ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Σύμφωνα με τον Ν 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν 4093/2012 και 4254/2014

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.2€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 32,00 € Ειδική Τιμή 27,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15395
Κυνηγοπούλου Σ.
Ζερδελής Δ.
Η παρούσα μονογραφία πραγματεύεται την προσωρινή απασχόληση, που αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες για τον εργαζόμενο μορφές ευέλικτης απασχόλησης.

Στόχος της μονογραφίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων του ισχύοντος Ν 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν 4093/2012 και 4254/2014, η επισήμανση νομοθετικών κενών και αντιφάσεων, η ανάδειξη ορισμένων αμφιλεγόμενων ζητημάτων και η λήψη θέσης επʼ αυτών. Μέσω της ανάλυσης των αναφυόμενων προβλημάτων περί της προσωρινής απασχόλησης επιδιώκεται ο προβληματισμός της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και του νομοθέτη, ώστε μέσω γόνιμου διαλόγου να ανευρεθούν λύσεις που εξασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των εργαζομένων, χωρίς, όμως, να «στραγγαλίζουν» και την επιχειρηματική ελευθερία των εργοδοτών.

Η μονογραφία συμπληρώνεται με πλούσια νομολογία, βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο όρων.

Αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τον δικηγόρο, δικαστή και ερμηνευτή του εργατικού δικαίου.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXI
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΣελ. 1
Β. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
Ι. Νομοθετική ρύθμιση της προσωρινής απασχόλησηςΣελ. 4
ΙΙ. Εννοιολογικά στοιχεία της προσωρινής απασχόλησηςΣελ. 6
ΙΙΙ. Ζητήματα ορολογίαςΣελ. 8
ΙV. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπαΣελ. 9
1. Ο άμεσος εργοδότης - Η ΕΠΑΣελ. 9
2. Ο προσωρινά απασχολούμενοςΣελ. 10
3. Ο έμμεσος εργοδότηςΣελ. 12
V. Η νομική φύση των σχέσεων μεταξύ των μερών 
1. Η νομική φύση της σύμβασης προσωρινής απασχόλησηςΣελ. 14
2. Η νομική φύση της σύμβασης παραχώρησηςΣελ. 18
VΙ. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα του θεσμού της προσωρινής απασχόλησης - Κοινωνική πραγματικότηταΣελ. 19
VII. Διάκριση της προσωρινής απασχόλησης από παρόμοιους θεσμούςΣελ. 22
1. Διάκριση από τον δανεισμό εργαζομένουΣελ. 23
2. Διάκριση από τη μεσολάβηση για εύρεση εργασίαςΣελ. 28
3. Διάκριση από τη σύμβαση έργουΣελ. 29
α) Εικονικές συμβάσεις έργου - ΠλεονεκτήματαΣελ. 29
β) Κριτήρια διάκρισης της σύμβασης έργου από την προσωρινή απασχόλησηΣελ. 31
αα) Το περιεχόμενο της οφειλόμενης παροχήςΣελ. 31
ββ) Η συμβατική κατανομή των κινδύνωνΣελ. 32
γγ) Η εξουσία οργάνωσης της εκτέλεσης του έργουΣελ. 33
δδ) Η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματοςΣελ. 34
εε) Η ένταξη στην επιχείρηση του έμμεσου εργοδότηΣελ. 37
στστ) Ο τρόπος αμοιβής του εργολάβουΣελ. 38
γ) Η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου διάκρισηςΣελ. 38
αα) Συνεκτίμηση όλων των κριτηρίωνΣελ. 38
ββ) Το διευθυντικό δικαίωμα ως μοναδικό κριτήριο διάκρισηςΣελ. 39
γγ) Η ανάληψη του κινδύνου ως μοναδικό κριτήριο διάκρισηςΣελ. 40
δδ) Διάκριση με βάση τελολογικά κριτήριαΣελ. 41
4. Διάκριση από τη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιώνΣελ. 42
Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΣελ. 44
Ι. Νόμιμη σύσταση και λειτουργία της ΕΠΑΣελ. 44
1. Οι όροι σύστασης της ΕΠΑΣελ. 44
2. Η διαδικασία σύστασης της ΕΠΑΣελ. 45
3. Ο έλεγχος της λειτουργίας της ΕΠΑΣελ. 47
4. Συμβατότητα της προϋπόθεσης με την Οδηγία 2008/104/ΕΚΣελ. 47
ΙΙ. Επιτρεπόμενη προσφυγή στην προσωρινή απασχόλησηΣελ. 51
1. Περιορισμοί της προσωρινής απασχόλησηςΣελ. 51
α) Διάρκεια της απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη και διάστημα μεταξύ δύο παραχωρήσεωνΣελ. 51
β) Λόγοι που δικαιολογούν την προσφυγή στην προσωρινή απασχόλησηΣελ. 51
γ) Συμβατότητα των εθνικών ρυθμίσεων με το κοινοτικό δίκαιο 
αα) Είναι απαραίτητη η συμβατότητα μεταξύ των δύο δικαίων;Σελ. 52
ββ) Η έννοια της προσωρινότητας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕΣελ. 54
