ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12504
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 344
  • ISBN: 978-960-272-689-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η νέα έκδοση «Σύγχρονα προβλήματα και θέσεις της νομολογίας στις νέες μορφές συμβάσεων, στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή» παρουσιάζει τις εισηγήσεις έγκριτων νομικών στο πλαίσιο της ομώνυμης επιμορφωτικής συνάντησης που διοργανώθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Στο έργο «Σύγχρονα προβλήματα και θέσεις της νομολογίας στις νέες μορφές συμβάσεων, στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή» παρουσιάζονται στην πρώτη θεματική ενότητα για τις νέες μορφές συμβάσεων ζητήματα από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), το factoring, τη σύμβαση δικαιόχρησης (franchising), τη σύμβαση εκμετάλλευσης άυλων αγαθών, τις συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής, τη σχέση ποινικού δικαίου και νέων μορφών συμβάσεων, καθώς και το διαδίκτυο εν γένει. Στη δεύτερη θεματική ενότητα με αντικείμενο τον ελεύθερο ανταγωνισμό, οι εισηγήσεις εστιάζουν στις απαγορευμένες συμπράξεις, τον Κανονισμό (ΕΚ) 1/2003, την προσωρινή προστασία στο πλαίσιο του Ν 703/1977, καθώς και στις ποινικές εκφάνσεις όσον αφορά στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Η τρίτη και τελευταία ενότητα που αφορά στην προστασία του καταναλωτή περιλαμβάνει εισηγήσεις για την ευθύνη του παραγωγού και του παρέχοντος υπηρεσίες, για τις συμβάσεις από απόσταση και τις συμβάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, για την διαφήμιση και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, για την συλλογική αγωγή των ενώσεων καταναλωτών, για τα έννομα αγαθά του καταναλωτή και τις αξιόποινες προσβολές τους, για τις καταχρηστικές ρήτρες στις καταναλωτικές συμβάσεις (ΓΟΣ), καθώς και για την προστασία του καταναλωτή στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Ζητήματα από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)  
Παναγιώτης Kορνηλάκης, Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του A.Π.Θ.  
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 1
ΙΙ. Η νομική φύση της σύμβασης  
1. Ατελής η νομοθετική ρύθμιση της σύμβασηςΣελ. 1
2. Η αναζήτηση των εφαρμοστέων κανόνων με βάση τη νομική φύση της σύμβασηςΣελ. 1
3. Η νομική φύση της σύμβασης σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμισηΣελ. 2
4. Η νομική φύση της σύμβασης σύμφωνα με τις συνηθισμένες στην πράξη συμφωνίες των μερώνΣελ. 3
ΙΙΙ. Επιμέρους ζητήματα  
1. Οι ιδιαιτερότητες της σχέσης προμηθευτή και εκμισθώτριαςΣελ. 5
2. Η συμβατική επίρριψη στον μισθωτή του κινδύνου τυχαίας βλάβης ή καταστροφής του μισθίουΣελ. 6
3. Ευθύνη για μη εκπλήρωση και ελαττωματικότητα του μισθίουΣελ. 7
4. Η εκχώρηση των δικαιωμάτων της εκμισθώτριαςΣελ. 8
5. Η άσκηση των δικαιωμάτων μείωσης του τιμήματος ή υπαναχώρησης και οι συνέπειές τηςΣελ. 10
6. Έκταση και περιεχόμενο της αξίωσης αποζημίωσηςΣελ. 10
7. Η παραίτηση του μισθωτή από το δικαίωμα καταγγελίαςΣελ. 11
8. Ακυρότητα ΓΟΣ βάσει των ΑΚ 178, 179 και 332 και του άρθρ. 2 §§ 6 και 7 Ν 2251/1994Σελ. 12
FACTORING  
Γιώργος Ι. Δέλλιος, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.  
