ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14144
Μουσταΐρα Ε.
Το βιβλίο «Συγκριτικό Δίκαιο & Πολιτιστικά Αγαθά» κινείται σε δύο άξονες, του συγκριτικού δικαίου και των πολιτιστικών αγαθών, οι οποίοι όμως τελικά διαπλέκονται μεταξύ τους. Μετά από την Εισαγωγή όπου η συγγραφέας εξηγεί το νόημα που έχουν οι συγκρίσεις δικαίων, το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται την απέραντη ποικιλία των δικαίων και την ομορφιά της• θέματα του κεφαλαίου αποτελούν, μεταξύ άλλων, ο νομικός πλουραλισμός τόσο στα προφορικά δίκαια των αυτοχθόνων όσο και στην προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα πολιτιστικά αγαθά. Σε αυτό αναπτύσσονται ζητήματα όπως σε ποιον «ανήκει» ένας συγκεκριμένος πολιτισμός, τα έργα τέχνης ως βασικά στοιχεία της εθνικής (κρατικής) ταυτότητας, πολιτιστικά αγαθά και πολιτισμική ταυτότητα καθώς και η σημασία της γλώσσας για το συγκριτικό δίκαιο και για τα σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά κείμενα. Το τρίτο κεφάλαιο του έργου με τίτλο «Μουσεία. Δημόσια – Ιδιωτικά» εξετάζει την ταυτότητα των συλλεκτών και τις ιδιαιτερότητές τους, τις αρχαιολογικές συλλογές, τις συλλεκτικές πρακτικές, τον ρόλο των ιδιωτών συλλεκτών στη σύσταση και οργάνωση των μουσείων καθώς και το αν διαφέρουν τα μουσεία των διαφόρων κρατών – των διαφόρων κοινοτήτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται νομικές και πολιτιστικές μεταφυτεύσεις (γενικά περί μεταφυτεύσεων δικαίων, μεταφυτεύσεις στην Άπω Ανατολή και στην Κίνα) ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η προστασία των πολιτιστικών αγαθών στα εθνικά δίκαια κρατών πρώην αποικιών ή υπό κάποιου είδους κυριαρχία αποικιοκρατικών δυνάμεων (Οθωμανική αυτοκρατορία, Λατινική Αμερική). Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την προστασία πολιτιστικών αγαθών που απειλούνται τόσο λόγω ενόπλων συγκρούσεων (π.χ. Ιράκ) αλλά και σε καιρούς ειρήνης όταν γίνεται προσπάθεια καταστροφής του πολιτισμικού παρελθόντος ενός λαού. Το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο του έργου είναι αφιερωμένο σε πολιτιστικά αγαθά που απομακρύνθηκαν από τον αρχικό τους χώρο και στην διεκδίκηση της επιστροφής τους. Εξετάζονται μεταξύ άλλων οι περιπτώσεις της Νεφερτίτης στην Αίγυπτο, του διαμαντιού Kohinoor, η υπόθεση Baldin – Bremen Kunsthalle καθώς και των Γλυπτών του Παρθενώνα τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Το έργο πλαισιώνεται από πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Προς τι οι συγκρίσεις;Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Η απέραντη ποικιλία των δικαίων - Η ομορφιά της ποικιλίαςΣελ. 9
Α. Νομικός πλουραλισμός (legal pluralism) - Νομική υβριδικότητα (legal hybridity)Σελ. 14
Β. Νομικός πλουραλισμός και προφορικά δίκαια αυτοχθόνωνΣελ. 19
Γ. Νομικός πλουραλισμός στην προστασία των πολιτιστικών αγαθώνΣελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Πολιτισμός - Πολιτιστικά αγαθάΣελ. 25
Α. Σε ποιον «ανήκει» ένας συγκεκριμένος πολιτισμός; Σελ. 26
Β. ΤέχνηΣελ. 28
Γ. Τα έργα τέχνης ως βασικά στοιχεία της εθνικής [κρατικής] ταυτότηταςΣελ. 32
Δ. ΟρολογίαΣελ. 34
α. Υλικά πολιτιστικά αγαθά Σελ. 36
β. 'Αυλα πολιτιστικά αγαθάΣελ. 37
γ. Προτάσεις ταξινόμησηςΣελ. 41
