ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


Υποδείγματα συμβάσεων με σχόλια και παρατηρήσεις

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.05€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12393
Βαρελά Μ., Κουτσούκης Δ., Κωστάκης Δ., Μπαμπέτας Γ.
Περάκης Ε.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 280
  • ISBN: 978-960-272-633-4
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο εγκαινιάζει τη νέα σειρά «Συμβάσεις περί την Επιχείρηση», η οποία θα περιλαμβάνει μια ποιοτική σειρά υποδειγμάτων συμβάσεων ή άλλων κειμένων της πρακτικής του Εμπορικού Δικαίου, γραμμένων από επιστήμονες με στενή επαφή με την πράξη, αλλά με όλες τις ικανότητες να εξηγήσουν, να στηρίξουν και να σχολιάσουν τις επιμέρους συμβατικές ρήτρες τόσο σε επίπεδο θεωρητικό όσο και σε επίπεδο προστασίας των κατά περίπτωση συμφερόντων των συμβαλλομένων. Ο πρώτος τόμος της σειράς είναι αφιερωμένος στα συστήματα διανομής, με υποδείγματα για τις συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής και franchising. Συγκεκριμένα, μετά τη θεωρητική επεξεργασία κάθε σύμβασης, ακολουθεί το σχετικό υπόδειγμα, ταξινομημένο σε θεματικές ενότητες και επεξεργασμένο πλήρως, καθώς ερευνώνται όλες οι πιθανές εκδοχές και περιπτώσεις. Όλα τα υποδείγματα συνοδεύονται από πλούσια σχόλια και παρατηρήσεις. Το έργο ολοκληρώνεται με τη συγκριτική παρουσίαση των ρητρών αποζημίωσης, μη ανταγωνισμού, εφαρμοστέου δικαίου και διεθνούς δικαιοδοσίας στις διαμεσολαβητικές συμβάσεις.
[1] ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 4
II. Επιμελητηριακή νομοθεσίαΣελ. 4
III. Διαχρονικό δίκαιοΣελ. 4
IV. Νομική φύση της σύμβασης - ΤύποςΣελ. 5
V. Ορισμός της σύμβασης - Διάκριση από συγγενείς συμβάσειςΣελ. 6
VI. Τύποι εμπορικών αντιπροσώπωνΣελ. 8
VII. Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 9
Α. ΓενικώςΣελ. 9
Β. Ιδίως η απαγόρευση ανταγωνισμού, κατά τη διάρκεια της σύμβασηςΣελ. 10
VIII. Υποχρεώσεις του αντιπροσωπευόμενουΣελ. 12
IX. Προμηθειούχες δικαιοπραξίεςΣελ. 12
Α. Η περ. α) παρ. 1 άρθρου 6 ΠΔ 219/1991Σελ. 12
Β. Η περ. β) παρ. 1 άρθρου 6 ΠΔ 219/1991Σελ. 13
Γ. Η περ. γ) παρ. 1 άρθρου 6 ΠΔ 219/1991Σελ. 14
Δ. Συγκρούσεις αξιώσεων προμήθειαςΣελ. 17
X. Διάρκεια της σύμβασης - Λόγοι λύσης Σελ. 18
Α. Ορισμένου - αορίστου χρόνουΣελ. 18
Β. Λόγοι λύσηςΣελ. 18
1. Γενικοί λόγοιΣελ. 18
2. ΚαταγγελίαΣελ. 19
i. Τακτική καταγγελία Σελ. 19
ii. Έκτακτη καταγγελία Σελ. 19
XI. Έννομες συνέπειες από το πέρας της σύμβασης Σελ. 20
XII. Η μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμούΣελ. 22
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣΣελ. 25