Ι. Λειτουργία και κύρια χαρακτηριστικά της σύμβασης factoring Σελ. 13
ΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα ρύθμισης της σύμβασης factoring Σελ. 17
BιβλιογραφίαΣελ. 21
ZHTHMATA ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ FRANCHISING  
Δημήτρης Κ. Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  
I. Συστήματα διανομήςΣελ. 23
ΙΙ. Η Σύμβαση Franchising  
A. Περιεχόμενο - ΔιακρίσειςΣελ. 27
Β. Ρύθμιση Σελ. 30
Γ. Νομική φύση Σελ. 31
Δ. Σύναψη της σύμβασης Σελ. 34
ΙΙΙ. Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης franchising  
Α. Λύση της σύμβασης με καταγγελίαΣελ. 35
Β. Δυνατότητα παροχής αποζημίωσης πελατείαςΣελ. 37
1. To ζήτημαΣελ. 37
2. Δυνατότητα προσφυγής στις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμόΣελ. 38
3. Η αποζημίωση πελατείας του εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 39
Γ. Η αποζημίωση πελατείας στη σύμβαση franchisingΣελ. 44
1. Ο βαθμός ενσωμάτωσης ως κριτήριο για τη δυνατότητα αναλογικής εφαρμογήςΣελ. 47
2. Ειδικά θέματα της αποζημίωσης πελατείας του λήπτηΣελ. 49
Η σύμβαση εκμετάλλευσης άυλων αγαθών  
Μιχ. Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ  
Α. Πρόσδεση στο σύστημα του ΑΚ  
1. Εφαρμογή της διάκρισης μεταξύ ενοχικής και εκποιητικής δικαιοπραξίαςΣελ. 55
2. Το καταρχήν αφηρημένο μεταξύ των δυοΣελ. 55
Β. Τρόποι εκμετάλλευσης  
Ι. Μεταφορική κτήσηΣελ. 56
ΙΙ. Δημιουργική κτήσηΣελ. 57
1. ΈννοιαΣελ. 57
2. Εφαρμογές στο δίκαιο των άυλων αγαθών - άδειες εκμετάλλευσηςΣελ. 57
α. Αποκλειστικές άδειες - πλεονεκτήματα Σελ. 58
ΙΙΙ. Αμιγώς ενοχικές συμβάσεις εκμετάλλευσης Σελ. 61
ΙV. Συναίνεση Σελ. 62
Γ. Γενικές αρχές που ισχύουν στη μεταβίβαση και στις άδειες χρήσεως εκμετάλλευσης  
Ι. Κατευθυντήριες αρχέςΣελ. 62
ΙΙ. Επί μέρους διατάξειςΣελ. 62
1. Η αρχή του μερισμού Σελ. 62
2. Ο σκοπός της μεταβίβασηςΣελ. 63
3. 'Αγνωστοι τρόποι εκμετάλλευσηςΣελ. 64
4. Μελλοντικά έργαΣελ. 64
5. Απαγόρευση περαιτέρω μεταβίβασης/εκμετάλλευσης χωρίς την άδεια του δικαιούχουΣελ. 64
6. Ερμηνευτικοί κανόνεςΣελ. 64
ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
Ευδοξία Κιουπτσίδου- Στρατουδάκη, Εφέτης  
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 65
2. Περιεχόμενο και χαρακτήρας συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής Σελ. 66
2α) Ρήτρες αποκλειστικότητας και μη ανταγωνισμούΣελ. 67
2β) Διαφορές μεταξύ των δύο μορφών συμβάσεων από την άποψη του εμπορικού δικαίου- Συνέπειες των διαφορών τους σε ποινικές υποθέσεις σχετικές με το αδίκημα της υπεξαίρεσηςΣελ. 67
3. Νομοθετικό πλαίσιο της συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας  
Α) Οι ρυθμίσεις του ΠΔ 219/1991 Σελ. 68
α) Τα ρυθμιζόμενα θέματαΣελ. 68
β) Η προθεσμία καταγγελίας ειδικότερα. Συνέπειες της μη τήρησής τηςΣελ. 69
γ) Η αξίωση αποζημίωσης πελατείας ειδικότεραΣελ. 71
Β) Εφαρμοζόμενες συμπληρωματικά διατάξεις του κοινού δικαίουΣελ. 74
α) Η σχέση της αποζημιώσεως του κοινού δικαίου με τη στηριζόμενη στις ειδικές διατάξεις αποζημίωση πελατείαςΣελ. 74
β) Διατάξεις περί αντιπροσωπεύσεως και εντολήςΣελ. 75
4. Το ζήτημα του τύπου της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας  
α) Ερμηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 περ. α του ΠΔ 219/1991, όπως αυτό ίσχυεΣελ. 76
β) Η νέα νομοθετική ρύθμισηΣελ. 77
