ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΔ 18/1989


Σχόλια - Νομολογία κατ΄ άρθρο
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12446
Κουκούτσης Γ.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 696
  • ISBN: 978-960-272-661-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 80 χρόνων από την πρώτη συνεδρίασή του, η Νομική Βιβλιοθήκη εκδίδει το έργο ʽʼΣυμβούλιο της Επικρατείας, Ερμηνεία του ΠΔ 18/1989ʼʼ, το οποίο αποτελεί μία κατʼ άρθρο ερμηνεία του ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας), όπως κωδικοποιήθηκε από τον πρόσφατο Ν 3772/2009. Στόχο του παρόντος έργου αποτέλεσε η δημιουργία ενός ερμηνευτικού άξονα των διατάξεων του ΠΔ 18/1989. Η ερμηνεία του ΠΔ 18/1989 για το Συμβούλιο της Επικρατείας χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο αφορά στη συγκρότηση, οργάνωση και αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρα 1-14). Το δεύτερο μέρος αφορά στην επεξεργασία νομιμότητας των κανονιστικών διαταγμάτων (άρθρα 15-16). Το τρίτο μέρος (άρθρα 17-69) που καταλαμβάνει και τη μεγαλύτερη έκταση του προεδρικού διατάγματος χωρίζεται σε έξι κεφάλαια που αφορούν: το πρώτο στους γενικούς δικονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, το δεύτερο στο ένδικο βοήθημα της προσφυγής, το τρίτο στο ένδικο βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως, το τέταρτο στο ένδικο μέσο της έφεσης, το πέμπτο στο ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως και το έκτο στην αίτηση διόρθωσης και ερμηνείας των δικαστικών αποφάσεων. Το τέταρτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια αι αφορά σε γενικές ρυθμίσεις, ειδικά θέματα και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 70-82). Σε κάθε μία από τις παραπάνω διατάξεις του προεδρικού διατάγματος έχουν γίνει ερμηνευτικά σχόλια από το συγγραφέα και παρουσιάζονται πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιπλέον παρατίθενται χρήσιμες για τον εφαρμοστή σχετικές διατάξεις, οι οποίες ταξινομούνται ανά παράγραφο του άρθρου, ως αναγκαίο συμπλήρωμα του νομοθετικού κειμένου. Κάθε διάταξη εμπλουτίζεται με σχετική βιβλιογραφία-αρθρογραφία. Εκτός όμως από την παραπάνω θεωρητική και νομολογιακή ανάλυση του προεδρικού διατάγματος για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο συγγραφέας, μέσα από την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, επικεντρώνεται στην έννοια του δικαστικού νομικού ελέγχου της διοικητικής δράσης από τον δικαστή του ανώτατου δικαστηρίου. Περαιτέρω ασχολείται με την άσκηση νομικού ελέγχου από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ως εφετείου, επί των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί ακυρωτικών διαφορών από τα διοικητικά δικαστήρια, πρωτοδικεία ή εφετεία. Εν κατακλείδι, αναφέρεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως αναιρετικού δικαστηρίου, αλλά και ως δικαστηρίου ουσίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο συγγραφέας αναφέρεται διεξοδικά και στην εκ του Συντάγματος γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, όταν ελέγχει τη νομιμότητα των κανονιστικών διαταγμάτων. Η Διοίκηση με τις κάποιες φορές αυθαίρετες και μη τεκμηριωμένες αποφάσεις της επηρεάζει την καθημερινότητα των διοικούμενων. Συνεπώς, το έργο για το Συμβούλιο της Επικρατείας απευθύνεται όχι μόνο στον νομικό αλλά και στον διοικούμενο, τον οποίο μπορεί να ενδιαφέρει θεωρητικά και πρακτικά ο ρόλος που αυτό το Ανώτατο Δικαστήριο επιτελεί, καθώς κατοχυρώνει θεσμικά τον δικαστικό νομικό έλεγχο της διοικητικής δράσης.
ΠΔ 18/1989  
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΦΕΚ Α' /9.1.1989) /td> 
'Αρθρο μόνοΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ /td> 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ /td> 
'Αρθρο 1 - Μέλη του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 1
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 1
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 2
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 2
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 2
Ι. Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστώνΣελ. 2
ΙΙ. Εκπαιδευτική και δοκιμαστική περίοδος των δικαστώνΣελ. 3
IΙΙ. Βαθμοί και αρμοδιότητες των δικαστών του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 6
ΙV. Διορισμός των δικαστώνΣελ. 7
V. Προαγωγή τακτικών διοικητικών δικαστών σε Συμβούλους της ΕπικρατείαςΣελ. 8
VI. 'Ασκηση πειθαρχικής εξουσίας στα μέλη του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 10
'Αρθρο 2 - Αρμοδιότητες και αναπλήρωση Προέδρου και ΑντιπροέδρωνΣελ. 11
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 11
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 11
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Σελ. 12
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 12
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. Αρμοδιότητες του Προέδρου του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 12
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2  
ΙΙ. Αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 14
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4  
ΙΙΙ. Αναπλήρωση Προέδρου και Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 15
'Αρθρο 3 - Πάρεδροι και ΕισηγητέςΣελ. 15
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 15
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 16
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑΣελ. 16
'Αρθρο 4 - ΓραμματείαΣελ. 18
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 18
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 18
'Αρθρο 5 - ΈδραΣελ. 22
'Αρθρο 6 - ΤήβεννοςΣελ. 22
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 22
'Αρθρο 7 - Ολομέλεια - ΤμήματαΣελ. 23
'Αρθρο 8 - Σύνθεση ΟλομελείαςΣελ. 23
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 24
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 24
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 24
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 24
'Αρθρο 9 - Συγκρότηση ΤμημάτωνΣελ. 26
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑΣελ. 26
