ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12482
Πρέκα Β.
Νικολακοπούλου Στεφάνου Η.
  • Έκδοση: 2010
  • Σελίδες: 280
  • ISBN: 978-960-272-673-0
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Αντικείμενο ανάλυσης του έργου «Στρατηγική της Λισαβόνας και Κοινωνική Πολιτική» αποτελεί η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ) στην κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας από το 2000 έως και σήμερα. Από την απαρχή της Στρατηγικής της Λισαβόνας (Μάρτιος 2000), η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού υιοθετήθηκε πανηγυρικά ως ένα χρήσιμο εργαλείο διαμόρφωσης πολιτικής στον τομέα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς χρησιμοποιεί την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν την κατάλληλη πολιτική, για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα ανάλυση διαρθρώνεται σε τρία συστατικά μέρη. Στο πρώτο μέρος, εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού, όπως αυτό διαμορφώθηκε σταδιακά μετά τη Λισαβόνα (2000) στα επιμέρους πεδία της κοινωνικής ένταξης, των συντάξεων και της υγείας και επιχειρείται μια σύγκριση μεταξύ των τριών διακριτών εφαρμογών, ώστε να εντοπιστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους. Στο δεύτερο μέρος, εξετάζονται η εφαρμογή του εργαλείου της κοινωνικής ΑΜΣ στα κράτη μέλη και τα αποτελέσματα πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της Ελλάδας στη διαδικασία της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού. Παράλληλα, επιχειρείται μια σύντομη, άλλα όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτική παρουσίαση των περιπτώσεων άλλων τεσσάρων κρατών μελών (Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Σουηδία και Κύπρος) ώστε να φανεί πώς αυτά τα κράτη μέλη έχουν αξιοποιήσει την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού, σε σύγκριση με την Ελλάδα. Μέσα από την εξέταση της εφαρμογής θα εντοπιστούν τα προβλήματα και τα ελλείμματα νομιμοποίησης της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού. Τέλος, στο τρίτο μέρος, παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο του Ανοιχτού Συντονισμού, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά το 2006 και τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου της κοινωνικής Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού, με σκοπό να φανεί ποια είναι τα αποτελέσματά του εξορθολογισμού στην παρούσα φάση και ποια είναι η προοπτική του για το μέλλον, υπό το πρίσμα της περαιτέρω ενίσχυσής του.

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού ως εργαλείο διαμόρφωσης πολιτικής παρουσιάζει προβλήματα στην τεχνική και ελλείμματα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Παράλληλα, η λειτουργία της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού έχει διαφορετικά αποτελέσματα για κάθε κράτος μέλος τα οποία, λόγω του εθελοντικού της χαρακτήρα και της ποικιλομορφίας των εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, εξαρτώνται κυρίως από την ύπαρξη πραγματικής πολιτικής βούλησης και τη διάθεση επαρκών πόρων προς τις σωστές κατευθύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό επίτευγμα της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού έως τώρα θεωρείται η «σύγκλιση σε επίπεδο ιδεών» μεταξύ των κρατών μελών, δηλαδή η δημιουργία κοινών πεποιθήσεων όσον αφορά τα κύρια προβλήματα και τις αιτίες που τα προκαλούν σε έναν τομέα πολιτικής.
ΕισαγωγήΣελ. 1
Πρώτο Μέρος  
Η Εξέλιξη του Ανοιχτού Συντονισμού στα Πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής  
1.1. Η Στρατηγική της Λισαβόνας  
1.1.1 Η Διαμόρφωση της ΑΜΣ και τα Βασικά Χαρακτηριστικά τηςΣελ. 7
1.1.2 Σύγκριση των Εφαρμογών της ΑΜΣ σε Κοινωνική και Οικονομική ΠολιτικήΣελ. 13
1.2. Η Στρατηγική για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής ΠροστασίαςΣελ. 16
1.2.1 Η Στρατηγική για την Κοινωνική ΈνταξηΣελ. 18
1.2.1.1 Τα Πρώτα Βήματα που Σηματοδοτούν την Ανάδυση του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ημερήσια Διάταξη της Κοινότητας Σελ. 20
1.2.1.2 Οι Κοινοί Στόχοι για την Κοινωνική ΈνταξηΣελ. 24
1.2.1.3 Οι Ευρωπαϊκοί ΔείκτεςΣελ. 25
1.2.1.4 Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Σελ. 32
1.2.1.5 Η Κοινή Έκθεση Επιτροπής/Συμβουλίου για την Κοινωνική Ενσωμάτωση Σελ. 34
1.2.1.6 Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας Σελ. 36
1.2.1.7 Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού (2002-2006)Σελ. 38
