ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ


Ερμηνεία – Νομολογία – Διαγράμματα ελέγχου ενεργειών

Μετά τους Ν 4335/2015 και 4411/2016

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.45€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15929
Δανηλάτου Α.
Τσούμας Β.
Τσούμας Β.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου «Προθεσμίες κατά τον νέο ΚΠολΔ» παραθέτει, σε αλφαβητική κατάταξη, τις προθεσμίες που αναφέρονται στα επιμέρους κεφάλαια του ΚΠολΔ, έχοντας λάβει υπόψιν τις θεμελιώδεις τροποποιήσεις των οικείων δικονομικών διατάξεων, τις οποίες επέφεραν οι νέοι νόμοι 4335/2015 και 4411/2016.

Σε κάθε επιμέρους λήμμα παρατίθεται διάγραμμα με τις τηρητέες κατά περίπτωση προθεσμίες και ακολουθούν σχετικές παρατηρήσεις μικρότερης ή μεγαλύτερης κάθε φορά έκτασης.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο και αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος Σελ. 7
[1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Βασικά στοιχεία Σελ. 14
1. Διάκριση προθεσμιών Σελ. 14
2. Έναρξη προθεσμιών Σελ. 14
3. Λήξη προθεσμιών Σελ. 14
4. Εξαιρετέες ημέρες Σελ. 15
5. Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών Σελ. 16
6. Διακοπή και αναστολή Σελ. 16
7. Παράταση προθεσμίας Σελ. 17
8. Σύντμηση προθεσμίας Σελ. 18
9. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση Σελ. 19
Β. Νομολογία Σελ. 19
1. Έναρξη και λήξη προθεσμίας Σελ. 19
2. Διακοπή και αναστολή προθεσμίας Σελ. 21
3. Παρέλευση προθεσμίας - Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση Σελ. 22
α. Γενικά Σελ. 22
β. Έννοια του δόλου και της ανωτέρας βίας Σελ. 23
[2] ΑΓΩΓΗ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 24
[3] ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 33
[4] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 36
Α. Η ανακοπή του άρθρου 934 ΚΠολΔ Σελ. 47
1. Ισχύοντα μετά το Ν 4335/2015 Σελ. 47
2. Ισχύοντα πριν από το Ν 4335/2015 Σελ. 49
α. Άρθρο 934 παρ. 1α΄ (προϊσχύον) Σελ. 50
β. Άρθρο 934 παρ. 1β΄ (προϊσχύον) Σελ. 50
γ. Άρθρο 934 παρ. 1γ΄ (προϊσχύον) Σελ. 53
Β. Αναγγελία δανειστών Σελ. 56
Γ. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Σελ. 57
Δ. Διεκδίκηση του πράγματος μετά τον πλειστηριασμό Σελ. 61
Ε. Καταβολή πλειστηριάσματος Σελ. 63
[5] ΑΝΑΙΡΕΣΗ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 65
Α. Προθεσμία άσκησης αναίρεσης Σελ. 67
1. Επίδοση απόφασης Σελ. 67
2. Μη επίδοση απόφασης Σελ. 70
3. Διάφορα θέματα Σελ. 71
Β. Παρέλευση προθεσμίας Σελ. 73
Γ. Διαδικασία Σελ. 75
[6] ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 76
[7] ΑΝΑΚΟΠΗ - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 78
[8] ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 80
[9] ΑΝΤΑΓΩΓΗ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 86
[10] ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 88
[11] ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 93
Α. Προθεσμία άσκησης της κύριας αγωγής Σελ. 96
Β. Συντηρητική κατάσχεση Σελ. 100
Γ. Εγγυοδοσία - Αντιρρήσεις Σελ. 101
[12] ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 102
[13] ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 105
Α. Έκδοση διαιτητικής απόφασης Σελ. 107
Β. Ακύρωση διαιτητικής απόφασης Σελ. 108
[14] ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 110
[15] ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Α. Γενικές διατάξεις Σελ. 114
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 114
Β. Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση Σελ. 114
Γ. Μισθωτικές διαφορές και διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου Σελ. 117
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 117
Δ. Εργατικές διαφορές Σελ. 124
Ε. Αυτοκίνητα Σελ. 124
ΣΤ. Προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές Σελ. 125
Ζ. Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους Σελ. 126
Η. Διαταγή πληρωμής Σελ. 129
1. Προθεσμία επίδοσης της διαταγής πληρωμής Σελ. 130
2. Η ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ Σελ. 131
3. Η ανακοπή του άρθρου 633 ΚΠολΔ Σελ. 134
4. Χορήγηση αναστολής Σελ. 135
[16] ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Α. Γενικές διατάξεις Σελ. 137
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 137
Β. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης Σελ. 138
Γ. Διορισμός προσωρινής διοικήσεως ή εκκαθαριστών νομικού προσώπου Σελ. 139
Δ. Διορισμός επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου Σελ. 139
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 139
Ε. Υιοθεσία Σελ. 139
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 139
ΣΤ. Κληρονομητήριο Σελ. 140
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 140
Ζ. Κήρυξη αξιογράφου ως ανισχύρου Σελ. 142
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 142
[17] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 143
[18] ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΚΗΣ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 147
[19] ΕΦΕΣΗ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 150
Α. Προθεσμία άσκησης έφεσης Σελ. 151
1. Επίδοση της απόφασης Σελ. 151
2. Μη επίδοση της απόφασης Σελ. 155
Β. Σχέση με προθεσμία άλλων ένδικων μέσων Σελ. 156
Γ. Διαδικασία Σελ. 158
[20] ΚΗΡΥΞΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΩΣ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 163
[21] ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 165
[22] ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 167
[23] ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 169
[24] ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 173
[25] ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών Σελ. 175
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 177
Back to Top