧ στις επεξεργασίες φορολογικών δεδομένων και σε δημοσιοποιήσεις δυσμενών δεδομένων, Τεχνολογία και ιδιωτικότητα, Διακινδύνευση δεδομένων από τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (U.A.V. - “drones”), Ελευθερία έρευνας και προστασία δεδομένων, Ασφάλεια δεδομένων, Κυρώσεις από την προσβολή προσωπικών δεδομένων, Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων και τέλος Ηθική προσέγγιση προσωπικών δεδομένων. Το έργο ολοκληρώνεται με συμπερασματικές παρατηρήσεις εν είδει επιλόγου.

Η έκδοση συμπληρώνεται με μια διαγραμματική απεικόνιση της ύλης των προσωπικών δεδομένων, παράρτημα νομοθεσίας (Ν 2472/1997 και Ν 3471/2006), καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα πολύτιμο εγχειρίδιο όχι μόνο για το νομικό, αλλά και για κάθε ενασχολούμενο με τα προσωπικά δεδομένα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις κ.λπ.).

Εισαγωγή Σελ. 1
Λεωνίδας Κοτσαλής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τακτικό Μέλος ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 1ο  
Η έννοια των προσωπικών δεδομένων Σελ. 5
Φίλιππος Μίτλεττον, DEA, Δικηγόρος, Προϊστάμενος Τμήματος Ελεγκτών ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 2ο  
Η συνταγματική κατοχύρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 23
Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου, Λέκτορας Νομικής Αθηνών, ΔΝ, Δικηγόρος  
Κεφάλαιο 3ο  
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Σελ. 43
Φίλιππος Μίτλεττον, DEA, Δικηγόρος, Προϊστάμενος Τμήματος Ελεγκτών ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 4ο  
Αρχείο προσωπικών δεδομένων Σελ. 59
Φίλιππος Μίτλεττον, DEA, Δικηγόρος, Προϊστάμενος Τμήματος Ελεγκτών ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 5ο  
Η προσωπική και οικιακή χρήση των προσωπικών δεδομένων Σελ. 71
Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, ΔΝ, Δικηγόρος, ΜΔΕ, ΜPH, Ελέγκτρια ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 6ο  
Η συγκατάθεση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων Σελ. 95
Ιωάννης Δ. Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Δικηγόρος  
Κεφάλαιο 7ο  
Πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα Σελ. 111
Σπύρος Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, αν. μέλος ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 8ο  
Η ελευθερία του τύπου και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 127
Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, ΔΝ, Δικηγόρος, ΜΔΕ, ΜPH, Ελέγκτρια ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 9ο  
Δεδομένα υγείας Σελ. 145
Χαρίκλεια Ζ. Λάτσιου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ελέγκτρια ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 10ο  
Τα συνταγματικά όρια της επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων Σελ. 171
Γρηγόριος Γ. Λαζαράκος, ΔΝ, Δικηγόρος, αν. μέλος ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 11ο  
Η προστασία δεδομένων των εργαζομένων Σελ. 191
Λίλιαν Μήτρου, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρώην αν. μέλος ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 12ο  
Διακίνηση τραπεζικών δεδομένων και δικαιώματα υποκειμένων Σελ. 221
Κυριακή Λωσταράκου, Δικηγόρος, LLM, Ελέγκτρια ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 13ο  
Δεδομένα τηλεπικοινωνιών Σελ. 237
Γιώργος Ν. Γιαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών  
Κεφάλαιο 14ο  
Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν: Δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης και αόριστες έννοιες Σελ. 253
Αντώνιος Π. Βενέρης, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ  
Κεφάλαιο 15ο  
Ο έλεγχος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις επεξεργασίες φορολογικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 271
Δημήτρης Γ. Ζωγραφόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ελεγκτής ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 16ο  
Ο έλεγχος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε δημοσιοποιήσεις δυσμενών δεδομένων: Οι υποθέσεις των «φυγόστρατων», των συλληφθέντων από τις Αστυνομικές Αρχές και των οφειλετών του ΕΟΔΕΑΠ Σελ. 301
Δημήτρης Γ. Ζωγραφόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ελεγκτής ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 17ο  
ΜΕΡΟΣ A΄  
Τεχνολογία και Ιδιωτικότητα Σελ. 327
Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, LLM  
ΜΕΡΟΣ Β΄  
Διακινδύνευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου από τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (U.A.V. - "drones")  
(Μια πρώτη προσέγγιση του ζητήματος) Σελ. 353
Γρηγόρης Τσόλιας, Δικηγόρος, ΜΔΕ  
Κεφάλαιο 18ο  
Ελευθερία της έρευνας και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 369
Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, ΔΝ, Δικηγόρος, ΜΔΕ, ΜPH, Ελέγκτρια ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 19ο  
Ζητήματα ασφάλειας δεδομένων Σελ. 381
Ανάργυρος Χρυσάνθου, MSc, Ελεγκτής ΑΠΔΠΧ  
Κεφάλαιο 20ο  
ΜΕΡΟΣ Α΄  
Κυρώσεις από την προσβολή προσωπικών δεδομένων Σελ. 403
Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Επίκ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου  
ΜΕΡΟΣ Β΄  
Η ποινική προστασία των προσωπικών δεδομένων Σελ. 421
Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔΕ  
Κεφάλαιο 21ο  
Προσωπικά δεδομένα: Μια ηθική προσέγγιση Σελ. 445
Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών  
Αντί Επιλόγου  
Το δίκαιο των προσωπικών δεδομένων - Κατακτήσεις, αμφισβητήσεις, προκλήσεις και προοπτικές Σελ. 457
Δημήτρης Χ. Λιάππης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην αν. μέλος ΑΠΔΠΧ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Α. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα - Κανονιστικό πλαίσιο και βασικές αρχές ερμηνείας και εφαρμογής της προστασίας τους - Μια διαγραμματική αποτύπωση Σελ. 469
Νίκος Φραγκάκης, Δικηγόρος, πρώην τακτ. μέλος ΑΠΔΠΧ  
Β. Νομοθεσία  
- Ν 2472/1997: Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 475
- Ν 3471/2006: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997 Σελ. 497
   
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 509
Back to Top