5. Οι ρυθμίσεις που διέπουν τη σύμβαση διανομής- Το ζήτημα της αναλογικής ή μη εφαρμογής του ΠΔ 219/1991 Σελ. 78
6. Η καταγγελία και οι συνέπειές της Σελ. 81
7. Δικονομικά θέματα  
α) Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 85
β) Ζητήματα σχετικά με το ορισμένο αγωγώνΣελ. 87
γ) Ασφαλιστικά μέτρα στην περίπτωση της καταγγελίας Σελ. 88
8. Τελικό συμπέρασμαΣελ. 88
Το Ποινικό Δίκαιο απέναντι στις νέες μορφές συμβάσεων  
Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ  
91  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  
Ιωάννης Εμμ. Αγγελής, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών  
1. Εισαγωγή Σελ. 105
2. Ελάχιστο όριο τεχνικών γνώσεων που πρέπει - επιβάλλεται να κατέχει ένας νομικόςΣελ. 106
3. Βασικοί νόμοι που πρέπει να γνωρίζει ο δικαστής και Εισαγγελέας, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά τουΣελ. 107
4. Τι είναι η κοινωνία της πληροφορίας; Σελ. 109
5. Τι είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government); Σελ. 110
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
1. ΕισαγωγήΣελ. 111
2. Συμβάσεις από απόσταση Σελ. 111
3. Ηλεκτρονικές συμβάσειςΣελ. 111
4. Ηλεκτρονική - Ψηφιακή Υπογραφή (digital Signature) Σελ. 112
5. Τι είναι ηλεκτρονικό έγγραφοΣελ. 113
6. Το e-mail ως έγγραφοΣελ. 113
ΘΕΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
1. Διαδίκτυο και Έγκλημα Σελ. 115
2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (cyber crime)Σελ. 115
3. Ενδεικτικός προσδιορισμός προβλημάτων  
Α) Προβλήματα γενικής φύσεωςΣελ. 116
α) Συνδυασμός τεχνικών και νομικών γνώσεωνΣελ. 116
β) Το πρόβλημα της νομικής ορολογίαςΣελ. 117
Β) Προβλήματα κατά την προδικασίαΣελ. 117
α) Δυσχέρειες κατά την άσκηση της ποινικής διώξεωςΣελ. 117
β) Δυσχέρειες κατά την συλλογή και διατήρηση του αποδεικτικού υλικούΣελ. 118
γ) Δυσχέρειες από την έλλειψη ειδικών γνώσεων των προανακριτικών υπαλλήλωνΣελ. 119
δ) Το πρόβλημα της συμμετοχής του ιδιώτη κατά την διενέργεια προανακριτικών πράξεωνΣελ. 120
Γ) Προβλήματα κατά την κυρία διαδικασίαΣελ. 121
Το πρόβλημα της ηλεκτρονικής απόδειξης στο ακροατήριοΣελ. 121
Δ) Προβλήματα σχετικά με την Διεθνή Δικαστική ΣυνεργασίαΣελ. 121
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
ΣυμπεράσματαΣελ. 122
ΠροτάσειςΣελ. 123
Απαγορευμένες συμπράξεις  
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ  
Ι. Επενδυτής και καταναλωτής: Έννοιες συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες;Σελ. 125
ΙΙ. Τα προστατευόμενα έννομα αγαθά στην κεφαλαιαγοράΣελ. 126
ΙΙΙ. Αντικείμενο της κατάχρησης αγοράς (άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2003/6/ΕΚ, άρθρο 7 παρ. 2α Ν 3340/2005)  
1. Νομικό υπόβαθροΣελ. 128
2. ΑντικείμενοΣελ. 128
IV. Το πρόβλημα του αιτιώδους συνδέσμουΣελ. 131
Ο Κανονισμός 1/2003  
Θεοδώρα Ζιάμου, Εισηγητής Συμβουλίου Επικρατείας, ΔΝ  
ΕισαγωγικάΣελ. 135
Ι) Ο Κανονισμός 1/2003 και η αλλαγή συστήματος: μετάβαση από το σύστημα της προηγούμενης κοινοποίησης και της απαγόρευσης με την επιφύλαξη χορήγησης άδειας στο σύστημα της ευθείας εκ του νόμου εξαίρεσηςΣελ. 136
Α. Οι επιμέρους μεταβολές και οι Ν 3373/2005 (ΦΕΚ 188 Α) και 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α)Σελ. 137
Β. Τα πλεονεκτήματα του νέου συστήματος Σελ. 140