'Αρθρο 10 - Σύνθεση ΤμημάτωνΣελ. 27
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Σελ. 27
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 27
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 27
'Αρθρο 11 - Δικαστικές ΔιακοπέςΣελ. 28
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 28
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 29
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 29
Ι. Δικαστικές διακοπές και συγκρότηση Τμήματος εκτάκτων εργασιώνΣελ. 29
ΙΙ. Δικαστικές διακοπές και αναστολή δικονομικών προθεσμιώνΣελ. 29
'Αρθρο 12 - Γραφείο νομολογίας και έρευναςΣελ. 31
'Αρθρο 13 - Έργα του Γραφείου Νομολογίας και ΈρευναςΣελ. 31
'Αρθρο 14 - Αρμοδιότητα Ολομελείας και ΤμημάτωνΣελ. 32
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 33
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 33
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 34
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 34
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 34
Α. Οι αρμοδιότητες του Α' ΤμήματοςΣελ. 35
Β. Οι αρμοδιότητες του Β' ΤμήματοςΣελ. 36
Γ. Οι αρμοδιότητες του Γ' ΤμήματοςΣελ. 37
Δ. Οι αρμοδιότητες του Δ' ΤμήματοςΣελ. 38
Ε. Οι αρμοδιότητες του Ε' ΤμήματοςΣελ. 39
ΣΤ. Οι αρμοδιότητες του ΣΤ' ΤμήματοςΣελ. 41
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 - 6  
ΙΙ. Αρμοδιότητες της ΟλομέλειαςΣελ. 42
ΙΙΙ. Πότε επιλαμβάνεται η ΟλομέλειαΣελ. 43
ΠαρΑγραφος 7Σελ. 45
ΠαρΑγραφος 8Σελ. 46
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ /td> 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ /td> 
'Αρθρο 15Σελ. 47
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 48
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 48
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 48
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 - 3 Σελ. 48
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ. 49
'Αρθρο 16Σελ. 51
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 51
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ /td> 
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ /td> 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ /td> 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ /td> 
'Αρθρο 17 - 'Ασκηση ενδίκων μέσωνΣελ. 52
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 52
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 53
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 53
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 53
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. 'Ασκηση ενδίκου μέσου διά καταθέσεως δικογράφου Σελ. 53
Α. Το δικόγραφο προσδιορίζει την έκταση του αντικειμένου της δίκης Σελ. 54
Β. Εφαρμογή διατάξεων ενώπιον του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 54
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2  
ΙΙ. Τα στοιχεία των δικογράφων και οι συνέπειες έλλειψης των στοιχείων αυτώνΣελ. 55
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3  
ΙΙΙ. Αόριστη μνεία προσβαλλόμενων πράξεωνΣελ. 56
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ.
IV. Υπογραφή των δικογράφωνΣελ. 56
Α. Όταν ασκούνται από ιδιώτηΣελ. 56
Β. Όταν ασκούνται από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔΣελ. 58
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5  
V. Δικαίωμα υπογραφής δικογράφων από τον προσφεύγοντα υπάλληλοΣελ. 58
'Αρθρο 18 - ΑντίκλητοςΣελ. 59
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 60
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 60
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 60
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Σελ. 60
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 61
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Σελ. 61
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ. 61
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 5-6 Σελ. 62
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7Σελ. 62
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8Σελ. 63
'Αρθρο 19 - Κατάθεση δικογράφουΣελ. 63
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 64
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 64
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 64
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 64
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 65
ΙΙ. Κατάθεση δικογράφου στη Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 65
ΙΙΙ. Κατάθεση δικογράφου σε δημόσια αρχήΣελ. 67
IV. Κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφασηΣελ. 67
Α. Κατάθεση αιτήσεως αναιρέσεωςΣελ. 67
Β. Κατάθεση εφέσεωςΣελ. 68
V. Διακίνηση δικογράφων, αποφάσεων κτλ. με ηλεκτρονικά μέσαΣελ. 68
VΙ. Περιπτωσιολογία μη έγκυρης κατάθεσης δικογράφουΣελ. 69
VΙΙ. Περιπτωσιολογία αναπλήρωσης μη έγκυρης κατάθεσης δικογράφουΣελ. 69
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 70
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Σελ. 71
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ. 71
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Σελ. 71
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6Σελ. 72
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7Σελ. 74
'Αρθρο 20 - Ορισμός εισηγητή και δικασίμουΣελ. 75
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 75
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 75
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 75
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 75
Ι. Κατάρτιση και επεξεργασία της δικογραφίαςΣελ. 75
ΙΙ. Ορισμός εισηγητή και βοηθού εισηγητή Σελ. 77
ΙΙΙ. Προσδιορισμός δικασίμουΣελ. 78
'Αρθρο 21 - Κοινοποίηση δικογράφουΣελ. 79
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 80
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 81
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 81
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 81
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 83
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Σελ. 86
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ. 87