§1. Διορισμός εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 25
§2. Αντικείμενο της σύμβασηςΣελ. 27
§3. Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 28
§4. Υποχρεώσεις της επιχείρησηςΣελ. 29
§5. ΑλληλογραφίαΣελ. 29
§6. Απαγόρευση ανταγωνισμούΣελ. 29
§7. Προμηθειούχες δικαιοπραξίεςΣελ. 30
§8. Ύψος προμήθειας - ΚαταβολήΣελ. 32
§9. Προμηθειούχες δικαιοπραξίες μεταξύ νυν και τέως εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 32
§10. Αμοιβή για την είσπραξη του τιμήματοςΣελ. 33
§11. Προμήθεια del credereΣελ. 33
§12. Αποκατάσταση δαπανώνΣελ. 34
§13. Διάρκεια και λύση της σύμβασηςΣελ. 34
§14. Εφαρμοστέο δίκαιο - ΔικαιοδοσίαΣελ. 35
§15. ΛοιπάΣελ. 35
[2] ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
Ι. ΓενικάΣελ. 41
ΙΙ. Έννοια και δογματική ένταξη της σύμβασης διανομής Σελ. 43
ΙΙΙ. Διάκριση από άλλες παρεμφερείς συμβάσειςΣελ. 45
ΙV. Λειτουργία και μορφές εμφάνισης στην πράξηΣελ. 46
V. Αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 στις συμβάσεις διανομήςΣελ. 47
VΙ. Σύναψη της σύμβασης διανομήςΣελ. 49
VIΙ. Διαμόρφωση της σύμβασης διανομήςΣελ. 50
VIII. Ειδικά ζητήματαΣελ. 52
Α. Το ζήτημα της επαναγοράς ή απόδοσης της αξίας του αδιάθετου αποθέματος εμπορευμάτων και των ανταλλακτικών Σελ. 52
Β. Το ζήτημα της αποζημίωσης των αναπόσβεστων επενδύσεων ή άλλων δαπανών του διανομέαΣελ. 54
Γ. Το ζήτημα της εύλογης αμοιβής/εύλογου περιθωρίου κέρδους Σελ. 56
IΧ. Οι συμβάσεις επιλεκτικής διανομήςΣελ. 59
Α. Γενικά - Έννοια Σελ. 59
Β. Μορφές εμφάνισης Σελ. 59
Γ. Διαμόρφωση της σύμβασης επιλεκτικής διανομής Σελ. 60
Χ. Οι συμβάσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας Σελ. 61
Α. Γενικά για τον Κανονισμό 1400/2002 Σελ. 61
Β. Τα συστήματα διανομής που ρυθμίζει ο Κανονισμός 1400/2002Σελ. 62
1. Η σύμβαση αποκλειστικής διανομήςΣελ. 62
i. Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατασκευαστή/προμηθευτήΣελ. 63
ii. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξουσιοδοτημένου διανομέαΣελ. 63
2. Σύστημα επιλεκτικής διανομής (με ποιοτικά και με ποσοτικά κριτήρια)Σελ. 63
i. Δικαιώματα και υποχρεώσεις προμηθευτή Σελ. 63
ii. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξουσιοδοτημένων διανομέων Σελ. 64
Γ. Η διαμόρφωση σύμβασης επιλεκτικής διανομής καινουργών αυτοκινήτωνΣελ. 65
1. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 Σελ. 65
2. Έλλειψη περιορισμών ιδιαίτερης σοβαρότητας (άρθρο 4)Σελ. 67
3. Ειδικοί όροι στη διανομή αυτοκινήτων (άρθρο 5 του Κανονισμού)Σελ. 69
4. Διάφορα ζητήματα Σελ. 70
Δ. Η διαμόρφωση της σύμβασης εξουσιοδοτημένου επισκευαστή Σελ. 70
1. Γενικά Σελ. 70
