ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ & ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΣΥΡΡΟΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ


Το Ισπανικό Μοντέλο Επίλυσης των Προβλημάτων Συρροής
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12871
Παπαχρήστος Κ.
Η μελέτη παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη συρροή εγκλημάτων και τη συρροή νόμων στο ισπανικό Ποινικό Δίκαιο.

Στην πρώτη ενότητα παρέχονται χρήσιμα στοιχεία για την ιστορική εξέλιξη του Ποινικού Δικαίου στην Ισπανία από την Αρχαιότητα μέχρι την πρόσφατη αναθεώρηση του ισπανικού Ποινικού Κώδικα, που έγινε το 2010, και παρουσιάζεται η μορφή και η δομή της ισπανικής ποινικής νομοθεσίας.

Στη δεύτερη ενότητα γίνεται λόγος για τις βασικές αρχές, που διέπουν το ισπανικό Ποινικό Δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της ενοχής, στην αρχή της αναλογικότητας και στην αρχή ne bis in idem.

Στην τρίτη ενότητα προσεγγίζεται η έννοια της νομοτυπικής υπόστασης, η οποία στην ισπανική ποινική επιστήμη αποδίδεται με τον όρο "εγκληματικός τύπος" και εξετάζεται η λειτουργία του ποινικού κανόνα, που νοηματοδοτεί τη φέρουσα τον εγκληματικό τύπο νομική διάταξη.

Στην τέταρτη ενότητα καταγράφονται οι ποινικές κυρώσεις, που ισχύουν στην Ισπανία, αναλύεται η έννοια της ποινής, επισημαίνονται οι διακρίσεις της και υποδεικνύονται οι τρόποι καθορισμού των ορίων της.

Στην πέμπτη ενότητα εξετάζεται η συρροή στο Ποινικό Δίκαιο της Ισπανίας. Αρχικά αναλύεται η πραγματική συρροή εγκλημάτων, το κατ' εξακολούθηση έγκλημα και το μαζικό έγκλημα. Στη συνέχεια μελετάται η κατ' ιδέαν συρροή εγκλημάτων, η μεσολαβητική ή τελολογική ή οργανική συρροή εγκλημάτων και ο τρόπος επιμέτρησης της ποινής σε αυτές με το σύστημα της απορρόφησης υπό όρους επιβάρυνσης.

Ακολουθεί η ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 8 του ισπανικού Ποινικού Κώδικα. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα - αν δεν είναι το μοναδικό - άρθρα στη Ευρώπη, που καθιερώνει νομοθετικά τις τέσσερις αρχές της φαινομενικής συρροής, η οποία, κατά την κρατούσα στην Ισπανία άποψη, αφορά ποινικούς κανόνες. Οι αρχές αυτές είναι η ειδικότητα, η επικουρικότητα, η ανάλωση/απορρόφηση και η εναλλακτικότητα/διάζευξη.