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Σελ. 91
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6Σελ. 91
'Αρθρο 22 - Καθήκοντα εισηγητήΣελ. 92
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 92
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 93
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 93
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 93
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 95
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Σελ. 96
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ. 97
'Αρθρο 23 - Απόψεις της ΔιοίκησηςΣελ. 98
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 98
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 98
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 99
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 99
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1, 2  
Ι. Υποχρέωση της Διοίκησης προς αποστολή φακέλου στο Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣελ. 99
ΙΙ. Δικαίωμα γνώσης του φακέλου της Διοίκησης από τον αιτούντα την ακύρωση και τον προσφεύγονταΣελ. 102
ΙΙΙ. Προθεσμία αποστολής των απόψεων της ΔιοίκησηςΣελ. 105
IV. Περιπτωσιολογία του τεκμηρίου που συνάγεται από την μη αποστολή φακέλου της ΔιοικήσεωςΣελ. 106
V. Επιστροφή του φακέλου στη ΔιοίκησηΣελ. 108
Παραγραφος 3Σελ. 108
'Αρθρο 24 - Συνέπειες μη αποστολής φακέλουΣελ. 109
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 109
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 109
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 109
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 109
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 110
'Αρθρο 25 - Πρόσθετοι λόγοι, υπομνήματαΣελ. 111
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 111
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 111
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 111
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 111
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. Έλλειψη αυτοτέλειας των πρόσθετων λόγωνΣελ. 112
ΙΙ. Κατάθεση δικογράφου πρόσθετων λόγωνΣελ. 112
ΙΙΙ. Κοινοποίηση πρόσθετων λόγωνΣελ. 113
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2  
IV. Κατάθεση υπομνήματος Σελ. 114
V. Απαραδέκτως προβάλλονται με υπόμνημαΣελ. 114
Α. Το ιδιαίτερο έννομο συμφέρονΣελ. 114
Β. Λόγοι ακυρώσεωςΣελ. 114
Γ. Λόγοι εφέσεως Σελ. 115
Δ. Λόγοι αναιρέσεωςΣελ. 115
Ε. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοίΣελ. 115
ΣΤ. Νέα αποδεικτικά στοιχείαΣελ. 116
'Αρθρο 26 - Παράσταση στο ακροατήριοΣελ. 117
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 117
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 117
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 117
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 117
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. Υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου στο ακροατήριο Σελ. 118
ΙΙ. Περί μη νόμιμης παράστασης στο ακροατήριοΣελ. 118
ΙΙΙ. Στοιχεία του πληρεξουσίου δικηγόρου που παρίσταται στο ακροατήριοΣελ. 119
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2  
ΙV. Δικαίωμα αυτοπρόσωπης παράστασης του προσφεύγοντος υπαλλήλουΣελ. 120
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3  
V. Παράσταση της Διοίκησης ενώπιον των δικαστηρίωνΣελ. 120
VΙ. Όταν η διοίκηση δεν παρίσταται στο ακροατήριοΣελ. 121
VΙΙ. Παράσταση στο ακροατήριο των ανεξάρτητων αρχώνΣελ. 121
'Αρθρο 27 - ΠληρεξουσιότηταΣελ. 122
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 123
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 123
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 123
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 123
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. Η έρευνα του παραδεκτού της νομιμοποίησηςΣελ. 124
II. Νομιμοποίηση της Διοίκησης από το προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του ΚράτουςΣελ. 125
ΙΙΙ. Δύο τρόποι παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίουΣελ. 126
IV. Τρεις τρόποι παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας από ιδιώτη Σελ. 126
Α. Πρώτος τρόπος παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας: συμβολαιογραφικό πληρεξούσιοΣελ. 127
1. Γενικά περί πληρεξουσιότηταςΣελ. 127
2. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης πληρεξουσιότηταςΣελ. 128
3. Οργανισμοί Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΣελ. 129
4. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Σελ. 130
Β. Δεύτερος τρόπος παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας: συνυπογραφή του δικογράφουΣελ. 131
1. Από διάδικο ιδιώτηΣελ. 131
2. Από διάδικο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίουΣελ. 134
Γ. Τρίτος τρόπος παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας: προφορική δήλωση στο ακροατήριοΣελ. 134
V. Εφαρμογή της παραγράφου 1 και επί ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 135
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 135
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Σελ. 137
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ. 138
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Σελ. 138
VI. Διαδικασία εκδίκασης της αιτήσεως επανασυζητήσεωςΣελ. 139
Α. Ποιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση επανασυζητήσεωςΣελ. 139
Β. Διάδικοι στη δίκη επί της αιτήσεως επανασυζητήσεωςΣελ. 140
Γ. Ισχυρισμοί στη δίκη επί της αιτήσεως επανασυζητήσεως της υποθέσεωςΣελ. 140
Δ. Αποχή του πρώτου σχηματισμού που διαπίστωσε την έλλειψη νομιμοποίησης και την άσκηση αιτήσεως επανασυζητήσεωςΣελ. 141
Ε. Απόφαση του δεύτερου σχηματισμού επί της αιτήσεως επανασυζητήσεως και επί της υποθέσεως Σελ. 142
VII. Έννοια και χαρακτηριστικά της ανωτέρας βίαςΣελ. 142
Α. Λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία Σελ. 144
Β. Λόγοι που δεν συνιστούν ανωτέρα βίαΣελ. 146
'Αρθρο 28 - Αποκλεισμός ερημοδικίαςΣελ. 148
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 148
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ Σελ. 148
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 148