2. Οι απαιτήσεις του Κανονισμού 1400/2002 Σελ. 72
i. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 Σελ. 72
ii. Έλλειψη περιορισμών του ανταγωνισμού ιδιαίτερης σοβαρότητας (άρθρο 4)Σελ. 73
iii. Ειδικοί όροι στη διανομή ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης (άρθρο 5 του Κανονισμού)Σελ. 74
iv. Διάφορα ζητήματα Σελ. 74
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣΣελ. 75
I. ΠροοίμιοΣελ. 75
'Αρθρο 1 Συμβαλλόμενα μέρηΣελ. 75
'Αρθρο 2 Ορισμός της αφετέρου συμβαλλόμενης ως αποκλειστικού διανομέαΣελ. 76
'Αρθρο 3 Συμβατικά προϊόνταΣελ. 78
'Αρθρο 4 Συμβατική περιοχήΣελ. 80
'Αρθρο 5 Υποχρεώσεις ΔιανομέαΣελ. 81
'Αρθρο 6 Υποχρεώσεις Προμηθευτή Σελ. 84
'Αρθρο 7 Περιορισμοί πωλήσεων για τον Διανομέα Σελ. 86
'Αρθρο 8 Υποχρέωση μη ανταγωνισμούΣελ. 88
'Αρθρο 9 Τιμές μεταπώλησης των συμβατικών προϊόντωνΣελ. 90
'Αρθρο 10 Αμοιβή του διανομέαΣελ. 90
'Αρθρο 11 Καταβολή του τιμήματος πώλησηςΣελ. 91
'Αρθρο 12 Πρόσθετα κίνητραΣελ. 92
'Αρθρο 13 Υποχρέωση προμήθειας των συμβατικών προϊόντωνΣελ. 94
'Αρθρο 14 Απαλλαγή ευθύνης διανομέαΣελ. 96
'Αρθρο 15 Διάρκεια της σύμβασηςΣελ. 97
'Αρθρο 16 Λήξη της σύμβασης με συμφωνία/Τακτική καταγγελίαΣελ. 98
'Αρθρο 17 Έκτακτη καταγγελίαΣελ. 99
'Αρθρο 18 Συνέπειες μετά τη λήξη της σύμβασηςΣελ. 102
'Αρθρο 19 Δωσιδικία - (εφαρμοστέο δίκαιο)Σελ. 104
'Αρθρο 20 Συμβατικό κείμενο και τροποποιήσειςΣελ. 104
[3] FRANCHISING  
Ι. Η Σύμβαση Franchise ΥπαγωγήςΣελ. 110
Α. Ορισμός Σελ. 110
Β. Ο Έγγραφος Τύπος Σελ. 111
Γ. Η Δόμηση του ΠεριεχομένουΣελ. 112
1. Το ΠροοίμιοΣελ. 112
2. Οι Υποχρεώσεις του ΔότηΣελ. 113
3. Οι Υποχρεώσεις του ΛήπτηΣελ. 114
4. Λοιπές ΔιατάξειςΣελ. 116
Δ. Ο Νομικός Χαρακτήρας της Σύμβασης FranchiseΣελ. 116
1. Ανώνυμη Ενοχική - Εμπορική ΣύμβασηΣελ. 116
2. Διαρκής ΣύμβασηΣελ. 117
3. Μεικτή ΣύμβασηΣελ. 118
4. Σύμβαση ΠλαίσιοΣελ. 120
5. Σύμβαση με Ριψοκίνδυνο ΧαρακτήραΣελ. 120
ΙΙ. Οι Διεθνείς Συμβάσεις FranchiseΣελ. 121
Α. Η κύρια συμφωνία franchise (master franchise agreement)Σελ. 121
Β. Η συμφωνία ανάπτυξης περιοχής (area development agreement)Σελ. 122
1ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΥΠΑΓΩΓΗΣ  
I. ΠροοίμιοΣελ. 127
Α. Σκοπός της ΣυνεργασίαςΣελ. 127
Β. Ανεξαρτησία του ΛήπτηΣελ. 127
Γ. Περιεχόμενο του «πακέτου» FranchiseΣελ. 128
Δ. Προϊόντα και Υπηρεσίες της ΣύμβασηςΣελ. 130
Ε. Εγχειρίδιο ΛειτουργίαςΣελ. 131
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣΣελ. 132
ΙΙ. Υποχρεώσεις του ΔότηΣελ. 132
A. Παραχώρηση στον Λήπτη της 'Αδειας Χρήσης και Εκμετάλλευσης του «πακέτου» FranchiseΣελ. 132
B. Η Ένταξη του Λήπτη στο Σύστημα Δικαιόχρησης (Franchising) του ΔότηΣελ. 135