Ειδική αναφορά γίνεται στο μέγεθος της παράλειψης, στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτουν σημαντικά ζητήματα συρροής. Μετά από την εξέταση όλων των μορφών συρροής εγκλημάτων και νόμων, παρουσιάζεται μια σύντομη κριτική επισκόπηση της συρροής από την ισπανική ποινική επιστήμη και η μελέτη ολοκληρώνεται με τις τελικές παρατηρήσεις του συγγραφέα, που επέχουν θέση συμπερασμάτων.
Σε όλες τις θεματικές ενότητες η προσέγγιση των επιμέρους ζητημάτων γίνεται υπό το πρίσμα της ισπανικής νομοθεσίας, επιστήμης και νομολογίας.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XII
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ  
ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 1
ΙΙ. Η εξέλιξη του ισπανικού Ποινικού ΔικαίουΣελ. 4
1. Αρχαιότητα - Μεσαίωνας - Νεότεροι ΧρόνοιΣελ. 4
2. Ο Κώδικας του 1822Σελ. 5
3. Οι Κώδικες του 1848-1850Σελ. 7
4. Ο Κώδικας του 1870Σελ. 8
5. Ο Κώδικας του 1928Σελ. 9
6. Ο Κώδικας του 1932Σελ. 10
7. Ο Κώδικας του 1944 και οι αναθεωρήσεις μέχρι το 1995Σελ. 11
8. Ο Ποινικός Κώδικας του 1995Σελ. 14
III. Η ισπανική ποινική νομοθεσίαΣελ. 23
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
I. Η αρχή της ενοχήςΣελ. 29
1. Η αρχή του προσωπικού χαρακτήρα ή της εξατομίκευσης της ποινήςΣελ. 30
2. Η αρχή της ευθύνης εκ του εγκληματικού γεγονότοςΣελ. 31
3. Η αρχή του δόλου ή της αμέλειαςΣελ. 31
4. Η αρχή της αποκλειστικής προστασίας των εννόμων αγαθώνΣελ. 35
i. Η ερμηνευτική - εξηγητική λειτουργία (των εννόμων αγαθών)Σελ. 41
ii. Η συστηματική λειτουργία (των εννόμων αγαθών)Σελ. 46
iii. Η εγγυητική λειτουργία (των εννόμων αγαθών)Σελ. 47
iv. Η κατευθυντήρια - προσανατολιστική λειτουργία (των εννόμων αγαθών)Σελ. 48
v. Η λειτουργία της κινητοποίησης ή δραστηριοποίησηςΣελ. 48
5. Αρχή της απαγόρευσης της υπερβολήςΣελ. 51
6. Αρχή της επανακοινωνικοποίησης - επανένταξηςΣελ. 52
II. Η αρχή της αναλογικότητας των ποινώνΣελ. 52
III. Η αρχή ne bis in idemΣελ. 56
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ  
Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
I. Η έννοια του (εγκληματικού) τύπουΣελ. 67
II. Δομή και λειτουργία των ποινικών κανόνωνΣελ. 68
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  
Η ΠΟΙΝΗ  
Ι. Οι ποινικές κυρώσεις στο ισπανικό Ποινικό ΔίκαιοΣελ. 75
ΙΙ. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά - διακρίσεις και καθορισμός των ορίων της ποινήςΣελ. 85
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ  
Η ΣΥΡΡΟΗ  
Ι. Γενικά περί συρροήςΣελ. 95
II. Συρροή εγκλημάτων (Concurso de infracciones o de delitos)Σελ. 98
1. Πραγματική συρροή εγκλημάτων (Concurso real o material de delitos)Σελ. 102
2. Το κατ' εξακολούθηση έγκλημα (El delito continuado)Σελ. 108
3. Το μαζικό έγκλημα (El delito masa)Σελ. 115
4. Αρχή της απορρόφησης (απορρόφηση υπό όρους επιβάρυνσης): Κατ' ιδέαν και μεσολαβητική συρροήΣελ. 118
Α. Η κατ' ιδέαν συρροή εγκλημάτων (Concurso ideal o formal de delitos)Σελ. 121
B. Η μεσολαβητική ή οργανική ή τελολογική συρροή εγκλημάτων (Concurso medial, instrumental o teleol?gika de delitos)Σελ. 138
5. ΑνακεφαλαίωσηΣελ. 145
ΙΙΙ. Φαινομενική συρροή ποινικών κανόνων (Concurso aparente de normas penales)Σελ. 148
1. Σύγκρουση κανόνων δικαίουΣελ. 148
2. Ζητήματα ορολογίαςΣελ. 149
3. Συρροή ποινικών νόμωνΣελ. 152
4. Η αρχή της ειδικότητας (Principio de especialidad)Σελ. 165
Α. ΥπαλληλίαΣελ. 168
Β. Επικουρικότητα (Principio de subsidiariedad)Σελ. 173
Γ. Ανάλωση ή απορρόφηση (Principio de consunci?n o absorci?n)Σελ. 181
Δ. Εναλλακτικότητα ή διάζευξη (Principio de alternatividad)Σελ. 193
5. Οι συνέπειες της φαινομενικής συρροής ποινικών νόμωνΣελ. 205
6. ΑνακεφαλαίωσηΣελ. 212
IV. Το μέγεθος της παράλειψηςΣελ. 214
V. Γενική κριτική επισκόπηση της συρροής από την ισπανική ποινική επιστήμηΣελ. 221
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 233
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 237
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 241
Back to Top