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 148
Ι. Για το παραδεκτό της συζητήσεως απαιτείται η νομιμότητα των κοινοποιήσεωνΣελ. 149
ΙΙ. Μετά τη συζήτηση επιτρέπεται μόνο αίτηση επανασυζητήσεωςΣελ. 151
ΙΙΙ. Συνταγματικότητα του άρθρου 28Σελ. 151
'Αρθρο 29 - Αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασηςΣελ. 152
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 152
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 152
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 152
Ι. Η αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξης αίρει το έννομο συμφέρον άσκησης ενδίκου βοηθήματοςΣελ. 152
ΙΙ. Περιπτώσεις κατά τις οποίες συνάγεται αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξηςΣελ. 152
ΙΙΙ. Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συνάγεται αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξηςΣελ. 153
'Αρθρο 30 - ΠαραίτησηΣελ. 155
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 156
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 156
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 156
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 156
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 156
Ι. Τρεις τρόποι παραίτησης από το δικόγραφο ενδίκου μέσουΣελ. 156
ΙΙ. Κρίσιμος χρόνος άσκησης του δικαιώματος παραίτησης από το δικόγραφο ασκηθέντος ενδίκου μέσουΣελ. 157
ΙΙΙ. Οι συνέπειες της παραίτησης από το δικόγραφο ασκηθέντος ενδίκου μέσουΣελ. 157
ΙV. Περιπτωσιολογία μη έγκυρης παραίτησηςΣελ. 157
V. Παραίτηση από το δικόγραφο ενδίκου μέσου που ασκήθηκε από ΟΤΑΣελ. 158
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ. 159
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Σελ. 160
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6Σελ. 160
'Αρθρο 31 - Θάνατος διαδίκωνΣελ. 161
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 161
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 161
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 161
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 161
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 161
Ι. Πότε η δήλωση συνέχισης της δίκης δεν είναι έγκυρηΣελ. 161
ΙΙ. Φυσικά πρόσωπαΣελ. 162
Α. Πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της δίκηςΣελ. 162
Β. Πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της δίκηςΣελ. 163
ΙΙΙ. Νομικά πρόσωπαΣελ. 164
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 165
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Σελ. 165
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ. 165
'Αρθρο 32 - Ανάκληση, ακύρωση, λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξηςΣελ. 166
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 166
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 166
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 167
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 167
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. Κατάργηση της δίκης λόγω ανακλήσεως της πράξηςΣελ. 167
ΙΙ. Κατάργηση της δίκης λόγω ακυρώσεως της πράξηςΣελ. 167
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2  
ΕΔΑΦΙΟ: Α'Σελ. 168
ΙΙΙ. Κατάργηση της δίκης λόγω χρονικής λήξης της πράξηςΣελ. 168
ΙV. Κατάργηση της δίκης για οποιοδήποτε άλλο λόγοΣελ. 173
V. Συνέχιση της δίκης λόγω διατήρησης των συνεπειών της πράξηςΣελ. 173
Α. Ύπαρξη ιδιαίτερου εννόμου συμφέροντοςΣελ. 174
Β. Έλλειψη ιδιαίτερου εννόμου συμφέροντοςΣελ. 176
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2  
ΕΔΑΦΙΟ: Β'Σελ. 177
'Αρθρο 33 - Συζήτηση στο ακροατήριοΣελ. 177
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 178
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 178
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 178
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 178
Ι. Η διαδικασία στο ακροατήριοΣελ. 178
ΙΙ. Η συζήτηση ως κρίσιμο χρονικό σημείοΣελ. 180
ΙΙΙ. Η συζήτηση ως πεδίο ουσιαστικής επίλυσης της διαφοράςΣελ. 182
'Αρθρο 34 - ΑπόφασηΣελ. 183
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 184
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 184
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 184
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 184
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ. 185
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6Σελ. 185
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7Σελ. 185
'Αρθρο 34ΑΣελ. 186
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 186
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 186
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 186
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 186
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 187
'Αρθρο 35 - ΤέληΣελ. 188
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 188
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 188
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 188
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Σελ. 190
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ. 191
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Σελ. 191
'Αρθρο 36 - ΠαράβολοΣελ. 191
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 192
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 192
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 192
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. Υποχρέωση καταβολής παραβόλουΣελ. 193
ΙΙ. Τα ποσά του παραβόλουΣελ. 194
ΙΙΙ. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής παραβόλουΣελ. 195
IV. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με το παράβολοΣελ. 198
Α. Το παράβολο επί αιτήσεων αναιρέσεως σε διαφορές ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 198
Β. Το ζήτημα της επανασκήσεως ενδίκου βοηθήματος απορριφθέντος λόγω μη καταβολής παραβόλουΣελ. 199
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3  
V. Υποχρέωση αποστολής παραβόλουΣελ. 199
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4  
VΙ. Απόδοση του παραβόλου επί καταργήσεως της δίκηςΣελ. 200
VΙΙ. Επί απορρίψεως του ενδίκου μέσου το παράβολο καταπίπτει υπέρ του ΔημοσίουΣελ. 200