Γ. Η Συνεχής Υποστήριξη του Λήπτη καθ' όλη τη Διάρκεια της ΣυμβάσεωςΣελ. 136
Δ. Ο Ακριβής Προσδιορισμός της Γεωγραφικής Περιοχής Δραστηριότητας του ΛήπτηΣελ. 136
Ε. Ο Σεβασμός από τον Δότη της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Όλων των ΛηπτώνΣελ. 137
III. Υποχρεώσεις του ΛήπτηΣελ. 137
Α. Καταβολή Δικαιωμάτων στον ΔότηΣελ. 137
1. Για τα 'Αυλα ΑγαθάΣελ. 138
2. Για την Προστατευμένη Περιοχή Σελ. 138
3. Για το Σύστημα FranchiseΣελ. 138
4. Για την ΕκπαίδευσηΣελ. 138
5. Για το ΚατάστημαΣελ. 138
B. Ενεργός Προώθηση τόσο των Πωλήσεων των Προϊόντων όσο και της Παροχής των Υπηρεσιών του Συστήματος FranchiseΣελ. 139
Γ. Συμμόρφωσή του στον τρόπο Διεξαγωγής των Πωλήσεων και Παροχής των Υπηρεσιών του ΔότηΣελ. 140
Δ. Αυστηρή Τήρηση των Οδηγιών του Δότη για τη Διαμόρφωση του Καταστήματός τουΣελ. 140
Ε. Συμμόρφωσή του στις Οργανωτικές Αρχές του Συστήματος FranchiseΣελ. 141
ΣΤ. Αναγνώριση του Δικαιώματος του Δότη Εφαρμογής Νέων Μεθόδων στο Σύστημα FranchiseΣελ. 141
Z. Εκμετάλλευση του «Πακέτου» Franchise μόνο μέσα από το Κατάστημά τουΣελ. 141
Η. Μη Αλλαγή του Καταστήματός του χωρίς την Έγκριση του ΔότηΣελ. 143
Θ. Έγκαιρη Εκτέλεση Όλων των Προβλεπομένων Επισκευών και Συντηρήσεων του Καταστήματός τουΣελ. 144
I. Ασφάλιση του Καταστήματός του και των Εμπορευμάτων τουΣελ. 144
ΙΑ. Μη Διενέργεια Ενεργητικών Πωλήσεων σε 'Αλλες Παραχωρηθείσες Περιοχές ή/και σε άλλες Παραχωρηθείσες Ομάδες ΠελατώνΣελ. 145
ΙΒ. Μη Ανάμιξη του Λήπτη σε Όμοιες ή/και Παρόμοιες Επιχειρηματικές ΔραστηριότητεςΣελ. 146
ΙΓ. Μη Απόκτηση Οικονομικών Συμφερόντων σε Ανταγωνιστικές ΕπιχειρήσειςΣελ. 147
ΙΔ. Πώληση Αποκλειστικά Προϊόντων που έχουν κατασκευασθεί είτε από τον Δότη είτε από Τρίτους Οριζόμενους από τον ΔότηΣελ. 147
IE. Παροχή Αποκλειστικά των Υπηρεσιών του Δότη ή/και Τρίτων Οριζόμενων από ΑυτόνΣελ. 149
ΙΣΤ. Μη Παραγωγή, Αγορά, Πώληση, Μεταπώληση ή Χρησιμοποίηση Ανταγωνιστικών Προϊόντων προς αυτά της Σύμβασης FranchiseΣελ. 149
IZ. Μη Παροχή Υπηρεσιών Ανταγωνιστικών Αυτών του ΔότηΣελ. 149
ΙΗ. Έγκαιρος Προγραμματισμός των Παραγγελιών του προς τον ΔότηΣελ. 149
ΙΘ. Διατήρηση της Κοινής Ταυτότητας και Φήμης του Δικτύου FranchiseΣελ. 150
Κ. Πραγματοποίηση Τοπικής ΔιαφήμισηςΣελ. 153
ΚΑ. Μη Κοινοποίηση σε Τρίτους της Τεχνογνωσίας και των Εμπορικών και Βιομηχανικών Απορρήτων του ΔότηΣελ. 154
KB. Παρακολούθηση από τον ίδιο, το προσωπικό και τους συνεργάτες του των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που διοργανώνει ο ΔότηςΣελ. 155
ΚΓ. Υποχρέωση να επιτρέπει στον Δότη τη Διενέργεια Ελέγχων του Καταστήματός του, των Μεταφορικών του Μέσων, των πωλουμένων Προϊόντων, των Παρεχομένων Υπηρεσιών, των Λογιστικών του Βιβλίων και των Βάσεων Δεδομένων του Καταστήματός τουΣελ. 155