Ε. Πολιτιστικά αγαθά και [πολιτισμική] ταυτότητα: ... διότι αυτό που είμαι είναι αυτό που ήμουνΣελ. 45
ΣΤ. Η σημασία της γλώσσας Σελ. 49
α. Για το Συγκριτικό ΔίκαιοΣελ. 49
β. Για τα σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά κείμενα - η περίπτωση της Νέας ΖηλανδίαςΣελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Μουσεία. Δημόσια - ΙδιωτικάΣελ. 53
Α. Ταυτότητα συλλεκτώνΣελ. 53
Β. Ιδιαιτερότητες συλλεκτών - Η συλλογή ως εκπαίδευσηΣελ. 57
α. Albert Coombs BarnesΣελ. 57
β. Ο συλλέκτης Albert Barnes και ο φιλόσοφος John DeweyΣελ. 59
Γ. Αρχαιολογικές συλλογές: Προστασία των συλλεκτών - Προστασία από τους συλλέκτεςΣελ. 61
Δ. Συλλεκτικές πρακτικές - Ταυτότητα πολιτιστικών αγαθώνΣελ. 64
Ε. Ο ρόλος των ιδιωτών συλλεκτών στη σύσταση και οργάνωση των μουσείωνΣελ. 66
ΣΤ. Διαφέρουν τα μουσεία των διαφόρων κρατών - των διαφόρων κοινοτήτων;Σελ. 69
α. Τα μουσεία ως Δυτική εφεύρεσηΣελ. 69
β. Αυτόχθονες και μουσείαΣελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Νομικές και πολιτιστικές μεταφυτεύσειςΣελ. 73
Α. Γενικά περί μεταφυτεύσεων δικαίωνΣελ. 73
Β. Μεταφυτεύσεις στην 'Απω ΑνατολήΣελ. 76
α. ΙαπωνίαΣελ. 77
1. Επιρροές στο δίκαιό τηςΣελ. 77
2. John Henry Wigmore και ΙαπωνίαΣελ. 80
3. Νομικός πρωτογονισμός (Legal primitivism) - νεωτερικότητα (modernism)Σελ. 82
4. Επαφή των Ιαπώνων με πολιτιστικούς θεσμούς της ΔύσηςΣελ. 83
5. Ernest Francisco FenollosaΣελ. 85
6. Προστασία πολιτιστικών αγαθών κατά την περίοδο μετά τον Β' Παγκόσμιο ΠόλεμοΣελ. 89
β. Κίνα Σελ. 90
1. Φιλοσοφικοπολιτικές επιρροέςΣελ. 90
2. Ταξινόμηση νομικού συστήματος Κίνας - Νομικός οριενταλισμόςΣελ. 93
3. Διαβάθμιση πολιτιστικών αγαθών και προστασίας τουςΣελ. 96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
Προστασία πολιτιστικών αγαθών - Εθνικά δίκαια κρατών πρώην αποικιών ή υπό κάποιου είδους κυριαρχία αποικιοκρατικών δυνάμεωνΣελ. 99
Α. Οθωμανική αυτοκρατορίαΣελ. 99
α. Περιοχή της ΠαλαιστίνηςΣελ. 100
β. Η ζήτηση αρχαιολογικών ευρημάτων στη νόμιμη αγορά αυξάνει τη λεηλάτηση των αρχαιολογικών χώρων;Σελ. 102
Β. Λατινική Αμερική - Παλαιά και νέα αποικιοκρατίαΣελ. 103
α. ΠερούΣελ. 103
β. Πολυεθνικό κράτος της Βολιβίας - Αυτοδιαχείριση και αυτορρύθμιση κοινοτήτωνΣελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  
Προστασία πολιτιστικών αγαθών απειλούμενωνΣελ. 113
Α. Λόγω ενόπλων συγκρούσεωνΣελ. 113
α. ΓενικάΣελ. 113
β. ΙράκΣελ. 114
Β. Σε καιρό ειρήνης - προσπάθεια καταστροφής πολιτισμικού παρελθόντος ενός λαούΣελ. 119
α. ΓενικάΣελ. 119
β. Αφγανιστάν - Πολιτικές συνθήκεςΣελ. 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ  
Διεκδίκηση πολιτιστικών αγαθώνΣελ. 123
Α. ΓενικάΣελ. 123
Β. Νεφερτίτη - ΑίγυπτοςΣελ. 129
Γ. Ανγκόρ - ΚαμπότζηΣελ. 131
Δ. Διαμάντι Kohinoor - Ινδία; Πακιστάν; Αφγανιστάν;Σελ. 133
α. Ινδουιστικό δίκαιο - Ινδουιστική νομική παράδοσηΣελ. 135
β. Η επιρροή του Αγγλικού δικαίου στην Ινδική χερσόνησοΣελ. 137
Ε. B' Παγκόσμιος Πόλεμος - Υπόθεση Baldin-Bremen KunsthalleΣελ. 138
ΣΤ. Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό ΜουσείοΣελ. 139
ΕΠΙΜΕΤΡΟ  
Το δίκαιο δίνει τον ρυθμόΣελ. 145
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 147
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 173
Back to Top