VIII. Επί απορρίψεως του ενδίκου μέσου λόγω μη καταβολής παραβόλου δεν επιβάλλεται παράβολοΣελ. 201
'Αρθρο 37 - Απαλλαγή από τέλη και παράβολοΣελ. 201
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 201
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 202
'Αρθρο 38 - Έξοδα της διαδικασίαςΣελ. 204
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 204
'Αρθρο 39 - Δικαστική δαπάνηΣελ. 205
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 205
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 205
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 205
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 206
'Αρθρο 40 - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεωνΣελ. 207
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 207
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 208
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 208
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 208
Ι. Μερικές επισημάνσεις για την εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Οργανισμού των Δικαστηρίων ενώπιον του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 208
ΙΙ. Περί των κοινοποιήσεων ενώπιον του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 209
ΙΙΙ. Περί της διαδικασίας και των λόγων εξαιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 210
IV. Περί γενικότερης εφαρμογής του ΚΠολΔ ενώπιον του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ /td> 
Προσφυγές /td> 
'Αρθρο 41 - ΠροθεσμίεςΣελ. 214
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 214
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 214
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 215
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 215
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 - 2  
Ι. Η κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης Σελ. 215
ΙΙ. Ο εκτελεστός χαρακτήρας της πειθαρχικής απόφασηςΣελ. 217
ΙΙΙ. Συνταγματική και νομοθετική κατοχύρωση της υπαλληλικής προσφυγής Σελ. 217
ΙV. Πότε το ένδικο βοήθημα που ασκείται από τον υπάλληλο έχει το χαρακτήρα προσφυγής ουσίας Σελ. 220
V. Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά ΣυμβούλιαΣελ. 223
VI. Εξάντληση της ενδικοφανούς διαδικασίας ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων Σελ. 225
VII. Προδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί προσφυγήςΣελ. 227
VΙII. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου επί υπαλληλικών προσφυγών Σελ. 228
ΙX. Προσφυγές υπαλλήλων ΟΤΑΣελ. 229
X. 'Αλλες διαφορές ουσίας εκδικαζόμενες από το Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣελ. 230
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Σελ. 230
'Αρθρο 42 - Ανασταλτικό αποτέλεσμαΣελ. 231
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 231
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 231
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 231
'Αρθρο 43 - Έκταση ελέγχου, διαδικασίαΣελ. 234
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 234
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 234
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 234
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 234
Ι. Αρμοδιότητα ουσιαστικής αξιολόγησης του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 235
ΙΙ. Δέσμευση του Συμβουλίου της Επικρατείας από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίωνΣελ. 236
ΙΙΙ. Απορριπτέοι λόγοι προσφυγήςΣελ. 236
Α. Ως απαράδεκτοιΣελ. 236
Β. Ως αβάσιμοιΣελ. 237
'Αρθρο 44 - Παρέμβαση - ΤριτανακοπήΣελ. 240
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 240
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 240
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ /td> 
Αίτηση ακυρώσεως /td> 
'Αρθρο 45 - Προσβαλλόμενες πράξειςΣελ. 242
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 243
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 243
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 245
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 245
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. Ακυρωτικές διαφορέςΣελ. 246
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 246
Β. Υπαγωγή ακυρωτικών διαφορών με διάταξη νόμου στη δικαιοδοσία του Διοικητικού ΠρωτοδικείουΣελ. 252
1. Αίτηση ακυρώσεως πράξεως που εκδίδεται κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπώνΣελ. 252
2. Αίτηση ακυρώσεως αποφάσεως του ΓΓΠ περί κατεδαφίσεως αυθαιρέτου (πρβλ. άρθ. 49 παρ. 3 Ν 3659/2008 - ΔΠρΑθ 992/2009)Σελ. 255
Γ. Υπαγωγή ακυρωτικών διαφορών με διάταξη νόμου στη δικαιοδοσία του Διοικητικού ΕφετείουΣελ. 261
Δ. Το τεκμήριο της ακυρωτικής δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 266
ΙΙ. Προϋποθέσεις της παραδεκτής άσκησης της αίτησης ακύρωσηςΣελ. 266
Α. Η φύση της πράξης που προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσηςΣελ. 266
1. Ζητήματα ως προς το οργανικό κριτήριοΣελ. 266
2. Ζητήματα ως προς το λειτουργικό κριτήριοΣελ. 273
3. Ζητήματα διάκρισης των λειτουργιών Σελ. 275
i. Νομοθετική λειτουργία - Δικαστική λειτουργίαΣελ. 275
ii. Εκτελεστική λειτουργία - Δικαστική λειτουργίαΣελ. 278
4. Ζητήματα διάκρισης των δικαιοδοσιών (Συμβούλιο της Επικρατείας - Πολιτικά δικαστήρια) Σελ. 283
5. Ζητήματα διάκρισης των αρμοδιοτήτων (Συμβούλιο της Επικρατείας - Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια - Ελεγκτικό Συνέδριο) Σελ. 288
6. Ζητήματα ως προς τη φύση της διαφοράς (ακυρωτικές διαφορές - διαφορές ουσίας)Σελ. 291
7. Ζητήματα εκτελεστότητας των διοικητικών πράξεωνΣελ. 291
i. Μη εκτελεστές πράξεις που εκδίδονται πριν από την εκτελεστήΣελ. 292
ii. Μη εκτελεστές πράξεις που εκδίδονται μετά από την εκτελεστήΣελ. 293
iii. Περιπτωσιολογία μη εκτελεστών πράξεωνΣελ. 294
iv. Περιπτωσιολογία εκτελεστών πράξεωνΣελ. 295
v. Εκτελεστές πράξεις επί σύνθετης διοικητικής ενέργειαςΣελ. 296
Β. Η έλλειψη παράλληλης προσφυγήςΣελ. 300
1. Η ανακοπή Σελ. 300
i. όταν συνιστά παράλληλη προσφυγή Σελ. 301
ii. όταν δεν συνιστά παράλληλη προσφυγήΣελ. 302
2. Η αγωγή αποζημιώσεως δεν συνιστά παράλληλη προσφυγήΣελ. 303