ΚΔ. Κοινοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων προς τον Δότη και την Εμπρόθεσμη Πληρωμή των Συμφωνηθέντων ΠοσώνΣελ. 156
KE. Μεταβίβαση της Σύμβασης ή την Εκχώρηση των Δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν μόνο με την Έγκριση του ΔότηΣελ. 157
ΚΣΤ. Έγκαιρη Έναρξη Λειτουργίας του Καταστήματός τουΣελ. 158
KZ. Κοινοποίηση στον Δότη της Αποκτηθείσας κατά την Εκμετάλλευση του Franchise Εμπειρίας τουΣελ. 159
ΚΗ. Πραγματοποίηση ενός Ελάχιστου Κύκλου Εργασιών (τζίρου)Σελ. 159
ΚΘ. Διατήρηση Ορισμένων Ελάχιστων ΑποθεμάτωνΣελ. 159
Λ. Διάθεση προς Πώληση μιας Ελάχιστης Σειράς ΠροϊόντωνΣελ. 159
ΛΑ. Παροχή Υπηρεσιών στα πλαίσια της Εγγύησης των Προϊόντων και της Εξυπηρέτησης των ΠελατώνΣελ. 159
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 160
IV. Συνιστώμενες Τιμές - Μέγιστη Τιμή ΜεταπώλησηςΣελ. 160
V. Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) και άλλες υποχρεώσειςΣελ. 160
VI. Διάρκεια και Ανανέωση της ΣύμβασηςΣελ. 161
VII. Λύση της ΣύμβασηςΣελ. 161
Α. Αυτόματη ΛύσηΣελ. 161
Β. Έκτακτη καταγγελίαΣελ. 162
Γ. Τακτική καταγγελίαΣελ. 165
Δ. Λύση με κοινή συμφωνίαΣελ. 166
VIII. Μετασυμβατικές ΥποχρεώσειςΣελ. 166
Α. Υποχρέωση ΑποζημίωσηςΣελ. 166
Β. Υποχρέωση ΑπόδοσηςΣελ. 167
Γ. Υποχρέωση παράλειψης του ΛήπτηΣελ. 167
Δ. Παραλαβή των Αποθεμάτων του ΛήπτηΣελ. 168
Ε. Τακτοποίηση Οικονομικών ΕκκρεμοτήτωνΣελ. 169
ΣΤ. Εκτέλεση Εκκρεμών ΠαραγγελιώνΣελ. 169
ΙΧ. Έγγραφες ΔηλώσειςΣελ. 169
X. Συμβάσεις Δικαιόχρησης (Franchising)Σελ. 169
XI. ΣυμφωνητικάΣελ. 170
XII. Ανωτέρα ΒίαΣελ. 171
XIII. Επίλυση Διαφορών - ΔιαιτησίαΣελ. 171
2ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (MASTER FRANCHISE)  
I. ΠροοίμιοΣελ. 175
Α. Σκοπός της συνεργασίαςΣελ. 175
Β. Ανεξαρτησία του κυρίου λήπτηΣελ. 176
Γ. Περιεχόμενο του «πακέτου» franchiseΣελ. 177
Δ. Προϊοντα της ΣύμβασηςΣελ. 178
Ε. Eγχειρίδιο λειτουργίαςΣελ. 179
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣΣελ. 180
II. Υποχρεώσεις του δότηΣελ. 180
Α. Παραχώρηση στον Κύριο Λήπτη της 'Αδειας Χρήσης και Εκμετάλλευσης του «πακέτου» FranchiseΣελ. 180
Β. Η Ένταξη του Κύριου Λήπτη στο Σύστημα Δικαιόχρησης (Franchising) του ΔότηΣελ. 182
Γ. Η Συνεχής Υποστήριξη του Κύριου Λήπτη καθ' όλη τη Διάρκεια της ΣυμβάσεωςΣελ. 184
Δ. Ο Ακριβής Προσδιορισμός της Γεωγραφικής Περιοχής Δραστηριότητας του Κύριου ΛήπτηΣελ. 184
ΙΙΙ. Υποχρεώσεις του κύριου λήπτηΣελ. 184
Α. Καταβολή Δικαιωμάτων στον ΔότηΣελ. 184
Β. Ενεργός Προώθηση των Πωλήσεων των Προϊόντων του Συστήματος FranchiseΣελ. 186