ΙΙ) Η συνεργασία εθνικών και κοινοτικών φορέων για την εφαρμογή άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ  
Α. Ο ρόλος της ΕπιτροπήςΣελ. 142
1) Εξουσίες της Επιτροπής για τη λήψη αποφάσεωνΣελ. 142
α) Αναγνωριστικές αποφάσεις περί μη εφαρμογής του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ (άρ. 10 του Κανονισμού)Σελ. 142
β) Αποφάσεις για την παύση παράβασης και επιβολής υποχρεωτικών δεσμεύσεων στις επιχειρήσεις (άρ. 7 και 9 για την Επιτροπή και άρ. 5 εδ. β για τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού)Σελ. 142
γ) Αποφάσεις επιβολής προσωρινών μέτρων σε περίπτωση κατεπείγοντος (άρθρα 8 για την Επιτροπή και 5 για τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού)Σελ. 145
δ) Κανονισμοί απαλλαγής - Ατομική ανάκληση (άρθρο 29 του Κανονισμού)Σελ. 145
2) Οι ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο εφαρμογής των άρ. 81& 82 ΣυνθΕΚΣελ. 146
α) Περιορισμός της διακριτικής εξουσίας της Επιτροπής κατά τον έλεγχο συμφωνιών επιχειρήσεωνΣελ. 146
β) Ενίσχυση των εξουσιών έρευνας για τη διαπίστωση παραβάσεωνΣελ. 147
γ) Επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινώνΣελ. 148
Β. Οι αποφάσεις των εθνικών αρχών ανταγωνισμούΣελ. 149
Γ. Αποτελεσματική συνεργασία Επιτροπής, εθνικών αρχών ανταγωνισμού και εθνικών δικαστηρίων για την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμούΣελ. 150
ΙΙΙ) Οι συνέπειες του νέου συστήματος για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από τον εθνικό δικαστή  
Α. Η αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου και η ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμούΣελ. 151
Β. Παράλληλες διαδικασίες ενώπιον των κοινοτικών οργάνωνΣελ. 153
Γ. Έκταση εξουσιών ελέγχου και καθορισμός του βάρους απόδειξηςΣελ. 155
Δ. Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω παραβίασης του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμούΣελ. 155
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 157
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 157
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν 703/1977  
Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ  
1. Η ιστορία της ρύθuισης Σελ. 159
2. Ασφαλιστικά uέτρα για παραβάσεις του Ν 703/77 υπέρ ιδιωτικών συuφερόντων; Σελ. 160
3. Φύση των ασφαλιστικών uέτρων Σελ. 162
4. Περιεχόuενο και όριο των ασφαλιστικών uέτρων  
4.1. Ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων Σελ. 164
α) Κάθετες συuφωνίες Σελ. 165
β) Οριζόντιες συuφωνίες Σελ. 166
4.2. Ενώπιον της ΕΑ Σελ. 166
5. Τα εναποuένοντα κενά της ρύθuισης του άρθρου 9(5) Σελ. 168
6. Ειδικά το ζήτηuα της προσωρινής διαταγήςΣελ. 169
Ποινικές εκφάνσεις ελεύθερου ανταγωνισμού  
Δημήτριος Ζημιανίτης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών  
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 171
ΙΙ. Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα επιλεγόμενα είδη κυρώσεων για παραβάσεις του ελεύθερου ανταγωνισμού και μειονεκτήματα  
α) Επιλογή κυρώσεωνΣελ. 171
β) Πλεoνεκτήματα της επιλογής ποινικών κυρώσεων Σελ. 173
γ) Μειονεκτήματα της επιλογής ποινικών κυρώσεων Σελ. 174
ΙΙΙ. Το σύστημα του Ν 703/1977  
IV.1. Η πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων στο Ν 703/1977 Σελ. 174
ΙV. Συμπληρωματική ποινική προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού  