3. Η προσφυγή ουσίας ως παράλληλη προσφυγήΣελ. 303
i. Ενώπιον του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 303
ii. Ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίωνΣελ. 304
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2  
Γ. Η ενδικοφανής προσφυγήΣελ. 304
1. Η άσκηση του δικαιώματος ως προϋπόθεση της παραδεκτής άσκησης αίτησης ακύρωσηςΣελ. 304
2. Η υποχρέωση της Διοίκησης προς γνωστοποίηση του δικαιώματος Σελ. 305
3. Ειδικότερα ζητήματα της ενδικοφανούς διαδικασίαςΣελ. 306
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3  
Δ. Η κατ' ουσία κρίση της υπόθεσης σε περισσότερα στάδια διοικητικής διαδικασίαςΣελ. 309
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4  
ΙΙΙ. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειαςΣελ. 309
Α. Έννοια Σελ. 309
Β. Συνταγματική θεμελίωση Σελ. 311
Γ. Η παραλειπόμενη πράξηΣελ. 312
1. Ως ατομική διοικητική πράξηΣελ. 312
2. Ως κανονιστική διοικητική πράξηΣελ. 317
Δ. Δέσμια αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνουΣελ. 319
Ε. Η συμβολή του διοικούμενουΣελ. 323
1. Παράλειψη έκδοσης πράξης που εκδίδεται αυτεπαγγέλτωςΣελ. 323
2. Παράλειψη έκδοσης πράξης που εκδίδεται κατ' αίτησηΣελ. 323
i. Υποβολή της αίτησης εντός ορισμένης προθεσμίαςΣελ. 323
ii. Υποβολή της αίτησης εντός ευλόγου χρόνουΣελ. 326
ΣΤ. Συντέλεση παράλειψης με την πάροδο τριμήνουΣελ. 327
Ζ. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας επί ανακλήσεως διοικητικής πράξεως Σελ. 329
1. Χαρακτηριστικά της ανάκλησηςΣελ. 329
i. Η διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης για ανάκλησηΣελ. 329
ii. Ποιος χρόνος νοείται ως εύλογος χρόνος ανάκλησηςΣελ. 330
2. Πότε η άρνηση ανάκλησης συνιστά εκτελεστή παράλειψηΣελ. 331
i. Όταν το ορίζει διάταξη νόμουΣελ. 331
ii. Όταν γίνει νέα έρευνα της υπόθεσηςΣελ. 331
iii. Όταν εκδοθεί αμετάκλητη ακυρωτική απόφαση σε παρόμοια υπόθεσηΣελ. 332
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Σελ. 334
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6Σελ. 337
ΙV. Η περίπτωση της έλλειψης ομοδικίαςΣελ. 338
V. Η περίπτωση της έλλειψης συνάφειαςΣελ. 340
'Αρθρο 46 - ΠροθεσμίαΣελ. 342
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 342
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 342
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 343
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 343
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. Έκδοση των διοικητικών πράξεωνΣελ. 343
ΙΙ. Πράξεις που δεν προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεωςΣελ. 345
Α. Μη εκτελεστές πράξεις που εκδίδονται πριν από την εκτελεστήΣελ. 345
Β. Μη εκτελεστές πράξεις που εκδίδονται μετά από την εκτελεστήΣελ. 345
Γ. Περιπτωσιολογία μη εκτελεστών πράξεωνΣελ. 345
Δ. Περιπτωσιολογία εκτελεστών πράξεωνΣελ. 346
Ε. Εκτελεστές πράξεις επί σύνθετης διοικητικής ενέργειαςΣελ. 346
ΙΙΙ. Το τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών πράξεωνΣελ. 348
ΙV. Έναρξη της εξηκονθήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της διοικητικής πράξηςΣελ. 350
V. Έναρξη της εξηκονθήμερης προθεσμίας από την δημοσίευση της διοικητικής πράξηςΣελ. 353
VI. Το τεκμήριο της πλήρους γνώσης της πράξηςΣελ. 354
VII. Αναστολή της προθεσμίας Σελ. 356
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2  
VIII. Διακοπή της προθεσμίαςΣελ. 356
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Σελ. 360
'Αρθρο 47 - Έννομο συμφέρονΣελ. 360
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 360
ΒιβλιογραφΙα - αρθρογραφια Σελ. 360
Ερμηνευτικα σχολια - νομολογια Σελ. 361
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 361
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. Έννοια του εννόμου συμφέροντοςΣελ. 362
ΙΙ. Δικονομική μεταχείριση του εννόμου συμφέροντοςΣελ. 363
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις θεμελίωσης του εννόμου συμφέροντοςΣελ. 364
Α. Βλάβη υλική ή/και ηθικήΣελ. 364
Β. Σύνδεση του αιτούντος με τη διοικητική πράξη/παράλειψη που τον θίγειΣελ. 367
IV. Στοιχεία του εννόμου συμφέροντοςΣελ. 369
Α. Συμφέρον καθ' εαυτό έννομοΣελ. 369
Β. Προσωπικό έννομο συμφέρονΣελ. 372
Γ. 'Αμεσο έννομο συμφέρονΣελ. 376
Δ. Ενεστώς έννομο συμφέρονΣελ. 379
V. Έκλειψη του εννόμου συμφέροντοςΣελ. 383
Α. Κρίσιμος χρόνος έκλειψης εννόμου συμφέροντοςΣελ. 383
Β. Λόγοι έκλειψης του εννόμου συμφέροντος Σελ. 384
VI. Το έννομο συμφέρον στις πολεοδομικές - περιβαλλοντικές διαφορέςΣελ. 388
Α. Πολεοδομικές διαφορέςΣελ. 388
Β. Περιβαλλοντικές διαφορέςΣελ. 389
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 393
'Αρθρο 48 - Λόγοι ακυρώσεωςΣελ. 394
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 394
ΒιβλιογραφΙα - αρθρογραφιαΣελ. 394
Ερμηνευτικα σχολια - νομολογια Σελ. 395
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 395
Ι. Το παραδεκτό των λόγων ακυρώσεωςΣελ. 395
ΙΙ. Ποιοι λόγοι ακυρώσεως ερευνώνται αυτεπαγγέλτωςΣελ. 397
ΙΙΙ. Το βάσιμο των λόγων ακυρώσεωςΣελ. 399
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: «αναρμοδιότητα της διοικητικής αρχής που εξέδωσε την πράξη» Σελ. 399
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: «παράβαση ουσιώδους τύπου που έχει ταχθεί για την ενέργεια της πράξης» Σελ. 400
Α. Αιτιολογία της διοικητικής πράξηςΣελ. 401
Β. Παράσταση δικηγόρου ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίωνΣελ. 402
Γ. Προηγούμενη ακρόασηΣελ. 402
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: «Παράβαση κατ' ουσίαν διάταξης του νόμου» Σελ. 403
Α. Παράβαση συνταγματικού κανόνα δικαίουΣελ. 403
Β. Παράβαση κανόνα κοινοτικού και διεθνούς δικαίουΣελ. 406
Γ. Παράβαση κανόνα διοικητικής νομοθεσίαςΣελ. 407
1. Περιβαλλοντικές διαφορέςΣελ. 407
i. Φυσικό περιβάλλονΣελ. 407
α. ΑναδάσωσηΣελ. 407
β. Χαρακτηρισμός έκτασης ως δασικήςΣελ. 408
γ. ΡέματαΣελ. 409
δ. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεωνΣελ. 410
ε. ΕγκαταστάσειςΣελ. 411
ii. Πολιτιστικό περιβάλλονΣελ. 411
2. Πολεοδομικές διαφορέςΣελ. 412
i. ΟδοίΣελ. 412
ii. Σχέδιο πόλεωςΣελ. 412
iii. ΑπαλλοτριώσειςΣελ. 414
iv. Κοινόχρηστοι χώροιΣελ. 415
v. ΔόμησηΣελ. 416
3. Φορολογικές διαφορέςΣελ. 417