Γ. Συμμόρφωσή του στον τρόπο Διεξαγωγήςτων Πωλήσεων του ΔότηΣελ. 186
Δ. Αυστηρή Τήρηση των Οδηγιών του Δότη για τη Διαμόρφωση των Καταστημάτων του Δικτύου Franchise και την Απόκτηση του Εξοπλισμού τουςΣελ. 186
Ε. Συμμόρφωσή του στις Οργανωτικές Αρχές του Συστήματος FranchiseΣελ. 187
ΣΤ. Αναγνώριση του Δικαιώματος του Δότη Εφαρμογής Νέων Μεθόδων στο Σύστημα FranchiseΣελ. 187
Z. Εκμετάλλευση του «Πακέτου» Franchise μόνο μέσα από τα Καταστήματα του Δικτύου FranchiseΣελ. 188
Η. Μη αλλαγή των Καταστημάτων του Δικτύου Franchise χωρίς την Έγκριση του ΔότηΣελ. 188
Θ. Έγκαιρη Εκτέλεση Όλων των Προβλεπομένων Επισκευών και Συντηρήσεων των Καταστημάτων του Δικτύου FranchiseΣελ. 188
Ι. Ασφάλιση των Καταστημάτων του Δικτύου FranchiseΣελ. 189
ΙΑ. Μη Διενέργεια Ενεργητικών Πωλήσεων σε 'Αλλες Παραχωρηθείσες Περιοχές ή/και σε 'Αλλες Παραχωρηθείσες Ομάδες ΠελατώνΣελ. 190
ΙΒ. Μη Ανάμιξη του Κύριου Λήπτη σε Όμοιες ή/και Παρόμοιες Επιχειρηματικές ΔραστηριότητεςΣελ. 190
ΙΓ. Μη Απόκτηση Οικονομικών Συμφερόντωνσε Ανταγωνιστικές ΕπιχειρήσειςΣελ. 191
ΙΔ. Πώληση Αποκλειστικά Προϊόντων που έχουν παρασκευασθεί είτε από τον Δότη, είτε από Τρίτους Οριζόμενους από τον ΔότηΣελ. 192
ΙΕ. Μη Παραγωγή, Αγορά, Πώληση, Μεταπώληση ή Χρησιμοποίηση Ανταγωνιστικών Προϊόντων προς αυτά της Σύμβασης FranchiseΣελ. 193
ΙΣΤ. Έγκαιρος Προγραμματισμός των Παραγγελιών του προς τον ΔότηΣελ. 193
ΙZ. Διατήρηση της Κοινής Ταυτότητας και Φήμης του Δικτύου FranchiseΣελ. 194
IH. Μη Κοινοποίηση σε Τρίτους της Τεχνογνωσίας και των Εμπορικών και Επιχειρηματικών Απορρήτων του ΔότηΣελ. 197
ΙΘ. Πραγματοποίηση Τοπικής ΔιαφήμισηςΣελ. 198
Κ. Παρακολούθηση από τον ίδιο, το προσωπικό και τους συνεργάτες του των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα διοργανώνει ο ΔότηςΣελ. 198
ΚΑ. Υποχρέωση να επιτρέπει στον Δότη τη Διενέργεια Ελέγχων της Επιχείρησής του, των Μεταφορικών του Μέσων, των πωλουμένων Προϊόντων, των παρεχόμενων Υπηρεσιών, των Λογιστικών του Βιβλίων και των Βάσεων Δεδομένων της Επιχείρησής του Κύριας ΔικαιόχρησηςΣελ. 198
KB. Κοινοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων προς τον Δότη και Εμπρόθεσμη Πληρωμή των Συμφωνηθέντων ΠοσώνΣελ. 199
ΚΓ. Μεταβίβαση της Σύμβασης ή Εκχώρηση των Δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν μόνο με την Έγκριση του ΔότηΣελ. 200
ΚΔ. Έγκαιρη Έναρξη Λειτουργίας των Καταστημάτων του Δικτύου FranchiseΣελ. 201
ΚΕ. Κοινοποίηση στον Δότη της Αποκτηθείσας κατά την Εκμετάλλευση του Franchise Εμπειρίας τουΣελ. 202
ΚΣΤ. Ανάπτυξη του Δικτύου Franchise στην Περιοχή τουΣελ. 202