IV .1. Eυρωπαϊκή Ένωση Σελ. 178
IV.2. Συμβούλιο της Ευρώπης- Σύμβαση της 27.1.1999 για τη διαφθορά Σελ. 179
IV.3. Ηνωμένα Έθνη- Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 2003 κατά της διαφθοράς Σελ. 180
V. Ζητήματα ποινικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της παράλληλης δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού  
V.1. Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη Σελ. 180
V.1.1. Έρευνες και συλλογή πληροφοριών Σελ. 181
V.1.2. Δικαίωμα μη αυτoενoxoπoίησης Σελ. 182
V.2. Η αρχή «ne bis in idem» Σελ. 184
V.3. Ζητήματα παραγραφής δικαιώματος επιβολής προστίμου Σελ. 186
VI. ΚαταλήξειςΣελ. 187
Ευθύνη του παραγωγού και του παρέχοντος υπηρεσίες στο πλαίσιο του νόμου για την προστασία του καταναλωτή  
Ιωάννης Καράκωστας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σελ. 189
Συμβάσεις από απόσταση-Συμβάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου  
Ελίζα Αλεξανδρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ Σελ. 203
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  
Κορνηλία Δελούκα-Ιγγλέση, Καθηγήτρια Παν/μίου Πειραιά  
1. Εισαγωγικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 215
2. Στοιχεία της Νομοτεχνικής της Οδηγίας Σελ. 218
3. Πεδίο Εφαρμογής της Οδηγίας Σελ. 219
4. Εξαιρέσεις από το Πεδίο Εφαρμογής της ΟδηγίαςΣελ. 222
5. Η Ρήτρα Εσωτερικής ΑγοράςΣελ. 224
7. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας -«Η Μεγάλη Γενική Ρήτρα»-Σελ. 226
Ειδικότερα:Σελ. 227
8. Ο Προστατευτέος Καταναλωτής / Η Έννοια του Μέσου ΚαταναλωτήΣελ. 229
9. Οι «Μικρές Γενικές Ρήτρες» / Μια Πρώτη Προσέγγιση Σελ. 232
9.1 Παραπλανητικές Εμπορικές ΠρακτικέςΣελ. 233
9.2 Παραπλανητικές ΠαραλείψειςΣελ. 235
9.3 Επιθετικές Εμπορικές ΠρακτικέςΣελ. 236
10. Η «Μαύρη Λίστα»Σελ. 237
11. Συμπεράσματα / ΕπίμετροΣελ. 238
Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  
Αθανάσιος Κ. Πουλιάδης, Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.  
Α. Η ανάγκη της προστασίας συλλογικών συμφερόντων στο ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 241
Β. Συλλογική αξίωση και συλλογική αγωγή - Οι ενώσεις καταναλωτών ως δικαιούχοι διάδικοιΣελ. 243
Γ. Η συλλoγική έvvoμη πρoστασία ως θεσμική υλοποίηση μιας υπέρβασης τoυ ατoμoκεvτρισμoύ τoυ ισχύovτoς ιδιωτικoύ δικαίoυΣελ. 247
Δ. Οι τυπικές πρoϋπoθέσεις σύστασης και voμιμoπoίησης τωv εvώσεωv καταvαλωτώv για τηv επιδίωξη έvδικης συλλoγικής πρoστασίας Σελ. 248
Ε. Τα μέσα της συλλoγικής πρoστασίας ειδικότερα  
I. Η συλλoγική αξίωση/αγωγή για παράλειψη παράvoμης συμπεριφoράςΣελ. 250
II. Η χρηματική ικαvoπoίηση λόγω ηθικής βλάβης από αστική παραvoμία ως μέσo συλλoγικής πρoστασίας με άμεσoυς κυρωτικoύς και πρoληπτι-κoύς σκoπoύςΣελ. 251
ΣΤ. Η διαδικασία της συλλoγικής αγωγής  
I. Η υπαγωγή της στηv εκoύσια δικαιoδoσίαΣελ. 254
II. Παράλληλη διεξαγωγή δικώv και έκδoση πρoηγoύμεvης απoφάσεωςΣελ. 256
Z. Μέσα ατoμικής πρoστασίας: Η voμιμoπoίηση τωv εvώσεωv καταvαλωτώv ως μη δικαιούχων διαδίκων γα την επιδίωξη ατομικών αξιώσεων των καταναλωτώνΣελ. 258
Η. Επίμετρο: Η κοινωνική προοπτική του ιδιωτικού δικαίουΣελ. 259
Έννομα αγαθά του καταναλωτή και αξιόποινες προσβολές τους  
Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αντεισαγγελέας Εφετών  
I. Εισαγωγικές σκέψειςΣελ. 261