4. Συλλογικά Διοικητικά ΌργαναΣελ. 418
5. Νομοθετική εξουσιοδότησηΣελ. 418
6. ΔεδικασμένοΣελ. 420
7. ΑλλοδαποίΣελ. 420
Δ. Παράβαση γενικής αρχής του διοικητικού δικαίουΣελ. 421
1. Παραβίαση συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχώνΣελ. 421
2. Παραβίαση γενικών αρχών του διοικητικού δικαίουΣελ. 422
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4: «κατάχρηση εξουσίας»Σελ. 423
'Αρθρο 49 - ΠαρέμβασηΣελ. 424
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 424
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 424
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 424
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 424
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 427
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Σελ. 428
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ. 428
'Αρθρο 50 - Συνέπειες απόφασης Σελ. 429
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 429
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 429
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 430
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 430
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-3Σελ. 430
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4  
Ι. Υποχρέωση συμμορφώσεως της Διοίκησης προς τις αποφάσεις επί αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 432
Α. Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις αποφάσεις του ΣτΕΣελ. 432
Β. Ακυρωτικές αποφάσεις σε ζητήματα διορισμού και υπηρεσιακής κατάστασηςΣελ. 433
Γ. Συμμόρφωση των πολιτικών δικαστηρίων προς τις αποφάσεις του ΣτΕΣελ. 436
Δ. Ευχέρεια της Διοίκησης στα πλαίσια της υποχρέωσης συμμορφώσεωςΣελ. 436
Ε. Η συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις προκύπτει από το άρθ. 6 της ΕΣΔΑ Σελ. 437
ΙΙ. Διασφάλιση συμμορφώσεως των διοικητικών αρχών προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 438
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Σελ. 442
'Αρθρο 51 - ΤριτανακοπήΣελ. 443
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 443
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 444
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 444
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. Αποφάσεις που προσβάλλονται με τριτανακοπήΣελ. 444
ΙΙ. Ιδιότητα του τριτανακόπτοντος ως τρίτουΣελ. 445
ΙΙΙ. Το έννομο συμφέρον του τριτανακόπτοντοςΣελ. 446
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 446
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Σελ. 447
'Αρθρο 52 - Αίτηση αναστολήςΣελ. 449
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 450
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 451
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 451
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 451
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 451
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2  
Ι. Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ επί αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας του Ν 2522/1997Σελ. 452
Α. Τα στάδια της διαδικασίας προσωρινής δικαστικής προστασίαςΣελ. 452
1. Η διοικητική προσφυγή Σελ. 452
2. Η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 453
3. Η έκδοση προσωρινής διαταγήςΣελ. 453
4. Αποδοχή και απόρριψη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 453
5. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 454
Β. Ειδικότερες επισημάνσεις στην προσωρινή δικαστική προστασία του Ν 2522/1997Σελ. 454
ΙΙ. Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ επί αιτήσεων αναστολήςΣελ. 456
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Σελ. 461
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ. 462
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Σελ. 463
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6Σελ. 464
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7Σελ. 468
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8Σελ. 471
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9Σελ. 472
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10Σελ. 473
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ /td> 
Αίτηση Αναιρέσεως /td> 
'Αρθρο 53 - ΠαραδεκτόΣελ. 474
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 475
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 475
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 476
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 476
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 482
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Σελ. 483
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Σελ. 486
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Σελ. 487
'Αρθρο 54 - Ανασταλτικό αποτέλεσμαΣελ. 489
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 489
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 489
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 489
'Αρθρο 55 - Παρέμβαση - ΤριτανακοπήΣελ. 491
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 491
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 491
'Αρθρο 56 - Λόγοι αναιρέσεωςΣελ. 493
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 493
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 494
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 494
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 494
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
Ι. Περί αναιρετικού ελέγχουΣελ. 495
ΙI. Αυτεπαγγέλτως ερευνώμενοι λόγοι αναιρέσεωςΣελ. 496
IΙΙ. Το παραδεκτό των λόγων αναιρέσεωςΣελ. 496
ΙV. Το βάσιμο των λόγων αναιρέσεωςΣελ. 498
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α': - υποπερίπτωση α': «υπέρβαση καθηκόντων» Σελ. 499
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α': - υποπερίπτωση β': «καθ' ύλην αναρμοδιότητα» Σελ. 501
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β': «μη νόμιμη συγκρότηση ή κακή σύνθεση» Σελ. 502
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ': «παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας» Σελ. 505
V. Παραβίαση των θεμελιωδών δικονομικών αρχώνΣελ. 506