ΚZ. Μη Σύναψη Συμβάσεων Δικαιόχρησης (Franchise) με Λήπτες εκτός της Παραχωρηθείσας Γεωγραφικής ΠεριοχήςΣελ. 204
ΚΗ. Επίβλεψη, Έλεγχος και Διαρκής Υποστήριξητου Δικτύου Franchise της περιοχής τουΣελ. 204
ΚΘ. Διατήρηση Ορισμένων Ελάχιστων Αποθεμάτων και Διάθεση προς Πώληση μιας Ελάχιστης Σειράς ΠροϊόντωνΣελ. 204
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 205
IV. Συνιστώμενες Τιμές - Μέγιστη Τιμή ΜεταπώλησηςΣελ. 205
V. Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) και 'Αλλες ΥποχρεώσειςΣελ. 205
VI. Διάρκεια και ανανέωση της ΣύμβασηςΣελ. 205
VII. Λύση της ΣύμβασηςΣελ. 206
Α. Αυτόματη ΛύσηΣελ. 206
Β. Έκτακτη ΚαταγγελίαΣελ. 206
Γ. Τακτική ΚαταγγελίαΣελ. 209
Δ. Λύση με Κοινή ΣυμφωνίαΣελ. 209
VIII. Μετασυμβατικές υποχρεώσειςΣελ. 209
Α. Υποχρέωση αποζημίωσηςΣελ. 209
Β. Υποχρέωση απόδοσηςΣελ. 209
Γ. Υποχρέωση παράλειψης του κύριου λήπτηΣελ. 210
Δ. Υποχρέωση μεταβίβασης των Συμβάσεων Δικαιόχρησης (Franchise)των ληπτών του Δικτύου Franchise στον δότηΣελ. 210
Ε. Τακτοποίηση Οικονομικών ΕκκρεμοτήτωνΣελ. 211
IX. Έγγραφες δηλώσειςΣελ. 211
X. Συμβάσεις Δικαιόχρησης (Franchising)Σελ. 211
XI. ΣυμφωνητικάΣελ. 211
ΧΙΙ. Ανωτέρα βίαΣελ. 212
XIII. Επίλυση διαφορών - ΔιαιτησίαΣελ. 213
[4] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΡΗΤΡΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
Ι. Ρήτρες αποζημίωσης στις συμβάσεις αντιπροσωπείας, διανομής και δικαιόχρησηςΣελ. 218
Α. Η αποζημίωση πελατείαςΣελ. 218
1. Στη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείαςΣελ. 218
2. Στη σύμβαση αποκλειστικής διανομήςΣελ. 223
3. Στη σύμβαση δικαιόχρησηςΣελ. 225
Β. Λοιπές αξιώσεις αποζημίωσηςΣελ. 227
Γ. Η αξίωση ανάληψης των αδιάθετων αποθεμάτων και κάλυψης των αναπόσβεστων επενδύσεωνΣελ. 229
ΙΙ. Η υποχρέωση μη ανταγωνισμού στις συμβάσεις αντιπροσωπείας,διανομής και δικαιόχρησηςΣελ. 230
Α. Στη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείαςΣελ. 230
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασηςΣελ. 230
2. Για το διάστημα μετά τη λήξη αυτής Σελ. 233
Β. Στη σύμβαση αποκλειστικής διανομήςΣελ. 237
1. Κατά τη διάρκεια της σύμβασηςΣελ. 237
2. Για το μετά τη λήξη της σύμβασης διάστημαΣελ. 239
Γ. Στη σύμβαση δικαιόχρησηςΣελ. 239
1. Κατά τη διάρκεια αυτήςΣελ. 239
2. Μετά τη λήξη αυτήςΣελ. 241
ΙΙΙ. Ρήτρες εφαρμοστέου δικαίου και διεθνούς δικαιοδοσίας στις συμβάσεις διαμεσολάβησηςΣελ. 242
Α. Ο καθορισμός της διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 244
Β. Η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίουΣελ. 246
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 251
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 255
 
Back to Top