1.2.2 Η Εφαρμογή της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού στις Συντάξεις Σελ. 41
1.2.2.1 Οι Κοινοί Στόχοι για τις ΣυντάξειςΣελ. 42
1.2.2.2 Οι Μέθοδοι Εργασίας για τις ΣυντάξειςΣελ. 43
1.2.3 Ο Ανοιχτός Συντονισμός στον Τομέα της Υγείας και της Μακροχρόνιας ΦροντίδαςΣελ. 45
1.2.3.1 Η Διαμόρφωση Κοινών Στόχων στον Τομέα της ΥγείαςΣελ. 46
1.3. Ομοιότητες και Διαφορές των τριών Εφαρμογών της Κοινωνικής ΑΜΣΣελ. 49
1.3.1 Η έννοια της θεσμικής νομιμοποίησης και οι διαστάσεις τηςΣελ. 50
1.3.2 ΔέσμευσηΣελ. 53
1.3.3 ΑκρίβειαΣελ. 58
1.3.4 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Σελ. 59
Δεύτερο Μέρος  
Η Εφαρμογή στα Κράτη-Μέλη της Κοινωνικής ΑΜΣ  
2.1. Η Περίπτωση της Ελλάδας Σελ. 66
2.1.1 Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη 2006-2008Σελ. 68
2.1.1.1 Υπάρχουσα κατάσταση και στρατηγική προσέγγισηΣελ. 69
2.1.1.2 Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξηΣελ. 72
2.1.1.3 Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις συντάξειςΣελ. 76
2.1.1.4 Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για την υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδαΣελ. 78
2.1.1.5 Αξιολόγηση της ΕΕΣ και μελλοντικές προκλήσειςΣελ. 82
2.1.2 Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη 2008-2010Σελ. 85
2.1.2.1 Υπάρχουσα κατάσταση και στρατηγική προσέγγισηΣελ. 86
2.1.2.2 Αξιολόγηση της ΕΕΣ και μελλοντικές προκλήσειςΣελ. 91
2.2 Η εμπειρία άλλων κρατών μελών Σελ. 95
2.2.1 Η περίπτωση του Ηνωμένου ΒασιλείουΣελ. 96
2.2.1.1 Η Έκθεση Στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου για την περίοδο 2006-2008Σελ. 97
2.2.1.2 Η Έκθεση Στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου για την περίοδο 2008-2010Σελ. 100
2.2.2 Η περίπτωση της ΠορτογαλίαςΣελ. 105
2.2.2.1. Η Έκθεση Στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη της Πορτογαλίας για την περίοδο 2006-2008 Σελ. 106
2.2.2.2. Η Έκθεση Στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη της Πορτογαλίας για την περίοδο 2008-2010Σελ. 109
2.2.3 Η περίπτωση της ΣουηδίαςΣελ. 114
2.2.3.1 Η Έκθεση Στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη της Σουηδίας για την περίοδο 2006-2008Σελ. 115
2.2.3.2 Η Έκθεση Στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη της Σουηδίας για την περίοδο 2008-2010Σελ. 119
2.2.4 Η περίπτωση της Κύπρου Σελ. 124
2.2.4.1 Η Έκθεση Στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη της Κύπρου για την περίοδο 2006-2008Σελ. 125
2.2.4.2 Η Έκθεση Στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη της Κύπρου για την περίοδο 2008-2010Σελ. 129
2.2.5 Συγκριτική Ανάλυση των Επιδόσεων των Κρατών ΜελώνΣελ. 133
2.3 Προβλήματα στην Εφαρμογή και Ελλείμματα Νομιμοποίησης της ΑΜΣ Σελ. 135
2.3.1 Προβλήματα στην τεχνική της ΑΜΣΣελ. 136
2.3.2 Ο δημοκρατικός χαρακτήρας της ΑΜΣΣελ. 138
2.3.2.1 Τα ελλείμματα δημοκρατικής νομιμοποίησηςΣελ. 139
2.3.2.2 Τα προβλήματα αποτελεσματικότηταςΣελ. 144
Τρίτο Μέρος  
Η ενίσχυση της νομιμοποίησης και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής ΑΜΣ  
3.1 Ο Εξορθολογισμός της ΑΜΣ στην Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική ΈνταξηΣελ. 153
3.1.1 Θεσμικές και πολιτικές εξελίξεις που πλαισιώνουν τον εξορθολογισμό της κοινωνικής ΑΜΣΣελ. 153
3.1.1.1 Η μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας Σελ. 153
3.1.1.2 Το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού-2010Σελ. 154
3.1.2 Τα Εργαλεία της Νέας Διαδικασίας ΣυντονισμούΣελ. 155
3.1.2.1 Κοινοί στόχοιΣελ. 155
3.1.2.2 ΔείκτεςΣελ. 159
3.1.2.3 Οι Εθνικές Εκθέσεις Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική ΈνταξηΣελ. 166
3.1.2.4 Η Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και ΈνταξηΣελ. 167
3.1.2.5 Το Κοινοτικό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη - ProgressΣελ. 169
3.2 Οι Αντιδράσεις στη Διαδικασία ΕξορθολογισμούΣελ. 171
3.2.1 Η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής ΕπιτροπήςΣελ. 172
3.2.2 Οι απόψεις των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτώνΣελ. 174
3.2.3 Το υπόδειγμα του Casey H. BernardΣελ. 177
3.3 Η Προοπτική της Διαδικασίας Εξορθολογισμού και η Ανάγκη Περαιτέρω Ενίσχυσης τηςΣελ. 180
3.3.1 Περισσότερη πολιτική δέσμευση και προβολήΣελ. 185
3.3.2 Ενίσχυση της θετικής αλληλεπίδρασης με άλλες πολιτικές της ΕΕΣελ. 188
3.3.3 Καλύτερα αναλυτικά εργαλείαΣελ. 189
3.3.4 Καλύτερη οικειοποίηση της μεθόδουΣελ. 190
ΣυμπεράσματαΣελ. 193
ΠηγέςΣελ. 201
ΠαράρτημαΣελ. 223
ΕυρετήριοΣελ. 259
Back to Top