Α. Παραβίαση κανόνων περί κοινοποιήσεωνΣελ. 506
Β. Παραβίαση κανόνων δικαστικού ελέγχου διενεργούμενου κατ' αίτηση ή αυτεπαγγέλτωςΣελ. 506
Γ. Παραβίαση κανόνων άλλων δικονομικών αρχώνΣελ. 508
VI. Παραβίαση των κανόνων διεξαγωγής της δίκηςΣελ. 509
Α. Μη λήψη υπόψη ουσιώδους ισχυρισμού Σελ. 509
Β. Μη λήψη υπόψη προταθέντων αποδεικτικών μέσωνΣελ. 509
Γ. Παραβίαση των κανόνων απόδειξηςΣελ. 510
VIΙ. Παραβίαση των κανόνων για τη δικαστική απόφασηΣελ. 511
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ': «εσφαλμένη ερμηνεία ή πλημμελής εφαρμογή του νόμου»Σελ. 512
VIII. Αίτηση αναιρέσεως λόγω εσφαλμένης ερμηνείας δικονομικών διατάξεων Σελ. 512
IX. Αίτηση αναιρέσεως λόγω εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικών διατάξεωνΣελ. 516
Α. Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορέςΣελ. 516
Β. Φορολογικές διαφορέςΣελ. 521
Γ. Τελωνειακές διαφορέςΣελ. 528
Δ. Αγωγή του 105 ΕισΝΑΚΣελ. 529
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ε': «ύπαρξη τελεσίδικων αποφάσεων που είναι αντιφατικές μεταξύ τους στην ίδια υπόθεση και για τους ίδιους διαδίκους» Σελ. 531
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 532
'Αρθρο 57 - Συνέπειες αναίρεσηςΣελ. 532
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 532
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 533
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 533
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 533
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ /td> 
Έφεση /td> 
'Αρθρο 58 - ΠαραδεκτόΣελ. 536
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 536
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 536
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 537
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 537
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 537
Ι. Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου υποκείμενες σε Έφεση ενώπιον του ΣτΕΣελ. 537
Α. Το ανέκκλητο των ακυρωτικών διαφορών και οι εξαιρέσεις τουΣελ. 539
Β. Ζητήματα των ακυρωτικών διαφορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού ΕφετείουΣελ. 540
ΙΙ. Αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου υποκείμενες σε έφεση ενώπιον του ΣτΕΣελ. 542
Α. Διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπώνΣελ. 542
Β. Αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περί κατεδαφίσεωςΣελ. 545
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3  
ΙΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα της ακυρωτικής δίκης στο δεύτερο βαθμόΣελ. 547
Α. Ως προς τους διαδίκουςΣελ. 547
Β. Ως προς την προθεσμία άσκησης έφεσηςΣελ. 550
'Αρθρο 59 - Ανεπίτρεπτο δεύτερης έφεσης και αντέφεσηςΣελ. 554
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 554
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 554
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 554
'Αρθρο 60 - Στοιχεία δικογράφουΣελ. 554
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 555
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 555
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 555
'Αρθρο 61 - Ανασταλτικό αποτέλεσμαΣελ. 556
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 556
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 556
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 556
'Αρθρο 62 - Πρόσθετοι λόγοιΣελ. 557
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 557
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 557
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 557
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣελ. 557
Ι. Ζητήματα σχετικά με τους πρόσθετους λόγους στην κατ' έφεση δίκηΣελ. 558
ΙΙ. Ζητήματα σχετικά με το υπόμνημα στην κατ' έφεση δίκηΣελ. 560
'Αρθρο 63 - ΠαρέμβασηΣελ. 561
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 561
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 561
'Αρθρο 64 - Λόγοι έφεσης, συνέπειες απόφασης που δέχεται έφεσηΣελ. 564
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 564
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 564
'Αρθρο 65 - Αναστολή εκτελέσεως διοικητικής πράξηςΣελ. 568
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 568
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 568
'Αρθρο 66 - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεωνΣελ. 569
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 569
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 569
'Αρθρο 67 - Παραπομπή υπόθεσης σε διοικητικό εφετείο. Περιπτώσεις εκδίκασης από το Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣελ. 572
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 572
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Σελ. 572
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Σελ. 573
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ /td> 
Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων /td> 
'Αρθρο 68Σελ. 574
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 574
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 574
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 574
'Αρθρο 69Σελ. 575
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ /td> 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ /td> 
Γενικές ρυθμίσεις /td> 
'Αρθρο 70 - Έναρξη προθεσμίαςΣελ. 576
'Αρθρο 71 - Εσωτερικοί Κανονισμοί Σελ. 576
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ /td> 
Ειδικά θέματα /td> 
'Αρθρο 72 - Ειδική ΕπιτροπήΣελ. 577
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 577
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 577
'Αρθρο 73Σελ. 585
'Αρθρο 74 - Εκτύπωση αποφάσεωνΣελ. 585
'Αρθρο 75 - Δαπάνες λειτουργίας, διαχείρισηςΣελ. 585
'Αρθρο 76 - Στολές επιμελητώνΣελ. 586
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ /td> 
Μεταβατικές διατάξεις /td> 
'Αρθρο 77Σελ. 586
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 587
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 587
'Αρθρο 78Σελ. 589
'Αρθρο 79Σελ. 589
'Αρθρο 80Σελ. 590
'Αρθρο 81Σελ. 590
'Αρθρο 82Σελ. 590
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 591
Back to Top