ΙΙ. Το ελληνικό ποινικό δίκαιο σε σχέση με την προστασία του καταναλωτή  
1. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα Σελ. 261
α. «Περιθωριοποίηση (;)Σελ. 261
β. Αναχρονιστικός (;) χαρακτήραςΣελ. 262
2. Η ποινική προστασία του καταναλωτή στην ελληνική νομοθεσίαΣελ. 263
α. Ποινικός Κώδικας Σελ. 263
γ. Ειδικοί Ποινικοί ΝόμοιΣελ. 264
ΙΙΙ. Έννομα αγαθά του καταναλωτήΣελ. 264
1. Ζωή 2. Υγεία (σωματική ακεραιότητα) Σελ. 265
3. ΠεριουσίαΣελ. 266
4. Το έννομο αγαθό «διακινούμενα προϊόντα»Σελ. 266
IV. Αξιόποινες προσβολές των εννόμων αγαθών του καταναλωτή  
1. Προστασία των εννόμων αγαθών του καταναλωτή στον Ποινικό ΚώδικαΣελ. 267
2. Προστασία των εννόμων αγαθών του καταναλωτή στον Αγορανομικό ΚώδικαΣελ. 270
3. Προστασία των εννόμων αγαθών του καταναλωτή σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους Σελ. 271
V. Ενδιαφέροντα θέματα από τη ΝομολογίαΣελ. 272
VI. Ειδικό (δικονομικό) θέμα: η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας ως συμβολή στην ποινική προστασία του καταναλωτή (πρακτικές κατευθύνσεις προς νέους εισαγγελείς)Σελ. 273
VII. Τελικές επισημάνσειςΣελ. 274
Καταχρηστικές ρήτρες στις καταναλωτικές συμβάσεις - Ισχύς της απόφασης επί συλλογικής αγωγής  
Μιχαήλ Σταθόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών  
ΕισαγωγικάΣελ. 277
Ι. Σημασία του άρθρου 2 του N 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών - Η δικαιοπλαστική εξουσία του δικαστήΣελ. 278
II. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2  
1. Έννοια ΓΟΣΣελ. 279
α) Ευρεία και στενή έννοιαΣελ. 279
β) Ειδικές περιπτώσειςΣελ. 281
2. Έννοια καταναλωτήΣελ. 282
ΙΙΙ. Η τριπλή προστασία του καταναλωτή κατά το άρθρο 2 - Ιδίως ο έλεγχος του περιεχομένου  
1. ΓενικάΣελ. 285
2. Ειδικά ο έλεγχος της καταχρηστικότητας των ΓΟΣΣελ. 286
3. Προστασία σε περιπτώσεις μη εφαρμογής του άρθρου 2. Η σημασία του άρθρου αυτού για τον καταναλωτή. Τριτενέργεια συνταγματικών διατάξεωνΣελ. 289
4. Αυτεπάγγελτη εξέταση της καταχρηστικότητας από τον δικαστήΣελ. 290
5. Έννομες συνέπειες καταχρηστικότηταςΣελ. 291
IV. Η έκταση ισχύος (ή δεδικασμένου) της απόφασης επί συλλογικής αγωγήςΣελ. 293
V. ΕπίμετροΣελ. 296
Προστασία του καταναλωτή στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες  
Χρήστος Γκόρτσος, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών  
1. Η έννοια της χρηματοπιστωτικής υπηρεσίαςΣελ. 297
2. Το αίτημα για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών  
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 300
2.2 Τα αιτήματα πολιτικής στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιώνΣελ. 302
2.3 Τα μέσα υλοποίησης της ρυθμιστικής παρέμβασηςΣελ. 305
3. Η έννοια του προστατευτέου καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών  
3.1 Αποδέκτες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της έμμεσης διαμεσολάβησης μεταξύ θετικών και αρνητικών αποταμιευτών Σελ. 311
3.1.1 Υπηρεσίες προς θετικούς αποταμιευτέςΣελ. 311
3.1.2 Υπηρεσίες προς αρνητικούς αποταμιευτέςΣελ. 313
3.2 Αποδέκτες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών και εργαλείων πληρωμώνΣελ. 316
3.3 Αποδέκτες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της άμεσης διαμεσολάβησης μεταξύ θετικών και αρνητικών αποταμιευτών Σελ. 316
Βιβλιογραφία  
ΕλληνόγλωσσηΣελ. 321
ΞενόγλωσσηΣελ. 323
Back to Top