γγ) Η συμβατότητα των εθνικών ρυθμίσεων με την κοινοτική έννοια της προσωρινότηταςΣελ. 55
2. Απαγορεύσεις της προσωρινής απασχόλησηςΣελ. 57
α) Απαγόρευση προσφυγής κατά τη διάρκεια απεργίας με σκοπό την αντικατάσταση απεργώνΣελ. 57
β) Απαγόρευση προσφυγής λόγω προηγούμενων απολύσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγω ομαδικών απολύσεωνΣελ. 58
γ) Απαγόρευση προσφυγής σε έμμεσους εργοδότες του δημόσιου τομέα που υπάγονται στο καθεστώς πρόσληψης υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠΣελ. 59
δ) Απαγόρευση προσφυγής λόγω ιδιαίτερης επικινδυνότητας της εργασίαςΣελ. 60
ε) Απαγόρευση προσφυγής για τους απασχολούμενους, που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδομώνΣελ. 61
ΙΙΙ. Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης 
1. Η διάρκεια της σύμβασης προσωρινής απασχόλησηςΣελ. 61
2. Ο τύπος της σύμβασης προσωρινής απασχόλησηςΣελ. 66
3. Το περιεχόμενο της σύμβασης προσωρινής απασχόλησηςΣελ. 66
α) Τα υποχρεωτικά στοιχείαΣελ. 66
β) Οι απαγορευμένοι όροιΣελ. 68
4. Λοιπές τυπικές υποχρεώσειςΣελ. 70
ΙV. Σύμβαση παραχώρησης 
1. Διάρκεια σύμβασης παραχώρησηςΣελ. 71
2. Τύπος σύμβασης παραχώρησηςΣελ. 71
3. Περιεχόμενο σύμβασης παραχώρησης 
α) Τα υποχρεωτικά στοιχείαΣελ. 72
β) Οι απαγορευμένοι όροιΣελ. 73
V. Συνέπειες μη τήρησης των προϋποθέσεων νόμιμης προσωρινής απασχόλησηςΣελ. 73
1. Προσφυγή στην προσωρινή απασχόληση για κάλυψη πάγιων αναγκώνΣελ. 73
2. Προσφυγή στην προσωρινή απασχόληση, όταν αυτή απαγορεύεται ρητάΣελ. 76
3. Μη τήρηση των όρων σύναψης της σύμβασης προσωρινής απασχόλησηςΣελ. 79
4. Μη τήρηση των όρων σύναψης της σύμβασης παραχώρησηςΣελ. 83
5. Παράνομη ΕΠΑΣελ. 84
Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
Ι. Έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότηΣελ. 87
1. Συμβατικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερώνΣελ. 87
2. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής μεταξύ ΕΠΑ - έμμεσου εργοδότηΣελ. 88
α) Ευθύνη της ΕΠΑΣελ. 88
β) Ευθύνη του έμμεσου εργοδότηΣελ. 91
ΙΙ. Έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και εργαζομένουΣελ. 92
1. Συμβατικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερώνΣελ. 92
α) Ίση μεταχείριση στις αποδοχές και στους λοιπούς όρους εργασίαςΣελ. 92
β) Υποχρέωση καταβολής αποδοχώνΣελ. 94
γ) Υποχρέωση της ΕΠΑ για καταβολή των ασφαλιστικών εισφορώνΣελ. 97
δ) Υποχρέωση πρόνοιας της ΕΠΑΣελ. 98
ε) Υποχρέωση για κοινωνικές διευκολύνσεις και κατάρτισηΣελ. 99
στ) Άσκηση πειθαρχικής εξουσίαςΣελ. 99
2. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής μεταξύ ΕΠΑ-εργαζομένουΣελ. 99
α) Ευθύνη του εργαζομένουΣελ. 99
β) Ευθύνη της ΕΠΑΣελ. 100
3. Λύση της σύμβασης προσωρινής απασχόλησηςΣελ. 101
ΙΙΙ. Έννομη σχέση μεταξύ έμμεσου εργοδότη και εργαζομένουΣελ. 101
1. Εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα 
α) Το διευθυντικό δικαίωμαΣελ. 102
β) Υποχρέωση πρόνοιας του έμμεσου εργοδότηΣελ. 103
γ) Ευθύνη του έμμεσου εργοδότη για το εργατικό ατύχημαΣελ. 104
δ) Υποχρέωση του έμμεσου εργοδότη για ενημέρωση, κοινωνικές διευκολύνσεις και κατάρτισηΣελ. 105
ε) Η εις ολόκληρον ευθύνη του έμμεσου εργοδότη με την ΕΠΑ για καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορώνΣελ. 106
2. Παραβίαση των υποχρεώσεων 
α) Ευθύνη του εργαζομένουΣελ. 107
β) Ευθύνη του έμμεσου εργοδότηΣελ. 107
ΙV. Ζητήματα Συλλογικού Εργατικού Δικαίου 
1. Υπαγωγή σε κανονισμό εργασίαςΣελ. 108
2. Η άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων από τους προσωρινά απασχολουμένουςΣελ. 111
α) Άσκηση συλλογικών δικαιωμάτων έναντι της ΕΠΑΣελ. 111
β) Άσκηση συλλογικών δικαιωμάτων έναντι του έμμεσου εργοδότηΣελ. 115
 
Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
Ι. Προσωρινή απασχόληση με στοιχεία αλλοδαπότηταςΣελ. 118
ΙΙ. Δανεισμός εργαζομένων στους ομίλους επιχειρήσεωνΣελ. 119
ΙΙΙ. Η τύχη των προσωρινά απασχολουμένων σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης του έμμεσου εργοδότηΣελ. 123
ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΣελ. 129
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 135
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝΣελ. 149
Back to Top